Českotřebovský deník 167/2019 (17/6)

A JEŠTĚ JEDNOU OSLAVY GYMNÁZIA...

Koncerty, beseda, výstava fotografií, den otevřených dveří, průvod městem, bohatý doprovodný kulturní program. A k tomu stylově upravený park před budovou školy, nově vybavené učebny a řada novinek. To vše patřilo k letošním oslavám 110. výročí založení Gymnázia Česká Třebová, kterými žilo celé město. Nestává se často, že by hejtman Pardubický kraj, starostka města, ředitel školy i emeritní ředitel školy zahajovali oslavy gymnázia a přitom všichni byli jeho absolventy. V sobotu tomu tak skutečně bylo. Sešly se stovky žáků, absolventů i příznivců, aby si kulatiny důstojně připomněli. Program se vyvedl. Proto patří organizátorům velké poděkování. Zavzpomínal jsem si, setkal se se spolužáky nejen z mého ročníku a hlavně jsem se skvěle bavil. Věřím, že většina účastníků na tom byla stejně. Ostatně z toho důvodu se oslavy konají...  FB Martin Netolický, foto VV
Na oslavy gymnázia přijeli absolventi školy také ze zahraničí.

Liba Gabalda                                                   Andrea Hostýnková                                   Milan Alešík
Nejvzdálenější účastnici oslav byly ze Španělska, z Holandska přijela Andrea Hostýnková (mat. r. 1992),  Liba Gabalda (Libuše Koštová - mat. ročník 1967) přijela na oslavy z Francie, Milan Alešik (mat. r. 1966) přijel ze Spolkové republiky Německo. A to se nepodařilo přijet také absolventce školy ze zámoří. Přijede, ale to už bude týden po oslavách.... Pochvaly na  oslavy gymnázia přichází ze všech stran a jsou spojeny s poděkováním za práci, kterou si  organizátoři s přípravou opravdu dali. Poděkování padlo také na zasedání městského zastupitelstva a myslím, že jistě oprávněně. (mm) 
Druhé v krajské dějepisné soutěži

Ve čtvrtek 13. 6. proběhlo finále dějepisné soutěže s názvem „30 let od Sametu“, kterou pořádalo Východočeské muzeum v Pardubicích. Po velkém úsilí a mnoha hodinách práce se do finálové pětice probojovala skupina žákyň osmé třídy ze ZŠ Ústecké ve složení Lenka Fricová, Martina Štanglerová a Šárka Zahrádková. Dívky se zabývaly vývojem módy od roku 1989 do současnosti a své poznatky zpracovaly do formy ručně psané a zdobené knihy. V Pardubicích prezentovaly svůj projekt a po zodpovězení několika doplňujících otázek od poroty se nakonec umístily na krásném 2. místě. Porota vyzdvihla především originalitu, práci s odbornou literaturou a komunikaci s odborníky. Celé skupině moc¨gratulujeme. 
Lenka Krajíčková
 
Velké poděkování

Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Martinu Fišerovi, jeho mamince Haně, rodině Ondrášových, Pavle Šedivé, světlovlasé paní s dětmi ze sousedního paneláku, kamarádům z Lokálky a Lence a Jardovi Bradnovým za velkou pomoc při vyklízení bytu po požáru střechy na našem domě na Lhotce. Velice si toho vážíme a ještě jednou moc děkujeme. Zdeněk a Eva Krejčovi
Veřejná sbírka na pomoc postiženým obyvatelům domu čp 177/178

Aktuální stav sbírky činí k dnešnímu dni k 17/6 123 941 Kč. Starostka Magdaléna Peterková v souvislosti s oznámením výše konta sbírky vyslovila nové poděkování všem, kteří přispěli finančně i materiálně a všechny ubezpečila, že získané finanční prostředky budou využity ve prospěch postižených obyvatel.  Zejména se jedná  financování prací, ve společných prostorách, na které nebude stačit uzavřená pojistka.  Takové využití sebraných peněz lez považovat za spravedlivé ke všem postiženým touto nešťastnou událostí.

POZVÁNÍ KULTURNÍHO CENTRA
NA PODZIMNÍ SEZÓNU:

Vážení přátelé,
kromě divadelního předplatného Podzim 2019 a Kruhu přátel hudby 2019/2020 jsme pro Vás připravili:
8.11. 2019 Skupina KAMELOT
14.11. 2019 Shirley Valentine  - Simona Stašová  (divadlo)
20.11. 2019  Lukáš Pavlásek - Kdo nepláče není Čech - One-man show
4. 12. 2019  Marcel Zmožek a kapela M. Z. Band - vánoční koncert
Pro příznivce jazzové hudby jsme nachystali:
26.9. 2019  Zeurítia & Petreni & Šmoldas (CZ/IT) - bossa nova, jazz
5.11. 2019  Trio KUH – Köhldorfer- Uhlíř -Helešic
10. 12. 2019 Czech Canadian Collusion: Vánoční hudba (Kanada/CZ) -
vánoční písničky z Čech, Kanady, Anglie a Německa v jazzových aranžmá
Na všechny tyto akce vstupenky již v prodeji! Přejeme krásnou dovolenou, pohodové prázdniny a těšíme se na Vás.
 
Jednalo zastupitelstvo města

Program jednání zastupitelstva města byl podle návrhu odsouhlasen a naplněn, byla schválena všechna usnesení, která doporučila k projednání rada města. Především bylo bez dodatků schváleno hospodaření města a jeho rozpočtových organizací a městských společností za loňský rok 2019. Dále byla zevrubně projednána I. rozpočtová změna, která byla poměrně rozsáhlá, neboť bylo třeba zaúčtovat řadu obdržených dotací a současně řešit situace, které vznikly přesunem dotací z letoška na příští rok 2019. Z rozpočtu města tak vypadla např. částka na rekonstrukci chodníků podél I/143 (dotace bude až napřesrok), zato nové veřejné osvětlení bude postaveno podél celého úseku Tyršovo náměstí - křižovatka Korado již celé v letošním roce. Další nově zařazenou investicí do dopravy je nový asfaltový povrch na Semanínské ulici v úseku tunely - Borek v hodnotě 1 250 tis. Kč. Bude provedena také rekonstrukce Dukelské ulici s chodníky  v rozsahu 3 200 tis. Kč.  Více ZDE
 
Petice NE VYSOKÝM PROTIHLUKOVÝM STĚNÁM 
byla k 12. červnu doplněna.

Předseda petičního výboru Martin Horák odevzdal starostce města další petiční archy, které byly připojeny k těm dřívějším z roku 2018. Celkem se pod tuto petici podepsalo 1940 občanů a to nejen  Českotřebováků.  Petice byla pro jednání s investorem akce významná podpořila stanovisko zastupitelstva města, které odmítlo první návrh hlukové studie. Díky tomu byla provedena revize hlukové studie podle nově schválené "holandské" metodiky, která byla nyní předložena veřejnosti. Podle informace místostarosty Dalibora Zeleného se nyní intenzivně pracuje na pořízení vizualizací, které by měly dát navrženým opatřením reálnou podobu. Bude tak např. vyřešeno umístění navržených stěn ke kolejím, bude stanoveno, zda výška stěn bude počítána od hlavy kolejnice nebo od terénu na souběžné komunikaci apod.  Až budou někdy v červenci vizualizace zveřejněny, budeme vědět víc. (mm)
 
JÓGA V ČESKÉ TŘEBOVÉ O PRÁZDNINÁCH

Přijďte si protáhnout a zpevnit své tělo ve spojení se zklidněním mysli i o prázdninách. Lekce jógy se konají každou středu a neděli od 16:55 hod. v tělocvičně Za vodou na Parníku (nad posilovnou). Některé lekce se konají i v parku Javorka. Z důvodu omezené kapacity je třeba místo na lekci rezervovat na adrese www.joga-ceska-trebova.webnode.cz. Lekce jsou vhodné i pro začátečníky.
Cena: 80Kč dospělí, 60Kč studenti, rodiče na mateřské/rodičovské dovolené.
Těší se na Vás certifikovaná lektorka Kateřina Horská, khorska@seznam.cz, tel. 721 813 123
 
První Senior festival přivítal
v Chrudimi na tisícovku účastníků

Novou tradici zahájil Spolek Hurá na Výlet za podpory Pardubického kraje a města Chrudim minulou sobotu v Chrudimi. Jejich prvního Senior festivalu se zúčastnilo na tisíc seniorů, pro které dojely svozové autobusy do desítek obcí a měst v kraji. Organizátoři pro ně připravili program v Klášterních zahradách a na Resselově náměstí, který vyvrcholil vystoupením Moravanky a známého dua Eva a Vašek.
Spolek Hurá na Výlet navázal na to, jak za pomocí sponzorů a hlavně mnoha dobrovolníků nabízí v průběhu roku seniorům společné výlety za přijatelné ceny a další společný program. Tentokrát se jeho členové rozhodli uspořádat velkou akci přímo v Chrudimi a seniory tam zdarma dovézt autobusy.
„Poděkování si zaslouží všichni naši partneři, ale také desítky dobrovolníků, bez nichž by se Senior festival neobešel. Věřím, že na letošní úspěšný začátek navážeme i v příštím roce,“ konstatuje Tomáš Martinek, předseda Spolku Hurá na Výlet.
„Velmi rádi jsme se k Senior festivalu připojili v rámci našich aktivit nazvaných Pardubický kraj pro rodinu. Rodina totiž nejsou jen děti a rodiče, ale také starší generace, na kterou se často trochu zapomíná,“ říká radní Pavel Šotola a pokračuje: „Snažíme se, aby se k seniorům dostaly potřebné informace, které jim mohou usnadnit řešení různých problémů, a taková akce spojená navíc s řadou příjemných prožitků, je k tomu ideální příležitostí.“
Klášterní zahrady v Chrudimi poskytly i ve velkém horku účastníkům potřebný stín včetně dalšího zázemí a staly se ideálním místem pro takovou akci, což uvítal i starosta města František Pilný.

Doporučení pro zápis krajiny koní do UNESCO jsou splnitelná

V Kladrubech nad Labem se minulý týden sešli členové Rady památky pro zápis krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní na seznam UNESCO. Zabývali se dlouho očekávaným posudkem nominace od Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS), který nedávno do České republiky dorazil.
„Podle mého názoru je hodnocení od ICOMOS skvělé a asi nejlepší, které na navrhované české a moravské památky za posledních 16 let přišlo,“ uvedl místopředseda české komise pro UNESCO Michal Beneš. „Naši nominaci ve velmi obsáhlém a fundovaném rozboru pochválili a doporučili nám ji ještě v některých bodech podtrhnout a doplnit. Je to jakoby řekli, vaše buchta je moc dobrá, jen ji ještě trochu pocukrujte.“
Členové rady, ve které jsou kromě dotčených odborníků a zástupců parlamentu také náměstci ministerstev zemědělství, kultury, životního prostředí a místního rozvoje, se pod vedením vicehejtmana Pardubického kraje Romana Línka zabývali všemi doporučeními a návrhy. „Termíny jsou sice už hodně napjaté, protože chceme vše splnit do konce roku, ale domluvili jsme se, že to musíme zvládnout ještě letos. Nechceme lhůtu zbytečně protahovat, i když bychom mohli. Do 1. února 2020 tedy doručíme dopracované připomínky,“ řekl Roman Línek.
Většina doporučení vede k tomu, aby zapsaná památka byla chráněná ve své unikátní podobě i v dalších letech. Některé kroky k tomu hřebčín spolu se svým zřizovatelem podniká už nyní. „Zcelili jsme naše pozemky a v našem majetku je i celý Kladrubský náhon, který je nyní v procesu prohlášení za kulturní památku. Řešíme hospodaření s vodou, zemědělskou výrobu i lesní správu, která se jako všude jinde v republice potýká s loňským suchem a přemnožením kůrovců. Nyní se chceme zaměřit i na aleje podél silnic,“ informoval ředitel hřebčína Jiří Machek. Hřebčín také zboural nevzhlednou kancelářskou budovu v sousedství zámku, vybudoval nové parkoviště i návštěvnickou infrastrukturu.
„Zabývali jsme se také rozsahem nárazníkového pásma zejména na jihu území památky. To by mělo zaručit, že tu nevyroste nějaká výšková stavba, která by kulisu památky narušila. Kromě toho jsme ustavili pracovní komise pro management plán a pro cestovní ruch, které nám pomohou s dopracováním některých doporučení. Nechceme, aby území zahltil přehnaný cestovní ruch. Toto místo je krásné právě svým klidem a citelně více než 100 tisíc návštěvníků ročně by mu mohlo ublížit,“ dodal Línek. Současná roční návštěvnost se pohybuje kolem 80 tisíc lidí.
Michal Pilař obhájil post krajského předsedy TOP 09
Pardubická krajská TOP 09 si po dvou letech zvolila nové vedení. Staronovým předsedou se stal projektový manažer Michal Pilař z Pardubic. Do nejužšího vedení delegáti sněmu dále zvolili pardubického zastupitele a primáře PKN Jiřího Skalického, podnikatele a zastupitele ze Slatiňan Víta Steklého a oblastního manažera ve stavebnictví z Vysokého Mýta Miloše Fogla.
Připravit stranu na krajské a parlamentní volby, aktivizovat členskou základnu a zlepšit komunikaci úspěšné práce politiků TOP 09 veřejnosti. To jsou hlavní cíle znovu zvoleného předsedy krajské organizace Michala Pilaře. „Úspěch naší koalice ve volbách do EP potvrdil velký potenciál předvolebních spojenectví oproti drobení sil na středopravém spektru. Je proto naší povinností dál pracovat na našem koaličním potenciálu a snažit se nabídnout voličům v krajských a parlamentních volbách silný projekt, kvalitní osobnosti a srozumitelný program,“ uvedl krajský předseda Michal Pilař.
Sněm navštívil předseda strany a europoslanec Jiří Pospíšil, který naznačil vizi TOP 09 pro nadcházející období a informoval o situaci po volbách do EP. S aktuálními novinkami vystoupila také 1. místopředsedkyně a poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Pozitivní a motivační slova pronesl místopředseda a senátor Tomáš Czernin a promluvili i další významní hosté - generální sekretář strany Terezie Radoměřská nebo člen předsednictva Jihomoravského kraje Tomáš I. Fénix.
Michal Pilař Působí jako projektový manažer a podnikatel v oblasti vývoje webových aplikací a terapeutického softwaru pro osoby s poruchou autistického spektra. V roce 2011 vstoupil do politické strany TOP 09, podílel se na řadě projektů strany na místní i regionální úrovni a pracoval v několika komisích Magistrátu města Pardubic. Působí jako předseda expertní komise TOP 09 pro eGovernment a IT. Je zakládajícím členem mládežnické organizace TOP tým Pardubice. V osobním životě se zajímá o nové technologie, vzdělávání, turistiku a rekreační hru badmintonu.