Českotřebovský deník 120/2020 (23.4.)
Školní jídelna Habrmanova začne od 4. 5. 2020 opět vařit pro cizí strávníky.

Jednalo by se prozatím o jeden druh hlavního jídla a polévku vydávaných do našich menuboxů.
Ceny: hlavní jídlo 66,– Kč + krabička 6,–Kč polévka 6,–Kč + krabička 6,–
Zvýhodněná cena: hlavní jídlo + polévka 72,–Kč + krabička 6,–
Výdej obědů bude probíhat ve vchodu do školní jídelny od 10:30 do 12:00hod.
Jídelníček na dva týdny je na stránkách školní jídelny nebo v tištěné podobě k vyzvednutí v kanceláři ŠJ v pondělí 27.4.2020n od 8:00 do 10:00h
 
Zastupitelstvo města bude jednat mimořádně ve velkém sále Kulturního centra

Jednání se bude konat v pondělí 4. května 2020 od 15 hodin. Program jednání najdete ZDE.
Řádné jednání, které se mělo konat 17. dubna byla po vyhlášení nouzového stavu zrušeno. Program jednání obsahuje jen  neodkladné záležitosti a tak velká část programových bodů obvykle zařazovaná do dubnového jednání zastupitelů (např. rozdělení dotací sportovním oddílům a na kulturní  akce) bude přesunuta zřejmě až na jednání v červnu.
 
V Podbranské ulici se budují domovní přípojky 

Je to důležitá fáze pro dobře fungující komunikaci, je třeba přijmout omezení, která tím pro život přináší.

Co se aktuálně (ne)děje ve spolku Za jeden provaz

Jako všem i nám pandemie koronaviru výrazně zasáhla do běžných aktivit spolku. Dne 25. 4. jsme plánovali 6. Benefiční notování, upřímně jsme se těšili na jarní setkání s širokou veřejností a tradičními i netradičními hosty. Bohužel jsme byli nuceni notování zrušit.
Plánovali jsme řadu aktivit v našich spolupracujících organizacích, ale není to možné. Pevně věříme, že se postupem času budeme moci vrátit tam, kam často a rádi docházíme. Na druhou stranu nám tato mimořádná situace umožnila nové možnosti pomoci. Zapojili jsme se tak do šití roušek, roznosu informačních letáků města a rozvozu nákupů všem potřebným ve spolupráci s městem.
V posledních měsících jsme navázali velmi úzkou spolupráci s Domovem pro seniory, jsme rádi, že i v těchto dnech spolupracujeme alespoň na dálku. Připravujeme rozšíření audioknihovny.   Více ZDE
 
Línek: Kulturu v létě potáhnou muzea, galerie a památky

V živém vysílání na facebooku Pardubického kraje dnes 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek hovořil o kulturních akcích a provozu kulturních institucí v současném stavu nouze. Od poloviny března musel také Pardubický kraj uzavřít své příspěvkové organizace v kultuře – čtyři muzea, Východočeskou galerii a Krajskou knihovnu.    Podle nového harmonogramu vlády by se muzea a galerie mohly otevřít od 11. května, knihovny již od pondělí!
„Zatím počítáme s tímto datem, pokud vláda rozvolňování nouzových opatření neuspíší,“ říká Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za kulturu a investice. Více ZDE
Zlaté české ručičky v Čechách stále existují

Koronavirus v březnu zaskočil i nás obyvatele Evropy. Žádných ochranných prostředků kvůli prevenci nebylo dost, a ty které byly k dispozici, urazily do naší země dlouhou cestu. Pardubický kraj se operativně rozhodl  podpořit regionální výrobce ve vývoji různých ochranných pomůcek, které budou české, kvalitní, nebudou předražené a nebudou k nám putovat po celé planetě. Pardubický kraj vyhlásil  před Velikonocemi výzvu „Hledáme zlaté české ručičky“. Nabídl peníze firmám, pokud dokáží rychle reagovat.
Každý občas přehodnotí své priority, buď že se sám rozhodne, nebo je k tomu okolnostmi dotlačen. Pardubický kraj každoročně poskytuje obcím a jiným subjektům různorodé dotace. Letošní rok je pro nás všechny jiný. I kraj bude finančně postižen koronavirovou epidemií, a proto se zamýšlíme nad každou korunou. Plánujeme, že obvyklé programové dotace prozatím poskytneme jen v omezené  míře.
V době mimořádné situace je třeba reagovat mimořádně rychle a finanční prostředky najít také neprodleně. Došlo k uvolnění peněz z kapitoly rozvoje, které byly původně určeny na programovou dotaci pro  tzv. problémové regiony. Operativně byla vyhlášena výzva „Hledáme zlaté české ručičky.“ Chceme tak podpořit inovace v regionu, které napomohou akčně reagovat na současnou situaci.  Cílem je podpořit vývoj nových technologií či produktů, případně změnu stávajících technologií výroby ochranných pomůcek či poskytování služeb v boji proti COVID-19.  Dotace je určena pro firmy jakékoli velikosti se sídlem či alespoň pobočkou v Pardubickém kraji. Zájemci se mohli hlásit do úterý 14. dubna. Zcela vyloučeno bylo poskytnutí dotace firmám realizujícím pouze nákup a prodej. Součástí návrhů muselo být vždy něco nového, například překlopení původní výroby do jiné, vývoj produktu či zařízení apod.
Ve čtvrtek 16. dubna zasedala desetičlenná odborná komise. Jednání trvalo více než čtyři hodiny a precizně jsme jednotlivé žádosti zhodnotili. V případě drobných nejasností jsme žadatele kontaktovali telefonicky. Sešla se nám celá řada velmi zajímavých nápadů, které budou sloužit i v budoucnu. Během jednoho týdne bylo přihlášeno 23 projektů s požadavky na podporu přesahující 19 milionů korun. Z nich komise vybrala 11 nejlepších. Mezi ty kraj rozdělí přes sedm milionů korun. Peníze budou žadatelům poskytnuty ihned po schválení zastupitelstvem 5. května. Uchazeč má však pouze 90 dnů na to, aby předložil funkční technologii, či výsledný produkt. Ale máme informace, že firmy na svých nápadech pracují třeba již od začátku března.
V komisi jsme se shodli, že projekty, které nebudou doporučeny k finanční podpoře z krajského rozpočtu, předáme CzechInvestu a P-PINKu. S firmami bude i dále spolupracováno, aby i jejich nápady byly do budoucna zhodnoceny a využity.
Ozvaly se firmy z Pardubic a z dalších měst celého kraje, například z Holic, Chrudimi, Nasavrk, Lanškrouna a dalších. Ve velmi krátkém čase se podařilo shromáždit zajímavé a prospěšné projekty. Je to například výroba roušek z nanovláken, z antibakteriálního materiálu, zhotovení formy  na výrobu výtěrových tyčinek pro testování na koronavirus. Podpořena bude i výroba nízkonákladové polomasky s vyměnitelným filtrem ve verzi FFP2 a FFP3, kde s podobným nápadem přišly 2 firmy. Vybrán byl i výrobce, který uskuteční přeměnu výrobní linky na produkci dezinfekčního gelu. K zajímavým inovacím patří také vývoj bezdotykového dávkovače na dezinfekci, odsávací zařízení aerosolu z úst pacientů u zubaře a   fotokatalytický dezinfekční systém, kde optimalizovaným osvětlovacím tělesem lze dezinfikovat vnitřní prostory. Některé technologie bude možné využít v nemocnicích  a ordinacích lékařů i v době, až současná epidemie ustoupí.
 
Studentky nesedí doma, ale pomáhají tam, kde je potřeba

Studentky Karolína Nováková a Lucie Stříšková jsou ve 4. ročníku Střední zdravotnické školy v Pardubicích. Martina Hájková začala na podzim studovat vyšší odbornou školu zaměřenou na sociální práci. Všechny tři se při přerušení denní výuky přihlásily jako dobrovolnice do Domova u fontány v Přelouči. Pomáhají se tu starat o lidí s Alzheimerovou chorobou a dalšími demencemi.
„Každoročně se na cenách pro dobrovolníky přesvědčujeme o tom, že studenti patří mezi velmi důležitou skupinu, která je ochotná pomáhat druhým. V současné době se tento trend umocnil při uzavření škol v době koronavirového nouzového stavu.  Jsem rád, že to pomůže i našim sociálním zařízením, když někteří zaměstnanci musejí zůstat doma s malými dětmi nebo v karanténě. Neziskový sektor je v této době nezastupitelný,“ říká radní Pardubického kraje Pavel Šotola.
Budoucí sestřičky už zvládnou odborné práce, jako změření tlaku, teploty, saturace nebo glykémie, umí aplikovat inzulín. Kromě toho ale také prozaicky pomáhají s dezinfekcí společenských prostor i pokojů klientů, přestýláním postelí a při jídle.  „Snažíme se s lidmi hlavně mluvit, třeba hrát různé hry a aktivizovat je. Když je hezky, bereme je ven,“ popisuje Karolína. „Zatím máme zkušenosti hlavně z nemocnice, tohle je pro nás něco nového. Jsem ráda, že tady můžeme být v této době užitečné,“ sděluje Lucie. „Nikdy bych tomu nevěřila, ale tato práce mě opravdu naplňuje,“ dodává Martina.
„S přihlédnutím k současné situaci považuji dobrovolnou práci studentek v našem domově za velmi záslužnou a hodnou upřímného ocenění, protože mohly zůstat doma a nedělat nic.  Ony  se však přihlásily dobrovolně do zařízení,  kde se pečuje o ty nejkřehčí a nejvíce ohrožené osoby. Přihlásily se v době, kdy je společnost prosycena strachem a obavami z nákazy, ale ony   jsou tu přesto  s námi tzv. na „jedné lodi“ a  ochotně pomáhají  tam, kde je třeba.  Děvčata, máte můj velký obdiv a uznání,“   konstatuje ředitelka Domova u fontány Danuše Fomiczewová . 

Harmonogram uvolňování vládních opatření
V pondělí 20. dubna začala v celé České republice další fáze uvolňování vládních nařízení, která doposud omezovala provoz škol, podniků a služeb. Upozorňujeme, že může ještě dojít k dílčím změnám v závislosti na aktuální situaci týkající se nákazy covid-19.