Českotřebovský deník 266/2018 (15/9)

Česká Třebová v pátek přivítala prezidenta T.G. Masaryka


V rámci programové akce ke 100 letům od vznik samostatného Československa měli v pátek odpoledne Českotřebováci po mnoha a mnoha letech opět přivítat v našem městě prvního československého prezidenta osvoboditele Tomáše Garrigue Masaryka. Přijel samozřejmě na koni a pozdravován davy lidí  na naše  českotřebovské Staré náměstí. Jistě si myslel, že náměstí bude ještě stále mít jeho jméno, ale bohužel, s Masarykovým náměstím jsme se museli rozloučit už dávno. "Alespoň že to není náměstí Sbratření", řekl T. G. Masaryk.  Více ve zvláštním článku ZDE

Třebováci Zahájí koncertní abonomá v Litomyšli: ME AND MY CELLO

Jedná se o koncert Velkého swingového orchestru  ve čtvrtek 4. října v 19.30 hod. ve Smetanově domě v Litomyšli. Již samotný název koncertu ME AND MY CELLO je velmi zajímavý, byl zařazen jako úvodní koncert v rámci abonentního cyklu Litomyšlských hudebních večerů (jako již 562. litomyšlský hudební večer). Jako host se představí Alžběta Rolečková - Poukarová,českotřebovská rodačka - první hráčka skupiny violoncell v orchestru Městského divadla Brno. Protože bude jistě zájem o vstupenky i mezi příznivci Velkého swingového orchestru  v České Třebové, přidávám informaci, že vstupenky v ceně 150 Kč je možné zakoupit v Informačním centru na Smetanově náměstí v Litomyšli nebo hodinu před koncertem v pokladně Smetanova domu. Plakát najdete ZDE
Záměr prodeje pozemku ve Svinné

Město Česká Třebová zveřejňuje tímto podle § 39 zákona č.128/2000 Sb., o obcích následující: 
Záměr prodeje pozemku ppč. 228/2 o výměře 2.848 m2 za minimální kupní cenu ve výši 105 Kč/m2, tj. celkem za 299.040 Kč. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí kupující.
Zastupitelstvo města schvaluje zatížení pozemku ppč. 228/2 v katastrálním území Svinná u České Třebové a obci Česká Třebová, při převodu, právem zpětné koupě ve smyslu § 2135 a násl. obč. zák. Právo bude zřízeno jako právo věcné. Toto věcné právo bude vymazáno v případě, že na pozemku bude dokončena, případně rozestavěna stavba rodinného domu, alespoň do stavu zřejmé dispozice prvního nadzemního podlaží. Právo zpětné koupě nebude uplatněno v prvních pěti letech od prodeje, ledaže by chtěl vlastník pozemek zcizit. 
Zastupitelstvo města schvaluje tyto další podmínky pro zveřejnění záměru, přijímání (posuzování) žádostí. 
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města a rovněž v Českotřebovských novinách a Českotřebovském zpravodaji v říjnu, v listopadu a v prosinci 2018.
Písemné žádosti budou přijímány odborem majetku města do konce ledna 2019.
Sejde-li se více zájemců, bude mezi nimi rozhodnuto v dražbě. Do dražby nebudou připuštěny osoby, které nebudou mít ke dni 31.12.2018 uhrazeny své závazky vůči městu Česká Třebová.
Kupní cena bude uhrazena při podpisu smlouvy před podáním návrhu na vklad. 
Pro případ zmaření dražby bude se zájemci sjednána smluvní sankce ve výši 50 000 Kč.
Ing. Jiří Smrčka, vedoucí odboru majetku města
 
Atletický stadion bude mít modrý tartanový ovál

¨
Z fotografií můžeme poznat, že stavební a montážní práce na atletickém stadionu spějí k závěru. Atletická dráha je položena, zbývají ještě dokončovací práce a také ozelenění areálu, které je řešeno samostatnou zakázkou.
 
Čištění řeky u parku  na Zámostí  svépomocí

Je neskutečné, jací lidi jsou a co všechno nahází do řeky. Co říci třeba na to, že hážou do řeky i sklenice s marmeládami. Tak mě to se sousedkou nedalo a tak jsme víkend nevíkend odklízely nepořádek z vody a házely na břeh, což se zase nelíbilo přijíždějícímu cyklistovi se s dítětem.  Místo aby slezl a pomohl něco odnést, vynadal nám, že to házíme na cestu. Takže po takovém výstupu  to pak na té cestě zůstalo i když přece jen v igelitovém pytli. Mohl synkovi ukázal, že binec je potřeba taky uklidit a ne jen ho dělat. Bohužel. Ještě synka upozornil na rozbité sklo, které tam ovšem je už několik týdnů.  Inu americká výchova. Nevím na koho se obrátit, aby to někdo odvezl protože je víkend a máme obavy, že to opět skončí v řece. Dala bych tam kameru, klidně i atrapu a kdo by něco odhodilo na zem, byl by seřezán jako žito. Některým to jinak vysvětlit nejde. VV
 
Hasiči SDH Parník hostili návštěvu z Biehainu

Poslední víkend v srpnu slavilo naše město 740. výročí od první zmínky o našem městě a současně slavili hasiči SDH Česká Třebová 145 let od svého založení. Členové SDH Parník tento termín považovali za nejlépe vhodný ke společnému setkání se svými přáteli – hasiči z partnerského hornolužického sboru dobrovolných hasičů FFW Biehain. Vloni jsme na naší návštěvě, která se konala u příležitosti 40. výročí vzájemných přátelských vztahů, kromě jiného navštívili základnu profesionálních hasičů v Görlitzu. Ltose bylo setkání obou hasičských sborů pojato v jiném stylu... Více ZDE

Pozvánka na hrady a zámky v říjnu

6. října: hospitál Kuks - Svatohubertské slavnosti. Akci doprovázejí zkoušky a ukázky loveckých psů, hra na lesní roh, slavnostní Svatohubertská mše v kostele Nejsvětější Trojice, tematická výstava, stánky s mysliveckými potřebami. Celý den završí ohňostroj nad areálem barokního hospitálu. Organizuje: Řád svatého Huberta. (www.hospital-kuks.cz)

·         6. - 7. října: státní zámek Ratibořice – Podzim v Ratibořicích. V Ratibořicích Vás na podzim okouzlí nejen pestrobarevný park. Půvabné jsou v této době rovněž zámecké interiéry, zaplněné nápaditou podzimní výzdobou a vůněmi právě sklizeného ovoce. Zároveň si v těchto dnech nenechte ujít návštěvu romantického prostředí běžně nepřístupných zámeckých sklepení, ve kterých naleznete další část bohaté podzimní výzdoby. Přijďte a sami objevíte, že nejpříjemnější je návštěva zámku na podzim! Po prohlídce se zkušeným průvodcem na vás bude čekat posezení v malé zámecké kavárně s nabídkou svařeného vína, kávy, populárních zákusků, kanapek, zvěřinové paštiky a zvěřinového guláše. Pořádá: Správa NKP SZ Ratibořice. Otevřeno: pátek – neděle (od 10 do 16 hodin). Vstupné: dle ceníku vstupného, platného pro rok 2018. Podrobné informace na telefonním čísle 491 452 123 (pouze v pracovních dnech v čase od 7.00 do 14.00 hod.) e-mail: info@zamekratiborice.cz (www.zamek-ratiborice.cz)

 7. října: státní zámek Náchod – Prohlídka zámecké kaple. Prohlídka zámecké barokní kaple včetně sakristie a kruchty. Od 13 hodin. Vstupné: jednotné 50 Kč. (www.zamek-nachod.cz)

13. října: hospitál Kuks: Tajemný Kuks. Přijďte se příjemně bát do Kuksu! Večer s živými obrazy v prostorách hospitálu Kuks. S historickými postavami - mezi kterými nebude chybět sochař Matyáš Bernard Braun ani sám František Antonín hrabě Špork - se podíváte do hrobky, kostela, lékárny, lapidária i do zahrad. Organizuje: Půjčovna kostýmů Dvůr Králové nad Labem se správou hospitálu Kuks. (www.hospital-kuks.cz)