Českotřebovský deník 264/2018 (13/9)
Pro zpravodaj místo do Kauflandu do cukrárny "Staré časy" 

Od října dochází ke změně v prodejní síti trafik v České Třebové. Z pasáže  OC Kaufland odchází  koncem září prodejna (trafika)  VALMONT, která měla smlouvu na prodejnu jen na dobu určitou a po jejím uplynutí se řetězec Valmont CR Brno na novém pokračování smlouvy v Kauflandu nedohodl.
Tato trafika má být nahrazena řetězcem GECO, který např. také prodává v OC TESCO Česká Třebová. Distribuci Českotřebovského zpravodaje a dalšího tisku včetně regionálního přijímají pouze přes centrální distribuci tisku, tedy přes společnost PNS  nebo Mediaprint & Kappa. S těmito distributory jednám, ale poměrně málo úspěšně, neboť předpokládají dodávku titulu např. do nejbližšího odběrného místa Olomouc. Odtud pak zavezou zase časopis zpátky do Třebové, samozřejmě se zpožděním.
Takovouto spolupráci nepovažuji za rozumnou a tak jsem našel náhradního prodejce a to v cukrárně a kavárně paní Malé "Staré časy", která byla nedávno (přesněji od 4. srpna) nově otevřena v prostorách bývalé prodejny potravin p. Pácla na křižovatce  I/14 a ul. Jaroslava Pácla  nedaleko prodejny TESCOMA. Setkal jsem se zde s velmi ochotnou majitelkou, která bude již od říjnového čísla prodej Českotřebovského zpravodaje zajišťovat místo trafiky v Kauflandu. Ta může být mezitím nějakou dobu uzavřena. Protože se v trafice v Kauflandu prodal poměrně významný počet výtisků Českotřebovského zpravodaje, upozorňuji čtenáře, že nyní od 28. září (tedy od říjnového čísla) bude třeba zpravodaj nakoupit na nejbližším místě v nově otevřené cukrárně "Staré časy", kde se setkají s ochotným personálem a mohou ocenit zdejší příjemné prostředí. Prodejní místo bude označeno, prodejní doba je zde denně od 9:30 do 17 hodin, později bude ještě zřejmě prodloužena. Současně bude posílen prodej Českotřebovského zpravodaje na dalších prodejních místech.
Pro toho, kdo zde ještě nebyl, uvedu fotografie z příjemného interiéru nové cukrárny a kavárny, aby vás už nic nepřekvapilo....

Starosta Svitav David Šimek obdržel Medaili hejtmana Pardubického kraje

Biatlonista Ondřej Moravec, matematik Josef Kubát nebo youtuber Kovy. Ti všichni jsou držiteli Medaile hejtmana Pardubického kraje. Ve čtvrtek se těmto jménům přidal také starosta Svitav David Šimek. Ten v minulém týdnu obdržel od Svazu města a obcí České republiky ocenění pro nejlepšího starostu Pardubického kraje ve volebním období 2014 – 2018.
„David Šimek je dlouhodobě jedním z nejaktivnějších starostů v našem kraji. Pro své město se snaží pravidelně získávat nejen evropské, státní, ale i krajské prostředky. Jednání s ním jsou vždy velmi otevřená a konstruktivní. Vzhledem k tomu, že se jedná o ocenění, jehož garantem je Svaz měst a obcí, tak je to jednoznačně velmi prestižní záležitost. Dnes již mohu říci, že jsem měl Davida ve svém užším kruhu favoritů také. Jeho práce, ale i práce dalších starostů v našem regionu může být příkladem pro další zájemce o práci v samosprávě města, ale i kraje,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Soutěž se konala historicky podruhé a jejím cílem bylo vybrat starosty a primátory, kteří se v daném volebním období nejvíc zasloužili o rozvoj svého města či obce. Čtrnáct starostů měst a obcí z každého kraje, tři lidé ocenění veřejností a tři předsedou Svazu na Pražském hradě převzali ceny od představitelů obou komor Parlamentu, vlády, samosprávy a partnerů. Vítěze soutěže vybírala z více než 200 představitelů odborná porota složená ze zástupců státní správy, zástupců Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj a odborníků na samosprávu z vysokých škol, ale i soukromé sféry. Měřítkem, kterým se porota řídila, byl například jejich osobní přínos pro město či obec nebo výsledky jejich práce.
rozhodnuto o zastavení práce na Štukových fasádách

Další úpravy fasády na pavlačích domu čp. 1400 byly zastaveny, další jednání na stavebním úřadu rozhodne o novém posouzení záměru a možnostech dalšího řešení a upřesnění postupu při opravách tohoto domu. Červeňák si to určitě zasluhuje. Pro obyvatele domu i veřejnost je to pozitivní zpráva. Nicméně reakce z dnešního dne svědčí o tom, že se obyvatelům domu nelíbí žít na "permanentním staveništi".  Přáli by si, kdyby už stavební výtahy zmizely a všichni mohli žít spokojeně v opraveném domě.  Nevěří ani tomu, že vlekoucí se opravy jsou hospodárné. Vítají potřebu si "posvítit" na harmonogram realizovaných oprav, urychlit další práce. Kroutí hlavou nad potřebou realizovat v červeňáku štukové fasády. Mají jistě mnohem nižší životnost než povrch z tvrdých lícových cihel, který tvoří tvář celého domu. Z pohledu nájemníků to vypadá i tak, jako by si zde městská společnost práci "šetřila" a když nemá jinde nějaké jiné výhodné zakázky, tak má alespoň "po ruce" rozdělané staveniště, kde najde nějakou práci vždycky. A to práci určitě zaplacenou. Prostředky na účtu vybraného nájemného je potřeba někde  "realizovat". 
Z názoru zaslaného panem Svobodou uvedu toto:
"Do červeňáku chodíme několikrát do týdne, a to právě do rekonstrukcí postižené části, dokážeme si představit jak se asi 70-80letí důchodci pohybují, po krycí látce(filcu), který je na podlaze již několik měsíců položen. Lešení je na červeňáku postaveno od října 2017, tedy 11měsíců, na opravách PRÝ pracuje devět firem, ale jelikož do zmíněné části chodíme několikrát do týdne, troufnu si říci, že skutečná odpracovaná doba rozhodně nepřesahuje dva měsíce. Zmíněných 11 měsíců, ti zde bydlící lidé neviděli takovou samozřejmou věc, jako je slunce...." (mm)
 
ROZHODNUTÍ O VINĚ A TRESTECH ZA PÁD STŘECHY PADLY.
TŘEBOVÁ NENÍ PŘÍPAD STUDÉNKA

Ve čtvrtek 13. září odpoledne Okresní soud v Ústí nad Orlicí rozhodl jménem republiky o vině a trestu pro projektanta a statika výrobní dokumentace příhradových vazníků. Soud tak potvrdil návrh vyšetřovatelů a obžaloby, kdy projektant byl odsouzen za nedbalostní přečin obecného ohrožení na dva roky odnětí svobody s dvouletý odkladem, peněžitý trest ve výši 200 tisíc Kč a zákaz činnosti na tři roky, statik také dva roky odnětí svobody s dvouletým odkladem a peněžitým trestem 100 tisíc Kč. Případ pádu střechy má tedy po dvaceti měsících od události prvoinstanční rozhodnutí nezávislého soudu. Již druhý den v neděli po události jsem slíbil, že hala bude do roka a do dne v provozu a případ nebude druhou "Studénkou", ale vše bude dotaženo do konce. Nyní máme rozhodnutí justice, přichází v úvahu opravné prostředky. Dobrý signál pro veřejnost a výstraha pro dodavatele, subdodavatele, projektanty i další účastníky jednotlivých fází přípravy a realizace staveb.
Martin netolický FB
Pohodový pátek na Horách vyprodán

Vážení, s radostí i lítostí Vám oznamuji vyprodání vstupenek na "PPP - pohodový pátek podruhé 2018". Nezbývá než se těšit na "PPP 2019". Zdeněk Neterda. 
 
Den nemocnice 19. září 2018 od 9 do 15 hodin v areálu ústecké nemocnice

Prohlídka babyboxu, porodních sálů, ARO nebo vyšetření cholesterolu a měření tlaku, to vše se dá nalézt v pestrém programu Dne nemocnice, který pro děti i dospělé připravuje na 19. září Orlickoústecká nemocnice. V čase od 9 do 15 hodin si mohou tamější návštěvníci nechat zjistit svůj aktuální zdravotní stav, podívat se do běžně nepřístupných míst a děti se mohou těšit na průvodce v podobě pohádkových postav. Akce se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a krajského radního pro zdravotnictví Ladislava Valtra.  Více ZDE
Územní rozhodnutí na stavbu urgentního příjmu v ústecké nemocnici vydáno

Někteří vlastníci rodinných domků v ulici Jana a Josefa Kovářů s výstavbou nové budovy urgentního příjmu v navržené  podobě nesouhlasí mohou podat odvolání. Jejich námitky byly během pět měsíců probíhajícího územního řízení vypořádány.
"Přijdeme o klid, slunce a soukromí, říká  šest majitelů  nemovitostí v této nyní tiché lokalitě, která má nyní nadstandardní  podmínky . Auta sem mají mimo dopravní obsluhu a dárců krve vjezd zakázán. To by si rád přál každý. S výstavbou centrálního příjmu se to změní. Investor, kterým je Pardubický kraj, počítá s tím, že pacienti budou na urgent přijímáni vchodem právě z této ulice. V ulici má být postavena třípatrová, téměř třináct metrů vysoká stavba za 320 milionů. Má do dvou let vyrůst v severní části nemocničního areálu.  je pravděpodobné, že nespokojení vlastníci podají proti rozhodnutí o umístění stavby odvolání.
 
Dotace jdou na památky i živou kulturu

Radní Pardubického kraje projednávali další žádosti o dotace z programu podpory kultury a památkové péče. Schválili příspěvky v celkové částce 366 tisíc korun a zastupitelstvu navrhli podpořit další žadatele částkou 800 tisíc korun.
„Rozdělili jsme 3x100 tisíc korun pro cenné památky – na opravu kůru v kostele Narození Panny Marie v Dašicích, na opravu střechy kostela Proměnění Páně ve Výprachticích a na restaurování oken a dveří na historické vile ve Svitavách. Kromě toho přispějeme částkou 66 tisíc korun Památníku národního písemnictví na přípravu DVD spojeného se sborníkem z vokolkovské konference, kterou jsme spolupořádali vloni na jaře v Pardubicích a která mapuje zdejší významné kulturní osobnosti z rodiny Vokolkových,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.
Zastupitelstvu postoupili radní návrhy na 300tisícovou dotaci na opravu střechy kostela sv. Františka Serafinského v Chocni a letošní půlmilionovou dotaci pro Barocco sempre giovane na jeho regionální činnost. „Již v loňském roce Zastupitelstvo rozhodlo, že vedle Východočeského divadla a Komorní filharmonie bude podporovat i třetí profesionální kulturní soubor v kraji, orchestr Barocco sempre giovane.  Jeho členy jsou z velké části absolventi pardubické konzervatoře a pořádají jak pravidelné řady abonentních koncertů, tak vystupují v kraji i na dalších místech v České republice a v zahraničí,“ dodal Roman Línek.
 
Dobrá zpráva - areál Vitky Brněnec není kontaminovaný

V areálu bývalé Vitky Brněnec byly dokončeny práce, jejichž cílem bylo zjistit, zda a případně v jaké míře je kontaminována půda, podzemní vody či sousední řeka Svitava. Oproti původním předpokladům bylo zjištěno, že míra kontaminace je naprosto minimální a přítomnost rizika pro lidské zdraví a ekosystémy je tak v současné době vyloučena. Pardubický kraj získal na tyto zjišťovací práce finanční prostředky v rámci operačního programu Životní prostředí.
Celkové náklady analýzy činily necelých 900 tisíc korun. „Nyní leží na stole otázka, jaké bude další směřování areálu. Stále jsem přesvědčený, že by mělo dojít k celkové sanaci a úpravě areálu, který je dnes brownfieldem. Investorem však rozhodně nemůže být kraj. Předpokládám, že problémem bude vlastnická struktura, ale také finanční nákladnost případného projektu,“ dodal hejtman Netolický. Přibližně 30 tun odpadů, které se nacházely v nezabezpečeném areálu, bylo převezeno k likvidaci do spalovny průmyslových odpadů v Ostravě. Navíc na základě Vitky Brněnec vznikl dotační program Ministerstva životního prostředí, který umožnil likvidaci obdobných ekologických zátěží nejen v našem kraji,“ uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a venkova Václav Kroutil.
 
Další finanční perspektivy Evropské unie po roce 2020

Schůzky, kterou do Pardubic svolal hejtman Martin Netolický, se kromě vedoucích odborů regionálního rozvoje jednotlivých krajských úřadů zúčastnili také náměstci ministryně pro místní rozvoj David Kopitz a Zdeněk Semorád. V současné době se předpokládá, že pro další programové období bude pro Českou republiku k dispozici přibližně 525 miliard korun.
„V současném programovém období 2013-2020 čerpá Česká republika z rozpočtu Evropské unie 26 miliard eur. Pro následnou sedmiletku se předpokládá pokles o přibližně šest miliard eur. Celkově bychom tak mohli získat přibližně 525 miliard korun, což je stále velice solidní částka, kterou musíme využít co nejefektivněji. Pokles finanční alokace je způsoben především tím, že naše ekonomika se dynamicky vyvíjí a blíží se z hlediska HDP stanovené hranici 75 procent průměru Evropské unie v jednotlivých regionech,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Se zástupci ministerstva jsme si chtěli především vyjasnit priority, které budou chtít kraje dojednat. Pokud se podaří prosadit principy tak, jak je navrhuje MMR, tak je budeme jako kraje aktivně podporovat. Důležité je, že nebudou vznikat žádné nové orgány a bude se pokračovat ve stávající struktuře, kdy MMR bude řídícím orgánem a centrum regionálního rozvoje s jednotlivými krajskými pobočkami bude zprostředkující subjekt,“ řekl hejtman.
Ten zároveň připomněl, jaké budou v rámci příštího sedmiletého období priority kraje. „Chceme i nadále pokračovat ve financování modernizací silnic nižších tříd, infrastruktury ve zdravotnictví a sociální péči, cestovním ruchu, podnikání, památkové péči, středním a vyšší odborném školství. Zároveň chceme v rámci podávání žádostí do jednotlivých výzev vyloučit časové hledisko. Ačkoliv jsme na to upozorňovali již v rámci jednání o současném období, tak naše prosby vyslyšeny nebyly. Nyní se ukazuje, že některé kraje budou čerpat neúměrně vyšší prostředky, a to jen proto, že podaly žádost o několik dní či hodin dříve než jiné. To se musí změnit. Rozhodovat má jen a pouze kvalita předloženého projektu,“ dodal hejtman Martin Netolický.
Víkend na hradech a zámcích bude věnován Dnům evropského dědictví

Na zámku Hrádek u Nechanic bude ve dnech 15. a 16. září poprvé v historii zpřístupněna i historická kuchyně, přímo jako součást trasy okruhu „Zámecké sklepy“ (viz fotografie) . Na trase okruhu „Osobní život šlechty“ jsou navíc připraveny speciální komentované prohlídky na téma „Harrachové a diplomacie“ v podání pana Mgr. Petra Noska, dlouholetého správce depozitáře zámku. Tyto prohlídky budou v sobotu i v neděli začínat v 11.00, 13.00 a 15.00 hodin.  Zcela poprvé zámek Hrádek u Nechanic odhalil tajemství svých sklepení v září roku 2016 právě u příležitosti Dnů evropského dědictví. Tehdy byla vytvořena mimořádná prohlídková trasa ve východní části zámku. Hrádecké sklepení je pro návštěvníky zajímavé i tím, že se v něm dochovaly technické prvky, jako jsou třeba kotle z devatenáctého století nebo elektrické rozvody z roku 1914. Podzemní trasa byla znovu rozšířena v loňském roce a to o prohlídku elektrorozvodny.
Na zámku v Náchodě nabízí po celý víkend prohlídky exteriérů s výkladem zdarma, Ratibořice budou připomínat období 1. světové války, na Veselém Kopci bude tradiční posvícení.