Českotřebovský deník 323/2018 (11/11)

Sociální služby Domov pro seniory přijmou do pracovního poměru PPOP  (pečovatelku). Nástup možný ihned. Možnost doplnění vzdělání při zaměstnání. Bližší informace zdravotni@socialnisluzbyct.cz, p.Drvoštěpová Dagmar 465 503 400,739344576.


Před rokem byl Techplast pouze v plánech

K založení firmy Techplast v České Třebové došlo v roce 1990. V roce 1995 postavila výrobní areál v Rybníku a přemístila sem výrobu. Po pěti letech založila vlastní nástrojárnu v Moravské Třebové. a o rok později se firma transformovala na akciovou společnost. V roce 2002  odkoupila od firmy LDM  výrobní areál v Benátkách, provedli jeho přestavbu a modernizaci a přemístili do tohoto areálu také management společnosti. Postupně se areál rozšiřoval, narazil na mnohé limity, které lze vyřešit jen výstavbou nového závodu. Společnost Josef Škrkoň - Techplast využila možnost odkoupit nevyužitý průmyslový areál v Křivolíku. Tato stavební akce byla intenzivně připravována, ohlášena veřejnosti a v letošním roce byla stavba zahájena, areál roste před očima. Můžeme tak porovnat  vizualizaci nového závodu, prezentovanou právě před rokem, se současným stavem areálu, který staví společnost IMOS Brno, závod Ostrava.  Více najdete ZDE


Projekt nového veřejného osvětlení od LDM k Techplastu dokončen
Jde osvětlení chodníku  v úseku od LDM po nový závod Techplastu zahrnující 15 sloupů se svítidly. V současné době bylo vydáno územní rozhodnutí pro tuto stavební akci, která by měla být realizována v příštím roce 2019. Další osvětlovací body jsou situovány na dvou sloupech v ulici Pod Horami  ve směru k ulici Farské.  Na obrázku je pod rybníčkem Panamák nakresleno také parkoviště s více než stovkou parkovacích míst, které ovšem není součástí této investice a nebude realizováno. Podle informace odboru rozvoje města a investic jde o převzatý podklad ze (zřejmě starší) studie připravované pro záměr biokoupaliště. Vzhledem k tomu, že o investici do rekonstrukce koupaliště nebylo dosud rozhodnuto (je třeba zvážit vliv nového závodu Techplast na rekreační potenciál lokality Křivolík, což bude možné až po dokončení stavby závodu Techplast nejdříve v příštím roce) není ani možné o budování  parkoviště uvažovat. Uvedená plocha je navíc podle územního plánu v zóně pro sport a rekreaci.
Fotografie pro pamětníky

Náhon  na Fialův mlýn - fotografie z  padesátých let nám ukazuje, jak to zde vypadalo, než se začala budovat Malá scéna, přesněji "Loutkárna". Podnět pro její budování byl dán zkázou scény Úsvit, která stála na místě nynějšího Nového náměstí.  Z fotografie si můžeme udělat názor na stabilitu podloží stávající Malé scény, postavené na svahu nad Kozlovskou ulicí. Důsledek je vidět v opakované nestabilitě základů a popraskání zdi v dnešním "přestávkovém prostoru", tak jak vidíme na fotografiích z roku 2013 a 2018. Část základu prostě "jede dolů". S těmito problémy se při rekonstrukci v roce 2007 nepočítalo....

PROCHÁZKY MĚSTEM - náměty pro Českou Třebovou

"Dovolte architektuře a historii města, aby byla Vaším průvodcem..... "
Tak nějak si představuji úvodní motto cyklu procházek městem třeba již v příštím roce 2019, uskutečněného po vzoru města Litomyšl. Česká Třebová by si to jistě zasloužila.  Jaký je ten Litomyšlský vzor?  Již čtyři roky pořádá městská galerie Litomyšl od konce března do začátku. října konalo cyklus 5 - 6 procházek městem s určitým zaměřením zejména s architektonickým akcentem. V roce 2019 tak bude Litomyšl -  volnočasová - školská - zdravotnická - pietní - "rozlomená (silničním průtahem)".... Jde o zajímavý způsob jak poznat svoje město z různých stránek.
Také u nás v České Třebové jsme již vytvořili zajímavé "komentované" prohlídky - připomeňme:  Městský hřbitov - ČT barokní - Javorka - památníky odboje...  Vytvořme z toho celoroční cyklus a zaměřme se "po našem" na témata, která jsou u nás zajímavá a také aktuální, např. Česká Třebová - železničářská, Školy v České Třebové, Českotřebovské vily,  Česká Třebová a architekt Vanický (a červeňák), českotřebovská městská památková zóna.... a jistě v tom bude možné pokračovat. Na každé procházce může být i více průvodců podle odborností. Nemusí jit jen o architekturu a historii, o to to může být zajímavější. Najde-li se nyní třeba i 80 účastníků "semináře pro pamětníky", vlastně fandů svého města, jistě se najde také dostatek zájemců o uspořádání  několika tématických vycházek pro městě s průvodcem. A pokud jde např. o "železničářské téma", jistě by mohla být "procházka" spojena i s vyjížďkou po českotřebovském železničním uzlu, jindy zase s exkurzí do některého výrobního provozu, vycházkou či vyjížďkou na Hory či do Kozlova. Byl bych velmi rád, kdyby se tohoto tématu ujala nějaká pracovní skupina, sám nabízím v této věci spolupráci.  MILAN MIKOLECKÝ

Den veteránů 2018  překryly oslavy 100 let samostatného státu.

  11. listopad, je den věnovaný památce válečných veteránů. Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek. V Česku je tento významný den připomínán od roku 2001. 11. listopad byl přitom vybrán symbolicky, neboť toho dne roku 1918 bylo ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války. Hlavními signatáři příměří byli vrchní velitel spojeneckých sil maršál Ferdinand Foch a německý zástupce Matthias Erzberger. Den veteránů je spíše americký termín, ve Spojeném království je tento den připomínán jako Den příměří. Vždy nejbližší neděle 11. listopadu je pak Dnem vzpomínek.
Den veteránů jsme v minulých letech i v České Třebové intenzivně připomínali, byla to záležitost především "mezinárodní" a využívali jsme k tomu vztahy s partnerskými městy a zejména mezinárodní mládežnickou výměnu. Ještě v loňském roce na Den veteránů hrála dechovka a kladly se věnce  (Viz ZDE). V letošním roce jme také konec I. světové války připomínali, zejména v národním měřítku jako 100 let od vzniku samostatného státu Čechů a Slováků, jako připomínku prvního československého prezidenta. A tak věnce byly položeny  k památníku T.G.M. na Farářství u parku legií, díky přítomnosti italského pěveckého sboru Coro Il  Rifugio také v mezinárodním měřítku.
Na Den veteránů se dnes v neděli 11. listopadu o půl druhé rozezněly stejně jako na všech dalších  kostelích zvony, které zvěstovaly, že od konce Velké války a uzavření příměří uplynulo právě 100 let. U památníku obětem "Zemřeli abychom žili" v areálu škol na Habrmanově ulici byla  místo obvyklých věnců  položena kytice. 
SK Rybník vede s přehledem krajský volejbalový přebor

 • Tabulka Z V3 V2 P1 P0   S B
  1   SK Rybník 10 9 1 0 0   30:2 29
  2   TJ Sokol Kerhartice 10 7 1 1     26:12 24
  3   TJ Sokol Pardubice I. 10 5 2 1 2   24:16 20
  4   TJ Energetik Chvaletice 10 6 0 2 2   24:16 20
  5   SKO Hlinsko 10 5 1 0 4   22:16 17
  6   TJ Slavia Hradec Králové B 10 4 1 1 4   19:21 15
  7   TJ Svitavy 10 3 0 1 6   14:24 10
  8   VK Litomyšl 10 2 1 1 6   12:24 9
  9   Orel Letohrad 10 0 1 1 8   10:29 3
  10   Volejbal Červený Kostelec 10 0 1 1 8   8:29 3

  Domovskou halou oddílu je hala SŠUP Ústí nad Orlicí (textilka). Na soupisce jsou tito hráči: Cifrain Antonín 1973. Horák Jan 1976. Hyka Karel 1966,  Kalousek Tomáš 1974,  Kolář Martin 1973,  Lavička Vladimír 1976, Lederer Leoš 1977, Müller Tomáš 1983, Skipala Aleš 1986, Štancl Jiří 1977, Štech Miroslav 1972,  Štusák Vladimír  1969,  Zemek Tomáš  1985.


  Inkluze

  Je to opak exkluze, vyloučení, tedy zahrnutí lehce handicapovaných dětí do škol. Stala se tématem, vystoupili proti ní populisté včetně prezidenta někteří další z inkluze se tak nezasazují o vytváření přátelské společnosti, jež přijímá slabší, ale prosazují téma vyloučení: vylučovat vyloučené je dobře, zarazme to začleňování, zastavme to, vraťme to.
  Poslanec Hrnčíř (SPD) navrhuje, aby se rozpočet na inkluzi, společné vzdělávání, příští rok snížil o polovinu, ze čtyř miliard korun na dvě. Inkluze ještě zdaleka není usazena, začala v září 2016, naráží na potíže, ředitelé kritizují s tím spojenou byrokracii či nedostatek peněz. Až 79 procent ředitelek a ředitelů škol uvádí, že  inkluze nefunguje - tak vyhlíží realita.
  Pokud by okamurovec Hrnčíř prosadil odliv poloviny peněz, projekt zničí, děti s menším handicapem se bez asistentů stanou velkou přítěží výuky. Pro ostatní žactvo může být velmi cenné žít ve třídě se spolužáky, kteří mají menší problém, učí se o ně starat, vnímat, že jiný člověk má potíže a jdou překonat. Toto zničit by byl krok zpátky k oddělování dětí, které odděleny být nemusí, byl by to posun do selektující, nespojité společnosti jako za bolševika.  MF

  Téměř 700 žáků v kraji má obědy díky neziskovkám

  V loňském školním roce bylo v Pardubickém kraji téměř 700 žáků základních škol a víceletých gymnázií, kterým pomáhají obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN a nadační fond DRAB FOUNDATION se zajištěním školních obědů pro děti ze sociálně slabších rodin. I proto, že je tato služba s v současné době v regionu zajištěná velmi kvalitně, rozhodl se kraj pokračovat v tomto způsobu a nepodal žádost do dotačního titulu Ministerstva práce a sociálních věcí. Vzhledem k řadě nejasností tuto žádost nepodalo celkem pět krajů.
  „Naší jednoznačnou snahou je, aby se finanční pomoc a tím i obědy dostaly k co největšímu množství znevýhodněných žáků. V tuto chvíli existují dva ministerské projekty na podporu stravování žáků základních škol a víceletých gymnázií. V našem kraji se daří velmi efektivně využívat dotaci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Ve školním roce 2016/2017 s díky dvěma neziskovým organizacím podařilo podpořit 439 žáků částkou přesahující 1,5 milionu korun. V minulém školním roce se jednalo již o 670 žáků a částku téměř 2,7 milionu korun. Je tak patrný trend navyšování počtu podpořených dětí a finančních prostředků,“ uvedl krajský radní Bohumil Bernášek. „Tyto neziskové organizace disponují dostatečnou kapacitou k zajištění pomoci dalším žákům splňujícím podmínky tohoto projektu. My se snažíme každoročně informovat jak námi zřizovaná gymnázia tak městy zřizované základní školy, že mohou žádat o podporu pro děti ze sociálně slabých rodin. Jak je patrné, tak se to daří,“ doplnil radní Bohumil Bernášek.
   
  Fotbalový krajský přebor - hrálo se 14. kolo

  Neděle 11. 11. 2018 13:30  Heřmanův Městec - Moravská Třebová 1:2 (1:2)
  Neděle 11. 11. 2018 13:30  Česká Třebová - Holice 2:1 (0:0)
  Neděle 11. 11. 2018 13:30  Moravany - Dolní Újezd 4:1 (1:0)
  Neděle 11. 11. 2018 13:30  Lanškroun - Chrudim B 3:2 (1:1) Pen: 3:0
  Neděle 11. 11. 2018 13:30  Hlinsko - Choceň 4:5 (4:1) Pen: 4:5
  Neděle 11. 11. 2018 13:30  Svitavy - Luže 2:1 (2:1)
  Sobota 10. 11. 2018 13:30  Žamberk - Třemošnice 0:2 (0:2)
  Sobota 10. 11. 2018 10:15  Litomyšl - Letohrad 2:1 (0:1)

  #

  Klub

  Z

  V

  R

  P

  S

  B

  P+

  P-

  1.

  Litomyšl

  14

  11

  0

  3

  35:21

  30

  4

  1

  2.

  Lanškroun

  14

  12

  0

  2

  20:9

  30

  7

  1

  3.

  Moravská Třebová

  14

  8

  0

  6

  27:11

  26

  0

  2

  4.

  Letohrad

  14

  8

  0

  6

  27:15

  25

  2

  3

  5.

  Hlinsko

  14

  7

  0

  7

  31:19

  24

  0

  3

  6.

  Luže

  14

  8

  0

  6

  33:28

  24

  1

  1

  7.

  Moravany

  14

  9

  0

  5

  26:26

  24

  4

  1

  8.

  Svitavy

  14

  8

  0

  6

  21:23

  24

  2

  2

  9.

  Chrudim B

  14

  6

  0

  8

  34:24

  21

  2

  5

  10.

  Česká Třebová

  14

  7

  0

  7

  27:22

  20

  1

  0

  11.

  Heřmanův Městec

  14

  6

  0

  8

  15:22

  19

  3

  4

  12.

  Holice

  14

  6

  0

  8

  22:29

  17

  3

  2

  13.

  Choceň

  14

  6

  0

  8

  18:33

  16

  3

  1

  14.

  Třemošnice

  14

  5

  0

  9

  18:32

  15

  1

  1

  15.

  Dolní Újezd

  14

  3

  0

  11

  19:35

  11

  1

  3

  16.

  Žamberk

  14

  2

  0

  12

  13:37

  10

  0

  4


  Konečná tabulka fotbalové okresní III. třídy po podzimní části soutěže

  #

  Klub

  Z

  V

  R

  P

  S

  B

  P+

  P-

  1.

  FK Česká Třebová B

  11

  10

  0

  1

  63:17

  30

  1

  1

  2.

  Sokol Boříkovice

  11

  9

  0

  2

  33:13

  28

  0

  1

  3.

  FK Mistrovice

  11

  9

  0

  2

  42:12

  25

  2

  0

  4.

  TJ Sokol Tatenice B

  11

  8

  0

  3

  28:14

  23

  2

  1

  5.

  FK Kerhartice

  11

  6

  0

  5

  43:18

  20

  0

  2

  6.

  TJ Sokol Helvíkovice

  11

  6

  0

  5

  28:28

  18

  2

  2

  7.

  Fotbal Žichlínek B

  11

  6

  0

  5

  22:28

  17

  2

  1

  8.

  TJ Sokol Dolní Třešňovec

  11

  3

  0

  8

  18:41

  10

  0

  1

  9.

  TJ Sokol Rudoltice B

  11

  3

  0

  8

  16:36

  9

  1

  1

  10.

  AFK Kunvald

  11

  3

  0

  8

  10:36

  9

  1

  1

  11.

  TJ Tatran Lichkov

  11

  3

  0

  8

  16:43

  8

  1

  0

  12.

  TJ Luková

  11

  0

  0

  11

  7:40

  1

  0

  1


  Ostatky Jaroslava Pajera
  budou 22. listopadu uloženy
  v České Třebové

  Jaroslav Pajer zemřel již 28. srpna t.r. ve Švýcarsku, kde dlouhá léta žil. Rozloučení s rodinou proběhlo již 4. září, aby se ovšem ještě po té vydal na dlouhou cestu zpět do svého rodného města  do České Třebové. Zde bude jeho urna uložena do rodinného hrobu na městském hřbitově  dne 22. listopadu 2018 ve 14 hodin v kruhu rodiny a jeho přátel .