Českotřebovský deník 8/2020 (7/1)      
Vyměním družstevní byt velikosti 3+1 M, na Lhotce, v České Třebové, za družstevní byt 1+1 v centru České  Třebové,  nebo poblíž, vyjma Semanínské a Lhotky. Byt je před rekonstrukcí,  má plastová okna, zasklenou lodžii a zděný sklep. Kontakt: 723504824

Demolice mostu na Lidické ulici

Demolice mostu přes Třebovku na Lidické ulici začne 15. března. Do této doby by měly být vyřešeny všechny statické problémy se sousední stavbou Křapova domu na rohu  ulice Lidické a nábřeží Míru.  Současně začne využívání provizorního přemostění přes Třebovku, které zatím není potřeba. 
 
Budou Ceny města i Českotřebovský Ámos

V programu akcí letošního roku je opět udělování Cen města Kohout 2019. Bude to již po dvaadvacáté. Termín slavnostního předávání cen je stanoven na 16. května. Nominace nezajišťuje jen kulturní a sportovní komise, ale může se zapojit i veřejnost.  Ke Dni učitelů budou také na slavnostním večeru vyhlášeny ceny Českotřebovský Ámos 2020.


Promítání filmu ve Svinné 

Na sobotu 14 večer . března připravují ve škole ve Svinné besedu a promítání filmu Zdeňka Bričkovského o jeho cestách do odlehlých částí Ruska a nejen o tom ... Napište si do kalendáře!
 
Bikepark Peklák v televizi (na ČT SPORT)

Dnes bylo v programu ČT sport v rámci projektu "Hory horem pádem" uvedeno zařazení čtyři a půl minutového pořadu  pořadu o Bikeparku Peklák. Přednost dostal tenis, protože délku zápasu nelze dopředu vždy dobře odhadnout. Nicméně slíbený pořad je dostupný na odkaze ZDE.
Jistě bude vhodně zařazen znovu jindy.
Jako propagační video má skutečně dobrou kvalitu. Náš bikepark představuje redaktorka Kateřina Nekolná. Na závěr pořadu je dokonce připravena soutěžní otázka, která se ptá na název nově připravované  trasy. Bude to "Malinovka"  nebo "Jahodová"?  Soutěží se o ceny provozovatel areálu. Odpovědi je třeba poslat jako SMS do 29. února! (mm)
 

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se snažili zmírnit bolest v srdcích po úmrtí našeho tatínka Otokara Dobrovského, za přátelské stisky rukou a slova soustrasti, za písemné kondolence i dojemná vyznání od jeho kamarádů a přátel, za krásné vzpomínkové články v Českotřebovském zpravodaji i za to, že se s ním mnozí přišli rozloučit.
                                                                                        Srdečně Otakar, Hana a Jana s rodinami

LEO EXPRESS JEZDÍ TŘI TÝDNY. DÍLČÍ PROBLÉMY ALE TRVAJÍ.

Dnes je to tři týdny, co na železničních tratích 024 z Město Ústí nad Orlicí přes Město Letohrad - oficiální stránka, Město Králíky do Červené Vody a 025 z Dolní Lipky do Hanušovice začal jezdit soukromý dopravce Leo Express. Připomenu, že stát rozhodl o liberalizaci trhu na železnici nejprve na dálkových spojích před více jak deseti lety. Nejprve se jednalo o relaci Praha - Ostrava, postupně přibyly i další tratě. Pardubický kraj přistoupil rozhodnutím zastupitelstva napříč politickým spektrem o podmínkách spolupráce na dalších deset let s národním dopravcem České dráhy (na 85 % spojů v kraji), zbývající výkony na Orlicku byly nasmlouvány s dopravcem soukromým. Jednoznačná preference národního dopravce je logická. Osobně jsem nebyl a nejsem zastáncem české cesty liberalizace. Z původních Českých drah se oddělila SŽDC, proběhlo dělení v rámci holdingu na matku a mnoho dceřiných společností, apod. Bohužel stát přistoupil k tomuto řešení, které otevřelo cestu pro soukromé dopravce v nákladní dopravě a postupně i v osobní. Naší snahou je zvýšit komfort pro cestující.
Nyní ale zpět k Orlicku. Nasazena byla výrazně novější a modernizovaná vozidla Lindt. Zejména v prvních dvou dnech se vyskytly problémy s topením, dveřmi, výkonem jednotek. Postupně byly tyto nedostatky v průběhu provozu odstraněny. Vlaky v těchto dvou dnech jezdily s poměrně velkým zpožděním, nyní již dvacátý den spoje jezdí včas (s výjimkou provozních důvodů). A že to sleduji osobně? Aplikace na mobilním telefonu umožňuje na základě spojení GPS sledovat každý spoj v osobní dopravě. Proto každý den namátkově sleduji dodržování jízdního řádu. V čem ale stále vidím problém je nedostatek personálu na palubě vozidel a také chybějící informační systém, který bude dodán v průběhu února a března. Sledujeme i další parametry uzavřené smlouvy a budeme jednak požadovat urychlenou nápravu, a také uplatnění sankčního aparátu. Kontrolní dny s dopravci se konají buď na úrovni hejtmana nebo náměstka hejtmana pro dopravu každý měsíc. I proto problémy v Pardubickém kraji byly a jsou výrazně menší než v jiných krajích. Každopádně po obou dopravcích (ČD i Leo) budeme striktně požadovat dodržení všech článků smluv. Věřím, že změnu nakonec ocení cestující po celém kraji. Některé staré jednotky 810 (motoráky z konce sedmdesátých let) byly vyřazeny z provozu, nyní jich jezdí výrazně méně než do prosince a postupně proběhne modernizace vozového parku Českých drah na základě námi uzavřené smlouvy. Modernizaci totiž neplatí stát, ale kraje. Chceme tedy spolehlivou a komfortní konkurenceschopnou regionální železniční dopravu. To je cíl krajské samosprávy!!! FB Martin Netolický
 
Z ohlasů v tisku: Pardubický kraj hrozí dopravci Leo Express vypovědí

Podle hejtmana Martina Netolického (ČSSD) má služba nedostatky. Chybí wi-fi, nefungují karty Iredo, v některých vlacích nejsou průvodčí, sdělil Netolický. Pokud do 16. ledna dopravce nesplní podmínky smlouvy s krajem, dopisem ho upozorním na možnost výpovědi smlouvy. Definitivní kontrolní den bude 17. ledna. Očekáváme, že Leo Express všechny nedostatky odstraní.
Jezdit na čas je podle hejtmana základní předpoklad, hejtmanství ale vyžaduje kvalitní služby, které hejtman na místě nenašel..
Ve všech vlacích nejsou průvodčí a ne vždy funguje wi-fi připojení na internet. Funkční není ani informační systém, podle kterého se cestující orientují, dodal hejtman.
 

 

Dvě dopravní nehody na I/14 na Tři krále

Od 6.1.2020 21:10 do 22:10; v ulici Moravská v obci Česká Třebová okres Ústí nad Orlicí; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; NA x OA, bez zranění osob, na místě PČR.
 
Od 6.1.2020 08:30 do 09:30; na silnici 14 u obce Třebovice okres Ústí nad Orlicí; cca 1 km před obcí Třebovice, ve směru od České Třebové.; nehoda; zvěř na vozovce; probíhá vyšetřování nehody; srážka OA se srnou, bez zranění osob. Na místě PČR.
 
Tříkrálový koncert v Ústí nad Orlicí bude mít bohatý program 

Tříkrálovým koncertem 12. ledna 2020, který se bude konat od 18:30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí. Na koncertu se představí Smíšený pěvecký sbor KOS Pedagogické školy Litomyšl a Smíšený sbor z Nového Jičína, Cecilská hudební jednota, Vox Coloris, které bude doprovázet Litomyšlský symfonický orchestr. Na koncertu zazní především „Missa Brevis“ od Jiřího Pavlici. Koncertu bude předcházet Tříkrálový průvod.


Další miliardy do ekologizace Elektrárny Chvaletice

Nové evropské limity na prachové částice splní díky látkovým filtrům za cca 1,5 miliardy korun. Technologie se osvědčila v sesterské Teplárně Kladno, která v loňském roce přešla do vlastnictví skupiny Sev.en Energy. Teplárna Kladno jako jeden z nejmodernějších energetických zdrojů v ČR ve spolupráci s Technickou univerzitou Drážďany realizuje výzkumný program, který prokazuje, že látkové filtry mají vysokou účinnost při čištění spalin, a to nejen od emisí prachových částic, ale také od rtuti a dalších škodlivin.
„V první fázi ekologizace elektrárny jsme chtěli snížit emise prachových částic prostřednictvím tzv. elektrostatických odlučovačů. Realizace projektu však nevedla k očekávaným výsledkům, což byl i jeden z důvodů vypovězení smlouvy s dodavatelem. Proto jsme se rozhodli změnit technologii a přímo se nabízelo využít zkušeností sesterské Teplárny Kladno,“ říká generální ředitel Elektrárny Chvaletice Václav Matys. „Technologie látkových filtrů byla již úspěšně odzkoušena v USA i Evropě. K zachytávání prachových částic se v Česku běžně používají tzv. elektrostatické odlučovače. Látkové filtry oproti nim pracují čistě na bázi mechanického záchytu ve speciální filtrační tkanině, která se skládá z nejmodernějších materiálů včetně nanotechnologií.
„Filtr je rozdělen do několika komor, které se cyklicky zařazují do proudu spalin. Když se komora zanese prachem, uzavře se a prostřednictvím protiproudého rázu se vyčistí stlačeným vzduchem. Odloučené částice potom putují do skladovacích sil k odvozu. Díky tomuto principu zařízení podstatně zlepší nejen záchyt pevných částic, ale též přispěje ke snižování emisí dalších znečišťujících látek,“ vysvětluje Petr Karafiát.
Kvůli vysoké výrobě a nedostatečným výsledkům dosavadní ekologizace v oblasti emisí prachových částic musela Elektrárna Chvaletice ke konci loňského roku požádat o výměnu emisních stropů. Elektrárna Chvaletice se dohodla na výměně části emisních stropů se třemi energetickými zařízeními: Elektrárnou Opatovice, Teplárnou Komořany a Plzeňskou teplárnou. Tento krok nijak nezvýší celkové množství emisí v ovzduší a je zcela v souladu s českou legislativou.


Státní opera Praha byla slavnostně otevřena

Velkolepý slavnostní koncert znovu po třech letech "otevřela dveře" Státní opery, která prošla generální rekonstrukcí. Symbolicky, v neděli 5. ledna 2020, přesně 132 let od jejího prvního otevření v roce 1888, zazněly jako první tóny ouvertury Mistrů pěvců norimberských Richarda Wagnera, pod taktovkou hudebního ředitele Státní opery Karl-Heinze Steffense. Operní galavečer s podtitulem Státní opera v proměnách času (1888–2018) reflektuje nejslavnější kapitoly pozoruhodné historie Státní opery.  Pod taktovkou hudebního ředitele Státní opery Karla-Heinze Steffense se představili významní sólisté Opery ND a SO a další čeští i mezinárodní hosté například Pavel Černoch, Eva Urbanová, Kateřina Kněžíková či slovenský basista Peter Mikuláš (spolu s Orchestrem a Sborem Státní opery). Orchestr a Sbor Státní opery v průběhu večera mimo jiné zahrál Janáčka, Smetanu, Pucciniho, Wagnera a mnoho dalších. Slavnostní večer přenášela v přímém přenosu Česká televize i další zahraniční televizní stanice.
Kritika však byla nemilosrdná. Naznačuje, že rekonstrukce budovy Státní opery se opravdu povedla, zatímco  nyní  potřebuje další rekonstrukci především její soubor.  Umělecký ředitel opěry Per Boye Hansen  má tedy před sebou tvrdou práci. Při jeho nástupu do funkce se v souborech vzedmula vlna kritiky a dokonce byla vyhlášena stávková pohotovost. Mezi odpůrce patřila např. v České Třebové dobře známá Eva Urbanová. Přesto na zahajovacím koncertu vystupovala (a údajně se jí árie Kostelničky příliš nepovedla)....
Lukáš Vondráček zahraje Chopina s Pražskými symfoniky

Klavírista Lukáš Vondráček (*1986) změnil své loňské rozhodnutí o zrušení lednových koncertů v Praze. Talentovaný hudebník, který jako první Čech v roce 2016 vyhrál prestižní klavírní soutěž královny Alžběty v Bruselu, vstoupí 15. a 16. ledna 2020 v Obecním domě na koncertu Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Na programu bude Chopinův Druhý klavírní koncert. Připomeňme, že Lukáš Vondráček, původem z Opavy,  vystoupil opakovaně také na koncertech v České Třebové, také se svojí maminkou.  Na webu je řada Vondráčkových prohlášení, převládá takové, že původní odvolání koncertu  mělo za důvod podnítit debatu o obsahu a stylu domácí hudební kritiky. Důvodem pro to, aby vystoupil bylo pak samotné Chopinovo dílo.
V České Třebové vystoupil Lukáš Vondráček 1. října 2004 na mimořádném koncertu KPH v Malé scéně, na další návštěvě s maminkou uvedli operu Ohňostroj hrou na dva klavíry. Byl také přijat na českotřebovské radnici. Celkem Vondráček přijel do České Třebové čtyřikrát, naposledy v pátek 6. června, kdy vystoupil  ve velkém sále Kulturního centra.  Světový klavírista první třídy Lukáš Vondráček, který přijel do České Třebové přijel, opět v doprovodu své maminky. Tyto koncerty bylo možné realizovat jen díky doc. Mgr. Františku  Preislerovi a jako kontaktům.  (mm)
První dvě fotografie jsou z vystoupení  v červnu 2014 na mimořádném koncertu KPH. Vpravo současné foto.