Špatně upečená anketa 

Jde o „Dotazník OIK TV". Je chvályhodné, že nějaký takový průzkum týkající se problematiky místního televizního vysílání vznikl (ale opravdu „místního“), taková otázka se řeší nejlépe ve spojení s občany, daňovými poplatníky, kteří přes rozpočet města místní televizní vysílání platí. Přesto k tomu dodávám otázku: Proč právě „dotazník OIK TV?"

Jak chce město ovlivňovAT skladbu vysílání u soukromého podnikatelského subjektu, se kterým není nijak smluvně spojeno?

Rozuměl bych anketě vyhlášené na téma „místní televizní vysílání" v obecnější poloze. Jak (a hlavně proč?) můžeme rozebírat podnikatelské zaměření soukromé společnosti, s níž už smlouva o spolupráci skončila?

Město si totiž - dle návrhu Martina Vašíčka (který potřeboval "ušetřit" na odvodech DPH) - zadalo výrobu a vysílání videoreportáží jinému personálně propojenému subjektu zvanému „Orlická mediální skupina, z.s." a zaměření dotazníku na OIK TV je tedy tím pádem hodně „mimo mísu".

Anketu na toto téma vítám, neboť umožňuje se věnovat problému, ze kterého si soukromá společnost udělala výhodný byznys. Zaštiťuje se svou nezávislostí, která je ovšem velmi narušena tím, že její činnost je osudově závislá na finančních zdrojích z rozpočtů měst, pro které pracuje. A jakmile je někdo závislý na druhém, tak pracuje jinak, než kdyby tomu tak nebylo. Takže  proklamovanou apolitičnost, se kterou se jednatel společnosti ohání, neberme vůbec vážně. On to říkat a psát musí. Napsat to ovšem obráceně, byť by to bylo pravdě daleko blíž, ale samozřejmě nemůže (a zcela jistě ani nechce).

Dotazník uvedený na webu města a v Českotřebovském zpravodaji je jedna věc, ale druhá věc je rozhovor redaktorky Hany Sychrové v červencovém čísle Českotřebovského zpravodaje, který společně s dotazníkem města vytváří v podstatě kampaň za další pokračování podnikatelského projektu OIK TV. Rozhovor je v pořádku, neboť právě jednatel OIK TV má ve věci svého vysílání opravdu co vysvětlovat. Jenže v uvedeném rozhovoru jde pouze o „nahrávky na smeč", zásadní problém neřeší (a dokonce to vypadá, že ani řešit nechce).

Nikde není dopředu dáno, že vysílací kanál na městské síti kabelové televize, poskytovaný zdarma, patří  OIK TV. Provozovatel sítě, tedy Kabelová televize CZ, s.r.o. jej uvolní pro ten subjekt, který bude pro město vysílání zabezpečovat. Měl by to být ten, kdo nabídne pro vysílání lepší podmínky na základě zadání veřejné zakázky.

Zadavatelem zakázky na místní televizní vysílání je město, které má své jasně stanovené požadavky. Ti, kteří se o zakázku ucházejí, se pak mají snažit požadavky splnit co nejlépe a ekonomicky co nejvíce únosně. Přesně tak to je např. při vydávání Ročenky Českotřebovsko.  U místního televizního vysílání to tak zatím nikdy nebylo. Bylo to vždy obráceně: jediný solitér OIK TV si vždy sám kladl podmínky a město je vždy pokorně akceptovalo. Ale tato praxe by měla skončit, situace by se měla zcela obrátit. (Ale dokážeme to?) 

Pokud vede vyhlášená anketa k tomuto cíli, je to správně. Pokud má jenom potvrdit, že se opět přizpůsobíme tomu, co nabízí OIK TV, tak to je špatně. A podle otázek zadaných do ankety i v rozhovoru mám obavu, že se opět bude jednat jen o tom, jak se přizpůsobit současnému schématu regionálního vysílání OIK TV, tedy podnikatelskému záměru této soukromé společnosti. Svůj záměr může OIK TV jistě prosazovat dál, do toho jim nemáme co mluvit, ale naše požadavky v nové smlouvě by měly vést k pravidelnému vysílání podle našeho zadání, které nemůže nikoho předem preferovat!

 
Na webu města je dotazník uveden takto:
Město Česká Třebová chce zlepšovat své služby ve vztahu k vám, občanům, a ještě více je přizpůsobit a přiblížit vašim požadavkům a potřebám. Obracíme se na Vás s žádostí o vyjádření Vašeho názoru na otázky týkající se místního vysílání OIK TV. Pro tento účel je pro Vás připraven dotazník  (.....) Výstupy dotazníkového šetření budou použity jako podklad pro další zkvalitnění obsahové náplně, nastavení vhodné programové nabídky a umožní lépe využít finanční prostředky a formovat obsah vysílání.
Rozumíte o co vlastně jde?
 
Já to chápu takto:
Zůstane to tak jak to je, jen „vylepšíme“ některé detaily, na které lidé nejvíce upozorňují, nelze všechno „lámat přes koleno", to po nás nechtějte... Je sice pravda, že se stále přizpůsobujeme podmínkám pana Vašíčka, ale „dělají to přece  i ostatní okolní města“, tak proč to chtít dělat jinak..

Milan Mikolecký

P.S. 

Jak jsem se dozvěděl, když jsem položil mediálnímu asistentovi dotaz, tak anketa byla stanovena jako dvouměsíční. Na odpovědi do ankety se bude čekat do konce července, výsledky mají být zveřejněny během srpna. Podle informace mediálního asistenta města Jiřího Holého je odpovědí přes elektronický dotazník dostatek, ale písemně zaslaných odpovědí je minimum. Proto město opakovaně informuje o anketě a prosí o spolupráci, aby výsledky ankety byly vypovídající, mělo by být dostatek odpovědí také od těch lidí, kteří nevyužívají internet a jsou tak možná na přece jen aktuálnějších informacích z vysílání kabelové televize více závislí. Domnívám se také, že by stálo za to, aby právě v místním televizním vysílání vystoupil odpovědný pracovník, který má  toto na starosti, a vysvětlil účel ankety, k čemu má sloužit a tak podobně. Je velká škoda, že se tak ale nestalo hned při jejím vyhlášení. Je to tedy všechno upečeno a uděláno tak nějak napůl... (mm)

Další přípěvky na toto téma:

Anketa k místnímu vysílání OIK TV
Rozšířený příspěvek do vyhlášené ankety
Je současná podpora podnikatelské projektu majitele OIK TV transparentní?
Smlouva mezi městem a OMS, z.s. na rok 2020