Českotřebovský deník 84/2018 (19/3)  

Udělení cen města Kohout 2017 již bylo schváleno


Ceny města Kohout se již více než 10 let předávají na slavnostním večeru s hodnotným kulturním programem , který se koná v měsíci květnu.  Součástí jsou také promítané medailonky odměněných, které je třeba připravit v předstihu.  Proces udělení cen města se proto rozběhl již v lednu t.r. v kulturní a sportovní komisi, jejich návrhy byly poté  projednány v radě města a schválilo je také zastupitelstvo na svém jednání 4. března Tím se návrhy staly definitivní a veřejné, jsou uvedeny např. v usnesením zastupitelstva města. Proto je můžeme ještě před květnovým slavnostním večerem zveřejnit.

Ceny města se udělují od roku 1999, letos se tedy budou udělovat po dvacáté. Autorem udělovaných keramických cen ve všech dosavadních ročnících byl keramik  Ladislav Šich. Přál jsem se tedy, aby letos, rok po jeho tragickém skonu v loňském roce, získal tuto cenu alespoň in memoriam, cenu, která je spjata s jeho jménem. Z dále uvedených návrhů vidíme že se tak nestane, ocenění Ladislava Šicha in memoriam bude řešeno jiným způsobem. 

Z oblasti sportu  budou uděleny ceny

1) Petře Kvasničkové, Lindě Hyksové a Michalu Broulíkovi  za úspěšnou reprezentaci na MS v hokejbalu 2017

2) Lukáši Vašinovi  na úspěšnou reprezentaci

3) Davidu Sedlákovi za dlouholetou sportovní činnost

Tři ceny Kohout 2017 budou také  uděleny za práci v oblasti kultury:

4) Jaroslavu Demelovi za dlouholetou úspěšnou práci předsedy českotřebovského Kruhu přátel hudby

5) Janě Vejdovské, Pavlu Charvátovi a Filipovi Chudobovi, autorů loňské úspěšné výstavy "Jak bývalo v Kozlově"

6) Františku Bečkovi, uměleckému kováři za dlouholetou práci pro město i okolní region

Dále budou uděleny Ceny starosty města, které již nepotřebují schválení zastupitelstva (na veřejném jednání) a jména jejich jejich adresátů proto nejsou dopředu veřejně známá.  (mm)

 
AD Protihlukové bariéry  v České Třebové 

Chci reagovat na článek ohledně protihlukových bariér.  Jako obyvatelka bytového domu přímo naproti železniční trati požaduji maximálně účinnou protihlukovou bariéru. Je to stejně, velmi kulantně řečeno, s podivem, že něco takového tady už dávno nemáme!!! Je přece již dávno dokázané, jak nadměrný hluk poškozuje zdraví. A o to víc v teplém období, kdy je potřebné mít v noci otevřené okno, nás rachot od trati spolehlivě budí.  S takovými "romantiky", kteří protihlukové stěny nechtějí, si byt s radostí vyměním.
Protihluková bariéra se dá výtvarně pojmout tak, aby byla i na pohled přijatelná. Podél trati je mnoho obcí, které jsou od ní vzdáleny mnohem víc než naše město a bariéry mají a mnohdy to výtvarno ani moc neřešili. S pozdravem  J. Poláčková


České dráhy slibují, že oři organizačních změnách nebudou ve Třebové propouštět


Představitelé Pardubického kraje se v pátek sešli se zástupci Českých drah, které jako jeden ze zájemců usilují o desetiletý kontrakt na zajištění železniční dopravní obslužnosti v regionu. Hejtman Martin Netolický jednal také s místopředsedou představenstva Ludvíkem Urbanem a členem představenstva Miroslavem Kupcem o připravovaných organizačních změnách v depu kolejových vozidel v České Třebové. Zástupci dopravce byl ujištěn, že propouštění pracovníků v tomto depu nehrozí.

„Od počátku, kdy jsem zcela náhodou obdržel informaci o připravované organizační změně, chci znát detailní důvody, proč České dráhy o tomto vůbec uvažují a jaký to bude mít dopad nejen na zaměstnanost. Budu bojovat za to, aby v našem regionu zůstaly výkony, které přinášejí zaměstnanost ve městě, které je s železnicí spjaté. Nedovedu si představit, že by regionální doprava v našem kraji byla realizována jinými depy a lidmi mimo náš region. Byl jsem ujištěn, že se tato organizační změna nedotkne technických profesí ve smyslu jejich propuštění, což je pro mne nejdůležitější informace. Dráhy však počítají s tím, že by někteří zaměstnanci do budoucna museli za prací cestovat například do Pardubic či Prahy,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „České dráhy si musí uvědomit, že jakákoliv organizační změna ve městě, které je na železnici dlouhodobě velmi úzce vázané, se projeví daleko více než ve městech typu Prahy či Brna. Navíc jednáme o dalším rozvoji VOŠ a SŠ technické, a proto mi přijde velice nešťastné vnášet tímto způsobem nervozitu nejen mezi současné zaměstnance, ale i budoucí absolventy školy,“ sdělil hejtman Netolický. Více ZDE

Prevence, požární soutěže a vzdělávání. Dotace v I. pololetí celkem čtvrt milionu korun

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválila částečné poskytnutí dotací z dotačního programu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a rozvíjení souvisejících tradic. Celkově bude v letošním roce rozděleno 500 tisíc korun s tím, že nyní krajští radní rozdělili 216 tisíc korun na akce konané v prvním pololetí.
„Finanční příspěvky slouží jako podpora hasičům, obcím a dalším složkám, které pořádají požární soutěže, vzdělávací a výchovné aktivity, různé výroční akce či publikují v oblasti požární ochrany a prevence,“ sdělil Netolický.
Letecká škola v Moravské Třebové by měla vzniknout již příští rok

Pardubický kraj pokračuje v přípravě na otevření nového učebního oboru v Moravské Třebové, který se bude zaměřovat na letectví a výcvik nejen mladých pilotů, ale také techniků. Krajská rada na svém pondělním jednání schválila zápis oboru vzdělávání 78-42-M/01 Technické lyceum v denní formě vzdělávání s kapacitou 120 žáků od 1. 9. 2019.
„Školní vzdělávací program oboru bude zaměřen na konstrukci a údržbu letecké techniky, řízení letadel a řízení letového provozu. Absolventi tohoto oboru se zaměřením na letectví mají vysokou uplatnitelnost na trhu práce. Zapsání oboru je podpořeno stanovisky Leteckého ústavu Vysokého učení technického Brno a Aeroklubu Moravská Třebová,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který o otevření oboru opakovaně jednal nejen se zástupci školy, města, ale i příslušných aeroklubů a vysokých škol. „Cílem je, aby od prvního ročníku byli studenti připravováni směrem k letecké oblasti  a ve třetím ročníku se mohli rozhodnout, zda se zaměří na pilotování nebo spíše na údržbu a konstrukci letadel. Kromě vzdělání, které je připraví nejen do praxe, ale i na studium na vysoké škole chceme studentům nabídnout také konkrétní osvědčení či letecké licence, což jim u potenciálních zaměstnavatelů otevře dveře,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
V souvislosti se změnou oboru je nutné upravit zřizovací listinu, zejména změnit název školy na Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová,“ sdělil krajský radní Bohumil Bernášek.
 
Skutečský festival zahájen

V neděli 18. března byl ve Skutči slavnostně zahájen 15. ročník festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč. Atraktivní program v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu odstartoval dvouměsíční nabídku koncertů a představení, za kterými se sjíždějí návštěvníci ze širokého okolí. Do příští neděle jsou připraveny celkem tři další programové body.  Na komorním koncertě v Městském muzeu Skuteč ve čtvrtek 22. března od 18 hodin představí trojice půvabných žen seskupených v Triu ArteMiss nejznámější skladby z tvorby Bedřicha Smetany v pořadu Proč bychom se netěšili. Zajímavosti ze života slavného skladatele přiblíží ukázkami z korespondence nebo ve vzpomínkách přátel herečka a dabérka Valérie Zawadská.  Sobotní dopoledne, 24. března, bude patřit dětským pěveckým sborům, které se v Kulturním klubu Skuteč utkají o zlatá, stříbrná a bronzová pásma v soutěžní přehlídce O cenu Vítězslava Nováka.
A v neděli 25. března se ve stejném sále rozhlednou tóny celosvětové známé kantáty Carla Orffa - Carmina Burana v jedinečném scénickém provedení Slezského divadla Opava