Českotřebovský deník 223/2018 (5/8)
Spor o ochranné pásmo kolem kaple sv. Kateřiny bude možná pokračovat

Pardubický vydal 31/7 rozhodnutí ve věci odvolání proti vyhlášení ochranného pásma, které se opírá  o  stanoviska odborníků Národního památkového ústavu. Toto ochranné pásmo tedy bude pravomocně vyhlášeno. Podle publikovaného stanoviska starosty města (viz ZDE) by se však město přesto všechno mělo proti vyhlášení ochranného pásma bránit soudní cestou.  Tento postup by neměl odkladný účinek. Odvolání podala rada v řijnu 2017 města jako účastník řízení, který zastupuje městskou samosprávu a spolu s ní i řada dalších občanů z lokality "postižené" zřízením tohoto ochranného pásma.
Odvolání se opíralo o názor obyvatel vymezené oblasti, kteří se budou muset řídit nově stanovenými pravidly, podpořený radou města.  Odvolání se vyslovuje názor, že vyhlášeni ochranného pásma je rozhodnutím nedůvodným a nekoncepčním, které upřednostňuje zájem na ochraně nemovité kulturní památky před zájmem na výkonu vlastnického práva vlastníků  dotčených nemovitostí. Uváděl se také (laický) názor, že ochranné pásmo je zbytečně velké, bude zbytečně omezovat občany ve vymezené oblasti. Další uváděný důvod byl ten, že současný stav zástavby v okolí rotundy je takový, že jeho změny již nemohou nemovitou kulturní památku poškodit.  Jde tedy o spor laiků a odborníků.
Odvolání řešil odbor kultury, sportu a cestovního ruchu Krajského úřadu Pardubického kraje který si vyžádal stanovisko ústředí Národního památkového ústavu.
Celý článek na uvedené téma a mapou ochranného pásma najdete ZDE
Celý 14tistránkový dokument rozhodnutí o odvolání s odůvodněním najdete ZDE
Ze studia textu odůvodnění rozhodnutí je vidět, že odvolací orgán hodnotil podané odvolání komplexně a nejde jen o názor jednotlivce. Již ze zveřejněného posudku o potřebnosti ochrany nemovité kulturní památky zpracovaného odborníky z ústředí NPÚ v Praze bylo možné vypozorovat velkou úctu a vážnost ve vztahu k naší historické památce, která je již sedm a půl století svědkem všeho dění v našem údolí Třebovky. Škoda, že takovou úctu a vážnost nemá naše nejcennější památka města a nejstarší stavební památka východních Čech také u vedení naší radnice, které se podle dosud zveřejněných informací nechce s vyhlášením ochranného pásma kolem rotundy sv. Kateřiny smířit.
Absurdní a zarážející je především to, že si Město jako vlastník této ojedinělé nemovité památky nepřeje její zvýšenou zákonnou ochranu a bojuje všemi prostředky za to, aby byla chráněna méně.  (Logiku to nemá žádnou, stejně jako v odvolání uvedený názor, že vyhlášeni ochranného pásma je rozhodnutím nedůvodným a nekoncepčním.) To také naznačuje, jak může dopadnout případný soud. Navrhuji: v případě, že se rada města, zastupující město, rozhodne předat věc nezávislému soudu, tak se všichni, kteří budou pro návrh hlasovat, složí na soudní poplatek a následně se podělí o úhradu soudních výloh jistě prohraného soudu. Vyhlášením ochranného pásma odvolací orgán chrání zmíněnou nemovitou památku před jejím vlastníkem a to v souladu se zákonem o státní památkové péči č. 142/2012 Sb.  (mm)
Článek Davida Půlpána o tomto problému vyšel MF DNES ZDE
Pražské jaro 1968 blouznivců

Podotýkám nejsem příznivec Ruska ani USA a v armádě jsem to dotáhl na vojína u silničního vojska.
A co jste dělali Vy? Já při pokusu o vylepšovaný komunismus s lidskou tváří v roce 1968 jsem pouze zapnul mozek. Moje matka  dne 21.8.1968 měla názor, Sovětský svaz a USA mají rozdělenou Evropu a rovněž jsme součástí Varšavské smlouvy, proto veškeré bludy a pohádky, které soudruh Slovák Dubček plácal jsou k ničemu, jenom zavedl Československo do většího bahna.
Soudruh Dubček studoval několik let komunismus v Moskvě s velmi dobrým prospěchem.  Jako první tajemník ÚVKSČ, pobláznil národ v rámci iluzí o jakémsi jiném komunismu /možná míšunk s kapitalismem/ a byl si plně vědom, že jsme součástí smluv  východního bloku. 
Brežněv soudruha Dubčeka několikrát varoval, při jednání v Černé nad Tisou mimo jiné soudruhu Dubčekovi připomněl, Sašo sliboval jsi věrnost komunistické straně, rovněž tak  ÚV KSČ, studoval jsi u nás v Moskvě, kolegové soudruzi Slováci Šalgovič a spol, napsali do Moskvy zvací dopis k provedení nápravy a případně zásahu. Proveď změny, nebo přivedeš národ do komplikací, Československo má silnou armádu, ale máme okolo milion plně vyzbrojených vojsk Varšavské smlouvy k provedení zásahu, Varšavskou smlouvu nebudeme měnit, ani oslabovat. /Je to část z odtajněných svazků KGB/. Saša, flegmatik, riskér, mluvka, slibotechna, nakonec vrchní zbabělec.
Dne 20.8.1968 volal Brežněv vrchnímu demokratu za velkou louží presidentu Johnsonovi s dotazem, jak bude reagovat na obsazení Československa vojsky, vrchní demokrat odpověděl - pokud by se jednalo o Jugoslávii, budeme diskutovat.
Po obsazení vojsky jel soudruh Dubček soudruh Smrkovský, soudruh Černík do Moskvy, kde měli velké bobky a podepsali zbaběle přítomnost vojsk na území Československa. Soudruh Dubček o rok později, již jako normalizátor podepsal hrdě pendrekový zákon. Jenom nemohu pochopit, že obdivovatelé a osmašedesátníci po návratu z Moskvy milovaných ikon, hrdě nejásali - děkujeme soudruhům za podpis. A poté to převzal soudruh Slovák Husák a začala normalizace, velká část národa začala normalizovat, vyhazovat schopné a drásat se ke žlabům. A tito čistokrevní podvraťáci po velkém hedvábném sametu začali budovat na správných místech ve správný čas kapitalismus.  Rovněž v době normalizace, měla většina národa hrdost Čecháčků a statečně kšeftovala se Sověty, benzín, nafta za babku a další zboží. Papaláši navštěvovali sovětská kasárna a s oficíry bujně juchali a zapíjeli stakany. A později po roce 1989 soudruh Slovák Čalfa kovaný to rudoch aktivně pomáhal, statečným chartistům k přechodu k vysněnému kapitalismu. Bude pravděpodobně trvat ještě dalších padesát let, než přestanou osmašedesátníci kňourat o komunismu s lidskou tváří. Mám rovněž dojem, že pokud  by samuraj polojapončík v dnešní době, pobláznil národ o jakémsi kapitalismu s lidskou tváří s NATEm v zákulisí dopadl by také neslavně. Rovněž bojovníci a hrdinové soudruha Dubčeka pozapomněli, že hlavní úpadek Československa nastal již v roce 1938 za pomocí Anglie  Francie a v roce 1939 po obsazení republiky skopčáky. Později, též při dělení Evropy v roce 1945 za asistence USA Rossevelt, Anglie Churchill, Sovětský svaz Stalin. 
Na závěr nejsem žádný obdivovatel rudochů, neb všech ismů, velmocí, ale hlavně slibotechen.
Vavřín Zbyněk
Před 50 lety: BRATISLAVSKÝ PROTOKOL A ZVACÍ DOPIS

Smutná srpnová výročí začínají. Před 50 lety 3. srpna 1968 se konala mimořádná porada zemí Varšavské smlouvy (SSSR, NDR, PLR, MDR, BLR a ČSSR) k mezinárodní situaci. Výsledkem byl podpis tzv. Bratislavského protokolu, který skrytě obsahoval text o vzájemné pomoci signatářů při tzv. ohrožení socialismu. Alexander Dubček se hloupě domníval, že dosáhl kompromisu a dohody, vítězem ale byl Leonid Brežněv, který už byl rozhodnutý intervenci provést.
Stačilo ještě, aby pár nespokojených funkcionářů KSČ podepsalo a předalo tzv. Zvací dopis, v němž se mimo jiné uvádí: "V této těžké situaci se obracíme na vás, sovětské komunisty, vedoucí představitele KSSS a SSSR, s prosbou o poskytnutí účinné podpory a pomoci všemi prostředky, které máte k dispozici. Jedině s vaší pomocí lze dostat ČSSR z hrozícího nebezpečí kontrarevoluce. Uvědomujeme si, že pro KSSS a SSSR by tento poslední krok k ochraně socialismu v ČSSR nebyl snadný. Proto budeme ze všech sil bojovat vlastními prostředky. V případě, že by však naše síly a prostředky byly vyčerpány nebo nepřinesly pozitivní výsledky, považujte toto naše prohlášení za naléhavou prosbu a žádost o vaši akci a všestrannou pomoc." Fotografie tehdejší dobu dobře dokresluje, je vlastně velmi, velmi smutná.

Hledám dlouhodobý podnájem nebo pronájem bytu v rodinném domku - i starším, velikosti 2+1 se samostatným příslušenstvím v těchto lokalitách: Staré náměstí, ulice Sadová, Nádražní, Hýblova - i v jejich okolí, v okolí prodejny BILLA, sídliště Křib, Farářství. Vylučuji Jelenici, Javorku a Parník. Rovněž vylučuji "paneláky". Volejte, prosím, na telefon č. 736 745 417. Předem děkuji.

NOSTALGICKÉ JÍZDY POKRAČUJÍ. BOHUŽEL BEZ PÁRY.

Pardubický kraj jako objednavatel  se omlouvá všem železničním fandům a rodinám s dětmi, že nemohla být v sobotu  4/8 na pravidelnou jízdu z České Třebové do Ústí nad Orlicí, Letohradu, Jablonného, Dolní Lipky a Hanušovic  a zpět zařazena parní lokomotiva. Důvodem nebylo nic jiného než sucho a výstraha na zvýšený výskyt požárů. Náhradou byla lokomotiva řady 770 (dříve T 669) zvaná také jako "Čmelák". Donedávna sloužila pro posun v železničních stanicích nebo také na nákladní přepravu. Nyní je ovšem vedená také jako historická.

Po stížnostech dopravní značení směr Zacharovec doplněno

 Minulý týden jsem osobně zkontroloval značení objízdných tras a vyznačení dopravní uzavírky "Zacharovec". Řidiči z České Třebové Obce Přívrat a Řetové,postrádali kromě zákazových značek s dodatkovou tabulkou, přeškrtnutých modrých směrových značek a osazených oranžových směrovek také značku "SLEPÁ CESTA". Tato značka byla na základě mojí žádosti doplněna. Není malých úkolů pro krajskou samosprávu
Z facebooku Martina Netolického 

(Pro dopravu je uzavřena i křižovatka a tak průjezd směr Dlouhá Třebová je uzavřen. Opravdu se uzavření křižovatky nehodilo, neboť při opravě silnici I/14 by průjezd přes křižovatku pod Zacharovcem přišel velmi vhod. Nyní už je průjezd po hlavní silnici bez přerušení a tak  uzavření křižovatky nevadí. Mohlo však dojít k domluvě, zařídit se to dalo),  bylo by méně problémů. (mm)

Obec Řetová pronajme od 1.1.2019 k provozování hospůdku "U čápa" s přilehlými prostory cca 150 m2 a byt nad hospodou o ploše 85 m2. Doba pronájmu 1 rok s možností prodlužování. Podrobnosti na www.retova.cz - úřední desce nebo na telefonu 604 947 821 v pracovní dny.

Jaký bude LETNÍ  KINEMATOGRAF 


Staré náměstí – klidová zóna 6. - 11. srpna 2018 - začátky ve 21.00 hodin       
  6. 8.  SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ  (USA)
  7. 8.  ŠPINDL  (ČR)
  8. 8.  INFERNO  (USA, Maďarsko)
  9. 8.  TÁTOVA VOLHA  (ČR) 
10. 8. PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA  (USA)
11. 8.  MILADA (ČR)

(Kulda - Velebný)