Českotřebovský deník 319/2018 (7/11)
Jabkancová pouť bude mít 58. ročník

Zveme všechny občany města Česká Třebová, blízkého i dalekého okolí na 58. ročník Jabkancové pouti, která se koná 17.11. 2018. Věříme, že počasí nám bude přát. Prodej jabkanců od 7.00 hod. a kulturní program od 13.30 hod. 
Za Spolek od sv. Kateřiny Jitka Hanzlíčková    
 

Česká Třebová bude v únoru na Holiday world 2019 chybět

Prezentace města na veletrzích začala v roce 200, kdy město prezentovalo své investiční příležitosti na veletrhu URBIS v Brně, potom také na veletrhu Regiontour. Od roku 2003, tedy od nástupu starosty Jaroslava Zedníka se expozice města zaměřila na veletrh Holiday world, kde je největší prezentace cestovních kanceláří a k tomu jsou také přičleněny expozice měst a regionů "Region world". Počet návštěvníků ve čtyřech veletržních dnech se pohybuje do 30 000, většina z nich ovšem míří za nabídkami cestovních kanceláří. Výstavní expozice města není zadarmo, v rozpočtu bývá na tuto akci vyčleněno cca 240 tisíc korun,  další náklady jsou však spojeny s vydáváním rozdaných propagačních materiálů a s personálním obsazením stánku, navíc vznikají další logistické náklady, které jsou ukryty v jiných položkách rozpočtu. Za 15 let působení na zmíněném veletrhu došlo k určité změně struktury vystavovatelů, podstatně se snížil počet  měst, které zde mají své výstavní stánky, z Pardubického kraje zde byla v posledních dvou letech jen dvě města: Česká Třebová a Ústí nad Orlicí. Ústecká expozice navíc ovšem obsahuje prezentaci partnerského města Bystrzyca Klodska a financování expozice je tak možné realizovat z grantu Euroregionu Glacensis. Prezentace jim tedy vychází podstatně levněji.
Můžeme také hodnotit účinnost naší expozice na veletrhu. Dovolím si tvrdit, že zvýšení cestovního ruchu  v České Třebové nelze pozorovat a pokud přece jen ano, tak na to Středoevropský veletrh cestovního ruchu nemá vliv. Jde především o prezentaci regionů. Ani Pardubický kraj nemá samostatnou vlastní expozici, ale vytváří ji společně s krajem Královéhradeckým v rámci Destinační společnosti Východní Čechy. Protože jsem na veletrh do Prahy pravidelně jezdil, tak vím, že samostatný stánek České Třebové bez atrakcí a taháků v těsném sousedství velké expozice  naší destinační společnosti působil jako chudý příbuzný. 
Proto jsem  přivítal rozhodnutí rady města, která se na své první schůzi dne 5. listopadu rozhodla ukončit dosavadní samostatnou účast města na veletrhu Holiday world a bude spolupracovat s regionální expozicí. Foto z února 2018 (mm)
 
Zdravotní stav Malé scény se nelepší

Můžeme to pozorovat již delší dobu, podívejme se na dále uvedené fotografie. Více najdete v samostatném článku ZDE
Nahoře současný stav  - na dalších snímcích je stejný prostor po přestavbě r. 2007 a potom při první opravě v roce 2013

JUBILEJNÍ DVACÁTÝ NOVOROČNÍ VÝSTUP  NA ANDRLŮV CHLUM

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí pořádá v pondělí 1. ledna 2019 dvacátý ročník NOVOROČNÍHO VÝSTUPU NA ANDRLŮV CHLUM. Pořadatelé budou milovníky přírody očekávat pod rozhlednou „Stříbrnou krasavicí“ od 11 do 18 hodin.
Po bujaré silvestrovské noci, která přivítá rok 2019, Vám jistě menší mrazivé vydýchnutí přijde vhod. Pamětním diplomem budou odměněni pěšáci, cyklisté, jezdci na koních, lyžaři i mototuristé. Na devatenácti předchozích ročnících se prezentovalo celkem 19 653 milovníků zimní přírody.  Za posledních patnáct let jsme v akci „Novoroční čtyřlístek“ přispěli potřebným občanům částkou 55 744 Kč. Akce probíhá za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí.
O svoji Hvězdu na Andrlově chlumu pečují ústečtí turisté již 27 let, mezi českými odbory je to zcela výjimečné!
PŘIJĎTE POBEJT.   MR.
 
Pardubický kraj představil svůj potenciál na veletrhu WTM v Londýně

Tento týden se v Londýně uskutečnil další ročník veletrhu World Travel Market. Ten představuje jednu z největších obchodních událostí roku v cestovním ruchu, kam mají přístup pouze odborní návštěvníci. K navázání spolupráce se tu setkávají profesionálové ze všech odvětví cestovního ruchu. Na veletrh jsou zváni a účastní se ho také nejvýznamnější světoví nákupčí a zástupci touroperátorů s rozhodovacími pravomocemi. Premiérově se na veletrhu prezentovali i zástupci Pardubického kraje, jejichž účast na společném stánku agentury CzechTourism zajišťovala Destinační společnost Východní Čechy prostřednictvím regionální kanceláře East Bohemia Convention Bureau.
Pardubický kraj byl na veletrhu prezentován jako region vhodný pro pořádání akcí menšího a středního rozsahu a ve volnočasové oblasti také jako atraktivní a bezpečná destinace s dobrou dopravní dostupností. Podle René Živného, radního Pardubického kraje zodpovědného za cestovní ruch a sport, je důležité ukazovat možnosti regionu i při těchto příležitostech, protože situace na trhu se začíná trochu proměňovat: „V poslední době se stále více setkáváme s novým trendem zahraničních klientů, kteří již nemají primární zájem pouze o tradiční české destinace, jako jsou třeba Praha, Brno a Karlovy Vary. Naopak začínají objevovat dosud nepoznaná místa v regionech. Proto bychom se měli snažit zviditelnit Pardubický kraj i v mezinárodním měřítku, protože to může přinést atraktivní klientelu, a to nejen v oblasti kongresové a byznys turistiky. Nahrává nám k tomu i pravidelné letecké spojení Pardubic a Londýna. V Londýně byl o náš stánek a nabídku velký zájem a setkali jsme se tu se zástupci společností z mnoha zemí světa, “ řekl René Živný.
Setkávání a navazování kontaktů na tomto typu veletrhů se odehrává především prostřednictvím předem sjednaných schůzek. Na veletrhu WTM v Londýně jich bylo domluveno zhruba dvacet, hlavně se jednalo o nákupčí a touroperátory z Velké Británie, Německa, Polska, Španělska a Slovenska. Nad rámec domluvených schůzek se někteří účastníci veletrhu díky vystaveným prezentačním materiálům zajímali také o historické památky a tradice spojené s Pardubickým krajem.
Hokejový dres Kohoutů jako vánoční dárek 

Fandíte českotřebovským Kohoutů a chcete udělat radost někomu blízkému? Pokud ano, můžete mu pod stromeček nadělit originální dárek, hokejový našeho klubu dres. Případní zájemci se mohou obrátit na organizační manažerku klubu paní Ilonu Smolovou (tel. 736 665 469 nebo e-mail: ilona.smolova@email.cz). Zadání: velikost, barevné provedení, číslo dresu. Cena: 950 Kč (platba předem). Objednávky: nejpozději do 21. listopadu.

 

Besídky a koncerty ZUŠ v plném proudu

V úterý 6. listopadu se v Malé scéně konala již třetí hudební besídka českotřebovské Základní umělecké školy, která dává příležitost vystoupit před publikem žákům všech ročníků hudebního oboru školy. Ti získají důležité zkušenosti z veřejného vystoupení a jejich příprava do hodin je tak okořeněna  vystoupením, na které se těší.  Na nástěnkách ve škole i na webových stránkách školy jsou pak všechny vystoupení žáků pečlivě dokumentována. Mimo pravidelný cyklus hudebních besídek zuška organizuje ještě další vystoupení, koncerty, hudební produkce pro seniory žáci a učitelé školy vystupují na vernisážích výstav nebo na schůzích některých spolků.To, že tato činnost představuje mimořádnou práci pro celý učitelský sbor, která není nijak placena, nemusím ani psát....


Budou sociální služby bojovat o finance každý rok znovu?

Projednávání návrhu státního rozpočtu na příští rok se dotýká krajů také v oblasti sociální péče. Současná podoba návrhu vytváří například podle radního Pardubického kraje Pavla Šotoly značnou nestabilitu zejména ve dvou oblastech. A to v oblasti financování sociálních služeb a dále v oblasti výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech.
 „Některé služby sociální prevence již nebudou v dalším období financovány z evropských zdrojů a tento výpadek činí v naší republice dle Ministerstva práce a sociálních věcí přibližně 800 milionů korun. Přestože ministerstvo tuto částku nárokovalo, v návrhu státního rozpočtu není zohledněna. To ohrožuje stabilitu sociálních služeb ve všech krajích, a to nejen po stránce finanční, ale i personální. Při nedostatku pracovních sil v jiných odvětvích s často lepším ohodnocením hrozí odchod pracovníků ze sociální oblasti právě tam. Zároveň je třeba ve státním rozpočtu schválit potřebnou částku na celý rok, neboť tzv. dofinancování v průběhu roku přináší velkou nestabilitu a administrativní zátěž jak pro poskytovatele služeb, tak i kraje,“ uvedl Pavel Šotola.
Přestože se kraje na financování sociálních služeb každoročně podílejí, nejsou schopny sanovat případné výpadky ve financování ze strany státu v souvislosti s navýšením platů i výpadků financování z evropských zdrojů, neboť se jedná o desítky až stovky milionů korun, a to podle velikosti jednotlivých krajů.
Sociální práce na krajských a obecních úřadech za polovic?
Ministerstvo práce a sociální věcí poskytuje od roku 2015 každoročně účelově vázanou dotaci na výkon sociální práce v přenesené působnosti. Ta rostla od 250 milionů až na 400 milionů v letošním roce. To přineslo velký posun v přístupu vedení obcí k sociální práci, což se následně pozitivně odrazilo i na činnostech sociálních pracovníků obcí; došlo zejména ke zkvalitnění výkonu sociální práce na obcích a její stabilizaci v organizační struktuře městských/obecních úřadů.
 „Pro rok 2019 je v návrhu státního rozpočtu na výkon sociální práce na krajských a obecních úřadech navržena pouze částka 200 milionů korun, tedy pouze polovina  prostředků z roku 2017 i 2018. Obce se v průběhu minulých let vrátily k sociální práci a přijali sociální pracovníky, na které však potřebují finanční prostředky. Navíc od roku 2018 došlo ke změně katalogu prací a sociální pracovníci přešli do vyšších platových tříd, což klade samozřejmě vyšší nároky na rozpočty obcí i krajů. V případě nedostatečného financování se lze právem obávat toho, jakým směrem se bude sociální práce na obcích dále vyvíjet a jaké budou další dopady v praxi,“ nastínil i druhý problém Pavel Šotola.
Hlasování v anketě Alej roku začalo

O titul Aleje roku v osmém ročníku ankety bojuje 92 kandidátek z celé republiky. V Pardubickém kraji je nominováno 6 alejí. Zda zvítězí právě jedna z nich rozhodnou lidé hlasováním do 4. ledna 2019. Vítěznou alej vyhlásí Arnika v lednu příštího roku a na jaře k ní umístí pamětní ceduli.Pro Alej roku 2018 hlasujte na www.alejroku.cz 
Lidé mohou pro nejoblíbenější alej hlasovat do začátku ledna 2019. Stačí vybrat jednu alej na www.alejroku.cz a poslat jí svůj hlas.Po ukončení hlasování vyhlásí Arnika v lednu nejoblíbenější aleje a stromořadí celé České republiky i v jednotlivých krajích. Odborná porota složená z patronů[] navíc zvolí nejkrásnější fotografii. Na autora vítězné nominace čeká let balonem od Lucky Balon nebo exkurze do výrobny biočajů Sonnentor. Vítěz fotografické soutěže se může těšit na digitální zrcadlovku značky Canon.


Valná hromada krajské sítě Místních akčních skupin Pardubického kraje

V jednacím sále chrudimského zastupitelstva se v úterý uskutečnila valná hromada Krajské sítě Místních akčních skupin Pardubického kraje. Se zástupci jednotlivých krajských MASek hovořili také hejtman Martin Netolický a krajská radní Hana Štěpánová. V rámci setkání zazněly informace týkající se aktuálního čerpání nejen evropských, ale i krajských finančních prostředků na projekty, které místní akční skupiny v kraji administrují. V rámci krajského příspěvku pro rok 2019 přislíbil hejtman částku mírně přesahující sedm milionů korun, což představuje téměř dvoumilionový nárůst. Nově budou prostředky přerozděleny dle počtu obyvatel a rozlohy každé z MASek.
„V současné době řešíme, jakým způsobem spravedlivě mezi jednotlivé místní akční skupiny přerozdělíme prostředky z krajského rozpočtu. Chci, aby celkový objem financí v území zůstal, avšak je nutné zajistit, aby velké MASky neměly malé finanční prostředky oproti menším MASkám. Dohodli jsme se, že 50 procent z celkové alokace přepočteme dle počtu obyvatel v rámci MAS a druhých 50 procent dle rozlohy. Minimální výši dotace bychom stanovili na 300 tisíc korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Pro příští rok počítáme v rámci Programu obnovy venkova se zachováním částky 66 milionů korun s tím, že máme vytvořenou určitou rezervu na pokrytí mimořádných individuálních žádostí. Pro MAS na přerozdělení budeme počítat s částkou sedmi milionů korun, což oproti letošnímu roku znamená téměř dvoumilionový nárůst,“ sdělil hejtman Netolický.
Ten se jednání zúčastnil společně s krajskou radní Hanou Štěpánovou. „V roce 2018 byla pro MASky připravena částka 5,2 milionů korun. Celková výše 128 projektů dosahovala částku o jeden milion korun vyšší. Většinou se žádosti týkají investic do sportovních zařízení, hasičských zbrojnic či komunitního života na obcích. Jako dlouholetá starosta obce vím, jak moc jsou tyto prostředky důležité, jelikož malé obce nemají možnost čerpat například v rámci Integrovaného regionálního operačního programu,“ řekla krajská radní Hana Štěpánová.
Nastavení evropských fondů po roce 2020
Hejtman v rámci debaty seznámil přítomné s jednáními, která se týkají přípravy nastavení evropských fondů po roce 2020. „Naší snahou je eliminovat časové soutěže v rámci jednotlivých výzev. V současné době se stává, že jsou podány projekčně jednodušší projekty, které pak získávají finanční prostředky na úkor náročných prioritních projektů. Není to případ pouze našeho kraje, ale shodujeme se na tom i s ostatními kolegy. Další důležitou informací je, že struktura operačních programů včetně řídících orgánů zůstane stejná,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Krajský Program obnovy venkova
Program obnovy venkova (POV) je zaměřen na trvalý rozvoj obcí, měst, svazků obcí a místních akčních skupin (MAS). Dotace z POV jsou určeny na financování běžného a investičního rozvoje, například na výstavbu, opravu, obnovu a údržbu venkovské zástavby, občanské vybavenosti, místních komunikací, chodníků, parkovišť, odstavných ploch, cyklistických a pěších stezek, veřejného osvětlení a rozhlasu nebo úpravu veřejné zeleně. Týkají se také zřízení sběrného místa nebo dvora, integrovaných projektů venkovských mikroregionů a podpory provozních nákladů pro MAS.
Co se ukrývá pod zkratkou MAS?
Místní akční skupiny jsou společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí či svazků obcí), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z důležitých nástrojů je aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. Co je metoda LEADER: Je založena na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty musí vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou mocí.

Národní muzeum Praha - Už jste se byli podívat?