Českotřebovský deník 213/2019 (31/7) 
 
Dopravní opatření pro úplnou uzávěru silnice I/14 mezi ulicemi Slovanská a Bří Hubálků

Upozorňujeme, že od pondělí 5.8.2019 do neděle 15.9.2019 bude podle rozhodnutí  Ředitelství silnic a dálnic uzavřena pro veškerý provoz silnice I. třídy číslo 14 v České Třebové  mezi ulicemi Slovanská a Bratří Hubálků. Objížďka bude vedena obousměrně ulicí Slovanská a Bří Hubálků.
Na trase objížďky bude omezena rychlost na 30 km/h a po celé její délce bude platit zákaz stání. Po dobu objížďky budou také zrušena parkovací stání u polikliniky
Agel v ulici Slovanská. Parkování bude možné pouze v podzemních garážích u nádraží, protože horní část parkoviště u pošty bude vyhrazena výhradně rezidentům z ulice Slovanská.
Parkování pro držitele rezidenčních parkovacích povolení z ulice Slovanská je zajištěno takto:
Po dobu úplné uzavírky silnice I/14 mezi ulicemi Slovanská a Bří Hubálků bude pro držitele rezidenčních parkovacích povolení z ulice Slovanská vyhrazeno parkování na dvou místech: - horní část parkoviště u pošty, tedy celá řada parkovacích stání proti poště pod zdí k ulici Slovanská; - s laskavým svolením firmy Korado pak také zadní část parkoviště v areálu bývalé prodejny stavebnin na rohu ulic Slovanská a Bří Hubálků; jedná se o od vjezdu nejvzdálenější, panely upravenou, část areálu. Tato část bude označena značkou parkoviště s dodatkovou tabulkou „objízdná trasa“
V obou případech je nutné mít za sklem ve vozidle zřetelně umístěné příslušné parkovací povolení. Jinak budou vozidla odtažena.
Vjezd vozidel do areálu firmy Sintex
Bude umožněn obousměrně ulicí U Podhorky a částí ulice Bří Čapků až po zadní vjezd do areálu.
Děkujeme za pochopení.  Město Česká Třebová
 
Mladík v České Třebové v únoru  pobodal seniora  - hrozí mu až 20 let

Popis aktuální situace před soudem najdete v článku idnes ZDE (a je zde dokonce i video.)
Zítra možná padne rozsudek!
 
Také veřejnost může hlasovat o své oblíbené Stavbě roku

V průběhu července odborná porota soutěže Stavba roku v Pardubickém kraji navštívila všech 26 přihlášených staveb do letošního ročníku. Posuzovali je zástupci tří vyhlašovatelů soutěže, kterými jsou Pardubický kraj, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR (SPS) včetně zástupce architektonické obce.
„Společně jsme konstatovali, že letošní úroveň staveb je opravdu vynikající. V podstatě každá z přihlášených staveb je něčím zajímavá, některé mají variabilní interiéry pro různé využití, což ovšem porota nemůže posuzovat v rámci svých kritérií, a některé jsou svými parametry skutečně nadstandardní. Letos se nenecháváme svazovat kategoriemi a ceny budou uděleny napříč všemi typy staveb 18. září,“ uvedl předseda poroty, 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
Už počtvrté dostává možnost hlasovat i veřejnost. Ta v roce 2013 podpořila rekonstrukci objektu Univerzity Pardubice na náměstí Legií, v roce 2015 rozhlednu Mariánka v Horní Čermné a v roce 2017 obecní kapli v Mladoňovicích – Deblově. „Hlasování veřejnosti je zajímavým pohledem na architekturu a stavebnictví, protože tady mohou hrát roli úplně jiné faktory, než u odborné poroty. Proto jsme zvědaví, co si lidé z 26 nabídnutých staveb vyberou,“ řekl další člen poroty, náměstek hejtmana Michal Kortyš.
Hlasovat je možné od 1. srpna do 15. září na stánkách komory, na https://stavbaroku.pardubickykraj.cz/
 
Česká Třebová přihlásila do soutěže modernizaci U Koupaliště.

Je to stavba, kterou lze považovat za vydařenou funkčně, ekonomicky i esteticky. Zřejmě však budou zajímavější projekty.
Jedním z nich je např. "víceúčelová hala "šapitó" ve Svitavách, která si zaslouží zvláštní článek ZDE
V článku nejen představím uníkátní realizaci ze Svitav, ale současně také porovnání toho, že dotaci ve Svitavách dokážou zajistit za 3 pracovní dny, ale u nás na to potřebujeme alespoň jeden celý rok.. Můžeme tedy jen závidět.....
 
POZVÁNKA NA SOBOTNÍ TRAMPSKÝ PODVEČER DO BUDISLAVI

Bude to jubilejní 25. trampský podvečer v ne tak vzdálené Budislavi pod Hradiskem.
Koná se v sobotu 3. srpna  od 18 hodin za hojné účasti třebovských trampů.
Na trampské sešlosti vystoupí :
18.00 - 19:30    CARAMBA - Česká Třebová
20:00 - 22:00    COUNTRY LADIES Praha
22:00 - 23:30    AHASVÉR Semanín
23:30                QUARTET - Pardubice
Pořádá SDH Budislav a Obec Budislav - vstupné pro dospělé 100 Kč, pro děti dvacka.
 
OBCE CHTĚJÍ ZACHOVÁNÍ POBOČEK POŠTY. JDE O PODMÍNKY.

Před jednáním dozorčí rady České pošty jsem měl spolu se starosty obcí Libchavy (okr. Ústí nad Orlicí) a Choltice (okr. Pardubice) setkání s ředitelem pobočkové sítě a také správy majetku. Jednali jsme o zefektivnění provozu poboček i za předpokladu, že by nově obce zajistily poštovní služby prostřednictvím "Pošta partner". Obce mají zájem o stávající majetek ČP, který by koupily za odhadní ceny dle znaleckých posudků, opravily a využily i pro další veřejné služby. Pošta má ale velmi přísné podmínky jak dále s majetkem nakládat. Proto jsem využil možností člena dozorčí rady a požádal o setkání, abychom dojednali větší vstřícnost k obcím.
Libchavy jsou připraveny provozovat poštovní služby v rámci projektu "Pošta partner" přímo v objektu obecního úřadu, prostřednictvím zaměstnanců obce majících i jinou agendu bude rozšířena provozní doba, a tím i dostupnost všech služeb. V objektu stávající poštovní pobočky by byla nově provozována obecní knihovna a prostor pro spolky či zájmové kroužky.
Choltice naopak budou provozovat poštu ve stávajícím objektu, který je využitý jen z třetiny. Chtějí mít možnost využít celý objekt. Musí ale dojít po případném nákupu objektu ke zmírnění podmínek nákladní s majetkem vůči třetím osobám (např. nájmy).
Obce chtějí zachování pošt a poštovních služeb. Musí být ale podmínky vyvážené. Proto jsem si vzal za úkol jako člen dozorčí rady za Asociace krajů České republiky a také hejtman jim s tímto pomoci. Nehodlám v dozorčí radě sedět jen tak
FB Martin Netolický
 
Pardubický a Zlínský kraj jsou průkopníky změn v péči o ohrožené děti

Směřování k rodinné a komunitní podobě služeb pro ohrožené děti v Pardubickém kraji pokračuje už pátým rokem, kdy se kraj přihlásil do evropského projektu na transformaci. Tyto postupy ale zatím nejsou běžné i v ostatních českých krajích. Průkopníkem na tomto poli je i Zlínský kraj, se kterým si příslušní radní i pracovníci sociálních odborů a zařízení pro děti vyměňují zkušenosti.  Prověřené postupy se postupně dostávají i do dalších míst, která o to mají zájem.
„Pardubický kraj je poměrně daleko v transformaci dětských domovů, kterých máme celkem pět a všechny se zapojily do procesu změn. Díky tomu jsme mohli pozvat naše hosty ze Zlínského kraje, aby se podívali do bytu v Pardubicích v Polabinách, který má od města pronajatý Dětský domov Pardubice a do dalšího bytu v Pomezí u Poličky, který je tu pro skupinu dětí z Dětského domova Polička. Péče o děti v běžném prostředí bez ústavních prvků se velmi osvědčila, což je patrné především na přístupu a chování dětí,“ říká radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
Zlínskému kraji se podařilo transformovat všechny jeho bývalé kojenecké ústavy na sociální služby, ale dětský domov mají v procesu změn zatím jeden. Zkušenosti z Pardubického kraje ocenila radní Zlínského kraje Michaela Blahová, která napsala: „V Pardubickém kraji započali jiný přístup v péči o děti z dětských domovů. Ruší velká zařízení a stěhují děti v malých skupinkách, často v sourozeneckých skupinách kolem 6 dětí, do bytů v běžných bytových domech. Proměna těchto dětí i za krátký čas je velká. Děti jsou zapojovány do běžných domácích povinností, tak jak to v rodinách je normální. Najednou si mnohem více uvědomují, že vybavení i všechny pomůcky a přípravky nejsou "erární". Větší míra soukromí učí být i "sám". Mnohem více se daří zapojování do místní komunity. Obnáší to mnoho úsilí, které je však velmi důležité proto, aby se tyto děti podařilo co nejvíce zařadit i po plnoletosti do běžného života tak, aby se neobjevovala další generace, která nebude dostatečně kompetentní ke zvládání běžného života.“
V oblasti dětských center se Pardubický kraj vydává cestou transformace na zařízení se zdravotně-sociálními službami pro děti s těžkými hendikepy. Jedná se například o služby odlehčovací, paliativní, rehabilitační a další. Centra poskytují také terénní služby pro děti a jejich rodiny a jsou i místem pro okamžitou pomoc dětem v rodinných nesnázích (ZDVOP).
 
Naše a gruzínské sociální podniky se mohou od sebe učit navzájem

Novými oblastmi spolupráce s gruzínskými regiony se stalo pro Pardubický kraj sociální podnikání a rozvoj neziskového sektoru. V projektu spolufinancovaném Českou rozvojovou agenturou pomáhá náš kraj už v oblastech zemědělského školství, místních akčních skupin a také cestovního ruchu.
„Zástupci gruzínské strany navštívili už začátkem června některé naše sociální podniky a zúčastnili se pardubické Burzy filantropie, která je skutečně nadchla,“ říká radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola a pokračuje: „My jsme v minulých dnech vzali do Gruzie také zástupce sociálního podniku, firemního sektoru a Koalice nevládek Pardubicka, aby se podělili o své zkušenosti.“
„Je zajímavé, že Gruzínci mají připravený návrh zákona o sociálním podnikání, který dokázali dostat až do parlamentu za méně než dva roky. U nás se obdobný návrh připravuje již deset let a teprve nedávno prošel meziresortním připomínkovým řízením,“ komentuje situaci v této oblasti Karel Machotka, projektový manažer Ergotepu Proseč.
Česká delegace se seznámila v Gruzii s  Asociací sociálních podniků, která vznikla z iniciativy podnikatelů a svojí aktivní činností předčí řadu obdobných organizací v zemích EU. Poskytuje sociálním podnikům zázemí ve vzdělávání, získávání právní nebo finanční podpory nebo v propagaci podniků navenek. „Zaujala nás spolupráce Asociace s univerzitami, kdy studenti pracují celý semestr na rozvojových plánech čtyř sociálních podniků. Na realizaci nejlepších projektů pak dostanou 500 eur,“ sděluje získané poznatky Pavel Šotola.
Zástupce Ergotepu oslovily v Gruzii dva potenciální partneři. Jedním byla společnost Laloni, která poskytuje sociální služby zejména v podobě denního stacionáře pro hendikepované děti. „V současné době se tato společnost rozhodla rozšířit svoji působnost také do oblasti sociálního podnikání a založila sociální podnik zaměřený na zahradnické služby. S rozvojem tohoto podnikání bychom jim mohli v Ergotepu pomoci.  Dalším potencionálním partnerem pro nás může být firma Ikorta, která se zaměřuje na zaměstnávání žen uprchlíků z Jižní Osetie,“ konstatuje Karel Machotka.
„Z toho, co my můžeme Gruzíncům v této oblasti předat, jsou to hlavně zkušenosti s podporou místních samospráv, s našimi dotačními programy i se zastřešující organizací neziskovek.  A samozřejmě knowhow našich burz filantropie, kde se do podpory prospěšných projektů zapojí jak veřejný, tak firemní a neziskový sektor,“ dodává Pavel Šotola.
 
V Cakli bude dvoudenní rockový festival  (Pátek + sobota)
Páteční electro stage a sobotní rocková stage, to jsou dva dny osmého ročníku Open Air festivalu Cakle, který se koná už tento týden ve vodáckém tábořišti na okraji Ústí nad Orlicí. Hlavním smyslem je podpora ústeckoorlického  stacionáře, tedy  pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují. Začíná se v pátek v 16 hodin, v sobotu ve 14 hodin a vystoupí tu řada kapel. V pátek například Concrete Safari, Mulli či Kapitán Kůň, v sobotu Vokno, Impro, Wehement či Taipan. Připraven je i bohatý doprovodný program, vstup je zdarma.
 
SILNICE HRÁDEK - LOUČKY U CHOCNĚ

Jak se pohybuji v terénu, sleduji probíhající investiční činnost Pardubický kraj, plnění termínů a rozpočtu u velkých a náročných akcí. Mezi takové patří v rámci silničního hospodářství modernizace silnice II/315 z Chocně do Ústí nad Orlicí. Minulý rok byl realizován průtah obcí Hrádek, nyní probíhá modernizace dlouhého úseku z obce Loučky u Chocně až po Hrádek včetně lesního úseku, který byl totálně zdevastovaný a nikdy nebyl v dobrém stavebně technickém stavu. Přesně zde vznikají nová opatření včetně opěrných zdí a zajištění prudkých svahů. Stavba za přibližně 140 milionů korun zdárně pokračuje. A proč jsem vyzdvihl tuto investiční akci z množství, které právě probíhají? Byla první, kde jsme na můj požadavek i přes původní nesouhlas úředníků použili vedle kritéria cena také délka realizace díla. Zkrátili jsme tedy délku uzavírek o více jak 100 dní. A hlavně tento projekt není pouhou opravou nebo obnovou živičného krytu, ale modernizací včetně podložních vrstev. Úsek Svatý Jiří - Loučky je již hotový. FB Martin Netolický