Českotřebovský deník 141/2019 (23/5)
Nový facelift pro Semanínský kostel

Záměr spolku Pro Semanín ještě více otevřít semanínský kostel veřejnosti pomocí prosklených dveří se díky grantu Nadace Tesco ve výši 10.000 Kč a darům či práci dobrovolníků ve výši 18.000 Kč podařilo zhmotnit. Co říkáte novému facelitu semanínského kostela? A také na kostele vykvetla vistárie ... Dále chystáme 2. etapu restaurování kazatelny a archeologický průzkum presbytáře, abychom v dalších letech pokračovali opravou dlažby a omítky. 

Kostel sv. Bartoloměje v Semaníně spravuje římskokatolická farnost Česká Třebová. Interiér prošel rekonstrukcí díky mnoha dotačním, sponzorským a dobrovolnickým aktivitám včetně spolupráce semanínských Čechů a Němců. Kostel je využíván víceúčelově. Kromě bohoslužeb je instalovaná stálá expozice Semanínská renesance, pořádají se koncerty, výstavy a různá setkávání.

V Semaníně bývá bohoslužba 1x měsíčně v sobotu či v neděli. Slavnostní je poutní mše koncem srpna ke svatému Bartoloměji. Příležitostně probíhají ekumenické bohoslužby se členy jiných církví nebo dvojjazyčné bohoslužby se semanínskými Němci.

Nejbližší akce 31.5. v 19 hodin - ZUŠ OPEN 2019 Koncert orchestru bývalých žáků ZUŠ Česká Třebová                   
 
170 let oslaví CZ LOKO v sobotu 1. června dnem otevřených dveří

V sobotu 1. června se ve výrobním závodě CZ LOKO v České Třebové otevřou brány široké veřejnosti. Stane se tak u příležitosti významného jubilea, kdy si zdejší výrobce kolejových vozidel připomene rovných 170 let od založení místních železničních dílen. Hvězdou dne bude Leoš Mareš a jeho DJ show, která začne ve 13 hodin.
„Den s CZ LOKO zcela výjimečně poodkryje know-how, které uplatňujeme při výrobě a modernizacích lokomotiv. Návštěvníci díky tomu na vlastní oči uvidí celý výrobní proces od A do Z. Otevřená bude hala pro opravy elektrických točivých strojů, montovna, hala pro demontáž, lakovna, podvozkárna s motorárnou, zkušebna lokomotiv a kolejová váha,“ přibližuje program Jan Hošek, vedoucí oddělení marketingu CZ LOKO.
Doprovodný program pro celou rodinu nabídne různé sportovní akce, show s klauny či malování na obličej. Modeláři ocení modulovou železnici v měřítku TT v délce 35 metrů. V zadní části areálu se bude možné svézt šlapací drezínou, parní lokomotivou BS 200 nebo nejnovějším speciálním vozidlem MUV 75 z produkce CZ LOKO.
V rámci oslav 170 let bude společně s představiteli partnerských středních škol a univerzit představen oficiální 1. ročník programu CZ TRAINEE. Půjde o zážitkový roční program s cílem vybrat ty nejlepší talenty pro další spolupráci s CZ LOKO.
Kulaté jubileum připomene i nová publikace, zachycující nejvýznamnější milníky v  historii CZ LOKO. Zároveň blíže analyzuje dějiny výrobních závodů v České Třebové a v Jihlavě včetně výroby motorových lokomotiv na našem území. Slavnostní křest publikace CZ LOKO – 170 let tradice proběhne v 11:45 za účasti Magdaleny Peterkové, starostky města. Publikace bude k zakoupení po celý den spolu s dalšími upomínkovými předměty.
Den s CZ LOKO začíná v 10 a skončí v 16 hodin. Vzhledem k omezené kapacitě parkování u areálu doporučují organizátoři vzdálenějším účastníkům cestu vlakem.   Více ZDE
Od dneška 23/5 lze využívat nový dotační program Výstavba - více najdete ZDE
Proběhlo první jednání o protihlukových opatřeních  - více najdete ZDE
 
Městská knihovna Česká Třebová

Jsme Fantastická knihovna, máme fantastické knihy
Problém tří těles, Všemi dary obdarovaná, Řeky Londýna, série Zeměplocha, Píseň ledu a ohně… Od dubna je českotřebovská knihovna součástí sítě veřejných knihoven, kde najdete knihy, které získaly cenu Akademie science fiction, fantasy a hororu (ASFFH). Tituly viditelně označené logem Akademie dávají čtenářům najevo, že jde o kvalitní počin na poli fantastiky. Které knihy si můžete půjčit u nás, najdete také v tomto seznamu: https://vufind.katalogknih.cz/MyResearch/MyList/176
Akademie science fiction, fantasy a hororu je zapsaný spolek, který spojuje, zastřešuje a oceňuje fantastickou scénu na území České republiky. Ať už se jedná o knihy, komiksy, videohry, filmy či jiné žánrové působení, ASFFH má za cíl tuto činnost sledovat, reflektovat a šířit o ní povědomí dále. Jednou z hlavních náplní Akademie je už od roku vzniku 1995 udělování cen.
V budoucnu se určitě můžete těšit na besedy, přednášky či autorská čtení oceněných autorů pro veřejnost či školy v městské knihovně.
Výstava mandal v knihovně
V květnu a červnu zdobí  prostory knihovny mandaly. „V březnu 2018 jsem nakreslila svoji první „mandalu“ a do dnešního dne jich přibylo nepočítaně. Děkuji za příležitost podělit se se svými malůvkami i s Vámi. V každém obrázku je malý kousíček mě. Když se posadím k čisté čtvrtce a dám síle, která tvoří tyhle krásné střípky, průchod, ztrácím se v čase a prostřednictvím pastelek předávám otisk klidu, radosti, vášně a lásky, jež sídlí v mém srdci. Budiž Vám všem mé obrázky pohlazením,“ vzkazuje autorka Jana Benátská.
Letní bonus pro čtenáře – výpůjčky na 45 dní!
Půjčit si knihu na dovolenou? Dát dětem knížky z knihovny na prázdniny k dědovi a babičce? A nemuset řešit o prázdninách vracení a prodlužování výpůjční doby? Ano, letos to bude mnohem jednodušší. Knihy, časopisy, audioknihy i hry půjčené od 17. června do 16. srpna budou mít automaticky výpůjční lhůtu 45 dní.
Pokud by ani to nestačilo, můžete si výpůjčky jako obvykle sami prodloužit přes své čtenářské konto, napsáním na info@moderniknihovna.cz nebo volejte 732 756 827.


Cena Za zásluhy o Pardubický kraj doc. MUDr. Jan Iserle, CSc. oční lékař

Loni na podzim se doc. MUDr. Jan Iserle, CSc., dožil „baťovské“ devětadevadesátky. A baťovský je do jisté míry i jeho životní příběh. Příběh muže, který se do své profese plně ponořil a díky svému zanícení stál u celé řady jejích milníků.
Rodák z Pardubic promoval v roce 1947 a jeho lékařský zájem původně směřoval k patologii. Nastoupil na praxi k prof. Fingerlandovi do Hradce Králové, kde ale místo lékaře nebylo volné. „Řekl mi, že mi zamluvil místo na očním, kde nikoho neměli a jakmile se to u něj uvolní, tak přejdu k němu. Ale na očním byla výborná parta, takže i když si pro mě prof. Fingerland za tři měsíce přišel, zůstal jsem,“ vzpomíná docent Iserle se smíchem. Pracoval na nově budované oční klinice pod prof. Vanýskem, se kterým následně odešel do Brna. Po odchodu prof. Vanýska se měl stát přednostou kliniky, to ale překazil fakt, že neměl a nechtěl mít stranickou legitimaci. A tak se vrátil do Pardubic.
To bylo v roce 1961, zrovna tady končil první primář očního Josef Svoboda, po kterém jsem oddělení převzal,“ vypráví pan docent, který do města na soutoku Labe a Chrudimky přinesl řadu nových metod. „Tenkrát ty oči, to byl kumšt. Oko se otvíralo nožem, muselo se přesně říznout, dávat pozor, aby nevyteklo, to bylo napětí.“ Ani to ale nebránilo docentu Iserlemu pouštět se do progresivních zákroků. Byl tak členem týmu, který poprvé na kontinentě zopakoval v Anglii už prove­denou implantaci umělé nitrooční čočky.
„Dostali jsme se k umělému plastu, ze kterého nám optik Altman vyráběl čočky. My jsme je pak implan­tovali,“ popisuje docent Iserle, který byl přímým účastní­kem dynamického rozvoje oftalmologie. Během jeho působení se v Pardubicích začaly dělat dosud neprová­děné operace jako keratoplastika, dacryocysto­rhi­nos­tomie a další. V čele očního oddělení stál třiadva­cet let až do roku 1984, na oddělení pracoval do roku 1996 a pacientům se poté věnoval v ambulantní praxi. „Je to člověk, který se zasloužil o renomé pardubické nemocnice, o rozvoj jednoho z klíčových oborů. Byl průkopníkem zdejšího očního lékařství a vychoval řadu svých nástupců,“ říká generální ředitel společnosti Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottwald.
Zásluhy pana docenta jsou pochopitelně především na poli oftalmologie, ovšem jako každému renesančnímu člověku nevyplňovala jeho čas pouze ona. Jméno Iserle je spojené i se sportem, a to nejen proto, že dodnes se pan docent po městě pohybuje na kole. V mládí hrál hokej i fotbal a devět let předsedal zdravotní komisi v hokejovém výboru. Elán a dobrá nálada se ho drží stále. „Nejlepší lék je být optimista. Pasívní lidi, smutní, ti to vždycky odskákali. Kdežto šoumeni, ti se ani nemuseli léčit a dopadlo to s nimi dobře,“ usmívá se docent Iserle.