Českotřebovský deník 76/2020  (11/3) 

Velký úspěch českotřebovských houslistů na okresním kole soutěže ZUŠ


V úterý 10. března se v Letohradě konalo okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na housle. Soutěže se z českotřebovské ZUŠ zúčastnilo 8 houslistů vynikající kvality ze tříd učitelů Jitky Novákové, Andrei Markové a Bohuslava Mimry. Svědčí o tom hodnocení poroty. Všichni naši houslisté na soutěži získali 1. místo s postupem do krajského kola!  
Na úspěchu se podíleli: Alžběta Hurtová, Aleš Kobulej, Filip Němeček, Tereza Čížová, Nela Houdová, Jan Kocanda, Jitka Lacmanová a koncertantní duo Houdová-Čížová. Korepetice Helena Němečková a Milada Hamplová. S doprovodem Miluše Mimrové se soutěže úspěšně zúčastnil  také Adam Janíček ze třídy Bohuslava Mimry. Postoupil do krajského kola a dále získal cenu za zcela mimořádný hudební projev a cenu starosty města Letohrad pro absolutního vítěze soutěže. Všem gratulujeme!
Krajské kolo by se mělo konat 30. března 2020 v České Třebové. S definitivní platností to však zatím nelze potvrdit. (mm)
 
Připravovaná burza práce pro osoby se zdravotním postižením zrušena.

Úřad práce informuje, že organizace zabývající se problematiku zaměstnání osob se zdravotním postižením měla v Ústí nad Orlicí opět představit své služby a podrobné informace o pracovních místech a pracovních podmínkách. Ostatní organizace nabídnou poradenství a pomoc všem, kterým jejich zdravotní omezení brání najít vhodné zaměstnání. Akce se měla konat 20. 3. 2020 na Úřadě práce v Ústí n.O., ale z důvodu opatření přijímaných k aktuální situaci byla akce zrušena  


Pohár Vladimíra Martince bude letos bez vítěze

Souhlas hokejového svazu k předčasnému ukončení soutěže


Hokejové kluby HC Kohouti Česká Třebová a HC Světlá nad Sázavou se dohodly na předčasném ukončení finálové série play off krajské ligy mužů a Pohár Vladimíra Martince, v návaznosti na přijatá opatření Bezpečnostní rady státu k zamezení šíření koronaviru.

Předseda sportovně-technické komise krajského hokejového svazu Pardubického kraje Milan Hušek k tomu řekl:

„O tomto záměru jsem byl informován telefonicky, nechal jsem si jej potvrdit písemně oběma kluby a záležitost jsem konzultoval s předsedou KVV Vladimírem Martincem. Návrh STK je tuto dohodu odsouhlasit s tím, že:

a) není vhodné k sehrání utkání oba kluby nutit¨

b) v letošní sezóně nebude vyhlášen vítěz této části soutěže

c) chápeme ekonomickou i lidskou stránku věci, kdy týmy hrají v této fázi především pro diváky (ti s ohledem na počet, který na utkání chodí hrají nezanedbatelnou ekonomickou roli) a také s ohledem na obtížnost zajistit právě max. počet 100 diváků v hale (podle jakého klíče kolik domácí a kolik hosté, jak to docílit?)

d) kluby nebudou nijak finančně postiženy.

Protože se jedná o Pohár Vladimíra Martince, sám předseda KVV v této záležitosti rozhodl v plném rozsahu odsouhlasit návrh STK.“CO PLAVECKÉ BAZÉNY, SPORTOVNÍ HALY, ZIMNÍ STADIONY?

SE STAROSTY JSME ŘEŠILI KOORDINACI KROKŮ V KRAJI.


Včerejší mimořádné opatření o zákazu soukromých i veřejných akcí nad 100 účastníků vyvolává řadu otázek. Některé vznikají několikerým výkladem, který je nezbytné sjednotit. Proto se dnes konala avizovaná schůzka se starosty 15 obcí s rozšířenou působností z celého Pardubického kraje.
Původní program týkající se centrálního přerozdělení osobních ochranných pomůcek a prostředků a dezinfekce byl postupně rozšířen na koordinaci činností po celém kraji ve vztahu k otevírání či uzavírání veřejných služeb. Někteří zřizovatelé krytých plaveckých bazénů uzavřeli provoz (Pardubice, Chrudim, Česká Třebová), jinde se rozhodli ponechat tato zařízení otevřená. Někde došlo ke zrušení veřejného bruslení, jinde ne. Všichni účastníci dnešního setkání se shodli, že je nyní nezbytné konzultovat a komunikovat tak, aby jedno nařízení nebylo vykládáno v regionu různě. O stanovisko byl požádán krajský hygienik Ing. Antonín Vykydal, který jednoznačně vyložil přímo na jednání mimořádné opatření ministra zdravotnictví, že uvedená zařízení není třeba uzavírat. Limit 100 lidí se týká omezení práva shromažďovacího, tedy organizování kulturních, sportovních a jiných akcí nad stanovený limit v předpokládaném počtu účastníků. Běžný provoz neznamená soustředění velkého počtu lidí na jednom místě a mimořádné opatření jej prozatím nijak neomezilo. To samé se týká běžného provozu knihoven, ale i obchodů, supermarketů, hypermarketů, apod. Proběhne-li zpřísnění mimořádných opatření, pak je možné, že dojde i k této restrikci. Ale prozatím mohou zůstat otevřeny pro běžný provoz. Všichni jsme se shodli, že žádáme písemné vyhotovení tohoto výkladu pro jistotu všech provozovatelů. Volnočasové aktivity obdobného druhu jsou bezesporu vítané zvláště nyní, když děti zůstaly doma a nechodí do školy. Pokud hygiena potvrdí uvedený postup, pak budou moci být bazény, zimní stadiony či sportovní haly opět otevřeny pro běžný provoz.
Setkání bylo velmi prospěšné z důvodu koordinace. Je super, že starostové vnímají potřebu dělat věci v kraji všude obdobně, aby nevznikaly neodůvodněné rozdíly. Dohodli jsme se, že obdobná setkání jsou za dané situace velmi prospěšná a podle potřeby se budou opakovat v následujících týdnech.  FB Martin Netolický


Je lepší s rodinou intenzivně pracovat, než jí odebírat děti

Panelovou diskuzí o nových perspektivách v sociálně-právní ochraně dětí byl v kulturním domě Hronovická v Pardubicích oficiálně zahájen projekt Pardubického kraje zaměřený na řešení problémů v ohrožených rodinách s dětmi. Je spolufinancovaný z Operačního programu zaměstnanost a bude trvat následující tři roky. Zapojily se do něj také Univerzita Pardubice, organizace GovLab a města Česká Třebová, Žamberk a Lanškroun.
Pardubický kraj se dlouhodobě zabývá systémovými změnami ve všech oblastech péče o ohrožené osoby. Mezi to patří také snaha omezit počty dětí v ústavních zařízeních jakéhokoliv typu, včetně dětských domovů. Za uplynulé období se podařilo přemístit některé děti do přirozeného prostředí malých domácností, například do bytů a domků. Přesto ještě děti zůstávají v ústavních zařízeních a nedaří se omezit počty dětí, které jsou odebírány z rodin.  VÍCE ZDE

Východočeské muzeum v Pardubicích přerušuje provoz


"Muzejní expozice na Zámku Pardubice teď na nutnou dobu uzavřeme a využijeme tento čas k rychlejšímu postupu rekonstrukčních prací, které musely brát ohled na částečný provoz. Připravené programy pro veřejnost se posunou. Zámecké valy ale zůstanou pro návštěvníky přístupné jako dosud,“ říká 1. náměstek hejtmana Roman Línek  Krajská knihovna nabídla čtenářům možnost nestandardního prodloužení výpůjční lhůty a také možnost donášky objednaných knih do vestibulu. Východočeská galerie otevře příští týden výstavu Starý psi autorů Alvy Hajna, Františka Kyncla, Jiřího Laciny, Bedřicha Novotného a Josefa Procházky ve svých prostorách na Zámku Pardubice bez vernisáže  a bude regulovat počet lidí na výstavě.