Českotřebovský deník 68/2018 (5/3)    

Představujeme hokejový tým HC Kohouti Česká Třebová 2017-2018               


Vloni druhé místo v krajské lize Pardubického kraje, v probíhající sezoně druhé místo v základní části a postup do finále, ve kterém změří síly se Slovanem Moravská Třebová   Klub má nejvyšší návštěvy v rámci celé soutěže. V základní části chodilo v České Třebové v průměru 486 diváků na jedno utkání.  Ve čtyřech odehraných utkáních play off to bylo 758 diváků!
1. řada zleva:  Filip
Sajdl, Jakub Pejcha, Ladislav Jindřich, trenér Jaromír Jindřich, Václav Lesák, manažer Vladimír Vaněk, Marek Hemský, Jakub Fúzik a Kamil Nimmerrichter.
2. řada zleva:  sekretářka Magda Peterková, Jan Škvor, Petr Vlček, Jaroslav Moučka, Michal
Křečan, Martin Šejba, Tomáš Prachař, Lukáš Cik a organizační pracovnice Ilona Smolová.
3. řada zleva: vedoucí mužstva Michal Smola st., Oliver
Pirkl, Jakub Procházka, Jan Moučka, Jakub Kyntl, Michael Šimončič, Jindřich Zítka, Tomáš Verner, Tomáš Pražák a kustod Michal Smola ml.

Nádražka jezdí do divadla

Již několik let naše škola nabízí žákům 8. a 9. tříd možnost jezdit na divadelní představení  do Pardubic. Za jeden školní rok stihneme zhlédnout šest divadelních představení od komedií až  po vážnější díla. Měli jsme možnost setkat se s představeními od známých autorů jako je William Shakespeare a Karel Čapek. Nejvíce nás zaujala díla Richard III., Bílá nemoc a Z postele do postele, ale líbila se nám také další díla, například Othello, Hoří, má panenko, Kráska a zvíře a mnoho dalších. Jsme rádi za tuto šanci a už se nemůžeme dočkat na další představení, které nese název Rasputin a čeká nás již koncem března.  Kateřina Reichlová, Pavlína Sirová, žákyně 9. ročníku


Obnova pietních míst  

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválila vznik zcela nového dotačního program na obnovu významných pietních míst a válečných hrobů v Pardubickém kraji. Těch je v současné době v regionu evidováno přes 860. Celkově bude z krajského rozpočtu poskytnuta částka pěti milionů korun.
„Vzhledem k tomu, že si v letošním roce připomínáme významné výročí 100 let od vzniku samostatného Československa, chceme finančně podpořit obnovu válečných hrobů a pietních míst na území našeho kraje. V rámci rozpočtu vyčleníme pro tyto účely částku pěti milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který s touto myšlenkou přišel na základě debaty se starostou Turkovic v rámci cest po regionu. „Chceme, aby tyto pomníky a válečné hroby byly důstojnou vzpomínkou na ty, kteří obětovali svůj život proto, abychom dnes mohli dnes žít ve vlastním státě a v míru,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
V Pardubickém kraji je v současné době evidováno 867 válečných hrobů nebo pietních míst. „Podle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech zabezpečuje péči o válečný hrob vlastník válečného hrobu, a pokud není znám, vlastník nemovitosti, na které je hrob umístěn. V rámci dotace je možné žádat na udržovací práce a obnovovací stavebně-technické práce, restaurování či statické zajištění. Chceme, aby se jednalo o skutečně důstojné pietní místo, které bude nedílnou součástí každé obce,“ uvedla krajská radní Hana Štěpánová s tím, že práce musí být dokončeny do 31. 10. 2018.
 
Dotace pro sdružení místních samospráv 

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválila poskytnuté dotace pro Sdružení místních samospráv České republiky (SMS ČR). Dotace ve výši 168 tisíc korun bude využita na zajištění krajského managementu pro rozvoj venkova pro rok 2018.
Dotace bude použita na část nákladů s činností krajského manažera venkova v roce 2018, jehož náplní bude průběžná měsíční asistence starostům v Pardubickém kraji, metodické vedení obcí a jejich příspěvkových organizací při aplikaci obecného nařízení na ochranu osobních údajů, vedení analytické, spisové a úřední agendy venkova na území našeho kraje,“ uvedla krajská radní Hana Štěpánová. „V rámci smlouvy bude příspěvek využit také na poskytování zpětné vazby ze strany místních samospráv pro potřeby kraje, organizační spolupráci s vedením kraje a rozvíjení partnerství, koordinace řešení specifických problémů na území kraje,“ doplnila radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Hana Štěpánová, která v minulosti působila jako starostka obce Morašice nedaleko Litomyšle.
Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě.
A kdo pomáhá vám?
Nominujte ty nejlepší ze sociálních služeb na cenu Duhové křídlo!

Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje vyhlašují šestý  ročník ceny „Duhové křídlo“. Cena je udílena zaměstnancům, organizacím a dobrovolníkům, kteří pomáhají lidem v sociálních službách ve prospěch osob se zdravotním postižením a v organizacích pro osoby se zdravotním postižením. Patronkou akce je paní Táňa Fischerová.
„Samotnou cenu dostane každoročně několik osob a organizací, ale chceme poděkovat opravdu všem, kteří poskytují službu v sociální oblasti nebo podporují poskytovatele sociálních služeb,“ zdůraznil krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola, který nad akcí převzal záštitu. „Je to práce velmi náročná fyzicky i psychicky a zaslouží si celospolečenské uznání. Ne každý se pro ni hodí, o to víc pak si musíme vážit těch, kteří ji vykonávají dobře a od srdce,“ dodal.
Nominace jsou možné ve třech kategoriích, a to Profesionál, Poskytovatel sociálních služeb a Dobrovolník/Filantrop a. Kromě toho ještě porota vybere laureáta Zvláštní ceny za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením.
Od 1. března 2018 mohou  fyzické i právnické osoby podávat návrhy na nominace do jedné nebo více kategorií na příslušných formulářích, které lze vyplnit a elektronicky podat na www.duhovekridlo.cz, nebo si je lze z této stránky stáhnout. Formuláře jsou také k dispozici na www.duhovekridlo.cz a v internetových novinách www.duhovenoviny.cz . V tištěné podobě si je lze vyzvednout v sídle NRZP Pardubického kraje, Erno Košťála 1013, 530 12 Pardubice. Vyplněné formuláře mohou navrhovatelé odesílat na e-mail pardubice@nrzp.cz nebo poštou na  výše uvedenou adresu. Uzávěrka došlých návrhů bude k 31. květnu 2018.
Vítězové všech kategorií budou vyhlášeni a celá akce zakončena slavnostním předáváním cen  dne 26. září 2018 od 15:00 hodin v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách.  Součástí slavnostního programu bude vystoupení uměleckých souborů ze zařízení sociálních služeb a organizací osob se zdravotním postižením.
Vítězi jednotlivých kategorií Duhového křídla v loňském roce se stali: farma Apolenka ze Spojila, Gabriela Bělková z Dětského rehabilitačního centra Lentilka v Pardubicích a František Švadlenka ze Svazu tělesně postižených. Zvláštní cenu za celoživotní práci loni obdržela Miluše Horská, ředitelka školy Svítání.