Českotřebovský deník 254/2019 (14/9)
O modernizaci silnice Česká Třebová - Litomyšl

Je zřejmé, že rekonstruována bude jen hlavní vozovka v majetku Pardubického kraje tak jak projekt zajišťuje. Trochu smutně  pokukuju po Litomyšli, kde se současně udělá spousta věcí na městském interiéru. Podle projektu však Pardubický kraj a SFDI financují jen to co je v projektu. Nicméně na webu města Litomyšl krajský radní pro oblast dopravy a senátor Michal Kortyš píše toto:
"Kromě opravy vozovky dojde například k předláždění plochy od zámku k první základní škole, vybudování nového přechodu pro chodce, opravám stávajících přechodů, chodníků a pořízení nových sloupů veřejného osvětlení. Tím se zvýší bezpečnost pro občany a děti, které lokalitou chodí do školy." Nové sloupy veřejného osvětlení budou pořízeny z rozpočtu stavby jen na přechodech a to nejen v Litomyšli, ale také v Němčicích, Člupku, Zhoři i v České Třebové (u Besedy a u Billy). U odbočky k Bille, v místě označeném jako "křižovatka s ulicí Václavská" bude přechod se středovým ostrůvkem.  Zmizí tedy dosavadní odbočovací pruh, což je škoda. K Bille odbočuje vlevo spousta vozidel, zhorší se tak plynulost dopravy. I zde bude instalováno sloupové osvětlení přechodu. Podle technické zprávy je zřejmé, že se modernizace týká také všech zálivů pro zastávky autobusů na trase, v České Třebové také zálivu pro parkování automobilů u papírnictví paní Machové, který bude vydlážděn. Výjimkou je však jediná zastávka autobusů u Besedy v České Třebové. Je to patrné i z projektu i z uvedené fotografie. Zde zůstal povrch komunikace v dosavadním stavu bez zásahu techniky. "Revitalizaci" ovšem hodně potřebuje minimálně v podobě "OŽK", tedy obnovy živičného krytu. Stačilo by vyfrézovat také tento prostor a upravit do stejné podoby jako hlavní komunikaci. Nakonec i toto je Litomyšlská ulice a je to součást křižovatky s ulicí Habrmanovou a ta je v technické zprávě k projektu zmíněna jako rekonstruovaná.  Tím by získala rekonstrukce Litomyšlské ulice pro město větší význam a měla větší  přidanou hodnotu.
Projekt je však takový, že z popisované plochy vybírá k opravě jen menší část, která ovšem zatím nebyla dosud nijak frézována (viz další mapka). Pokud bychom chtěli realizovat opravu celé plochy, museli bychom si tuto práci zřejmě nějakým příspěvkem zaplatit. Vzhledem k tomu, že zde  bude všechna potřebná technika na místě a bude zde pracovat ještě do konce října, tak možnost se pro to rozhodnout ještě existuje. Věřím, že by nám  dodavatel (a snad i investor) vyšel vstříc. Byla by to "vícepráce", takový "melouch" navíc,  možná užitečný. Nemuselo by to vyjít draho, připomeňme, že jsme loni zaplatili z městské pokladny 2 miliony na opravu krajské silnice Semanín - Zádulka, která ještě vlastně není celá hotová, ač to bylo slíbeno.  (mm)
 
Z projektové dokumentace stavby na úsecích v České Třebové 

 
 Ještě zajímavost: Jaké bude křížení II/358 s budoucí dálnicí D35

Z obrázku je patrné, že vznikne stejně mimoúrovňové křížení, na kterém budeme ve směru do Litomyšle dálnici podjíždět, hlavní práce na mimoúrovňovém křížení budou tedy provedeny a jistě by nebyl velký problém vybudovat dálniční exit podle norem. Nebyl však součástí  povolení EIA, takový exit byl v projektu až asi o 1,5 km dále na sever s názvem "Litomyšl sever" a měl být společný pro připojení měst Ustí a České Třebové. 

Ze Třebové jsme se podle původního záměru měli na tento přípojný bod dostat po nové komunikaci mimo Němčice a Zhoř. Tato obchvatová komunikace  zatím ale nebyla  ani z aktualizovaného územního plánu kraje vyškrtnuta, pouze na ni nejsou peníze. Pomohla by vyřešit problém hluku, exhalací a bezpečnosti dopravy jak ve Zhoři tak v Němčicích a stejně někdy jistě vybudována bude.  

Stálo by to nyní  asi miliardu. Protože však současně nechceme, aby ze Třebové jezdily  přes Zhořský kopec kamiony nad 12 tun, je asi tento záměr neřešitelný.  Tyto kamiony by se po takové silnici dostaly až do centra města a tam je nepotřebujeme.

 • Vadí také stoupání na Kohout, i když z územním plánu města máme stále na vybudování mírnějšího stoupání se serpentinou  územní rezervu. Při modernizaci silnice II/358 v roce 2014/2015 však tato možnost nebyla využita a tak všechno zůstává jen v plánech na někdy jindy.
 • Vedlejší obrázek ukazuje ještě něco dalšího: jaký by byl možný přístup na obslužné komunikace, které povedou kolem dálnice a které by mohly být "náhradní přístupovou cestou" na dálnici, alespoň tedy ve směru na Prahu a do Čech. Šířku obslužné komunikace by bylo možné  zvětšit tak, aby odpovídala silnici III. třídy. 

  Na exit Litomyšl sever byl byla vzdálenost cca 2,5 km (tedy řešitelná),  tuto křižovatku však Litomyšlané "vymazali z mapy". Zbývá pak až exit Litomyšl západ tedy "Řídký". To by pak ale znamenalo 8 km dlouhou trasu podél dálnice. Také obce v okolí Němčice, Kornice si toto řešení nepřejí

  Je to však škoda: na dálnici "narazíme" přesně po 8 km jízdy, abychom na nejbližší exit museli najet dalších 13 km. Kdyby to alespoň bylo po rovné silnici, ale to budeme muset kličkovat přes celou Litomyšl, jet po dláždění, stát na semaforech atd.. To rozhodně není silnice s parametry dálničního přivaděče.

  Vymysleli to tak v Litomyšli, bohužel částečně s naší podporou (díky usnesení českotřebovských zastupitelů z roku 2014). Na rekonstrukci silnice II/358  do Litomyšle to vliv nemá, budeme mít konečně trasu dokonalejší a bezpečnější, taková měla být vlastně už dávno. Jde o jednu z nejfrekventovanějších silnic II. třídy v Pardubickém kraji.

  Snaha o získání přímého přístupu na dálnici tím pro Českou Třebovou  (a doufám i pro Ústí nad Orlicí) ovšem nekončí .  Přivaděče k D35 v Pardubickém kraji s plánovanými termíny jejich realizace


  Postup prací v roce 2019 (první stavební sezóna)


  Postup prací v roce 2020 (druhá stavební sezóna)


 • Sociální služby Česká Třebová hledají pomocnou kuchařku do Domova pro seniory. Nástup ihned, podmínkou dobrý zdravotní stav. Informace u vedoucí stravovacího úseku p. Valentové:  tel. 465 503 453 , e-mail: kuchyn@socialnisluzbyct.cz


  Sociální služby Česká Třebová hledají do Domova pro seniory uklízečku. Nástup možný ihned, možnost zkráceného úvazku. Podmínkou dobrý zdravotní stav.
  Informace u p. Škeříka: tel.739 344 577, e-mail:
  provozni@socialnisluzbyct.cz