Českotřebovský deník 130/2020 (3. 5.)
Zastupitelstvo města jednalo v době nouzového stavu v sále Kulturního centra

Před vstupem do jednacího sálu museli zastupitelé podstoupit proceduru bezkontaktního měření teploty a dezinfekcí, v sále byli rozmístěni  s patřičnými rozestupy. V čele zasedání  na jevišti bylo jen tříčlenné vedení města, zapisovatelka a skrutátor.  Elektronické hlasování nebylo instalováno. Jednání se zúčastnilo 25 z 27 zastupitelů, omluven vyl PhDr. Petr Poldauf a MUDr. Martin Formánek.
Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu byl program jednání zjednodušen.  Zásadní bylo především projednání  rozpočtové změny umožňující podepsat smlouvu o dílo s vybranou firmou a zahájit plánovanou opravu chaloupky Maxe Švabinského v Kozlově co nejdříve.  Rozpočtové výdaje se schválenou změnou navyšují o 500 tis. Kč, navýšení rozpočtu výdajů je kryto z přijatých náhrad a pojistných událostí ve stejné výši.  Ostatní změny nebyly do návrhu zahrnuty.
Ing. Budil  se pak také vyjádřil k předpokládanému propadu daňových příjmů města. V nominálním vyjádření je predikce daňových příjmů města podle oznámení ministerstva financí proti rozpočtu  nižší o cirka 28,5 mil. korun.  Ke zmírnění tohoto propadu může město využít rezervu ve výši cirka 13 milionů. Je ovšem žádoucí, aby i v tomto případě městu zůstala nějaká minimální rezerva .  Základní změna rozpočtu bude předmětem červnového jednání zastupitelstva , kdy  už budeme mít více informací.
Druhým projednávaným problémem bylo navýšení financování rekonstrukce sociálního zařízení budovy I. stupně základní školy Ústecká, která bude řešena na dvě etapy během letošní a příští stavební sezóny. To bylo řešeno přijetím prohlášení zastupitelstva v aktualizovaném znění, dosavadní hodnota investice ve výši 9800 tis. Kč se po realizaci VŘ na dodavatele zvýšila o 500 tis. Kč, pro letošní rok výše plnění zůstává. 
Všechny předložené návrhy usnesení byly schváleny. Ostatní záležitosti budou zařazeny až na další řádné jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí 15. června.
Z jednání zastupitelů byla pořízena videoreportáž, kterou zveřejňujeme na tomto odkazu ZDE.  
Postupná normalizace života města

Každý týden bude něco nového, doufejme že tento postup nic nepřekazí.  Od minulého týdne je otevřena městská knihovna, Zatím může nabízet služby jen v omezeném rozsahu, tedy půjčovat dokumenty. Příchozí mají ve vstupním prostoru dezinfekci, na zemi jsou značky pro snazší dodržování rozestupů. Návštěvníci se chovají ukázněně a jsou rádi, že opět mohou dosyta získávat oblíbené čtivo. To v současné době pomáhá zlepšit náladu a překonat negativní následky omezení sociálního kontaktu.
Od 4. května je otevřeno také informační středisko v budově městského muzea v Klácelově ulici. Od pondělí 11. května se připravuje zahájení výuky na základní umělecké škole, městské muzeum se připravuje na možnost výstavní činnosti a 16. května otevře bez vernisáže výstavu obrazů Karla Saudka, Kulturní centrum se připravuje na znovuzahájení projekcí v kině Svět, předpokládá se již také do 16. května. Do 16. května má Kulturní centrum  naplánovaný cyklus on-line pořadů ze svého archivu.
 
Hudební vystoupení pro seniory budou pokračovat

Již v minulém týdnu se pod okny Domova pro seniory uskutečnila tři zajímavá vystoupení českotřebovských a ústeckých hudebníků,
napomáhají překonat osamění, vynucené vyhlášenou karanténou. Tyto akce konané "naživo" budou i nadále pokračovat. V úterý se budou konat vystoupení dokonce na dvou místech. Pod okny domova pro seniory opět zahrají učitelé orlickoústecké zušky, další dvě představení zajistí dopoledne i odpoledne Michal Hrůza a odpoledne skupina Nahonem pod okny Domu s pečovatelskou službou v Masarykově ulici.
 
Jednání zastupitelstva Pardubického kraje bude vysíláno on - line

Živé vysílání jednání Zastupitelstva Pardubického kraje, které se uskuteční v úterý 5. května od 14 hodin. Níže uvedený odkaz je již nyní k dispozici také na krajském webu v sekci v sekni "Nepřehlédněte"           http://www.publicwire.eu/regions/pardubicky/stream/stream.php
Původní termín dubnového jednání Zastupitelstva Pardubického kraje byl vzhledem ke stávajícím okolnostem přesunut na úterý 5. května. Vzhledem k dodržení všech hygienických a epidemiologická nařízení obsadí zastupitelé například také balkony hlavního sálu. Pro veřejnost bude připraven již dříve avizovaný přímý přenos.
„Čekali jsme do poslední chvíle, jaká budou opatření státu. Ale vzhledem k tomu, že potřebujeme projednat velice důležité body, které se týkají například úvěru od Evropské investiční banky či dopadů pandemie na krajský rozpočet, rozhodli jsme se uspořádat zasedání s osobní účastí zastupitelů s rozvolněným zasedacím pořádkem počátkem května,“ informuje hejtman Martin Netolický. Ten chce zastupitele seznámit s kroky, které podniká krizový štáb kraje a podat jim také zprávu o nákupu ochranných prostředků.
 „Část zastupitelů rozsadíme v sále, a druhá část bude sedě v rozestupech na obou balkonech sálu,“ vysvětluje opatření úřadu jeho ředitel Jaroslav Folprecht a pokračuje: „Při hlasování budou na balkonech skrutátoři, kteří budou doplňovat údaje z hlavního sálu. Vedoucí odborů budou zasedání sledovat ve vedlejším sále a k dispozici budou i další místnosti s přenosem zvuku. V souladu s pokyny Ministerstva vnitra dodržíme rozestupy minimálně dvou metrů a všichni účastníci jednání budou vybaveni ochrannými pomůckami.“
O jednání nepřijde ani veřejnost. „Už na minulém zasedání, když ještě nikdo nepředpokládal koronovirovou pandemii, jsme slíbili online přenos jednání pro veřejnost. To samozřejmě platí a věřím, že občané našeho kraje tuto možnost využijí,“ dodává hejtman.
 
Viděli jsme: Věno slečny Laury

 
V rámci cyklu on-line koncertů byla na programu pondělního večera obnovená premiéra DS Hýbl, který předvedl divadelní hru Věno slečny Loury. Z představení a upamatování uvádím pár obrázků, ráno v 9:3é je ještě repríta, odkaz je opět  na hlavní liště Českotřebovského deníku.

Češi se obávají změn klimatu.
Vliv člověka na životní prostředí ukázal i koronavirus

Ještě před pěti lety popírala klimatické změny téměř třetina Čechů, dnes se již 84 procent domnívá, že měnící se klima ohrožuje budoucnost naší země. To, jak velký vliv má lidská činnost například na stav ovzduší, dobře ilustrovala i pandemie koronaviru: tam, kde se kvůli nákaze zastavil či omezil průmysl a doprava, se vzduch znatelně zlepšil. V blízké budoucnosti se vedle emisí bude lidstvo muset potýkat i s odpadem, zejména elektroodpadem, kterého strmě narůstá. Češi se v jeho odevzdávání k recyklaci zlepšují, a to i díky nabídce pohodlných svozových služeb.
Podle nedávného průzkumu agentury STEM se o změny klimatu zajímá již 6 z 10 Čechů. S tvrzením, že klimatické změny ohrožují budoucnost naší země, souhlasí 84 procent obyvatel ČR a 9 z 10 si myslí, že bez snižování emisí neochráníme naši krajinu před suchem, umíráním lesů a dalšími neblahými vlivy. K tomu, aby Češi přestali být ohledně změn klimatu skeptičtí, přispěly jeho viditelné projevy – například výrazně suchá období posledních let, zimy téměř bez sněhu a extrémně teplá léta. Přitom ještě v roce 2017 se v průzkumu agentury NatCen 46 procent Čechů klimatických změn neobávalo a 5 procent ani nevěřilo v jejich existenci. V průzkumu Masarykovy univerzity z roku 2015 byl podíl klimaskeptiků, tedy popíratelů existence klimatických změn, dokonce 29procentní.
Nadpoloviční většina Čechů je také přesvědčena o tom, že ke zmírnění změny klimatu mohou přispět svým vlastním chováním, jak zjistil loňský průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění. Podle něj se rovněž 49 procent lidí domnívá, že za změnu klimatu mohou jednak přirozené přírodní procesy, ale i lidstvo samotné. Vliv člověka ostatně ilustruje i současná situace, kdy byl kvůli pandemii koronaviru v řadě zemí utlumen průmysl a omezena doprava, načež odborníci ohlásili výrazné zlepšení ve znečištění ovzduší. Zájemci mohou porovnávat meziroční hodnoty v naměřených koncentracích NO2 v různých zemích například díky nástroji Evropské agentury pro životní prostředí zde.
Elektroodpad na vzestupu
Že Češi ke klimatickým změnám přistupují se zvyšující se osobní odpovědností, dokazuje nárůst ekologických a úsporných tendencí v posledních letech. V evropském měřítku patří ke špičce v třídění plastů, papíru či skla, čím dál více jsou nakloněni úsporám energií i vody v domácnostech, zajímají se o využití dešťové vody nebo třeba i o udržitelnou módu nebo upcyklaci. Zlepšují se také v odevzdávání vysloužilých elektrozařízení. „V roce 2016 jsme vysbírali 14 500 tun elektroodpadu, roku 2017 to již bylo 15 290 tun a předloni pak 16 672 tun. Data za rok 2019 překračují hranici 20 000 tun, růstová tendence tak stále pokračuje,“ říká David Vandrovec, generální ředitel společností REMA, které v tuzemsku zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií a akumulátorů a solárních panelů.
Právě elektroodpad přitom představuje jednu z nejrychleji rostoucích složek globálního odpadu. Zpráva Světového ekonomického fóra z ledna 2019 odhaduje, že k roku 2021 překročí světová produkce elektroodpadu 52 milionů tun za rok, mluví tak o hotové „tsunami elektroodpadu“. Uhlíkové emise vznikající při výrobě a používání elektroniky včetně zařízení jako notebooky, monitory, tablety či chytré telefony by k roku 2040 měly dle odhadů tvořit 14 procent všech globálních emisí, což odpovídá celé polovině dnešního dopravního sektoru. Dle odborníků z Univerzity OSN ve Vídni by pak v případě nejhoršího scénáře měl do roku 2050 objem ročního vyprodukovaného elektroodpadu dosáhnout ke 120 milionům tun. Společně s nárůstem elektroodpadu bude dle zprávy růst i objem vysloužilých lithiových baterií: ten by měl k roku 2030 dle předpovědí přesáhnout 11 milion tun.

Výročí 75 let od konce války  - vzpomínky pamětníků - najdete ZDE               

Před pěti lety byla v muzeu znamenitá výstava: STŘEPINY VÁLKY