Objeven další "kostlivec ve skříni"     

Městská samospráva  připravuje investiční  činnost pro další rok. Nyní v pondělí 21. října se uskuteční mimořádné jednání městského zastupitelstva, které projedná investiční záměr na stavbu šaten a tribuny pro městský atletický stadion na Skalce. Zatím byla za cca 20 milionů korun realizována jeho I. etapa, citelně však chybí  jakékoliv zázemí.  V II. etapě má být vybudován komplex šaten a tribuna. jde o drahou investici, před rokem byla její cena stanovena na 43 milionů korun a tak velké investice jsme se hrozili. Stadion bez šaten je poloviční, proto měla být již loni podána žádost o dotaci na MŠMT. Potřebný projekt pro stavební povolení však nebyl včas připraven a tak se akce odložila. Nyní bylo na pouhý měsíc říjen otevřeno "okno pro podávání žádostí na investiční dotaci" a protože je nyní již vše správně připraveno, tak to je důvodem pro svolání zastupitelstva města, projednání a schválení potřebných materiálů.
Investice byla znovu posouzena, po konzultaci se sportovci došlo k úpravám v projektu. Ceny stavebních prací však rychle rostou a tak už se nejedná o 43, ale skoro o 48 milionů korun. Pro srovnání připomeňme, že za necelých šedesát postavil Pardubický kraj sousední velikánskou tělocvičnu se šatnami. 
Proč tak velké šatny? Nedaly by se postavit za polovinu? To nás to megalomanství neopustilo?
Nový objekt šaten bude totiž podle zadání projektantům (bohužel provedený  minulou radou města) sloužit i pro sousední zimní stadion, kde je šatnových prostor nedostatek. Přes léto budou pak pro atlety, sportující třídy škol a fotbalisty, neboť na stadionu je regulérní fotbalová hrací plocha. Taková investice se nedá postavit bez dotace, proto je ta žádost na Ministerstvo školství tak důležitá. Nebude-li dotace, akce se stavět nebude.  Dvacetimilionová dotace by měla  učinit tuto investici pro město financovatelnou. Je to ovšem pokračování velkých finančních toků do oblasti sportu, kam se v posledních letech dalo tolik prostředků a v jiných oblastech chybí. A to není ještě řešena potřebná rekonstrukce krytého bazénu, která zatím čeká jako "časovaná bomba", "ve frontě" čeká i sportoviště v Benátkách...  Proto nakonec budeme další potřebné stavby ve městě z jiného segmentu jen odkládat nebo i zde čekat na dotaci. Jde např. o stavbu potřebné budovy pro městskou knihovnu.
Jaká je šance na dotaci? Nic nelze předvídat, je ale určena pro města nad 10 tisíc obyvatel, jde o II. etapu již dříve dotované stavby stadionu, pokud při podání žádosti nic nepokazíme, tak lze spíše očekávat úspěch.
A teď ještě ten "kostlivec ve skříni". O co se jedná? Jde o to, že postavit zmíněné šatny nestačí, je třeba ještě postavit další podmiňující investici, bez které nelze šatny na atletickém stadionu zkolaudovat (a tedy využít zmíněnou dotaci). Tou investicí je ještě zadržovací nádrž na dešťovou vodu, která má být postavena při ústí kanalizace budované v roce 2016 dole v Benátkách. Její cena je odhadem dalších 3,5 milionu korun, které tím vlastně stavbu šaten dále prodraží.  Tím se dostáváme až  přes 50 milionů korun a to se mi zdá pro takovou stavbu až přespříliš. Potřeba stavby zmíněné nádrže vyplynula až z požadavku odboru životního prostředí a minulému vedení města byla bohužel známa. Předání investičních záměrů dopadlo tak, jak dopadlo a nyní vychází najevo informace, které dosud nebyly známy a nebyly předány. U investice do dotované akce Singletrack Glacensis na Pekláku to byla  např. nutnost stavby kanalizace a dostavby velkého parkoviště, nyní to je zadržovací vodní nádrž. Tyto "dárky" by při časnějším zveřejnění mohly způsobit odklad nebo odstoupení od investice, snad proto byly utajeny. 
Důsledek je  ten, že nové vedení města stále investuje vlastně jen do akcí, které nebyly minulým vedením férově připraveny a vysvětleny. A to se podařilo přece jenom přesvědčit odbor životního prostředí naší radnice k tomu, aby nepožadoval začlenění stavby zmíněné nádrže přímo do projektu, ale aby byl termín její realizace spojen až s kolaudací. Nyní bude muset vedení města hledat urychleně ještě další možnosti dotace na zadržování vody v krajině, které by mohly stavbu potřebné nádrže v Benátkách zlevnit. (mm)
Přemýšlím pro sebe, jak jen mohlo za takové situace minulé vedení města ještě navíc nahlas uvažovat o dalších maxistavbách, které se zatím podařilo zastavit: Trampské muzeum na Horách, biokoupaliště v Křivolíku  a připravovat budování dalšího parku Benátky (přístupného ze Skalky výtahem)..... 
 
Čtěte také: články z prosince 20218 a února 2019 (odkazy jsou na obrázcích). Zjistíte, jak se situace vyvíjela....

Rok stará fotografie dokončovaného stadionu pořízená dne 14.10. 2018