Českotřebovský deník 69/2018 (6/3)   

Pomoc pro Michala Teresku  (DMO)

Dne 13.4.2018 se bude u prodejny Billa konat charitativní stánek, celý jeho výtěžek bude věnován na nákup speciálního vozíku pro kluka s dětskou mozkovou obrnou, Michálka Teresku z Chrudimi. Míša je veliký sportovec, tento vozík je na basketbal a jeho cena je 130tisíc, které rodina nemá. Michal patří mezi děti, kteří neměli štěstí a zaslouží si pozornost zdravých. Příběhu nešťastného Míši se budeme  na tomto webu i v dubnovém vydání Českotřebovského zpravodaje více věnovat
KOLEM PASTVINSKÉ PŘEHRADY POJEDOU PO TŘIATŘICÁTÉ

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí pořádá v neděli 22. dubna 2018 33. ročník cyklojízdy „Kolem Pastvinské přehrady“.
Start je mezi osmou a devátou hodinou z Mírového náměstí v Ústí nad Orlicí. Trasy 50 a 100km vedou společně na Hejnice a Žamberk. Padesátka pokračuje na Klášterec, Pastviny, kde obdrží účastníci v restauraci U mostu diplom a přes Letohrad pokračují do Ústí nad Orlicí. Cyklisté účastnící se stokilometrové trasy zamíří přes Kunvald do Bartošovic na Zemskou bránu, Čihák, České Petrovice, Mladkov, Pastviny, Bredůvku, Jablonné nad Orlicí, Horní a Dolní Čermnou (zde obdrží diplom a turistické materiály) a pokračují přes Petrovice a Dolní Dobrouč do Ústí nad Orlicí.
Cykloakce není závod, vítězí každý, kdo projede kontrolami v Pastvinách a Dolní Čermné. Samozřejmostí při podobných akcích je dodržování silniční vyhlášky, děti mladší patnácti let jedou v doprovodu dospělé osoby. Za 32 let projelo na tratích Kolem Pastvinksé přehrady 8 131 cyklistů, rekordní účast byla v roce 2002, kdy přijelo 572 cyklistů. Dodržuj zákon 361/2000 o pozemních komunikacích! Pořadatelé děkují Městu Ústí nad Orlicí za dlouholetou finanční podporu.
Na Vaší hojnou účast se těší pořadatelé z KČT Ústí nad Orlicí.  MR.
 
Ocenění nejlepších sportovců města letos po dvacáté

Každý rok se na přelomu února a března koná již od roku 1999 z iniciativy sportovní komise  a rady města ocenění nejúspěšnějších sportovců města Česká Třebová za uplynulý rok. Poprvé se tak stalo 8. února 1999, kdy si starosta města Jiří Pásek pozval do obřadní síně, tehdy ještě v I. poschodí staré radnice nejlepší sportovce roku 1998. byl to jeden z prvních počinů tehdy poprvé ustavené sportovní komise rady města. Ten rok se také poprvé konal Týden sportu. Sportovci jsou pravidelně také oceňovaní v okresní anketě o nejúspěšnějšího sportovce. Českotřebovský systém ocenění je však založen na jiném principu. Zatímco v okresní anketě musí sportovci sportovat za některý sportovní oddíl v okrese, tak město Česká Třebová oceňuje i sportovce, kteří např. v rámci svých vysokoškolských studií sportují kdekoliv v České republice.  Letos se ocenění bude konat o jarních prázdninách ve středu 14. března v 15 hodin v obřadní síni českotřebovské radnice. (mm)
 
Jaký bude v II. čtvrtletí výnos z daně z mechanických her v obcích kraje

Ministerstvem financí určuje výši podílu z výnosu z daně z mechanické hry na jednotlivá čtvrtletí. Vychází z počtu povolených výherních hracích přístrojů v hernách, které nahlásily obecní úřady. Podle zveřejněného přehledu jsou nyní hrací automaty v našem kraji v celkem 18 městech a obcích. V okrese Pardubice jde o Pardubice, Přelouč, Holice a Dolní Roveň. V Pardubicích je počet automatů nejvyšší v kraji a přináší do městské pokladny přes 100 milionů korun. Druhéé město hazardu v našem kraji je Chrudim, třetí místo mají Svitavy a Česká Třebová je těsně za Poličkou na pátém místě (má ale nejvíc v našem okrese).  Řada měst naopak žádné automaty nemá a výnos mají nulový: Litomyšl, Vysoké Mýto, Lanškroun, Králíky...
Podíl pro výpočet výnosu je v následující tabulce určen podle počtu povolených  automatů v % 
 
Přelouč 0,303812
Pardubice 2,972198
Holice 0,128977

 

D. Roveň 0,028662
Chrudim 0,670679
Hlinsko 0,166237
H. Městec 0,005732
H. Týnec 0,025795
Polička 0,269418
Svitavy 0,427056
MTřebová 0,108914

 

ČT 0,252221
UO 0,189166
Choceň 0,206363
Jablonné 0,045858
Letohrad 0,137575
Žamberk 0,189166
Rudoltice 0,040126


Členové Svazu měst a obcí sněmovali v Pardubicích

Tradiční setkání starostů sdružených ve Svazu měst a obcí ČR se uskutečnilo v úterý dopoledne v Pardubicích. Několik desítek starostů Pardubického kraje se seznámilo s aktuální legislativou včetně novely zákona o střetu zájmů financování samospráv včetně rozpočtového určení daní, situací ve školství, dopravě či sociálních službách. V rámci diskuse vystoupil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který mimo jiné informoval starosty.
Zákon o střetu zájmů
Jedním z témat krajského setkání byla problematika novely zákona o střetu zájmů. Zástupci krajských a místních samospráv dlouhodobě upozorňují na nutnost změny tohoto zákona. Výraznou roli sehrál Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, který inicioval prohlášení ke změně tohoto zákona, ke kterému se nyní připojilo přes 2 500 obcí a měst. Rada Pardubického kraje se k tomuto prohlášení připojila koncem listopadu loňského roku. „V současné době se návrh na změnu tohoto zákona nachází již v Poslanecké sněmovně, která minulý týden do výboru poslala návrh paní poslankyně Kovářové, aby se lidé mohli dostat do registru majetkových přiznání výhradně na základě individuální žádosti. Celý kompromisní návrh by měl spočívat v tom, že neveřejné by byly všechny údaje o závazcích a movitých věcech. Nadále by tak byly zveřejňovány informace o příjmech, nemovitostech, cenných papírech a podílech ve firmách. V případě neuvolněných zastupitelů, by s výjimkou statutárních měst nebyly tyto údaje veřejné,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který patří mezi dlouhodobé kritiky tohoto zákona, který způsobil řadu rezignací na pozice starostů, místostarostů či radních obcí a měst.
Systémová podjatost
Hejtman přítomné starosty informoval také o stavu zákonodárné iniciativy Pardubického kraje řešení problému takzvané systémové podjatosti. Na pátečním jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky poslali zákonodárci tento návrh do druhého čtení. Návrh byl přidělen k dalšímu projednání dvěma výborům, a to Ústavně právnímu výboru a Výboru pro veřejnou správu. „Tento návrh má zajistit, aby poklesl počet často účelových námitek podjatosti, protože často dochází k procesním obstrukcím a zdržování jednání, což znesnadňuje správní řízení na obcích,“ uvedl hejtman Martin Netolický a připomněl, že problém systémové podjatosti vznikl přijetím usnesení Nejvyššího správního soudu z roku 2012. „Podstatou návrhu je, že úřední osoba nebude moci být vyloučena ze správního jednání jen proto, že je ve služebním nebo pracovněprávním vztahu ke státu nebo k územnímu samosprávnému celku,“ doplnil hejtman Martin Netolický.
V rámci celodenního setkání vystoupili také zástupci Ministerstva vnitra ČR, Státního fondu životního prostředí či Ministerstva pro místní rozvoj. Zazněly informace o projektech SMO ČR včetně Center společných služeb a závěry velké Analýzy potřeb měst a obcí, která bude podkladem pro nastavení budoucích národních i evropských dotací. Mezi jednu z nejdůležitějších součástí patřila také problematika GDPR, tedy zcela změněná evropská pravidla pro ochranu osobních údajů, která budou platit od 25. května 2018. Hejtman Netolický připojil jeden konkrétní případ, který se stal jemu samotnému. „Během víkendu jsem byl upozorněn na to, že podpisem smluv o poskytnutí kotlíkové dotace mimo úřad jsem porušil připravovaný zákon o GDPR. Absurdit je v tomto zákoně celá řada a měli bychom se zamyslet nad tím, zda skutečně Evropská unie toto chtěla nebo se jedná o naši snahu být papežštější než papež,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
 
Dotace na zateplení a energeticky úsporné renovace veřejných objektů

(výzva č.100)
Největší objem z vymezených prostředků, přesně 3 miliardy korun, směřuje na zateplování veřejných budov a snižování energetické náročnosti ve městech a obcích.   
„O dotace v oblasti energetických úspor z Operačního programu Životní prostředí je tradičně mimořádný zájem. V předchozí výzvě si o příspěvek v celkové výši 3,8 miliardy korun řeklo 702 žadatelů. Ti, kteří svou žádost nestihli podat, mají nyní další šanci. Podmínky zůstávají stejně atraktivní jako v minulé výzvě,“ uvádí ministr Richard Brabec s tím, že i nyní může dotace pokrýt až 55 % ze způsobilých výdajů na projekt a v případě instalace nuceného větrání s rekuperací se dotace může vyšplhat až na 70 %.  Dotační výzva je určena majitelům budov sloužících k veřejným účelům, jako jsou školy, nemocnice či úřady, tedy zejména obcím a městům. Ty mohou žádat o příspěvek na zateplení fasád, výměnu renovaci oken a dveří, rekuperaci, nový úsporný zdroj tepla, solárně-termické kolektory, fotovoltaické systémy a další opatření, díky nimž si sníží energetickou náročnost objektu, a následně uspoří výdaje za jeho provoz. Nemusí to ale být výhradně projekty na kompletní rekonstrukci, dotaci lze získat i na částečné renovace, výše podpory se potom odvíjí od výše dosažených energetických úspor. „Zejména menší obce či města u této výzvy zcela jistě ocení, že kromě dotace mohou zároveň požádat o zvýhodněnou půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR,“ dodává ředitel Fondu Petr Valdman a vypočítává její nesporné výhody: „Půjčka je po dobu realizace projektu bezúročná, bez dalších poplatků a navíc s bezkonkurenční fixní úrokovou sazbou 0,45 % p. a. Umožní tak žadatelům pokrýt nedotovanou část způsobilých nákladů na projekt a část vlastních zdrojů.“  Žádosti o dotace lze podávat od 1. března 2018 do 31. ledna 2019, o půjčku je možné žádat kdykoliv až do doby zahájení realizace projektu. Podrobné informace najdou zájemci na stránkách Fondu.