Českotřebovský deník 110/2018 ( 10/4)
Zápis do 1. třídy na ZŠ Ústecká 

V pátek 6. 4. a v sobotu 7. 4. 2018 proběhl také na naší škole zápis budoucích prvňáčků. Většina z nich už naši školu navštívila se svou mateřskou školkou U Stadionu. Předškoláci se každý rok se svými učitelkami přijdou podívat na své budoucí působiště, aby věděli, jak to ve skutečné škole vypadá.  Paní učitelky si potom vždy na podzim „ověří“, jak jejich svěřenci zvládají své nové povinnosti školáků. Stalo se to již jakousi tradicí a jsme rádi, že se nám spolupráce daří, protože zájmem obou škol je spokojený prvňáček. Když je dobrý základ, snadněji se na něm „staví“.
K zápisu na naší škole se do vyzdobené školičky dostavilo se svými rodiči 45 dětí (celkový počet budoucích prvňáčků v České Třebové je asi 143). U 6 dětí ještě odborná pracoviště rozhodnou, zda jim doporučí nástup do školy v tomto školním roce, nebo zda ještě zůstanou 1 rok ve školce, protože potom budou pro školu zralejší, připravenější. Je tomu tak každý rok a můžeme říci, že pro většinu dětí pozdější nástup bývá dobrým startem a děti jsou potom úspěšnější.
Do 2 prvních tříd tedy v září nastoupí minimálně 39 nových žáčků. Pro jejich školní start bude opět připravená malá budova u školního hřiště, tzv. školička. Pro děti je velkou výhodou, protože se za pěkného počasí - v létě, v zimě mohou pěkně proběhnout, nadýchat se čerstvého vzduchu a potom zase s chutí mohou pokračovat v poznávání všeho nového.
Jsme velmi rádi, že se k nám vracejí naše „bývalé děti“ se svými dětmi, protože ke škole mají již jakési rodinné pouto. Vždyť na naši školu chodili často jejich rodiče, prarodiče i širší příbuzenstvo. Se svými dětmi k nám tedy přicházejí jako domů, tedy tam, kde to dobře znají. Za jejich přízeň a věrnost jim děkujeme.                                                              Mgr. Hana Frühaufová

Další vynikající úspěch opět zaznamenala kvarta

Po skvělém výkonu v okresním kole Olympiády v českém jazyce přišel další vynikající úspěch – 2. místo v krajském kole této soutěže a postup do celostátního kola. To vše dokázala studentka kvarty Jana Hudecová. Zvládla výborně část gramatickou i stylistickou a přejeme jí, aby se jí dařilo i nadále. Blahopřejeme!  Eva Vašinová

Delegace dobrovolníků z Agrate Brianza v České Třebové

V týdnu po velikonočních svátcích jsme v České Třebové přivítali delegaci dobrovolníků z Agrate Brianza, kteří pracují v sociální oblasti. Vedoucím delegace byla Carmen Collia, radní města Agrate Brianza s gescí pro sociální oblasti. To již určovalo zaměření  zájmu v našem městě.  Delegace byla přijata na českotřebovské radnici, partnerkou a průvodkyní byla místostarostka Jaromíra Žáčková, velmi dobře italsky konverzující. Díky tomu bylo možné překlenout jazykovou rozdílnost při návštěvách  českotřebovských zařízení z této oblasti. Dobrovolníci přijeli ve středu 4. dubna, ve čtvrtek se zúčastnili  společného setkání se členy spolku Za jeden provaz v českotřebovském stacionáři na Lhotce, kde se aktivně zapojili do připravených činností. Společně s klienty stacionáře po skupinách vyráběli z připravených dílů zajímavou jarní dekoraci. Celou tuto dílnu připravili aktivní členové spolku, založeného právě před deseti lety. Do vínku si vzal pomáhat v sociální oblasti těm, kteří to potřebují a to nejen po materiální stránce, ale i systematickou činnosti, zaměstnáváním např. seniorů, klientů ve stacionáři, pomáhají také v sociálně odloučeným  např. v Borku. Takový spolek nám mohou jinde velmi závidět. pro veřejnost je nejviditelnější akcí uspořádání podzimního benefičního plesu, ale zdaleka to není jediná akce tohoto spolku. Na setkání ve stacionáři měla možnost Jaromíra Žáčková představit členy spolku přímo v akci a to se určitě podařilo.
V sobotu potom z České Třebové odjeli do Prahy a odtud do italského Agrate Brianza. Fotografie z workshopu ve stacionáři.

Kampaň KNIHA TI SLUŠÍ 2018 i v knihkupectví Paseka
Proběhne v týdnu od 23. do 29. dubna 2018

SLEVA 15% na veškerý sortiment
při předložení KUPONU, který bude možno získat stažením  z webu  www.knihatislusi.cz,

nebo vystřižením z inzerce v lifestylových časopisech,
rozdávat bude i městská knihovna a knihkupectví Paseka.
Platí i při objednání na www.knihkupectvi-paseka.cz
Při osobním odběru neplatíte poštovné. 

ÚMRTÍ

Ivo Karger, 77 let, Česká Třebová V Lukách 1327
Eva Suková, 82 let, Česká Třebová Hýblova 1205
Jan Lebduška, 63 let, U Stadionu 581 Česká Třebová
Jaroslava Mašková, 79 let, Rybník čp. 104  Čest jejich památce !
 •  
 • Pozvánka na květnový koncert Kruhu přátel hudby - poslední v sezóně

  Na květnovém koncertu Kruhu přátel hudby se představí klavírista Ivana Klánského jako člen Guarneri Tria Prague.  Název Guarneri Trio Prague vznikl díky skvělým italským nástrojům, na které hrají Čeněk Pavlík (housle) a Marek Jerie (violoncello). Koncert Guarneri Trio Prague se uskuteční ve středu 2. 5. 2018 od 19,00 hodin v českotřebovské Malé scéně. Před koncertem pravidelně zveme příznivce krásného hudebního zážitku na koncert rozhovorem. V tomto případě Jaroslav Plocek zpovídá našeho předního českého klavíristu Ivana Klánského. Rozhovor najdete ZDE
  Rada kraje tlačí na vyrovnanější hospodaření nemocnic

  Krajští radní z pozice členů valné hromady schvalovali aktualizovaný finanční plán akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje (NPk) pro letošní rok. Valná hromada NPk souhlasila s návrhem hejtmana Martina Netolického snížit původně plánovanou ztrátu o více než deset milionů.
  Nový plán reaguje na aktuální vývoj kolektivního vyjednávání a vypořádání se zdravotními pojišťovnami.  „V nově předloženém, aktualizovaném finančním plánu Nemocnice Pardubického kraje je na rok 2018 předpokládána ztráta ve výši necelých pěti milionů korun, tedy o 10,7 milionu korun nižší, než byla původní projektovaná ztráta,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Důvodem je dodatečné zvýšení projektovaných tržeb od zdravotních pojišťoven o 16,5 milionu korun a dodatečné další zvýšení osobních nákladů o 5,8 milionu,“ vysvětlil hejtman.
  V porovnání s finančním plánem na rok 2017 je nově předpokládaný výsledek hospodaření pro rok 2018 o 31 milionů lepší. „Finanční plán na předešlý rok byl projektován na ztrátu 36 milionů korun. Díky větším výkonům, tedy tržbám od zdravotních pojišťoven, tržbám v lékárnách, či úsporám energií se nám podařilo v roce 2017 dostat na plus čtyři miliony korun, a to i při velmi razantním růstu mzdovách nákladů,“ řekl radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr s tím, že původně projektovaný finanční plán na letošní rok před aktualizací počítal právě s vědomím dalšího skokového nárůstu mzdových nákladů se ztrátou 15,5 milionu korun.
  Pomohla i akvizice
  Pozitivní vliv kromě zvýšených výkonů našich nemocnic mělo i započtení výsledku hospodaření společnosti DIMED v roce 2017, a to ve výši 8,5 milionu korun,“ vysvětlil dále Ladislav Valtr. Společnost DIMED, zajišťující radiodiagnostiku v Chrudimské nemocnici, koupil Pardubický kraj na konci minulého roku.  Díky tomu může NPk přímo rozhodovat o typu a počtu indikací zdravotnických výkonů, dalším pozitivem akvizice je právě také krátkodobá návratnost vložených finančních prostředků. „V letošním roce dále počítáme s fúzí této společnosti přímo do krajské akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje,“ dodal radní Valtr.

  Prodám zahrádku 563m2 v ZO ČZS Podhorka Česká Třebová. Vybavená chatka, voda, elektrika, skleník, zahradní nářadí - motorová sekačka, manipulační vozík atd. Prodej r. 2018. 606 855 567

  Rekonstrukce elektroinstalace učiliště Králíky

  Krajští radní na svém posledním jednání rozhodli o zahájení výběru dodavatele pro rekonstrukci elektroinstalace v dílnách Středního odborného učiliště (SOU) opravárenského v Králíkách. Od června letošního roku do září 2019 by měla proběhnout první etapa rekonstrukce elektroinstalace. Předpokládané náklady dle zpracované dokumentace pro zadání stavby jsou ve výši 17, 8 milionu korun. Postupně tak rekonstruujeme zastaralé objekty školy, která má nezastupitelné místo v systému středních škol Pardubického kraje. Studují zde budoucí zemědělští opraváři, po nichž trh práce velmi naléhavě volá.
  „Na učilišti dojde k výměně a rekonstrukci stávajících rozvodů elektroinstalace, které jsou již v havarijním stavu. Vyměněno bude i osvětlení,“ vysvětlil Bohumil Bernášek.

  Domov pro seniory Česká Třebová příjme na hlavní pracovní poměr pečovatele, pečovatelku. Nástup možný ihned. Požadavkem je flexibilita, chuť pracovat, bezúhonnost.  Informace poskytne Drvoštěpová Dagmar - vedoucí zdravotního úseku na tel.čísle 739344576, zdravotni@socialnisluzbyct.cz

  České firmy mají v Izraeli dveře otevřené

  V návaznosti na založení Pardubického podnikatelského inkubátoru navštívili zástupci Pardubického kraje a Regionální rozvojové agentury, jejíž je P-PINK dceřinou společností, Izrael. Tato blízkovýchodní země patří v oblasti inovací a start-up projektů mezi nejpokrokovější na světě. V rámci pracovního programu se v pondělí členové delegace setkali s českým velvyslancem Ivo Schwarzem, se kterým debatovali především o pozici českých společností v zemi, ale také o možné pomoci veřejné správy podnikatelskému sektoru. Součástí delegace Pardubického kraje jsou kromě hejtmana také předseda finančního výboru krajského zastupitelstva a místostarosta Dašic Jan Foldyna, starosta Svitav a krajský zastupitel David Šimek, zastupitel Jan Procházka, ředitel Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje Richard Červenka a zástupce Pardubického podnikatelského inkubátoru Přemysl Rubeš.

  Prodám stavební a rekreační pozemky v obci Přívrat.      Kontakt na tel. 602 329  427.

  Start-up projekty pro záchranu lidských životů či usnadnění parkování.
  Izrael je v zavádění smart prvků do běžného života průkopníkem

  V rámci pracovního programu v izraelském Tel-Avivu se členové delegace Pardubického kraje setkali mimo jiné s představiteli několika organizací a společností zaměřených na problematiku inovací, start-upů či zavádění prvků smart city. Izrael patří mezi nejpokrokovější státy v této oblasti, a proto může sloužit nejen zástupcům Pardubického podnikatelského inkubátoru a Pardubického kraje jako vzor v podpoře podobných projektů.
  V Izraeli je v současné době nejhustší síť start-upů na světě, jelikož na jeden takový projekt připadá 1 600 obyvatel této země. Z velké části je zaměření na tyto projekty a obecně inovační prostředí způsobené nedostatkem přírodních zdrojů. Velkou roli v úspěchu země v této oblasti hraje podpora vlády, a proto je pro nás velmi přínosné seznámit se s podporou inovačního prostředí, jelikož se v současné době nacházíme přibližně 20 let zpět,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Jednou z nejdůležitějších a nejvýznamnějších izraelských společnosti, která se pohybuje v oblasti start-upů je Start-Up Nation Central.
  Prezentace izraelských start-upů
  Prvním z projektů je systém Carbyne, což je pohotovostní komunikační platforma, která slouží pro zjednodušení a zkvalitnění záchrany lidských životů a řešení krizových situací pro složky záchranného systému. Celý systém je zaměřený na zpřesnění a zjednodušení komunikace člověka s operačním centrem složek záchranného systému. Vzhledem k pokročilým technologiím je díky jednoduché aplikaci možné získat nejen přesnou polohu volajícího, jeho věk či zdravotní stav, ale automatickým zapnutím přenosu videa je možné celou situaci sledovat v reálném čase a zachránce či postiženého přímo navigovat, což zvyšuje šance na přesné poskytnutí první pomoci,“ řekl hejtman Martin Netolický s tím, že by podobný systém mohl být využit například v případě Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje.
  Druhým prezentujícím projektem byla mobilní platforma Gazpacho, která nabízí společnostem sestavení vlastní mobilní aplikace podle předem připravených šablon, čímž se usnadní vývoj unikátní aplikace pro každou společnost zvlášť. Gazpacho nabízí velice intuitivní a na míru upravené řešení, které se velmi snadno využívá, což přispívá k rychlému začlenění do každodenních pracovních procesů. „V současné době tato platforma poskytuje řešení jak firmám, tak městům a obcím v široké škále oblastí jako například sběr odpadů, bezpečí a ochrana, vzdělávání, vodohospodářství, doprava či údržba ulic. V současné době tuto aplikaci využívá sedm municipalit v Izraeli včetně Tel-Avivu,“ řekl starosta Svitav a krajský zastupitel David Šimek.
  Třetím prezentovaným projektem byla aplikace Playkers, která slouží především pro manažery sportovišť, sportovních center, ale i samotné sportovce a zástupce měst a obcí.Hlavním cílem této aplikace je automatizace rezervací sportovišť a řízení volnočasových aktivit. Obsahuje funkce jako SmartLock, který synchronizuje brány a zámky s objednávkami, což maximalizuje otevírací dobu a minimalizuje náklady na provoz, či systém SmartLight, což znamená automatizovaný systém osvětlení propojený s objednávkovým systémem,“ sdělil zastupitel Jan Procházka.
  Projekt Saferplace se zaměřuje na bezpečnost silničního provozu, zlepšuje plynulost dopravy, zvyšuje bezpečí chodců a řidičů a posiluje vynucovací schopnosti a možnosti všeho druhu v oblasti městského parkování včetně používání míst pro hendikepované, parkování na chodníku či na autobusových zastávkách.
  V závěru pondělního pracovního programu se členové delegace setkali se zástupci společnosti SPARK Consulting, která řídí konsorcium sedmi vedoucích izraelských technologických společností, které jsou zaměřeny na řešení konceptu smart cities. Vzhledem k tomu, že izraelské Ministerstvo ekonomiky podporuje toto konsorcium, zajímal se hejtman o způsob státní podpory, ale také o jednotlivé realizované projekty, mezi které patří například chytrého parkování, sběru odpadu či organizace výuky. Díky sdružení do konsorcia SPARK – Smart City Consortium poskytuje široké portfolio služeb.