Českotřebovský deník 278/2018 (28/9)
TENISOVÁ HALA OTEVŘENA

Šestnáctitisícová Česká Třebová - malá ale naše má od čtvrtka předánu k užívání novou tenisovou halu. Mnohaleté úsilí prezidenta Tenisového klubu Č.T. Jaroslava Rybky tak bylo završeno realizací díla, které bude sloužit sportovní veřejnosti zejména v zimním období a nahradí tak doposud užívanou přetlakovou halu. Uvnitř haly, která má na šířku 36 m a pojme vedle sebe hned 3 tenisové kurty, je sedmivrstvý povrch s vlastnostmi umožňujícími organizaci turnajů po celý kalendářní rok. Na halu jsme se snažili získat dotaci z ministerstva školství. Nepodařilo se. Proto zastupitelstvo města rozhodlo, že tuto investiční akci zafinancuje z rozpočtu města. Pardubický kraj finančně pomohl v rámci sportovních grantů zejména s postupnou obnovou zázemí (zateplení, střechy, šatny, toalety, sprchy) na přilehlé budově s celkovou částkou cca 800 tisíc korun. Účast na slavnostním předání stavby byla bohatá. Je před volbami. To je nakonec jedno. Podstatné je, že hala je konečně hotová a je počinem, který bude rozšířením sportovní nabídky ve městě. Symbolického přestřižení pásky se vedle mojí maličkosti chopil za investora starosta města Jaroslav Zedník a za Tenisový klub Č.T. Jaroslav Rybka. (FB Martin Netolický) 
Další zpravodajství z otevření haly najdete ZDE

Pronajmu garáž v ulici Lučni, cena dohodou.  V případě zajmu bližší informace na tel. 604201084     

Nový ročník Městské hokejové ligy CHL  je v plném proudu - více ZDE

Události v regionech  aneb Česká Třebová v České televizi 

Jde o čtvrteční pořad, který najdeme na dále uvedeném odkazu. Dozvíme  se zde, jak těžko shání CTZ LOKO  odborně znalé pracovníky a jak to brzdí výrobu. Odkaz je zde:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/218411000140927-
udalosti-v-regionech/obsah/646629-lokomotiva-ceske-firmy-miri-do-sveta
 

Letohrad je podnikatelsky přívětivé město

Rozhodla o tom porota a Letohradu přiřkla v rámci republiky druhé místo v soutěži Investičně atraktivní region, vítězem se staly Kunovice. Porotce zaujalo, že naše město investuje do infrastruktury průmyslové zóny, je otevřené názorům podnikatelů, sdružilo síly s významnými firmami pro podporu technického vzdělávání a rozvíjí lokality pro bydlení.
Plusové body město získalo za vytváření podmínek pro podnikatelské aktivity, ale také za související investiční činnost. „Například vysoce byla hodnocena výstavba rodinných domů v nové lokalitě Nad Bažantnicí, ale také spolupráce firem, města a škol v podpoře vzdělávání. Letohrad je město pro dobrý život, nabízí bydlení, práci, možnost vzdělávání i volnočasové vyžití,“ uvedl starosta Petr Fiala. Je přesvědčený, že podpora ekonomicky aktivních lidí je pro budoucnost velmi podstatná, neboť aktivní firmy a podnikatelé jsou zárukou ekonomické prosperity a spokojených občanů. „Odborná porota ocenila například veřejné investice do rozvoje podnikatelské a školské infrastruktury, otevřenost radnice, ale i úroveň její spolupráce s podnikatelskou sférou,“ uvedl Tomáš Vlasák, ředitel krajské pobočky CzechInvestu. Agentura mapuje podnikatelské prostředí ve městech a regionech a jejich vhodnost pro chytré investice domácích i zahraničních podnikatelů.
Druhý ročník soutěže Investičně atraktivní region vyhlásila agentura CzechInvest počátkem roku 2018. Soutěž se koná v rámci srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který provádí společnost Communa. Jejím cílem je prezentovat úspěšné příklady obcí v České republice, které efektivně spolupracují s podnikatelskou sférou na hospodářském a investičním rozvoji regionu. Do soutěže se mohou hlásit obce všech velikostí, a to včetně mikroregionů. (na)
 
Letohrad zrekonstruuje bazén letního koupaliště a Dům kultury

Na posledním zasedání v tomto volebním období řešili zastupitelé velké investiční záležitosti. Schválili financování rekonstrukce velkého 50metrového plaveckého bazénu, která začne již v říjnu. Z předpokládaných 25 milionů korun bez daně více jak polovinu peněz město zaplatí za nutné technologie, bez kterých již veřejně přístupná koupaliště není možno provozovat. Náklady s investicí uhradí město ze svého rozpočtu. Zastupitelé dále rozhodli o tom, že Dům kultury projde rekonstrukcí a budoucí nové prostory v něm najde základní umělecká škola.
Po čtrnácti letech diskusí jak naložit dál s Domem kultury, bylo 12. září konečně rozhodnuto.
Po mnoha letech diskusí, studií, anket a posudků bylo rozhodnuto o osudu Domu kultury. To, že bude rekonstruován, schválili zastupitelé 16 hlasy z 19 přítomných již v květnu, nyní rozhodli 17 hlasy z 20 na jednání přítomných (z každého volebního uskupení se našel zastupitel, který tuto variantu podpořil) o variantě přesunu Základní umělecké školy do tohoto objektu. Variantě, kterou podpořili oba ředitelé zařízení, jichž se přímo týká (ZUŠ a Kulturního centra Letohrad).
Hrubé vyčíslené náklady, které bylo možno v této fázi rozpočtovat, jsou na 150 milionech korun bez DPH (!) Přesná čísla budou moci být známa až po zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby a provedení veřejné zakázky na zhotovitele. Úvěrový rámec (zbývá k čerpání 136 mil. Kč) na krytí této stavby byl zastupiteli (19 z 19 přítomných) schválen již v roce 2017.
"Předpokládám, že částku nad úvěrový rámec dokáže město řešit z aktuálních rozpočtů, a to bez zásadního dopadu do financování ostatních oblastí. Tak jako kdysi naši předchůdci museli realizovat záchranu zámku a výstavbu ČOV, tak je v současné době nutno realizovat investici do objektu Domu kultury, ve kterém platné revize skončí k 31. 12. 2019. Jako každé rozhodnutí, i toto má a bude mít své příznivce i ty, co nesouhlasí. Osobně považuji za zásadní, že po tolika letech bylo konečně rozhodnuto, a to významnou většinou členů zastupitelstva a teď bude důležité spolupracovat na projekčních pracích tak, aby Dům kultury mohl po realizaci investice (předpoklad ve II. pololetí r. 2021) dobře sloužit široké veřejnosti. Věřím, že tomu tak bude!" Petr Fiala, starosta Letohradu 
Na obrázku vizualizace Domu kultury Letohrad po náročné 150timilionové rekonstrukci.

 

Pár krásných podzimních obrázků od kostelíčka 

Hřbitovní zeď má nové šindely s novým plotem dobře ladí. 
Také sousední dům dostává fasádu a tím se situace v okolí rotundy dostává do normálu.  Až bude hotovo a po stavbařích nebude žádná stopa, tak nikoho  ani nenapadne, že to tady bylo jinak. To budou vědět jen pamětníci.
Rotunda sv. Kateřiny je prostě skvost, opět zde natáčela Česká televize, v nynějším podzimním sluníčku musela udělat krásné obrázky.
Dozvěděl jsem se zajímavou věc. Současný dřevěný plot , který do prostředí areálu rotundy po jeho dokončení letos v létě dobře zapadl, byl již součástí projektové dokumentace domu a byl schválen památkáři. Zřejmě to ale nikdo nevěděl. Pak ale nerozumím tomu, proč město navzdory tomu připravovalo nový projekt obsahují clonu z pásu cortenového (rezavého) plechu, který naopak památkáři nepřijali... 

Letohrad podpoří Abertinum 100 tisícovým darem

Tak jako Česká Třebová a Ústí podporují Orlickoústeckou nemocnici, město Letohrad podporuje Albertinum Žamberk. Odborný léčebný ústav požádal o poskytnutí příspěvku na zakoupení video bronchoskopu. Moderní zařízení je „šetrné“ k pacientům a nahradí dosluhující fibroskop. Léčba plicních onemocnění je historicky od založení ústavu stěžejním lékařským oborem, nejinak tomu je i v současnosti. Pořízení nového přístroje stojí cca 800 tisíc korun, a tuto částku není léčebna schopna zaplatit z prostředků získaných od zdravotních pojišťoven, proto žádá města i podnikatele o finanční příspěvek. Letohrad přispěje částkou sto tisíc korun, o další příspěvky Albertinum požádalo i ostatní spádová města.  
 
Letos bude 70.výročí Zlaté přilby

V Autokempu Cihelna jsou ubytovaní dva bratři z původního východního Německa Fred a Frank Heiden.  Je to úžasný lidský příběh, protože starší Fred  přijel letos po pětatřicáté, každý rok bez přestávky.  Dokonce, i když byl na vojně, podařilo se mu získat opušťák :-)) Takže má 35. výročí Zlaté přilby.  Přivezli s sebou dokonce i motorku AWO 425 T  z roku 1956, na které jezdili amatérsky v Německu.  Pořadatelé jednají i o tom, že by se oba bratři  projeli s touto motorkou po oválu Zlaté přilby.