Co nového na českotřebovském gymnáziu (7)Matěj Ešpandr převzal ocenění Mladý talent Pardubického kraje

 
Nadaní žáci základních a středních škol si ve středu 6. prosince na pardubickém letišti převzali ocenění Mladý talent Pardubického kraje za obdivuhodné výsledky a výkony v rozličných oborech, jako je zdravotnictví, dobrovolnictví, trenérství dětí, plavání, kickbox, hra na hudební nástroje, programování, robotika nebo cukrářství či truhlářství. Konkurence byla opět obrovská. Komise vybírala z celkem 119 podaných návrhů, i proto byl výběr těch nejlepších velmi složitý. Mezi vybranými k ocenění byl i student našeho gymnázia Matěj Ešpandr ocenění Mladý talent Pardubického kraje si rozhodně zasloužil. Uspěl v konkurenci mnoha navržených kandidátů a nakonec byl vybrán a oceněn spolu s dalšími třiceti třemi studenty.  Matěj by oceněn za svá přírodovědná bádání, kterým se již dlouho a velmi úspěšně věnuje.  Děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v dalších výzkumech. 

Úspěch v literární soutěži

    
Jako každý podzim i letos se konala literární soutěž Krajské knihovny v Pardubicích „Pardubické střípky“, letos s tématem „Jsem z toho paf!“ Měli jsme tentokrát jen dvě želízka v ohni, proto se šance zdály malé. Obě práce našich studentů však získaly ocenění. Karel Mužík z 8. A dostal čestné uznání, Josef Lenoch ze 4. A dokonce ve své kategorii zvítězil.  Oběma studentům k dosaženému úspěchu gratulujeme a přejeme jim, aby je psaní bavilo i nadále.

KRAJSKÉ KOLO EKOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

Ekologická olympiáda je celostátní soutěž tříčlenných týmů středoškoláků. Pořadatelem Ekologické olympiády je Český svaz ochránců přírody a vyhlašovatelem je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Studenti a studentky v soutěži prokazují svoje znalosti, dovednosti a týmové schopnosti při řešení konkrétních problémů v oblasti ochrany přírody a péče o životní prostředí.  Každý rok je vyhlašováno samostatné téma. Letos se koná již 29. ročník soutěže a téma je „ Zemědělství, potraviny a změna klimatu“.
Krajské kolo soutěže se konalo 13. a 14. listopadu v Ekocentru PALETA v Oucmanicích.  Gymnázium Česká Třebová zastupoval dívčí tým ve složení Johana Nováková, Štěpánka Petrová a Andrea Špitálská.
Soutěž se skládala ze tří částí. Úvodní částí byl odborný, tematicky zaměřený test. Dále týmy musely zvládnout náročnou poznávací soutěž, ve které byly různé polní plodiny, plevele, mechorosty ale i zvířecí pobytová znamení, zvukové projevy zvířat, kůže, rohy a lebky zvířat. Třetí částí byla prezentace a obhajoba klimatického jídelníčku. Za domácí úkol bylo sestavit jídelníček na celý den pro konkrétní roční období tak, aby byly dodrženy zásady zdravého stravování, ale také, aby jídelníček akceptoval klimatické změny a prospěl udržitelnosti zemědělství a měl nízkou uhlíkovou stopu.  Hlavní jídlo musel tým uvařit a zaslat organizátorům recept s fotografií jídla. Prezentaci jídelníčku pak soutěžící obhajovali před odbornou porotou a publikem. Českotřebovský tým si připravil vyvážený podzimní jídelníček, ve kterém využil dýně, kořenovou zeleninu, ale i lokální produkty z mlékárny ZD Sloupnice.
Výsledky všech tří částí soutěže porota vyhodnotila a sečetla. Zvítězil tým z gymnázia Lanškroun. Tým gymnázia Česká Třebová se umístil na 4. místě.   H. Grundová

Přehled článků a videí o dění na českotřebovském gymnáziu publikovaných ve školním roce 2023/24

1) Co nového na gymnáziu 1 - Publikováno 18. září 2023
2).Co nového na gymnáziu 2 - Publikováno dne 27.9. 2023
3) Co nového na gymnáziu 3 - publikováno dne  4.10. 2023
4) Co nového na gymnáziu 4 - Publikováno dne 24.10. 2023
5) Co nového na gymnáziu 5 - Publikováno dne 12.11. 2023
6) Co nového na gymnáziu 6 - Publikováno dne 1.12. 2023
Další videa z roku 2023
Předávání maturitních vysvědčení oktáva 2023   Předávání maturitních vysvědčení IV.C 2023   Majales 2023