Českotřebovský deník 111/2020 (14.4.)
Další živé vysílání na facebookovém profilu Pardubického kraje se uskuteční v pátek 17. dubna od 11.30 hodin. Hostem bude hejtman Martin Netolický.  Link: www.facebook.com/pardubickykraj1/

 
Aprílové počasí 14. dubna 

Farář Kamil Vystavěl odchází z České Třebové 

V souvislosti s odchodem  evangelického faráře Kamila Vystavěla z České Třebové (do Prostějova) od 1. května t.r.  bych se chtěl krátce vrátit k jeho  čtyřletému působení v našem městě (působil zde od roku 2016), které vnímám jako velmi přínosné nejen pro evangelickou komunitu, ale také pro ekumenickou spolupráci církví v našem městě. Kamil Vystavěl spolupracoval v rámci křesťanské akademie a svými úvahami v mnoha číslech Českotřebovského zpravodaje přispěl v minulých letech k obohacení jeho obsahu. Svým vlivem na  dění ve městě se zařadil k významným osobnostem ČCE v České Třebové, mezi které bezesporu patřil např. Miloslav Dobrkovský nebo Jaroslav Nečas.
Pod jeho vedením se Českobratrské evangelické církvi v našem městě podařilo zorganizovat mnoho vydařených kulturních i duchovních akcí a na dalších spolupracovat s dalšími subjekty. Připomeňme si Kamila Vystavěla na některých vydařených velikonočních ekumenických akcích v minulých letech.
Evangelická komunita v České Třebové bude mít v zápětí nového a zcela jistě velmi kvalitního faráře - Ivo Davida. (mm)

Připomeňme si ekumenické velikonoční putování v ČT v minulých letech

Rok 2019 - najdete ZDE
Rok 2018 - najdete ZDE
Rok 2017 - najdete ZDE

Aktuální mapa realizovaných trailových tratí Peklák zatím není k dispozici

Poslední ucelený mapový podklad byl opravdu vytvořen v roce 2018 (byl zveřejněn zde) jako součást projektové dokumentace pro získání dotace. Při realizaci projektu však dochází k místním odchylkám v rámci parcel a jednotlivých vlastníků. Nové přesné zaměření tras bude provedeno za celý souhrn tras společně jako podklad pro kolaudační řízení. Z něj vznikne nová souhrnná mapa. Bude tedy k dispozici přibližně v červnu tohoto roku. Na aktuální stav je dost dotazů, ve zveřejněné mapce jsou totiž nakreslené i tratě za silnicí na Litomyšl v oblasti pod hájenkou U Kohouta, kde se žádné traily nestaví.
 
Do hospody 25. května, do divadla na koncert po 8. červnu ale s omezením...

Ošidné statistiky

Webové portály se předbíhají ve sdělování dat, ale sčítání zde moc nefunguje. Tak třeba dnešní mapa  dávající čísla z hygienických stanic udává na okresech našeho kraje 111+71 + 23 + 21 =  226 nakažených, celkem pro kraj však 227. Je zde uvedeno 1 úmrtí, ale včera bylo uvedeno, že v neděli zemřel v souvislosti s covid-19 už pátý člověk z Pardubického kraje a dnes  je stále vedeno 1 úmrtí.  Zřejmě tedy nějaká chybička, ale může vyděsit. Také počty nakažených z Dolního Újezda byly do statistik započteny až dvoudenním zpožděním.  Výsledky testů také nejsou okamžité, tak třeba ještě dnes v úterý 14.4. nebyly známé výsledky některých testovaných lidí z pátku  10.4. Přes velikonoce se prostě pracovalo pomaleji.
 
Jednání městských zastupitelstev je povoleno 

Vláda na základě návrhu Ústředního krizového štábu povoluje od 7. dubna 2020 jednání zastupitelstev i z jiných důvodů, než je projednání krizových opatření, a to včetně účasti veřejnosti. Podmínkou je dodržení dvoumetrových rozestupů jak členů zastupitelstva, tak veřejnosti. Stejně je povinné mít po celou dobu zakrytá ústa a nos. Dodržení povinností musí zajistit obce a města. Obdobně by měla města a obce postupovat také u svých ostatních kolektivních orgánů. Pokud je to však možné, vláda upřednostňuje konání zastupitelstev formou videokonferencí. V České Třebové se mělo konat jednání ZM dne 20. dubna.  Bylo však odloženo. Takové jednání je třeba připravit a vyhlásit v souladu se zákonem. Proto odložený termín jednání bude nejdříve začátkem května.
Podrobnější infoirmace  najde čtenář na tomto odkazu (Zdroj Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné správy).
Dle mimořádného nařízení mají všechny orgány veřejné moci a správní orgány v rámci všech svých pracovišť zachovat omezený provoz vyplývající z nouzového stavu po dobu od 11. do 19. dubna. Od 20. 4. budou obnoveny plné úřední dny za podmínky dodržování zpřísněných hygienických pravidel provozu.

ODPOLEDNÍ JEDNÁNÍ KRAJSKÉHO KRIZOVÉHO ŠTÁBU

První pracovní den po Velikonocích je docela výživný. Až teď jsem se urval k tomu, abych Vám sdělil důležitý výstup z odpoledního jednání krizového štábu Pardubický kraj. Projednávali jsme aktuality i průběh onemocnění v kraji a na základě zkušeností z domu s pečovatelskou službou z Dolního Újezda jsme rozhodli o uvolnění rychlotestů i pro tzv. TERÉNNÍ PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH.
Toto preventivní opatření považuji za mimořádně důležité vzhledem k budoucímu zajištění všech služeb, které jsou poskytovány i mimo pobytová zařízení. Pracovníci musí mít jistotu, že nejsou nyní v riziku a při dodržení všech doporučených postupů by nemělo k nákaze dojít. Uvolněné počty rychlotestů odpovídají provedení dvou samostatných testů u jednoho pracovníka s intervalem provedení 14-dnů. Testy obdrží i poskytovatelé OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE, PROVOZOVATELÉ AZYLOVÝCH DOMŮ, NOCLEHÁREN, ale i LDN ČI REHABILITAČNÍ ÚSTAVY.
Obdobně jsme se dohodli, že uvolníme rychlotesty i pro příslušníky OBECNÍ ČI MĚSTSKÉ POLICIE, kterou zřizuje v našem kraji 21 obcí či měst. I oni jsou v kontaktu přímo s lidmi a potřebují mít zpětnou vazbu ohledně zdravotního stavu. Do sociální oblasti bude uvolněno JEŠTĚ DNES 3.200 testů, do zdravotnictví 3.500 testů. Na seznamu pro obecní policii se pracuje, k uvolnění testů dojde zítra.
 
Nevynucená poslušnost a premiér Strach

Další zajímavý rozhovor Jana Hnízdila a i můžete přečíst zde: http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=36495
Bojíte se, že pan premiér situace zneužívá ve svůj prospěch?
Andrej Babiš tvrdí, že situace nezneužívá, média ani vyšetřování dotačního podvodu neovlivňuje, ve střetu zájmu není. Lže, jako když noviny z jeho svěřenského fondu tisknou. I kdyby na úřadu vlády jen seděl s nasazenou rouškou, mlčel a koulel očima, tak ovlivňuje, zneužívá. Jednoduše tím, že sedí v křesle premiéra. Ten den, kdy bylo zahájeno trestní stíhání, měl z funkce odejít. Protože je v postavení podezřelého, všechno co udělá je podezřelé. O našem zdraví, životě, osobní svobodě... rozhoduje vystrašená, zmatená, psychicky labilní a trestně stíhaná osoba. A my to tolerujeme... Více v rozhovoru ZDE

Jan Hnízdil: Internista a rehabilitační lékař (*1958), autor či spoluautor publikací Bolesti zad, mýty a realita, Jak vyrobit pacienta, Artróza v komplexním přístupu, Jak léčit nemoc šílené medicíny, Doping aneb zákulisí vrcholového sportu, Mým marodům, Zaříkávač nemocí a nově Příběhy obyčejného uzdravení. Založil a provozuje pracoviště komplexní psychosomatické medicíny
Hnízdo zdraví. Je držitelem Zlatého bludného balvanu Sisyfa za rok 2015.
 
Najdi 5 rozdílů...

Obrázky ukazují, jak by bylo možné vrátit do ruin bývalého koupaliště přírodu.  
S obnovením koupaliště se nepočítá a z ruiny nemůže mít nikdo radost. Nabízí se otázka, jak s pozemky o celkové velikosti cca 3 ha v majetku města naložit.  Vzhledem k nedostatku stavebních parcel je zde jeden návrh na takovou změnu územního plánu, aby zde vznikla lokalita pro individuální bytovou výstavbu pro cca 16 domků s poměrně dobrou dostupností. Tomuto záměru osobně fandím. Na takové rozhodnutí je třeba aspoň tak dva roky čekat, během čekání je však možné lokalitu zatím připravit po projekční stránce.
Další možností by bylo vrátit lokalitě přírodní charakter a vybudovat zde přírodní nádrž, která zde vlastně také dříve byla (rybníček "Dlouhaťák").  O ukázku něčeho takového jsem se pokusil na výše uvedeném obrázku... Na dalším obrázku z archivu Martina Šebely je zimní bruslení na bývalém rybníčku Dlouhaťák, který býval do roku 1936 (do vybudování koupaliště) v lokalitě koupaliště součástí soustavy rybníčků. Koupaliště se tedy nebudovalo "na zelené louce"....
Je zde ještě druhá otázka: To znamená že Česká Třebová nebude mít navždy žádné letní koupaliště?  
Priority jsou v současné době nastaveny jinak, ovšem pro budoucnost by zde nějaké lokality jistě byly.  Jednou z možností, kde vybudovat  bez větších nákladů přírodní "biokoupaliště" by byla lokalita Podhorka. Nejde ovšem o pozemky města, patří Římskokatolické  farnosti.  Využitelné ovšem jsou, dobře přístupné a dostatečně velké. Chci to dokumentovat na dalších dvou 3D pohledech, kde je na Podhorku, na plochu současné louky (viz obrázek vlevo) "přemístěn" z Křivolíku (ve stejném měřítku) rybníček Panamák, abychom si tak udělali vlastní úsudek i na tuto možnost. Byla by to ovšem i tak hudba daleké budoucnosti....

Velké krajské investice mají zelenou 

Jedním z efektů stávající koronavirové krize budou bez větších pochyb ekonomické dopady a hledání rezerv v rozpočtech státu, krajů, měst a obcí. Pardubický kraj chce tyto rezervy najít v rámci stávající struktury dotačních programů, které by měly být sníženy přibližně na třetinu. Naopak investičních aktivit kraje se připravovaná opatření nedotknou.
„Musíme si uvědomit, že kraj v pozici investora také napomáhá rozvoji české ekonomiky. Osobně jsem přesvědčen, že v době krize by měl veřejný sektor, jehož součástí jsou i obecní a krajské samosprávy, pokračovat v naplánovaných investicích. Proto odmítám jakékoliv škrty či pozastavování investic ve všech oblastech. Tímto krokem bychom velmi uškodili celému hospodářství. Investiční činnost kraje tak zůstává ponechána v naplánované podobě,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Mezi významné investice kraje patří především budování urgentního příjmu v Ústí nad Orlicí, novostavba Nemocnice následné péče v Moravské Třebové či investice do Winternitzových automatických mlýnů v Pardubicích. Stranou nezůstávají ani silnice II. a III. tříd. 
Podle hejtmana je již v tuto chvíli jasné, že lze očekávat výrazný pokles daňových příjmů, a proto je nutné již v tuto chvíli připravovat dílčí opatření v rámci rozpočtu. „Žádné opatření se nesmí dotknout běžného chodu škol, sociálních ústavů, nemocnic či rozsahu autobusové a vlakové dopravy. V tuto chvíli vidíme dílčí úspory v řádech desítek milionů korun v oblasti krajských dotačních programů, které byly v posledních letech poměrně bohaté a rozsáhlé. Bohužel v letošním roce budeme nuceni celou řadu dotačních programů omezit, což souvisí také s rušením řady akcí, na které jsou tyto prostředky vyčleňované. V tuto chvíli předpokládáme, že objem poskytovaných prostředků klesne přibližně na třetinu. Zachovány budou ty programy, které se týkají běžné činnosti konkrétních organizací. Rozhodně nechceme, aby zanikaly nejrůznější sportovní kluby či neziskovky v oblasti kultury,“ sdělil hejtman Martin Netolický, který má v krajské radě na starosti oblast financí a rozpočtu.

Proč pacienti na inovativní medicínské produkty čekají ještě déle než na ty běžné?  Protože jde zkrátka o něco nového

Česká republika dle odborníků z oboru v posledních letech úspěšně dohání své resty ve vývoji inovativních léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Cesta z laboratoře do rukou lékařů a pacientů však u těchto produktů trvá často celé roky. Proces schvalování i stanovení výše úhrady ze zdravotního pojištění totiž brzdí „novost“ produktu, který se teprve musí zařadit do tabulek. Vývoj nových inovativních léků a dalších zdravotnických produktů je v tuzemsku na vzestupu. Podle Asociace inovativního farmaceutického průmyslu se v posledních pěti až šesti letech českému průmyslu daří přinášet na trh skutečně nové a inovativní léčivé přípravky a zdravotnické prostředky. Než jsou ovšem nové produkty pro medicínu dostupné pacientům, trvá to celá léta. Obzvláště pak, pokud se jedná právě o výrobky inovativní.   Celý článek najdete ZDE 

  • Budova 019 - Odtud se řídí provoz celého českotřebovského nádraží - Foto Luboš Kozel