Skutečného přivaděče se Česká Třebová nedočká,

podobně úsporně se řeší i přivaděč Choceň - Žamberk


Situaci týkající se přivaděčů k D35 mapuje server idnes.cz a to dlouhodobě. Udělejme si přehled  článků zveřejněných na toto téma v poslední době. V podstatě se ukazuje, že slovo "přivaděč" nemá plný smysl ani v případě silnice II/312 (i když nakonec povede přímo na dálnici na exit V. Mýto západ), a především v případě silnice II/358 z České Třebové do Litomyšle, kde silnice (bez zájmu o dálnici) pouze D35 podchází. Peníze pro tzv. přivaděče poskytlo Ministerstvo dopravy ve výši 2,7 mld. Kč a budou využity v podstatě na modernizaci stávajících krajských silnic II. třídy
 
A tak pro nákladní auta nad 12 tun bude trasa z České Třebové na dálnici možná pouze po I/14 a I/43 směr exit Opatovec (18 km), po napřímení snad 17km.  Aby se nákladní vozidlo dostalo ve směru do Čech na úroveň "přípojného místa Litomyšl", musí ujet 30km, ovšem po kvalitních cestách s vyšší povolenou rychlostí. Osobní auta pak musí ujet na dálnici přes Litomyšl na exit Řídký 18km, musí počítat se zdržením v Litomyšli. 
 
Z Ústí nad Orlicí  to budou mít kamiony horší. Přes Choceň musí ujet na dálnici u V. Mýta 28 km a to přes řadu obcí (tedy i padesátkou), ve směru na Moravu pak přes Českou Třebovou stejných 28 km po silnicích I. třídy. Osobní vozidla z Ústí n.O. na dálnici pojedou přes Sloupnici a Litomyšl, k dálnici musí ujet 21km.
 
Silnice II/358, 360  i 312 budou modernizovány, budou tedy bezpečnější. Kladem "našeho" (litomyšlského) "přivaděče" bude pro obyčejné motoristy nakonec i to, že zde nebudou jezdit kamiony. Na uvedené mapce je ještě obchvat Chocně a obcí Mostek, Hemže. Nyní se připravuje trasa bez obchvatu.  Používá se neutrální termín "modernizace silnic" a to není investice do nového trasování.
 
Silnici u Chocně čeká jen drobná oprava. Chtěli jsme víc, říká policie

Nejaktuálnější článek na toto téma je z 11. května a týká se kosmetických úprav silnice II/312 Choceň - Žamberk, která je označována (také prý nevhodně) jako přivaděč pro Žamberecko  (a vlastně i Ústí n.O.).  Dříve - ne tak dávno - se uvažovalo o zásadnějších úpravách a o obchvatech. Místo obchvatu obce Mostek se opraví stávající silnice, podobně nebude stoupací pruh v tzv. Myší díře od Libchav do Rozsochy. Přitom zde bude tato silnice určena také pro kamiony nad 12 tun. Další úpravy sice zůstávají v plánech, ale kdo ví kdy na ně dojde. Nový článek k aktuální situaci najdete zde: 
https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/privadec-ceska-trebova-d-35-dalnice-doprava-silnice-stavba.A190916_502031_pardubice-zpravy_skn
 
Skutečného přivaděče se Česká Třebová nedočká

Z 19. září 2019 pak je článek, popisující marný boj České Třebové za svůj přivaděč. V té době (v září 2019) jsem ovšem věřili, že se akce může podařit. Podařilo se změnit přístup Pardubického kraje, který  neodsouhlasil zrušení exitu Litomyšl sever včetně příslušenství. Kraj dal Třebovákům naději, kterou  ovšem ŘSD neakceptuje. Po heslem "žádné zdržování" se prosazuje varianta s vypuštěným exitem a tedy s nutností jezdit ze Třebové na dálnici přes Litomyšl.  Naděje je jen pro naše vnuky, kdy bude možné tento přístupový bod dodatečně do trasy doplnit. (Možná.) Článek najdete ZDE.