Bourání Zedníkovy vily                        
 
Je to smutná práce, jde o objekt, o který se sice nikdo nestaral, ale který  patřil mezi významné a ojedinělé stavby v našem městě i regionu. Zedníkova vila byla vybrána jako cenná stavba v knize 50 významných vil v Pardubickém kraji a vysoce ji cenil např. architekt Miloš Vávra v pořadu Šumná Česká Třebová v roce 2008. A nikoho její stav tehdy neprobudil!  Vila měla smutný osud, čistá funkcionalistická architektura (litomyšlského)  učitele M. Zedníka byla několikrát upravována a pozměněna, bydlení bohužel vystřídalo další využití jako jesle, školka a administrativní prostory. Vila se stala součástí průmyslového areálu. Koventa zde měla svůj archiv. Nyní je v majetku společnosti Korado, a to nejen tato vila, ale i většina domů na jižní straně Hubálkovy ulice. V rozvojových plánech společnosti je využít tento prostor a celou plochu přilehlou k Hubálkově ulici  jinak. Snaha místostarosty Josefa Kopeckého, který na jaře podnikl  vlastní iniciativu k záchraně, již přišla pozdě. Ani posudek stavebního znalce, který Josef Kopecký zajistil, nebyl optimistický, vilu rozumným způsobem zachránit nešlo. Výsledkem bylo vydání demoličního příkazu, který se nyní dostal do realizace..   Marná jsou tedy  na facebooku sdělení o barbarství a o tom, jak to trhá srdce....
V názorech na záchranu této stavby se lidé různili. Bylo také poukazováno na to, že iniciativa k záchraně měla přijít mnohem, mnohem dříve, že záchrana přijde dráž než postavení nového objektu, že i pro draze zachráněnou vilu umístěnou dále od centra není žádné vhodné kulturní či společenské využití, že (odmyslíme-li si čistou funkcionalistickou architekturu Vanického) není se Zedníkovou vilou  spojeno žádné "genius loci". Tedy že zde nebydlela žádná významná osobnost města, nekonala se zde žádná významná událost. Zedníkova Vila také nebyla prohlášena za kulturní památku a ani nebyla na památku navržena. To je právě největší škoda, protože demoliční výměr na památku vydat nelze a starost o takový dům by byla jistě na jiné úrovni.
Přidané fotografie pořídil "soused" Ing. Václav Polák. K zaslaným fotografiím napsal:  "Zcela náhodou jsem se ve státní svátek 28. října nachomýtl na rohu zahrady Korada. Bagr tam mlátil do Zedníkovy vily, která, jak známo, je skvostem architekta Vojtěcha Vanického. Zkazilo mi to náladu. Rád bych se tam býval šel podívat např. v rámci zorganizované prohlídky s odborným výkladem. Ještě, že se ten Spasitel na kříži na to nemusel dívat...."
Fotografie Václav Polák
Videozáznam z bourání vily najdete ZDE: video https://youtu.be/lqh54G4wSCs (Ing. V. Polák)
Další odkazy na téma Zedníkova vila:
Vilu Thugenhat ve Třebové nemáme
Vila odborného učitele Miroslava Zedníka