Českotřebovský deník 157/2019 (9/6) 
Nový chodník podél Litomyšlské ulice

Jako první investiční akce letošního roku v hodnotě cca 3 mil. Kč se nyní dokončuje nových chodník s veřejným osvětlením na Litomyšlské ulici od firmy Techplast podél rybníčků Panamák a Pivovarského až k parkovišti LDM. Podél pivovarského rybníčku zde bylo zřízeno navíc nové zábradlí  a navíc byly zřízeny dva osvětlovací body na odbočce k Farské ulici. Novou dlažbu by si ovšem zasloužil chodník i v dalším úseku.
 
Sportoviště na Horách potřebuje posekat

Po deštích začala přece jen trá růst, a tak sekačky vyrazily do práce, zelené plochy na sídlištích, dětská hřiště a park Javorka je v pořádku po první seči jsou i další plochy, některé ještě k údržbě zbývají. mezi ně patří třeba sportoviště s posilovacími stroji ve sportovním areálu Hory, které je nyní na letního počasí zajímavým cílem odpoledne po práci i o víkendech.Velká plocha louky je také v majetku města, ale v hospodářském pronájmu, o tu se nejedná, sportovně využívané plochy by si údržbu zasloužily.
 
Hokejbalisté Lokomotivy Česká Třebová v Chlumci vyhráli i druhý zápas a získali tak rozhodující třetí finalovou výhru.

Finále je naše! Ve skupina 2. ligy Čechy- východ jsou hokejbalisté Lokomotivy nejlepším týmem a mají právo na účast v baráži o první ligu. Stejně tomu bylo v loňském roce, kdy ovšem  možnost nastoupit do baráže nevyužili

Den dobrovolnictví v Ústí nad Orlicí

Naše Základní škola Ústecká ulice dostala pozvánku na Den dobrovolnictví, který se konal v parku Kociánka v Ústí nad Orlicí. Na průzkum a na zkušenou se vydali členové  školního parlamentu, aby mohli svým spolužákům přiblížit, o co se jedná. Dostali příběh dvou dívek, které promýšlely, jakou cestou se dát po skončení gymnázia. Obě bavila práce s lidmi. Aby si vyzkoušely, jaká práce je jim blízká, rozhodly se stát dobrovolnicemi v nějakých charitativních organizacích.
Členové parlamentu procházeli parkem a seznamovali se s možnostmi organizací, které nabízejí pomoc lidem v různých obtížných životních situacích. Dozvěděli se, že v našem okrese i v celém kraji je takových organizací minimálně 20. Členové těchto organizací bez nároku na honorář pomáhají například v nemocnicích, či domovech pro starší lidi třeba tím, že pacientům čtou knihy, nebo si s nimi jen tak povídají. Jiné organizace pomáhají tělesně postiženým lidem, lidem s depresemi, či jinak psychicky nemocným.
Členem většiny organizací jsou především lidé starší 18 let, nicméně i děti se mohou podílet třeba pomocí v učení svým slabším spolužákům, snahou ostatním zpříjemnit život. Pro náš školní parlament i další žáky to je námět na přemýšlení, případně na nějakou dobrovolnickou pomoc. Každá snaha se cení!!  Hana Frühaufová
 
Co je a co není mistrovství světa či mistrovství republiky

Těžko se v tom všem vyznat, různá mistrovství vyhlašují různí organizátoři a název závodu si určují sami, dobře zvolený název často pomůže získat větší přízeň sponzorů a to je pro sport nejdůležitější. Vyznají se v tom jen zasvěcení, pro veřejnost se vydávají tiskové zprávy, které je těžké měnit nebo komentovat, protože komentář od někoho, kdo se nevyzná, udělá medvědí službu. A tak někdy dostávám reakce, že Mistrovství světa či republiky nebylo tím skutečným mistrovstvím, ale jen takto označeným závodem jeho pořadatele. To ovšem neznamená, že bych se nepídil o tom, jak to v tom kterém sportovním odvětví je a zda to odpovídá zvyklostem. Určitým vodítkem může být publicita ve sportovním tisku a ve webovém prostoru, kde se redaktoři budou zabývat především těmi závody a dosaženými výsledky, které odpovídají prestižním závodům a oficiálně vyhlášeným závodům uznávanými mezinárodními instituce. Kdybychom totiž vycházeli z toho, co je někdy publikováno v tiskových zprávách, zjistili bychom, že se to třeba v našem městě jen hemží vrcholovými sportovci a mistry. Jistě se přitom opravdu jedná o úctyhodné výkony dosažené po dlouhodobé systematické přípravě, hodné k tomu, aby byly výsledky a jejich aktéři opravdu dáváni za vzor sportující mládeži. Osobně považuji za velký přínos, pokud tato publicita pomůže získat pro sport další adepty, aby se počet těch, kteří aktivně sportují zvyšoval. Zvlášť ohroženou skupinou je např. mládež v dorosteneckém věku, kdy existuje větší konkurence jiných nesportovních činností a kdy  se také počet sportovců v těchto kategoriích protři žákovské kategorii snižuje.  Po absolvování základní školy odcházejí někteří studovat do jiných měst, dojíždí nebo bydlí na domovech mládeže, změní životní styl i kamarády. Proto udržet mladé sportovce v tomto věku je právě tak obtížné.  Text o další navazující problematice najdete ZDE


Čím blíže si jako obyvatelé planety díky technologiím jsme, tím více se začínáme jeden druhého bát. Jenže staré jistoty už nikdy platit nebudou. Svět se proměňuje přímo před našima očima a v našich rukách, a my se tváříme, že je pořád takový, jaký byl.