Českotřebovský deník 71/2018 ( 8/3)  
Peklák hlásí stále dobré podmínky pro lyžování

Na svazích máme stále dost sněhu na parádní jarní lyžovačku. Tak dorazte, jaro se rychle rozjíždí. Všechny služby v provozu.
O jarních prázdninách Vás zveme na
Peklák.
Od 12.3. budeme jezdit za zvlášť výhodný prázdninový tarif a to 10 bodů za jízdu. Neváhejte, nejlepší prázdniny budou na Pekláku
.
Od 12.3. bude mírně upravena provozní doba - pojedeme 9-19 hodin bez přerušení.  Vše platí do odvolání, těšíme se na Vás.
 
Inteligentní lavička už i  v Přívratě

Přívrat je nejmenší obcí, kde byla instalována inteligentní lavička Steora. Potvrzují to fotografie na facebooku.  K tomu je dobré přidat vysvětlení, o co se přesně jedná. STEORA je lavička, která se nabíjí sluneční energií a umožňuje tak nabíjet ostatní elektronické zařízení drátově i bezdrátově a přenáší také vysokorychlostní 4G LTE internet. STEORA dokáže také podávat informace o teplotě, vlhkosti a srážkách. Má také další využití, jako například inteligentní chladící systém, nebo noční LED osvětlení okolí lavičky.
Solární lavičky mají vícero funkcí a využití – sbírají údaje, slouží jako bezdrátová nabíjecí podložka, nabíjecí port pro telefony a jiné inteligentní zařízení, dále i jako noční osvětlení a rovněž jako hlavní regulátor úspory energie. Solární lavička je poměrně jednoduše vypadající produkt, který však disponuje obrovským potenciálem. Naše inteligentní lavička má vestavěné snímače na shromažďování a analýzu údajů, například i o počtu uživatelů lavičky, funkčnosti různých komponentů a povětrnostních podmínkách. Majitel lavičky může jednoduše měnit nastavení pomocí přístrojové desky.
Celková zkušenost lidí s používáním lavičky a zpětná vazba budou sloužit jako základ budoucího vývoje inteligentních řešení pro digitalizaci v udržitelném prostředí. Proto je Steora dokonalým a jedinečným produktem IoT (internet věcí) pro inteligentní prostředí anebo inteligentní místa. Steora je vynikající volbou pro města, obce, univerzity a univerzitní areály, vlakové a tramvajové stanice, parky, zoologické zahrady, přístavy, hotely, pláže a jakýkoliv jiný veřejný nebo soukromý vnější prostor.

Protihlukové stěny zohaví město, "užitek" je sporný, mohou být i nebezpečné

1) Zajímalo by mě, jak má hygiena protihlukově ošetřená  místa kolem letišť.
2) Pro cestující s epilepsií by nejspíš hravé stěny znamenaly parádní záchvat.
3) Pro ty, co bydlí u kolejí, by to bylo na Bohnice. Neumím si představit, že by mně zakryli výhled z okna a já musela zírat do zdi, byť barevné. Jsem si jistá, že bych měla psychické problémy. Ano, bylo by to hrozné. V zimě babička nemůže skoro ven, je odkázaná na výhled z okna a tohle by pro ni bylo opravdu zničující.  VV
 
ÚmrtÍ
Karel Mareš,  71 let, Anenská Studánka 47
Emílie Maděryčová, 84 let, Na Výšině 1968
Marta Linhartová, 92 let, Němčice 11
Božena Škeříková, 86 let, Kozlov 52
Libuše Bútorová,  nedožitých 76 let, Nové náměstí 1748
Libuše Stará,  nedožitých 62 let, Ústí n. O. Sokolská 61 Kerhartice
Drahoslava Chalabalová, 73 let, Trávník 1999
Božena Tomková, 83 let, Masarykova 2100
Karel Bočklaj,  68 let, Na Strouze 1717
Jiří Uma, nedožitých 78 let, Ústí n.O. Nerudova 131  Čest jejich památce !

XXIII. ročník recitační soutěže na ZŠ Ústecká
V pondělí 26. 2. 2018 se konal již XXIII. ročník školního kola recitační soutěže. Letošního ročníku se měl zúčastnit rekordní počet soutěžících. Bohužel chřipková epidemie však zaúřadovala. Výkony našich mladých recitátorů byly skvělé. V porotě zasedli kromě učitelek Hany Frühaufové a Dany Račkové také 2 bývalí výborní recitátoři – Adam Pávek a Ondřej Kocourek. Oba dva si prošli soutěží od prvních ročníků, postupovali do okresních, krajských a občas i do celorepublikových kol v recitaci. Tuto soutěž tedy viděli i pohledech svých dřívějších vystoupení. Porota opět neměla lehkou práci, ve světle olympiády, na které lze téměř vše změřit a doložit, je velmi těžké zhodnotit výkony jednotlivých soutěžících. Důležitá je motivace a snaha dětí, výběr textů, a také práce pedagožek připravujících jednotlivé soutěžící. Mravenčí práci si jako vždy dala zakladatelka soutěže – Kristýna Dostálová, která s neutuchajícím nadšením děti k práci s textem již tak dlouhou dobu vede. Za to jí patří dík vedení školy, rodičů, ale i všech účastníků, kteří za 23 let trvání soutěží prošli.
Více o soutěži zde, kde najdete i spoustu fotografií
Rekonstrukce havarijních mostů

Patří mezi jednu z krajských priorit v oblasti dopravy a silničního hospodářství. Krajští radní proto na svém posledním jednání schválili deset projektových záměrů na rekonstrukce mostů, na které je možné žádat dotací v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu v celkové předpokládané částce přibližně 150 milionů korun. Celkem kraj žádá o finanční podporu z evropských fondů na modernizaci 19 mostů v celkové hodnotě necelých 320 milionů korun. Vzhledem k nutnosti urychlení majetkoprávních vyrovnání bude v rámci krajského úřadu přijat konkrétní pracovník, jehož primárním cílem bude komunikovat s vlastníky pozemků.  „Dlouhodobě se potýkáme s problémem při řešení majetkoprávních záležitostí spojených s výkupem pozemků nutných pro modernizaci silnic a mostů v našem kraji. Finanční prostředky jsou k dispozici jak v krajském rozpočtu, tak v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu. Chceme proto zajistit, aby se investiční činnost nezastavila na řešení majetkoprávních záležitostí, a proto na návrh pana náměstka Kortyše vyčleníme v rámci struktury krajského úřadu pracovníka, jehož primárním úkolem bude tyto záležitosti řešit,“ sdělil hejtman Martin Netolický. „V rámci IROP se chceme ucházet o podporu modernizace devatenácti mostů za celkovou částku okolo 320 milionů korun. Na základě dlouhodobé statistiky však lze očekávat úspory v nákladech na realizaci projektů vyplývajících ze zadávacích řízení na zhotovitele stavebních prací mezi 20 až 35 procenty,“ doplnil hejtman Martin Netolický.


Na vyšetření novou sanitkou

Na základě rozhodnutí rady bude následně v nejbližší době zahájeno zadávací řízení na zhotovitele projektových dokumentací a následně bude zpracována žádost o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu. „Mostů, které jsou v nevyhovujícím stavu je nejen v našem kraji celá řada, a proto chceme i s využitím evropských dotací tento stav postupně napravovat. V případě těchto mostů bude nyní zahájena projektová příprava pro možné uplatnění v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu, který v prioritní ose 1 obsahuje specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, kde mezi hlavní podporovanou aktivitu také patří technické zhodnocení a výstavba mostů,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš s tím, že v rámci IROP je předpokládaná výše dotace 90 procent ze způsobilých výdajů projektu.
Zlepšení stavu vozového parku zdravotnické dopravní služby ve společnosti Nemocnice Pardubického kraje (NPk) a ve svých zdravotnických příspěvkových organizacích bylo jedním z témat posledního zasedání krajských radních. Ti navrhli do vozového parku letos investovat přes šest milionů korun. Jejich návrh ještě musí schválit zastupitelé na dubnovém jednání.
Často mi je až stydno, s jakým šrotem byli pacienti převáženi k ambulantnímu ošetření. Komfort služeb a kondici nemocnic poznáme i podle doprovodných služeb, kterými doprava do nemocnice a zpět bezesporu je, a proto jsme přistoupili k uvolnění finančních prostředků, aby se zvýšil komfort pacientů. Zdravotnická záchranná služba prošla po roce 2010 kompletní obnovou vozového parku a záchranářské vozy jsou dnes nové, moderní a k jejich obnově stačí standardní odpisový plán. O něco podobného se budeme postupně snažit i u dalších zařízení,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Stav vozového parku ve Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje je již na dobré úrovni udržitelnosti, což potvrzuje také krajský radní Ladislav Valtr. „Díky podpoře kraje a dotacím EU je technický stav vozidel ZZS vyhovující a s ohledem na stav dostatečnou tvorbu vlastního investičního fondu, který je každý rok doplňován o částku odpisů, je zde zajištěno i žádoucí samofinancování obnovy na úrovni zhruba šest vozů ročně. Do stejného režimu právě chceme během dvou let dostat také naše nemocnice a další příspěvkové organizace,“ sdělil radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.
„Plánovaná obnova v rámci společnosti Nemocnice Pardubického kraje, která má v současné době 28 vozů, spočívá v letošním roce v pořízení tři sanitních vozů formou leasingu. Pokud by byla pořízena ještě další dvě vozidla v roce 2018, od roku 2019 by bylo možné přejít na pravidelnou obnovu dvou vozů ročně a zabránit tím stárnutí vozového parku,“ uvedl Ladislav Valtr, který dodal, že rada kraje proto navrhla poskytnout NPk ze svého rozpočtu příspěvek ve výši 2,4 miliony korun na dva sanitní vozy.
Své vlastní sanitky mají i další příspěvkové organizace Pardubického kraje. Kromě Nemocnice následné péče Moravská Třebová, která provozuje zdravotnickou dopravní službu se sedmi vozy, mají všechny příspěvkové organizace jen minimální počet sanitních vozů pro dopravu vlastních pacientů. Většinou se jedná o převozy do jiného zdravotnického zařízení, na odborná vyšetření a podobně. „Finanční možnosti příspěvkových organizací nejsou takové, aby mohly okamžitě financovat obnovu sanitních vozidel. Na základě přehledu, který jsme zpracovali, je potřeba v letošním roce pořídit po jednom vozidle pro Odborný léčebný ústav Albertinum, Léčebnu dlouhodobě nemocných Rybitví a dvě sanitní vozidla pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová,“ informoval radní Ladislav Valtr s tím, že investice těmto příspěvkovým organizacím by dosahovala téměř 4 milionů korun.