Českotřebovský deník 332/2017 (5/12)
Čerti řádili ve školách, ve městě, i ve Skuhrově

Nepočítám-li čertí rojení ve školních družinách, pečlivě dopředu nacvičované, tak opravdové čerty včetně celých Mikulášských skupin jsme mohli vidět až podvečer.  Některé skupiny přitom drží Mikulášskou tradici již desítky let. Populární je skupina se dvěma čerty a andělem pod vedením Mikuláše O. Dobrovského, které  již mnoho nechybí ke čtyřicetiletému jubileu. "Děti nás stále potřebují, ani to nestačíme zvládat.  Sám jsem "ve funkci" od svých 15 let, vynechal jsem jenom dvakrát, to bylo v letech, kdy jsem byl na vojně," říká "Mikuláš" O. Dobrovský.  Aktuální snímek obdobné Mikulášské výpravy s andělem a čerty přišel ze Skuhrova...
 
Proč zadlužovat město, když nejsou připravené projekty, říkají radní za ČSSD

Rada města Česká Třebová doporučila městskému zastupitelstvu schválit získání investičního úvěrového rámce v objemu 138 milionů korun, který městu umožní čerpat finanční prostředky na investiční akce v období 2018 – 2022 a refinancování zůstatku jistiny úvěru města na financování dopravního terminálu, který má město splácet do roku 2024. Proti tomuto záměru v podobě, jak byl předložen, se ohrazují radní za ČSSD Jan Kovář a Dalibor Zelený, ke kterým se připojil také hejtman Pardubického kraje a zastupitel města Martinem Netolický.
Více zde v samostatném článku
 
Přijetí stomilionového úvěru je ve skutečnosti pro vedení města jediná cesta,
jak realizovat své megalomanské projekty

Vlastně se jen  čekalo, kdy vedení města s návrhem na další úvěr přijde. Realizace  projektů se nedaří, grantové programy se pro naše podmínky nehodí, vyhlašování nových výzev komplikuje změna vlády a nové obsazení ministerstev. A stále se jen čeká. Od roku 2010 se muselo sedm roků čekat než bude konstelace příznivější, kdy z původních  dluhů zbyla jen menšina. Zbývá splatit 38 milionů (jistiny) posledního osmdesátimilionového úvěru, přijatého na dopravní terminál Jana Pernera v roce 2010.. Jenom? K tomu je ovšem třeba připočítat ještě úroky.  A tak si zase půjčíme. Priority nebyly vyhlášeny, projekty, do kterých jsme dali spousty peněz nebyly ani veřejně představeny.  A tak nespěchejme.  Zvažme ještě lépe situaci, vyřešme si mezitím naše priority, veřejně je vyhlašme a poslouchejme také občany a jejich reakce. Nedělejme nic za jejich zády!
Starosta dal zpracovat "Střednědobý výhled rozpočtu města České Třebové s analýzou financí a ratingem" (Luděk Tesař, City finance). Vznikl dokument o 45 stranách. (Kolik to asi stálo?) Dokument nás má v zastupitelstvu přesvědčit. Jenže zastupitele a jistě i občany města by více přesvědčilo to, kdyby byly veřejně vyhlášeny ty projekty, které jsou pro město nejpotřebnější, na které nemáme, a na jejichž realizace už nechceme čekat. Abychom věděli, pro jaké cíle se chceme znovu silně zadlužit a zatížit dluhem další zastupitelstva a vlastně i další generaci (jde o úvěrový rámec na 20 let).  Zatím žádné takové potřeby vyhlášeny nebyly. Proto by měl  být zmíněný úvěrový rámec stažen z programu prosincového zastupitelstva. Neznáme ani zákulisí a podrobné podmínky spojené s refinancováním, psané jistě pověstným "malým písmem". Zastupitelům už byly předloženy všelijaké úvahy, rozpočty a analýzy, aby vše nakonec dopadlo zcela jinak. Netlačte zastupitele do časové tísně, nehoří. Přijetí nového "úvěrového rámce" je třeba připravit lépe a transparentněji.   Milan Mikolecký
Dárkové poukazy do knihovny –
Darujte k Vánocům víc než jeden příběh
Městská knihovna Česká Třebová nabízí k zakoupení dárkové poukazy do knihovny a to nejen  v čase předvánočním. Poukazy lze zakoupit pro všechny věkové kategorie a na každé oddělení, včetně pobočky Parník. Můžete podpořit svého šikovného školáka (školačku), aby si sám mohl/a vybrat, co si bude večer číst. Máte doma teenagera, který má rád komiksy, Minecraf, youtubery nebo tancování u X-boxu? Pošlete ho/ji k nám, na oddělení Teenspace se každému líbí.  Více ZDE
Výsledky ankety o nejlepší sportovce okresu budou vyhlášeny 22. ledna

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s. ve spolupráci s Orlickým deníkem, marketingovou agenturou Sport Action s.r.o. a městem Ústí nad Orlicí vyhlašují již 49. ročník ankety „Nejúspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí za rok 2017.“ Ocenění převezmou nejlepší zástupci orlickoústeckého regionu na sportovním poli, kteří v dosavadním průběhu roku dosáhli nebo ještě dosáhnou výrazných úspěchů na krajské, republikové či mezinárodní úrovni. V této souvislosti vyhlašují organizátoři ankety kritéria pro nominace sportovců. Základní podmínkou je členství v tělovýchovné a sportovní organizaci nebo občanském sdružení, které se zabývá sportovní činností na území Orlickoústecka.
Vyhlašované kategorie jsou následující:  Jednotlivci: žactvo, dorost a junioři, dospělí, veteráni. Kolektivy: žactva a dorostu, dospělých a nejlepší kolektiv z vesnic.  Zasloužilí trenéři, rozhodčí a cvičitelé. Handicapovaný sportovec a „Síň slávy“ . Nominace ve všech kategoriích mohou zástupci oddílu a klubu, stejně jako široká sportovní veřejnost, zasílat již nyní na adresu: Orlické sportovní sdružení, Zborovská 213, 562 01 Ústí n. O., nebo e–mailem na: oss.uno@seznam.cz.
Nominace musí obsahovat: jméno a příjmení sportovce, datum narození, adresu bydliště včetně emailové adresy, členství v organizaci, oddíl, ve kterém sportuje, sportovní úspěchy v roce 2017. Podmínkou pro zařazení na listinu kandidátů je příslušnost sportovce k tělovýchovné jednotě, sportovnímu klubu nebo týmu se sídlem na Orlickoústecku. Uzávěrka nominací bude již 12. prosince 2017.  Slavnostní galavečer spojený s vyhlášením výsledku ankety se uskuteční v pondělí 22. ledna 2018 v 17 hodin v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí.
Vězni z věznice Mírov poslali do orlickoústecké nemocnice 360 plyšáků

Slavnostní předání se konalo v úterý 5. prosince podvečer v Orlickoústecké nemocnici za účasti zástupce velitele věznice Mírov Romana Mišáka a dalšího personálu věznice, ředitele Orlickostecké, Svitavské a Litomyšlské nemocnice MUDr. Tomáše Julínka, primáře dětského oddělení MUDr. Luďka Ryby, MUDr. Jana Bodo a také hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Bylo to již druhé předání daru z této věznice nemocným dětem, první se konalo odpoledne v Pardubické nemocnici. Jak řekl představitel věznice v Mírově, tak obdobné počty ušitých plyšáků darovala věznice Mírov také Olomouckému kraji. K Pardubickému kraji nemají z věznice Mírov daleko, podstatná část personálu dojíždí z Moravské Třebové a ta přece patří do Pardubicka. Plyšáky jistě velmi dobře pomohou zmenšit stres dětí z hospitalizace nebo lékařských výkonů. Plyšáci dětem zůstanou jako dárek, je to jistě vhodné také z hygienických důvodů.  Vězni vyráběli a stále vyrábí plyšáky v rámci terapie a do nemocnic (a také pro záchrannou službu) byly předány bezplatně.  Není to poslední zásilka, lze očekávat, že budou doručeny i další zásilky, pro děti to může být velká psychologická pomoc. Jistě také pro samotné vězně, kteří uvidí jejich výrobky v rukou hospitalizovaných nemocných dětí, uvidí, že jejich terapie je smysluplná. Fotografie ze symbolického předání:.
Více najdete v samostatném článku ZDE
Mikulášská besídka KDU-ČSL a Orla

Českou Třebovou již navštívilo mnoho zajímavých osobností: méně známých, známějších i nejznámějších. V sobotu 2. 12. v 14:30 středoevropského času začala v koncertním sálku ZUŠ besídka, konaná na počest osobnosti, která bezesporu patří do té třetí kategorie. Program, o který se postaraly společně místní skupiny KDU-ČSL a Orla, byl letos zvláště propracovaný. Po úvodním slovu následovala pohádka Petříčkův sen, po ní pohádka Pejsek a kočička vařili dort a nakonec pohádka O Smolíčkovi. V krásných kulisách se děti, které se všech tří pohádek zhostily úžasným způsobem, vyjímaly zvláště dobře. Jejich herecký výkon je hodný zvláštní pochvaly už i proto, že pohádku cvičily zcela dobrovolně ve svém volném čase, často bez předchozí dramatické průpravy, ale zato s neobyčejnou chutí. O příjemné vyplnění volného času mezi pohádkami se postarala Kateřina Tesařová skladbami Hey Jude a Wayfarin Stranger, bravurně zahranými na saxofon. Zlatým hřebem besídky však přes to všechno byla návštěva vzácné zahraniční osobnosti, kterou nebyl nikdo jiný než osobně sám sv. Mikuláš, který mezi nás zavítal, jako tradičně, pouze v doprovodu anděla.  Nejdříve děti pozdravil a dal příležitost odvážnějším, aby mu řekly básničku nebo zazpívaly písničku. Když se řada zájemců vyčerpala, přikročil k rozdávání dárků. Ukázalo se, že se na tuto návštěvu připravoval vskutku pečlivě.  Nejenže nikdo z dětí nebyl opominut, ale mezi jmény na dárcích se ke všeobecnému potěšení objevila i jména dvou tatínků, z nichž jeden se ukázal být zvláště šikovný, protože svatému Mikuláši také pověděl básničku.  Na závěr své návštěvy se sv. Mikuláš se všemi přítomnými rozloučil, jak se na svatého sluší, společnou modlitbou.  Snad vám mohu už teď prozradit, že sv. Mikuláš předběžně přislíbil, že Českou Třebovou navštíví i příští rok. Budeme se těšit!  Vojtěch John ml.   Více ZDE
REVERSE OSLAVÍ V DUBNU 30 LET  (21.4.2018) 

Restaurace Na Horách ČT 30 let taneční country skupiny a square clubu REVERSE
Zveme všechny bývalé členy a členky. Bohatý program. Více informací zveřejníme v polovině ledna 2018

Certifikát kvality na průmyslovku do Chrudimi

Tolerance, chápaní a poznávání odlišných kultur i náboženství, boj proti násilí, ale i zlepšování jazykových dovedností. To byly cíle evropského projektu No Enemies Violence – Equal Rights (NEVER), do kterého se zapojila Střední průmyslová škola Chrudim a za který nyní získala významné ocenění - národní certifikát Quality Label 2017, tedy značku toho, že škola odpovídá vysokým evropským měřítkům.
Tříletého projektu NEVER, který probíhal v rámci programu Erasmus+ od roku 2014, se Střední průmyslová škola Chrudim účastnila společně s dalšími pěti školami. Těmi byly polské gymnázium v obci Dobrzejewice, turecká škola Lokman Hekim Anadolu Lisesi nacházející se v historickém městě Adana, italská škola Istituto di Istruzione superiore Francesco Degni ve městě Torre del Greco, portugalská škola Escola Profissional Amar Terra Verde se sídlem ve městě Vila Verde. Koordinátorem a předkladatelem projektu byla partnerská škola ze slovenského Martina. Žáci se během tří let účastnili výměnných pobytů na zahraničních školách, kde poznávali místní kulturu a setkávali se s vrstevníky i zástupci škol a místních komunit.
Střední průmyslová škola Chrudim přivítala zástupce pěti škol v říjnu minulého roku. „Přijela skupina zhruba 40 účastníků. Jedním z úkolů bylo například seznámit partnerské školy s principy křesťanství, proto jsme zorganizovali besedu s knězem, který je zároveň naším absolventem. Součástí programu byla i návštěva azylového domu či šicí dílny, kde se lidé na pokraji společnosti začleňují do pracovního procesu,“ uvedla Jana Vozarová a dodala, že během pobytu návštěvníkům také představili Chrudim a navštívili s nimi Ležáky, muzeum barokních soch na Kuksu nebo Židovské muzeum v Praze. „Na konci pobytu se uskutečnil Den přátelství, který zahrnoval tři workshopy – jazykový, taneční a kulinářský, ve kterých jsme měli představit českou kulturu,“ vysvětlila koordinátorka projektu. Studenti ze zahraničních škol si tak zatančili některé české lidové tance, naučili se několik českých výrazů z oblasti přátelství a uvařili si kynuté ovocné knedlíky. 
Každý den během všech pobytů museli účastníci dokumentovat a v rámci takzvaného eTwinningového projektu, který je na program Erasmus+ navázaný, publikovat výstupy z vykonávaných aktivit.
Talenti Pardubického kraje si převzali ocenění

Velká koncentrace velmi nadaných mladých lidí se včera sešla v sále Jana Kašpara na Krajském úřadu při příležitosti udělování cen Mladý talent Pardubického kraje. Pamětní list a odměnu ve formě poukázky si za své úspěchy odneslo dvanáct žáků a studentů.
Poděkování za úspěchy patří nejenom samotným oceněným, kteří na nich mají samozřejmě největší zásluhy, ale také všem, kteří těmto talentům poskytují potřebné zázemí, tedy rodinám a školám,“ řekl radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.
Těší mě, že se zde schází talenti ze sportovních, humanitních, přírodovědných, uměleckých i technických odvětví a paleta šikovných žáků je tak velmi pestrá. Všem přeji, aby je jejich zájmy a odbornosti provázely celý život a motivovaly je do další práce,“ uvedl vedoucí odboru školství Martin Kiss.
Ocenění Mladý talent Pardubického kraje je program podpory nadaných žáků, který vyhlašuje odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje. Cenu, na jejíž udělení předkládá návrh škola, získávají žáci základních a středních škol, kteří dosáhli vynikajících umístění v celostátních a mezinárodních soutěžích, pracovali na úspěšných projektech nebo dosáhli výrazných úspěchů v některém z oborů. V letošním ročníku bylo přijato 26 návrhů, komise z nich vybrala 12, a to 2 v kategorii žáků 5. – 9. tříd ZŠ a 10 v kategorii žáků středních škol.
Ocenění Mladý talent pro rok 2017 získali:
·     Marta Macková, která se na druhém stupni ZŠ aktivně a velmi úspěšně zapojila do realizace projektu Příběhy bezpráví, byla také vedoucí žákovského týmu, který realizoval sérii rozhovorů s pamětníky, kteří prožili dobu komunistického bezpráví. Z těchto rozhovorů vznikly příběhy, které škola vydala ve sborníku nazvaném „Na rozcestí“.
·     Jan Šmíd dosahoval významných úspěchů v průběhu základní školní docházky především v oblasti matematiky. Jednalo se například o 1. místo v okresním kole matematické olympiády, 9. místo v krajském kole Pangea, kde postoupil až do národního kola mezi 50 nejúspěšnějších žáků 9. ročníku z celé ČR, zde se umístil na 23. místě, 13. místo bral v krajském kole logické olympiády.
·     Vojtěch Burda je úspěšný sportovec, člen klubu rychlostní kanoistiky. Z řady úspěchů za poslední dva roky mezi nejvýznamnější patří: Mistrovství ČR 2016 - 1000 m v kategorii C1, 3. místo Mistrovství ČR 2016 - 1000 m v kategorii C2, 1. místo Mistrovství ČR 2016 - 500 m v kategorii C2, 2. místo Mistrovství ČR 2017 - 1000 m v kategorii C2, 2. místo Mistrovství ČR 2017 - 500 m v kategorii C2...
·     Jiří Diblík získal 2. místo v soutěži Nejaktivnější středoškolák 2017. Je druhým Čechem, který se nechal soudně zplnoletnit a podniká od 12 let. Založil sportovní startup ToGo a kreativní agenturu Dibel.cz. Vytvořil stovky internetových stránek, designů, marketingových kampaní a kreativního obsahu pro klienty z celého světa a mimo jiné i pro velké klienty jako MAFRA, Euronics či UPOL. Vytvořil nejstahovanější aplikaci na AppStore a GooglePlay. Účastnil se stáže v centrále Google v San Franciscu. Vytvořil desítky fungujících robotů a v mezinárodních robotických soutěžích se umisťuje na předních příčkách.
·     Markéta Dudychová získala 1. místo v kategorii Body-art v soutěži Kalibr cup Lanškroun 2016, 2. místo v kategorii Body-art na Juniorském mistrovství ČR World of Beauty & Spa Praha 2016, 1. místo v kategorii Body-art v soutěži Kalibr cup Lanškroun 2017, 3. místo v kategorii Dámská účesová tvorba v soutěži Harmonie 2017. Získala také ocenění mimo soutěž v kategorii Global New Talent Colorist v soutěži Color Zoom Challence 2017.
·     Josef Gajdůšek se umístil na 2. místě v ústředním kole soutěže MŠMT v programování (po celou dobu studia každý rok postoupil do ústředního kola a umístil se nejhůře 8., poslední 2 roky skončil 2.), reprezentoval ČR na INTEL ISEF v USA a postoupil do ústředního kola EXPO SCIENCE AMAVET. Maturitní práci psal v anglickém jazyce na téma Pasivní radiolokátor, následovala 2 měsíční stáž ve společnosti ERA.
·     Kristýna Kůstková je žákyní pardubické konzervatoře, kde se věnuje klasickému zpěvu. Zvítězila a stala se absolutní vítězkou v soutěži konzervatoří ve zpěvu, vystupovala v New Yorku.
·     Jindřich Lněnička se pravidelně zúčastňuje přírodovědných soutěží. V loňském roce byl úspěšný v soutěži Festival a vědy a techniky Pardubického kraje, kde se umístil na prvních místech a zúčastnil se Vernadského soutěže v Moskvě. V národním kole Expo Science se umístil na sedmém místě s projektem Kvantová provázanost a obdržel cenu Českého svazu vědeckotechnických společností a zároveň byl vybrán, aby reprezentoval ČR na nejvyšší čínské středoškolské soutěži s mezinárodní účastí China Adolescents Science and Technology Innovation Contest (CASTIC) ve východočínském Hangzhou, kde získal druhé místo.
·     Kamil Mudruňka se v minulém školním roce účastnil s projektem SCI-lab soutěže EXPO SCIENCE AMAVET a skončil na 4. místě s právem účastnit se mezinárodní soutěže Beijing Youth Science Creation Competition v Číně. Jeho práce byla nakonec v Číně oceněna stříbrnou medailí. Mimo to za tuto práci dostal i Cenu děkana FJFI ČVUT a Cenu děkana FEI UPa.
·     Matyáš Novák je žákem pardubické konzervatoře. V klavírní soutěži Aci Bertoncelje ve Slovinsku zvítězil, účastnil se také mezinárodní soutěže v New Yorku, kde získal 1. cenu.
·     Nataly  Schättingerová díky svému jedinečnému výtvarnému talentu dosahuje v poslední době vynikajících výsledků ve výtvarných soutěžích i při propagaci školy. S velkými úspěchy se účastnila soutěží jako Zdravá nemocná příroda, Doba ledová – Igráček...
·     Miroslav Slejška úspěšně reprezentoval školu v celostátním kole odborné soutěže KOVO JUNIOR FINÁLE 2017 a získal první místo v oboru obráběč kovů. Součástí vyhlášení bylo i ocenění účastníka čestným uznáním České ručičky předané premiérem Bohuslavem Sobotkou.