Českotřebovský deník 40/2020 (7/2)     
Zastupitelstvo města bude jednat o požadavku na dálniční exit u Litomyšle

Dálniční exit u Litomyšle může být znovu ve hře. Zájem na tom má nejen město Česká Třebová ale dnes již také město Litomyšl (požaduje exit ve svaru T) a porozumění pro zachování mimoúrovňové křižovatky má již také Ministerstvo dopravy, které s vypuštěním exitu u Litomyšle zatím nechce dát potřebný souhlas.
Tento poslední úsek dálnice je teprve v projekční přípravě a tak je zatím  možnost zachování dálničního sjezdu pro Českou Třebovou otevřena. Navíc se v současné době finalizuje příprava   aktualizace územních zásad rozvoje Pardubického kraje. Zde byl přípravných fázích tento nejdříve tento exit navržen ke zrušení včetně přivaděče vedeného koridorem mimo obec Němčice. Díky stanovisku Ministerstva dopravy a také nových  usnesení měst České Třebové a Litomyšle se nyní situace mění. 
Dnes 7. února navštívil českotřebovskou radnici hejtman Martin Netolický a potvrdil, že pokud by při projednávání v radě či zastupitelstvu Pardubického kraje zůstal návrh na vypuštění MÚK Litomyšl-sever a návazných silnic v materiálu, nebude s ním souhlasit. Po telefonické  konzultaci s příslušným útvarem územního plánování Krajského úřadu potvrdil, že by měl být materiál radě i zastupitelstvu Pardubického kraje předložen s nesouhlasným stanoviskem. Bude tedy  doporučeno tento exit Litomyšl v územním plánu ponechat. K tomuto problému se již dříve v roce 2019 vyjádřila rada města Česká Třebová a nyní bude obdobné usnesení předloženo na nejbližším zasedání zastupitelstva města (v pondělí 17. února).  Je to důležité především z důvodů aktuálního projednávání  Aktualizace  č.3. Zásad územního rozvoje Pardubického kraje. Usnesení zastupitelstva by mělo být pak následně příští pátek 21.2. doplněno následujícím usnesením správní rady Regionu Orlicko-Třebovsko. (mm)
Pracovní den hejtmana Pardubického kraje započal na českotřebovské radnici, kde hejtman jednal se starostkou Magdalénou Peterkovou a  místostarostou Daliborem Zeleným . Mimo oblast dopravy a rekonstrukcí komunikací byla diskutována také otázka budoucnosti kulturního sálu v prostorách VOŠ a SŠT na Skalce, pavilonu B Domu pro seniory v Bezděkově a dislokovaného pracoviště Speciální ZŠ Ústí nad Orlicí na Náměstí 17. listopadu  v Borku.
Fotografie z jednání Martina Netolického na naší radnici.
(Foto Jiří Holý)

Hejtman Martin Netolický: nový most zprovozníme v listopadu

V rámci oficiální návštěvy města  se hejtman Martin Netolický zastavil také na zahájené rekonstrukci mostu  v Lidické ulici .
Krátké video ze zahájené stavby najdete ZDE
 
Poděkování

Chtěl bych jménem celé rodiny upřímně poděkovat všem, kteří se přišli ve čtvrtek 6. února naposledy rozloučit s mým tatínkem Ing. Jiřím Venclem. Byli jsme dojati upřímnou účastí tolika přátel a známých, děkujeme za slova účasti i květinové dary. Vážíme si i projevů účasti od těch, kteří  mohli pro svoje povinnosti nebo zdravotní stav přímo přijít do smuteční síně ale poslali kondolence  i  dalšími způsoby vyjádřili lítost a vzpomněli  zesnulého tatínka třeba tím, že doma zapálili svíčku.  Ing. Jiří Vencl
TŘEBA TŘEBOVÁ
PRŮŘEZ TVORBOU
RADKY A VLASTIMILA
VODÁKOVÝCH

Akademičtí malíři a textilní výtvarníci Radka a Vlastimil Vodákovi se už padesát let zabývají kresbou, malbou, tapiseriemi a tvorbou hraček. Na výstavě Třeba Třebová se představí rozměrnými tkanými tapiseriemi, šitými reliéfními panó a objekty tkanými a paličkovanými autorskou technikou z drátů. Vernisáž 11. 2. 2020 v 17.00 hodin. Otevřeno denně od 9.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00 hodin Vstupné dobrovolné.
Výstava je otevřena od 11. 02. - 08. 03. ve výstavní síni KC Česká Třebová
Vernisáž dne 11. února začíná  v 17.00 hodin
 
Univerzita hostila stovky středoškoláků. Ti přijeli soutěžit na Chemiklání

Kvůli chemii a zálibě v ní přijelo v pátek na Fakultu chemicko-technologickou Univerzity Pardubice 374 středoškoláků. Vysokoškoláci pro ně uspořádali již pátý ročník soutěže Chemiklání. Během jediného dne změřilo síly v řešení sady chemických úloh týmy z celé České republiky i ze Slovenska. Akci podpořil i radní pro školství Bohumil Bernášek. 
„Znovu jsem se přesvědčil, že Pardubice jsou nejen městem chemie, ale také městem chemického školství. Soutěž byla odborně a logisticky perfektně připravená. Jsem moc rád, že mezi úspěšné školy z minulých ročníků se řadí i Gymnázium Dašická,“ sdělil radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.
Pro soutěžící ve 3-5 členných týmech byly připraveny desítky úloh.  Za každou byly přiděleny body podle toho, na kolikátý pokus byla úloha splněna. Výsledky organizátoři okamžitě zpracovávali a promítali v každé učebně na plátno.
„Soutěží nechceme testovat encyklopedické znalosti studentů, ale jde spíše o to, jak studenti umí nakládat s informacemi v časovém presu. Mohou proto během soutěže nahlížet do jakékoliv papírové literatury. Veškerá elektronika kromě kalkulaček je ale zakázaná,“ sdělil organizátor soutěže a absolvent Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice Jan Hrubeš.
Pro nejlepší týmy byly připraveny věcné ceny.  Univerzita také připravila přísliby stipendií pro členy prvních třech týmů, pokud nastoupí na chemicko-technologickou fakultu. Pro vítěze se může jednat o částku až 48 tisíc korun za rok.
S nápadem zorganizovat tuto soutěž přišli před pěti lety sami studenti. Sami vymysleli pravidla, sestavili soutěžní úlohy, které pouze konzultovali na příslušných pracovištích. Úlohy přitom pokrývají veškeré oblasti chemie – od úloh vysloveně jednoduchých až po úlohy obtížné.  Pořadatelem akce je Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice a studentský spolek Alumni scientiae bohemicae. Soutěž spoluvyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Pro lektora Taneční školy (Martin Paděra), hledáme dlouhodobý pronájem malého bytu (1+kk, 1+1) v České Třebové. Spolehlivý, nekuřák, bez velkých zvířat. Nejlépe širší centrum města (ne Semanín). Cena okolo 6 500,-. Tel.: 732 525 908, martin.padera@seznam.cz

Stavební firma na jevíčském gymnáziu neplnila smlouvu, kraj od ní odstoupil

Jednou ze škol, u kterých Pardubický kraj získal dotaci z Operačního programu životní prostředí na energeticky úsporná opatření, je Gymnázium Jevíčko. Bohužel však společnost, která práce na budově školy prováděla, neplnila řádně podmínky a termíny uvedené ve smlouvě a i po snaze kraje odmítla jakoukoliv dohodu. Pardubický kraj proto tento týden oznámil dodavateli odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu jejího podstatného porušování.
„Situace na Gymnázium v Jevíčku nás samozřejmě netěší. Naším záměrem bylo, aby tato historická budova získala energeticky úsporné prvky, na což jsme využili dotaci z evropských fondů. Bohužel však v průběhu kontrol bylo zjištěno podstatné porušení smlouvy zhotovitelem spočívající zejména v opakovaném a dlouhodobém nedodržování harmonogramu realizace a v konečném důsledku i nedokončení stavby ve smluvním termínu,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Na konci loňského roku jsme se snažili s dodavatelem jednat o dohodě. Ta však byla odmítnuta. Směrem k dodavateli jsme pozastavili fakturaci, protože předložené soupisy provedených prací neodpovídaly skutečnosti. Zejména v nich bylo požadováno proplacení dodávek a prací, které vykazovaly vady, nebo nebyly řádně dokončeny. To je něco, s čím se nemůžeme spokojit, a co nelze akceptovat,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Na situaci se byl přímo na místě podívat i 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který je v krajské radě zodpovědný za oblast majetku, investic a kultury. „Stavba je zatím pozastavená, firma odstranila lešení a nechala vše, tak jak od toho v daný den odešla. Bohužel se takové situace stávají, naštěstí není ohrožena evropská dotace, a hned jak vysoutěžíme nového dodavatele, budou práce v celkové hodnotě 31 milionu korun pokračovat.“
Vzhledem k tomu, že budova gymnázia je historickým objektem, nejedná se v tomto případě o klasické zateplení, které je možné vidět například na panelových domech. Součástí energeticky úsporných opatření na podobném typu budov je většinou výměna oken a dveří s izolačními parametry, avšak při dodržení jejich původního vzhledu.


Lenka Novotná, absolventka grafického design ústecké SŠUP oceněna

Spolek Hollar každoročně oceňuje nejlepší díla mnoha set adeptů, letos jich porotci hodnotili hned 419. Lenka Novotná přihlásila svoji bakalářskou práci do kategorie autorská kniha a v pražském Obecním domě figurovala 27. ledna mezi vítězi! Odbornou porotu oslovilo precizní zpracování a originální zpracování tradičního tématu. „Kniha je vytvořena na motivy výšivek pravděpodobně kyjovského kroje, který patřil mé prababičce. Jednotlivé výšivky byly graficky zpracovány. Celá kniha je svázána koptskou vazbou a umístěna do krabičky. Uvnitř se nachází, kromě autorské knihy, také fotka sestřenice v kroji,“ popisuje dílo autorka, která podle svých slov ráda pátrá v rodinné historii.  Lenka Novotná je aktuálně posluchačkou královéhradecké univerzity, v navazujícím magisterském studiu se věnuje učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké a střední školy. Jak sama přiznává, knihařské řemeslo je její velkou láskou již od studia na ústecké SŠUP. Další poznatky získala v pomaturitním knihařském studiu v Brně.