Je současná podpora podnikatelského projektu majitele OIK TV transparentní?

Téma je opět dáno probíhající anketou o vysílání OIK TV. To, co je zveřejněno jsou smlouvy, které vypovídají o tom, že město Česká Třebová podporuje pořizování reportáží pro pořady Zprávy regionu a Českotřebovské minuty". Podobně jiná města. Ve skutečnosti je tato podpora ovšem využívána pro financování podnikatelského projektu soukromé společnosti, který je stále širší a rozsáhlejší.

Existuje tedy vlastně rozpor mezi textem uzavřené smlouvy a skutečností, který se nyní ještě zvětšil tím, že město Česká Třebová uzavřelo smlouvu o pořizování videoreportáží s třetím subjektem, který přímo vysílání nezajišťuje (a ani nikdy nikde nezajišťoval), ale je personálně propojený. Účel smlouvy je tedy naprosto zřejmý: neplatit DPH a získat větší volnost při nakládání s financemi získanými na základě smlouvy. Při podpoře televizního vysílání přes třetí objekt se jistě nějaké peníze ztratí jinam a nikdo nemá šanci po tom ani pátrat. Nejde totiž již o dotaci.

Poskytovatelem objednaných služeb a prací je spolek Orlická mediální skupina (OMS). Přitom se zdá, že  to nechce vzít na vědomí (nebo o tom pouze mluvit) ani spolumajitel společnosti OIK TV, s.r.o. To je zřejmé z publikovaného rozhovoru pro Českotřebovský zpravodaj, ve kterém je řada závažných „nepřesností" nebo „omylů“. A přitom jde o písemné vyjádření odpovědné osoby, která by měla vědět, o čem mluví. Tedy přesně řečeno o tom, že poskytovatelem místního televizního vysílání pro Českou Třebovou je OMS, nebere na vědomí vlastně ani město. Vždyť přece vypsalo anketu o vysílání soukromého subjektu OIK TV, s.r.o. (a nikoliv se subjektem, se kterým podepsalo smlouvu na 918.000 Kč), ačkoliv město s OIK TV, s.r.o. vlastně nemá nic společného a nemůže tak ani vysílání nijak ovlivnit. Jak tedy tenhle hlavolam rozlousknout?

Problém vidím hlavně v tom, že společnost OIK TV, s.r.o. stále rozšiřuje svůj region pro vysílání s cílem získat ve svém podnikání další zisk a být tak na trhu stále větším subjektem, aniž by o tom společnost jednala se stávajícími podporovateli nebo je alespoň o této situaci informovala. Celá situace kolem místního vysílání se ale těmito kroky a postupem času podstatně mění, a to nejen pro výše zmíněné podporovatele, ale hlavně pro diváky. Není tedy pravda (viz zmíněný rozhovor v ČTZ), že je divák na prvním místě, na prvním místě jsou jen a jen peníze. Těžko také diskutovat o tom, za jakých podmínek například spolupracuje OIK TV, s.r.o. s Regionální TV. To není problém našeho města a místního vysílání.

Spolumajitel OIK TV, s.r.o. (alias předseda OMS, z.s.) jedná s každým městem zvlášť. A v každém ze čtyř měst nabízí nějaké (myšleno „jiné“) řešení přizpůsobené místním podmínkám. V Ústí nad Orlicí například podpora pro OIK TV, s.r.o. (nikoliv tedy OMS, z.s.) nejde přímo z rozpočtu města, ale z tamější městské společnosti Kabelová televize. O to menší pak platí daně, méně to bolí a občané to přímo v rozpočtu neuvidí. Má podobné podmínky, podobný počet reportáží a podobnou cenu jako v České Třebové pouze s tím rozdílem, že je třeba platit DPH. Naše smlouva pro „spolek OMS" na stejných 918 tisíc ale přinese poskytovateli o 160 tisíc více! Proč to tedy nezkusit?

V publikovaném rozhovoru v ČTZ se kromě jiného píše: „Finanční spoluúčast, bez které bychom nemohli existovat, nám mimo města Česká Třebová poskytuje také město Ústí nad Orlicí, Lanškroun a Letohrad. Dohromady je to cca 2,5 milionu ročně". (A to zapomněl na stopadesátitisícovou podporu z Pardubického kraje). Pokud pomineme, že Česká Třebová svých 918.000 Kč poskytuje jinému subjektu (spolku OMS), je to ze všech smluv nejvíce, ale poznat to v rámci vysílání opravdu není. A nikdo se s námi o modelu vysílání navíc vůbec nebaví. A v textu smlouvy vytvořené nelogicky poskytovatelem místo zadavatelem zakázky, jsou pro město těžko přijatelné podmínky. A přesto jsme smlouvu schválili, stačilo říci, že je stejná i pro Ústí n. O. Zajistit slíbené služby nemusí být jednoduché, ale podnikatelský subjekt si je stanovil sám. Nelze přece donekonečna požadovat smlouvy na milionové částky jen dle svého přání a bez výběrového řízení! Co říci většině podnikatelů, kteří nežijí ze zaručeného finančního příspěvku z veřejných rozpočtů a musí se o veřejné zakázky účastnit výběrových řízení?

Ohlasů na celou situaci je málo; a to také v městem vypsané anketě, kde chybí především písemná vyjádření. Jako by bylo občanům města jedno, že podpora televizního vysílání je neúměrná jejímu skutečnému významu a kvalitě a že z největší části financuje regionální projekt soukromé společnosti právě naše město. A navíc pomocí „kulišárny" přes personálně propojený subjekt prostředníka, kdy navíc došlo (díky úbytku nově nasmlouvaných kraťoučkých reportáží) proti loňsku ke zdražení služeb o 15%. Majitel OIK TV, s.r.o. zkoušel, co vše si může vůči České Třebové dovolit, a vyšlo mu to! Kam chce asi jít dál? 

Milan Mikolecký

Další články ke stejné problematice:

Špatně upečená anketa - najdete ZDE
Anketa k místnímu vysílání OIK TV
Rozšířený příspěvek do vyhlášené ankety
Smlouva mezi městem a OMS, z.s. na rok 2020