Tříkrálové koncerty v České Třebové 2001 - 2019               
Tříkrálový koncert je každým rok vyvrcholením Tříkrálové sbírky, která je uznávána jako nejužitečnější charitativní akce nejen v našem městě, ale pro její plošné působení také vlastně v celé republice.  V České Třebové se věnuje přípravě Tříkrálového koncertu velká pozornost.. Pravidelným účastníkem je smíšený pěvecký sbor Bendl, který se účastní všech dosud pořádaných koncertů pravidelně ještě se některým dalším pozvaným sborem.  Byly i větší projekty, kterých se zpravidla účastnil Litomyšlský symfonický orchestr.  Stalo se tak např. v roce 2015 kdy v první části koncertu zazpíval smíšený pěvecký sbor Bendl, pak Litomyšlský symfonický orchestr pak uvedl dvě skladby ze svého repertoáru od J. S. Bacha a E. Griega  a v závěrečné části pak vystoupila obě hudební tělesa s pásmem spirituálů Když Betlém nespí.  Na Tříkrálovém koncertu 8. ledna 2005 byla ve spolupráci sborů Bendl Česká Třebová a Otakar Vysoké Mýto s Litomyšlským symfonickým orchestrem řízeným Janem Šulou  provedena Missa Pastoralis F. X. Brixi.
Celkem lze v archivu Českotřebovského deníku získat informace o všech pořádaných Tříkrálových koncertech v letech 2001 - 2019. Během této doby na všech koncertech vystoupil pěvecký sbor Bendl, sedmkrát vystoupil dětský pěvecký sbor Kajetánek, třikrát pěvecký sbor českotřebovského gymnázia, dvakrát Litomyšlský symfonický orchestr. Dvakrát jsme měli zahraničního hosta: Taáky fajny chor z Olavy a sbor Lilija Ralbic. Letos se bude 11. ledna konat jubilejní 20. Tříkrálový koncert

Z Tříkrálových koncertů Čt. zpravodaj pravidelně pořizoval dokumentaci, a proto máme možnost připomenout koncerty v letech 2001 - 2019, tedy po celou dobu pořádání Tříkrálové sbírky :


Tříkrálový  koncert 10. ledna 2015

Účinkovali:  smíšený pěvecký sbor Bendl Česká Třebová, sbormistr Mgr. Josef Menšík
Litomyšlský symfonický orchestr, dirigent David Lukáš Klavírní doprovod Blanka Poukarová
V první části koncertu zazpíval smíšený pěvecký sbor Bendl písně: Den přeslavný, Slovácká koleda, U Betléma dnes Maria, Anděl páně. Host českotřebovského koncertu - Litomyšlský symfonický orchestr pak uvedl dvě skladby ze svého repertoáru od J. S. Bacha a E. Griega  a v závěrečné části pak vystoupila obě hudební tělesa, která v loňském roce 2014 tak dobře spolupracovala zejména na projektu Stabat mater Antonína Dvořáka. Společně předvedla pásmo spirituálů Když Betlém nespí. 
Úplný závěr koncert byl tradiční - Tři králové jdeme k Vám a štěstí zdraví vinšujem Vám a chorál Narodil se Kristus pán.....
Koncert měl dobrou návštěvnost, vynikající uměleckou úroveň. konal se za dobrých podmínek. I když podle kalendáře začínala druhá dekáda ledna, bylo téměř jarní počasí, což pocítili návštěvníci koncertu zejména když vycházeli z kostela. 

Tříkrálový koncert  11. ledna  2014

V programu vystoupil českotřebovský smíšený pěvecký sbor Bendl, který řídili sbormistři Josef Menšík a Pavla Skopalová. Koncert uváděla Zuzana Kupková, klavírní doprovod Blanka Poukarová, housle Jitka Nováková.  Z programu Bendla: Kraft - Benedicamus Domino, Mapelli - Ave Maria, Purcell - Fanfare, Lukáš - Pater Noster, Co se tak svítí v Betlémě, Michna - Anděl Páně zvěstuje, Haydn - Tui sunt coeli, Cikker - Nynej, nynej Jezulátko, Na Vánoce. V druhé části vystoupil  studentský pěvecký sbor gymnázia  se sbormistryní Kamilou Pavlíkovou, oživením jistě bylo i to, že si  program této části koncertu uvedli studenti sami. Závěrem pak sbory zpívaly společně: Panis Angelicus, Narodil se Kristus Pán a  tradičně My tři králové jdeme k Vám.... 

Tříkrálový koncert 2013

V I. části koncertu  vystoupil smíšený pěvecký sbor Bendl Česká Třebová, řídili Mgr. Josef Menšík a Ing. Pavla Skopalová, klavírní doprovod Blanka Poukarová.  Bendl  Tříkrálovým koncertem zahájil koncertní činnost  v roce, kdy si připomene již 90. výročí založení sboru. V druhé části vystoupil pěvecký sbor Gymnázia Česká Třebová pod vedením Mgr. Kamily Pavlíkové. Početný sbor vznikl na českotřebovském gymnáziu teprve v loňském roce 2012, nejdříve vystupoval především na školních akcích a od adventní doby  také na veřejnosti. Zásluhu na dobré úrovni nově vytvořeného sboru má především jeho sbormistryně Mgr. Kamila Pavlíková, ale jistě i to, že se podařilo sborový zpěv na gymnáziu zavést od stávajícího školního roku také jako nepovinný předmět.  Bendl na Tříkrálovém koncertu  vystoupil s kvalitní instrumentální skupinou a především vynikající klavíristkou, vynikající dvojicí sólistek a naznačil, že každé jeho další vystoupení bude  vždy  nově obohaceno.  Mimo vynikajícího výběru skladeb je třeba také obdivovat kvalitní anglickou výslovnost  písní zpívaných v originále....  Na závěr Tříkrálového koncertu zazněly v zaplněném kostele sv. Jakuba ve společném vystoupení obou sborů  koledy Tichá noc a Narodil se Kristus pán. Pak přišli tři králové....

2012 - Bendl koncertoval sám s posilou instrumentální skupiny učitelů ZUŠ

V sobotu podvečer od 16 hodin se v zaplněném kostele sv. Jakuba v České Třebové konal další ze série benefičních Tříkrálových koncertů. Získal si již velkou tradici a je symbolickým zakončením vánočních svátků v našem městě. Na koncert zvou pravidelně také trojice králů pod vedením dospělé osoby v rámci Tříkrálové sbírky, jejíž je také Tříkrálový koncert součástí.  Na letošním programu se měly podle původní dohody podílet dva pěvecké sbory. Bendl měl být vlastně sborem hostitelský a hlavní část programu měla být v režii Břevnovského chrámového sboru Praha. Bylo se tedy na co těšit.  Bohužel vysoká nemocnost ve sboru znamenala nakonec odvolání zájezdu pražského sboru a tedy i totální změnu dramaturgie koncertu. Bendl se zhostil této úlohy na jedničku a koncert zvládl sám s posilou instrumentální skupiny učitelů českotřebovské ZUŠ. Opět to byl velký zážitek...

Tříkrálový koncert 2011

V neděli 9. ledna odpoledne po 16 hodině se konal další ročník Tříkrálového koncertu, jehož výtěžek bude připočten k letošní Tříkrálové sbírce, kterou pořádá Farní charita.  Ani letošní  Tříkrálový koncert se neobešel bez spolupráce se smíšeným sborem Bendl Česká Třebové, jeho hostem byl tentokrát sbor Schola od sv. Prokopa z Dlouhé Třebové. Po úvodním vystoupení na kůru - Eva Vaverková (zpěv), Lenka Votavová (flétna) a Blanka Poukarová (varhany) vystoupila Schola od sv. Prokopa  pod vedením sbormistra Františka Mikeše, který také program sboru uvedl. Sbor má v Dlouhé Třebové velmi dlouhou tradici, dobrou úroveň, ve sboru zpívá také řada členů sboru Bendl. Zajímavé byly také sbory zpívané s instrumentálním doprovodem (Kytary, housle, kontrabas) . Druhá polovina koncertu patřila sboru  Bendl. Jeho program uvedla Víta Balcerová. První čtyři skladby dirigoval sbormistr Mgr. Jiří Kadavý a závěrečnou část pak Mgr. Josef Menšík.


Tříkrálový koncert 2010

V sobotu 9. ledna 2010 vystoupil českotřebovský smíšený pěvecký sbor  Bendl a jako host Lanškrounský smíšený sbor, se kterým vystupoval na podzim v společném koncertu v Boršově u Moravské Třebové. Tam došlo k pozvání a k dohodě, která vedla k sobotnímu vystoupení na našem prestižním Tříkrálovém koncertu 2010. I letos byl hlavním činitelem koncertu pěvecký sbor Bendl a jeho sbormistři Mgr. Josef Menšík a také  Jiří Kadavý, studující VŠMU v Bratislavě.  V programu Bendla byly nově nastudované skladby, velmi působivá byly i sólová vystoupení jeho členů, zejména sopranistky Evy Vaverkové. Překvapením pro všechny byla také instrumentální spolupráce s trumpetistou Kryštofem Poukarem a smyčcovým kvartetem českotřebovské ZUŠ. Program Bendla: 1. Exultate justi, 2. Ave Maria, 3.Vzhůru bratři. 4.Tam mezi volkem, 5. Pie jesu, 6. Den přeslavný, 7. Pastores (F.X. Brixi). V druhé polovině koncertu pak bylo pro všechny příjemným zážitkem  lanškrounského smíšeného sboru  pod vedením sbormistryně.Mgr. Vladimíry Jetmarové.  Závěr koncertu byl srdečný a klasický. Oba sbory  Bendl a také Kajetánek (a všichni přítomní) zazpívali chorál Narodil se Kristus pán. Další z tohoto koncertu se v archivu nedochovaly.

Tříkrálový koncert 2009 

V sobotu 3. ledna podvečer se v kostele sv. Jakuba konal další vynikající Tříkrálový koncert, Zpíval Kajetánek a Bendl, sbormistři Petra Helebrandová, Josef Menšík a  navíc jednu skladbu (Ave Maria) dirigoval také Jiří Kadavý, studující VŠMU v Bratislavě. Kostel byl skutečně zcela zaplněn do posledního místa. Tříkrálový koncert, který měl  nejen velkou úroveň společenskou, ale také i uměleckou.  Zajišťuje ji především pěvecký sbor Bendl a také sbor ZUŠ Kajetánek. V programu Bendla byly skladby  Jubilate Deo, Signum, Ave Maria, Chuť snů, Rorandi Coeli, 4 moravské koledy, Pánbůh Vám zaplať, Adeste fideles a pak společně s Kajetánkem zazněla Tichá noc. Závěr koncertu byl srdečný a klasický. Oba sbory  Bendl a Kajetánek (a všichni přítomní) zazpívali chorál Narodil se Kristus pán a při zpěvu "My Tři králové jdeme k Vám"  skutečně přišli Tři králově odměnili posluchače sladkostmi, posluchačům se představili sbormistři Josef Menšík, Jiří  Kadavý, Petra Helebrandová, také  Blanka Poukarová (klavírní doprovod) a moderátorka koncertu Zuzana Vondrová.
Tříkrálový koncert 2008

V r. 2008  vystoupilo pěvecké sdružení Slezská Ostrava se sbormistrem Janem Spisarem.  Toto sdružení již v České Třebové jednou vystoupilo na slavnostním koncertu k 200. výročí postavení kostele sv. Jakuba 3. listopadu 2001. Pěvecké sdružení Slezská Ostrava je smíšený pěvecký sbor, který působí v Ostravě od roku 1989. Koncertoval  v 10 evropských zemí, také i v zámoří v Severní a Jižní Americe, v Thajsku. Základ sboru tvoří nadšenci pro sborový zpěv z řad studentů středních i vysokých škol, učitelé a lidé dalších povolání zejména z ostravského regionu. Také Bendl se na koncertu vytáhl a představil obměněný repertoár. Je nutné ocenit, že během posledního měsíce vystupoval na třech koncertech v České Třebové a Vysokém Mýtě a to s obměněným programem
V první polovině koncertu  po první skladbě na varhany a trubku, přednesené Kryštofem Poukarem, vystoupil pěvecký sbor Bendl. Přednesl osm skladeb: Jubilate, Čtyři moravské koledy, Ave Verum - Gounod, Rorando coeli, Chuť snů, V půlnoční hodinu,  Anděl Páně, Zvláště poslední  skladba Ride The Chariot se sólovým vystoupením sopranistky Martiny Houdové byla přijato s velkým nadšením zaplněného kostela. Předěl sborových vystoupení patřil žákům varhanního oddělení ZUŠ Svitavy, kteří přednesli tři klasické  a krásné varhanní skladby. Byl to dobrý tah, varhany (a zejména Bachova Toccata a Fuga) daly koncertu slavnostní dojem.  Škoda že žáci svitavské školy hráli nahoře na kůru a posluchačům koncertu se nepředstavili.
Vystoupení pěveckého sdružení Slezská Ostrava  každého přesvědčilo, že vystupují prakticky profesionálové. Ostravský sbor odpoledne zkoušel před koncertem ve vyhřáté faře. Jejich vyvážené a dobře komponované vystoupení  zmrzlé posluchače opravdu rozehřálo. Nikdo nelitoval, že přišel. Naopak - je pro nás velkou ctí, že si světoznámý pěvecký sbor vynikajících kvalit našel čas k tomu, aby cestoval začátkem ledna na jeden koncert do České Třebové. Po večeři a společenském posezení s Bendlem v malém sále Národního domu pak ještě večer zpět nočním  rychlíkem většina sboru odjela zase zpátky do Ostravy.  Sedm členů ostravského sboru zůstalo na noc v rodinách Bendlovců.  Vystoupení tak kvalitního sboru v České Třebové pro nás bylo velkým vyznamenáním.

Tříkrálový koncert 2007
Hostem sboru Bendla byl 6. ledna 2007 smíšený pěvecký sbor z našeho partnerského města Olawa, který byl velmi příjemným obohacením tradičního tříkrálového programu.  Koncert získal během let u českotřebovského publika velkou oblibu. První  vystoupil v první části koncertu pod vedením svého sbormistra Josefa Menšíka pěvecký sbor Bendl v plném složení. Přednesl s tradiční vysokou kvalitou pásmo koled a dalších vánočních písní, překvapením pro posluchače pak jistě bylo provedení  pastorely F.X. Brixi  v doprovodu smyčcové instrumentální skupiny. V druhé části programu koncertu pak vystoupil jedenadvacetičlenný smíšený pěvecký sbor Taáky fajny chor, který vedl pan Jacek Chlebny z gymnázia Olawa, který přednesl řadu zajímavých písní, ukolébavek, koled. Na jeho koncertním vystoupení byla znát vysoká kvalita olawské pěvecké školy i to, že tamní mládež získává pěvecké školení od mládí. Při poslechu a sledování koncertu jsme mohli Olawským závidět, jaký mají mládežnický sobor vysokých kvalit. byl rozhodně vynikajícím reprezentantem  našeho partnerského města v České Třebové a je škoda, že zde vystupoval poprvé.  Rádi bychom se těšili na jeho další koncerty. Na závěr koncertu pak oba sbory společně zazpívali  i se svými posluchači chorál "Narodil se Kristus pán". (Fotografie zatím v archivu hledám, našel jsem jen náhled....)
Tříkrálový koncert 2006

V sobotu 7. ledna 2006 na Tříkrálovém koncertu vystoupily  tři pěvecká tělesa vynikající kvality. Byl to dokonce koncert mezinárodní, neboť společně s českotřebovským  Bendlem vystoupil jeho družební sbor z Ralbic, městečka v Lužici  ležící nedaleko českých hranic, ovšem z německé strany. Koncert splnil všechna očekávání, která do něho byla vložena. 
V úvodu koncertu vystoupil dětský pěvecký sbor zdejší Základní umělecké školy Kajetánek, vedený sbormistryní  Petrou Helebrandovou s pásmem  čtyř vánočních písní, poté vystoupení Bendla, který se představil v plné síle se všemi svými členy. Mimo klasických skladeb svého repertoáru přednesl i několik nových věcí, např. v úpravě M. Uherka.  Dále vystoupil  pěvecký sbor lužickosrbský sbor Lilija, který přijel do České Třebové v poněkud oslabené sestavě. Z třicetičlenného sboru mohlo na Tříkrálový koncert přijet jen 13 členů.  Ve svém vystoupení přednesl nám neznámé lužickosrbské koledy ale  také dvě skladby známější, např. Kajke swětlo . Poté nastoupil opět Bendl, který přednesl Offertorium při Jitření Božího narození s orchestrálním doprovodem a pak se v závěru programu konalo společné vystoupení obou "dospělých" sborů, které přednesly tři části z ralbické mše Petra Pálky, bývalého sbormistra sboru Bendl: Kyrie, Haleluja Ite, missa est.  Tuto mši oba sbory provedly společně v roce 2004 nejdříve v Ralbic, poté znovu v české premiéře v České Třebové a Dlouhé Třebové. Na úplný závěr pak přišel oba sbory posílit ještě Kajetánek, a by chorál "Narodil se Kristus pán" byl (za současného zpěvu všech účastníků koncertu ještě hlasitější.....  celkem bylo na Tříkrálovém koncertu předneseno 22 skladeb. Všechny byly zaznamenány díky p. Jiřímu Kadavému na minidisk, tuto nahrávku koncertu dostali hosté z Ralbic na památku již další den před odjezdem.

Tříkrálový projekt v lednu 2005

A jako bonus uvádím ještě dvě fotografie a odkaz na článek z tříkrálového projektu z 8. ledna 2005, ve kterém vystoupil Litomyšlský symfonický orchestr s pěveckými sbory Bendl Česká Třebová, Otakar Vysoké Mýto.  Zcela zaplněný kostel byl svědkem provedení mše Missa Pastoralis D dur Františka Xavera Brixi. Jako sólisté vystoupili Filip Dvorský - tenor, Otakar Karlík - bas, Ivana Lukášová - soprán a Ludmila Horová - alt. Provedení řídil Jan Šula.   Více ZDE


Tříkrálový koncert 2004

Tříkrálový koncert se v tomto roce 2004 uskutečnil  v sobotu 3. ledna v den zahájení letošní Tříkrálové sbírky. V zaplněném kostele vystoupil dětský pěvecký soubor Kajetánek pod vedením Petry Helebrandové a smíšený pěvecký sbor Bendl se sbormistrem Mgr. Josefem Menšíkem. V první části koncertu vystoupil  Kajetánek s pásmem koled a vánočních písní, který zakončil známou koledou Tichá noc. Doprovod na varhany zajistila Milada Hamplová.  Poté nastoupil smíšený sbor Bendl, který přednesl sborové skladby i se sólovými party  s velkou dokonalostí. Na závěr koncertu pak oba sbory společně zazpívaly koledu "Narodil se Kristus pán" a přišli tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar rozdali přítomným čokoládové mince pro štěstí....
V celé republice působí celkem 13 500 koledníků, v samotné České Třebové působí 26 trojic, vždy s dospělým člověkem. Hlavním organizátorem sbírky v České Třebové ale i v dalších obcích v okolí je Růžena Lomarová.

Tříkrálový koncert 2003

Farní charita pořádala v prvních dnech nového roku další ročník Tříkrálové sbírky. Jde o celostátní akci, zaměřenou  na pomoc konkrétním lidem a projektům. Po městě se v době od 3. ledna do 8. ledna rozešly skupiny skautů a katolické mládeže vždy se svým dospělým patronem. Celkem ve městě chodilo 28 trojic. Před dveřmi vždy zazpívali seznámili navštívený dům s účelem sbírky. Mimo prostředků na provoz občanské poradny v Ústí n.O. budou prostředky využity i pro dva občany - vozíčkáře z České Třebové, které prodělaly dětskou obrnu. V neděli 5. ledna se jako součást této akce konal "Tříkrálový koncert"  v kostele sv. Jakuba. Dobrovolné vstupné z této akce bude věnováno  také na tuto sbírku. Kostel byl téměř zaplněn a program koncertu velmi dobře přijat.  V první části koncertu vystoupil pěvecký soubor Kajetánek, v druhé části sbor Bendl. Na závěr pak vystoupily oba sbory společně a přednesly dvě známé koledy "Tichá noc, svatá noc" a "Narodil se Kristus pán". 

Tříkrálový koncert 2002

Ve dnech 3. - 7. ledna navštěvují domácnosti v našem městě skupinky Tří kráků s dospělým patronem a do zapečetěné kasičky vybírají na Tříkrálovou sbírku. Na její obohacení sloužil i Tříkrálový koncert, který se konal mrazivou v sobotu 5. ledna 2002 v podvečer v kostele sv. Jakuba. Na koncertu vystoupil dětský pěvecký sbor Kajetánek ZUŠ Česká Třebová pod vedením Petry Helebrandové a pěvecký sbor Bendl pod vedením Mgr. Josefa Menšíka. 
 
Tříkrálový koncert 2001

 My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví  vinšujem Vám…..
 Tuto písničku mohli slyšet všichni, kteří byli navštíveni skupinkou dětí – tří králů, za doprovodu dospělého, který nesl tříkrálovou kasičku.  V České Třebové a v okolních vesnicích  (Dl. Třebové, Rybníku, Skuhrově a Damníkověchodilo  celkem 25 skupinek – tedy 25  dospělých a téměř 80 dětí. Každá skupinka měla přidělenou oblast města, kde ve dnech 5. a 6. ledna  2001, navštěvovala naše domovy.  Celkem se vybrala obdivuhodná částka   90.811,90 Kč. Velký dík patří všem vedoucím skupinek, všem dětem a skautům.  Všichni totiž za nepříznivého počasí rozdávali lidem radost, vykouzlili úsměv na tváři a často i slzy dojetí.
Celá akce byla ukončena „ Tříkrálovým koncertem“ v chrámu sv. Jakuba. Poděkování patří dětskému pěveckému sboru Kajetánek, jmenovitě panu řediteli  ZUŠ Mgr. B. Mimrovi, který bez váhání zastoupil onemocnělou dirigentku P. Helebrandovou.  Dále členům pěveckého sboru Bendl, který vystoupil pod vedením Mgr. J. Menšíka. Koncert byl důstojným ukončením této zdařilé akce a pro nás, diváky,  nezapomenutelným zážitkem.