Českotřebovský deník 9/2020 (8/1)      

Nové dotační programy na rok 2020


Došlo k několika změnám. Jedna z hlavních změn spočívá v případě pořádání akcí: Podmínkou poskytnutí finanční dotace bude zveřejnění data konání akce na webových stránkách města prostřednictvím e-mailové adresy epodatelna@ceska-trebova.cz směrované na mediálního asistenta města a odbor školství, kultury a tělovýchovy, nejméně 15 dní před konáním akce.
V Programu na podporu kultury a vzdělávání pro rok 2020 došlo k několika změnám (hlavní změny): Žadatel může žádat na činnost příjemce, nebo na jednorázové projekty a akce, ale ne na obojí. V případě poskytnutí dotace na činnost je podmínka uspořádání nebo účast na akci pořádané na území města Česká Třebová. Žadatelem na činnost příjemce může být pouze právnická osoba, na jednorázové projekty a akce právnická i fyzická osoba. V případě vydání knihy je podmínkou, aby byla vydána v tom roce, kdy byla dotace poskytnuta. Žadatelem nemohou být příspěvkové organizace zřizované poskytovatelem.
V Program na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních a kulturních zařízení pro rok 2020 došlo k doplnění povinnosti příjemce mít majetek ve vlastnictví po určitou dobu. Dále, že žadatelem nemohou být příspěvkové organizace zřizované poskytovatelem.
V Programu na podporu sportovních akcí pro rok 2020 došlo ke změně ve výši poskytnuté dotace, která nepřekročí 70% uznatelných nákladů. Uznatelné náklady se nevztahují na pořizování dlouhodobého majetku.
Při předložení vyúčtování je příjemce dotace povinen prvotní doklad prokazující použití dotace viditelně označit uvedením „financováno z rozpočtových prostředků města Česká Třebová a číslo smlouvy poskytnuté dotace“. Příjemce uvede toto označení zejména na originálech výdajových pokladních dokladů a dále pak na originále faktur, paragonů a smluv.
Všechny změny najdete v příslušných dotačních programech uložených na stránkách města (spolu s příslušnými formuláři).

Dlouhodobě pronajmu zrekonstruovaný, částečně zařízený a zateplený byt 2+1 (55m2) v prvním patře (výtah) na Novém náměstí v ČT. Zahrada u domu, sklep, plastová okna. Klidná a bezpečná lokalita. Cena 8 000,- (nájem, topení, voda) + cca 500,- (elektřina, plyn). Vratná kauce 8 000,- (jeden nájem dopředu). Ideální pro dva nekuřáky. Bez velkých zvířat. Tel.: 737 866 423.

Volná místa na radnici

Referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví - odd. sociálně právní ochrany dětí - ZDE
Referent odboru školství, kultury a tělovýchovy - více ZDE
Referent odboru životního prostředí pro oblast vodního hospodářství. více ZDE
 
Volné sociální byty na Semanínské ulici

Město Česká Třebová podle čl. II Pravidel č. 3 pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová pro sociálně potřebné občany a rodiny vyhlašuje k pronájmu 2 volné byty o velikosti 1+1 na Semanínské ulici v České Třebové: - byty č. 17 v čp. 2084 a č. 20 v čp. 2086. Žádosti o byt si mohou zájemci vyzvednout na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Třebová. Vyplněné žádosti se všemi přílohami je nutno předat do podatelny MěÚ nejpozději v pátek 14.02.2020.
 
Nový most do Polska v Neratově

V Neratově byl těsně před Vánoci otevřen nový dřevěný most, který spojuje Českou republiku s Polskem. Vznikl v rámci projektu Česko-polská hřebenovka. Je to krásná stavba, kterou ocení hlavně pěší turisté, cyklisté nebo v zimě běžkaři. Divoká Orlice kopíruje hranici. Až dosud tak turisti museli na nejbližší překonání jejího koryta do 8 kilometrů vzdálených Bartošovic nebo 12 kilometrů daleko do Orlického Záhoří.
Sdružení Neratov, o. s., vzniklo v roce 1992 ve vysídlené pohraniční vsi. Jeho cílem je navrátit život vysídlené obci a obnovit poničené poutní místo smíření v Neratově, jehož poutní tradice sahá až do 17. století. Za bezmála dvacet let svého působení dosáhlo Sdružení Neratov mnoha úspěchů, mnoho cílů ale ještě zůstává nesplněno.   V současnosti má Neratov již 50 stálých obyvatel funguje zde obchod, hospoda, rekreační chata, společná jídelna sdružení je největším zaměstnavatelem v okolí .
Neratov je známým poutním místem od 60.let 17. století, kdy rokytnický farář nechal podle svého snu vyřezat milostnou sošku Panny Marie, která byla 15. srpna 1661přenesena z Rokytnice do Neratova. V letech 1723 - 33 vystavěn nový kostel Panny Marie Nanebevzaté, pravděpodobně podle plánů G.B. Alliprandiho. Zajímavá je především jeho severojižní orientace.
Dne 10. května 1945 kostel po zásahu střelou z pancéřové pěsti Rudé armády vyhořel. Požár roztavil hodinový stroj i zvon, avšak interiér byl uchráněn silnými cihlovými klenbami. I přes snahu místních obyvatel o opravu se v roce 1957 propadly klenby. V roce 1973 byl na trosky kostela vydán demoliční výměr, ale na demolici naštěstí nezbyly finanční prostředky. V roce 1992 byl kostel zapsán do Státního seznamu památek. Obnovu provádí Římskokatolická farnost Neratov ve spolupráci se Sdružením Neratov. V roce 1991 se zde konala první pouť. Od té doby se vytvořila nová neratovská tradice.  V roce 2006 - 2007 byl kostel zastřešen,což vytvořilo podmínky pro jeho další všestranné využití k náboženským i kulturním účelům. Pokračuje oprava vnějších zdí a základů schodiště, úprava interiéru a okolí kostela včetně vybudování zázemí pro přicházející poutníky. V budoucnu se počítá s navrácením původního rokokového schodiště a barokních věžních bání.
 
Informace z Občanské poradny

Začátkem roku přicházejí v účinnost novinky, které během loňského roku schválila vláda. Pro letošní rok tu máme tyto změny:
Vláda schválila nárůst minimální mzdy o 1.250,- Kč. Od 1. 1. 2020 minimální mzda činí 14.600,- Kč.
Zvýšení důchodů. Navýšení bude v rozmezí 617 Kč až 1.137 Kč. Důchody se zvýší automaticky od lednové splátky, netřeba o zvýšení žádat. Důchodci starší 85 let budou mít navíc měsíční důchod vyšší o 1 000 Kč, důchodci starší 100 let o 2 000 Kč.
Rodičovský příspěvek se zvyšuje na částku 300.000,- Kč, pro vícerčata na 450.000,- Kč. Tato změna se týká těch rodin, které aktivně čerpají po 1. 1. 2020 rodičovský příspěvek či od 1. 1. 2020 čerpat začnou.
Přesná částka navýšení pro jednotlivé rodiny bude záviset na věku dítěte, na předchozích příjmech rodičů a na výši vyčerpaného původního rodičovského příspěvku. Některé rodiny tedy nestihnou vyčerpat celkovou dorovnanou částku 80.000,- Kč.
E-neschopenky. Změna se dotkne pouze „neschopenek“ (rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti). Ostatní nemocenské dávky se budou nadále zpracovávat v papírové podobě. Veškeré informace o nemoci či úrazu budou lékařem zaznamenávány elektronicky a zaměstnavatel do nich může prostřednictvím ePortálu nahlédnout. Lékař pro pacienta vytiskne průkaz práce neschopného pojištěnce.
Informace o provozní době a kontakty na občanskou poradnu najdete na www.uo.charita.cz nebo je získáte na telefonu 734 281 415.Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat.


Českotřebovský druholigový tým žen na přeborech ČOS až na osmém místě

První víkend v novém roce 2020 se konalů přebor České obce Sokolské, tradičně pořádaný v Chocni, kde jsou pro volejbalový turnaj dobré podmínky.  Ženské části volejbalového přeboru ČOS se zúčastnilo celkem osm družstev. Hrálo se ve dvou čtyřčlenných skupinách, kde první dva celky postoupily o konečné umístění 1. - 4. místo a týmy, které obsadily v základní skupině 3. a 4. místo, v neděli bojovaly o 5. - 8. místo.
Turnaj Třebovačky rozehrály velice dobře, když jsme v prvním zápase porazily Sokol Frýdek-Místek 2:1 na sety a následně Sokol Praha-Nusle poměrem 2:0 na sety. Poslední sobotní utkání jsme podlehly 0 : 2  Brnu - Juliánov a to pro nás znamenalo třetí příčku ve skupině druhé místo a tím  postup do první čtyřky  utekl o pouhý jeden set. V neděli  se hrálo o umístění na 5. až 8. místě  Přání vybojovat páté místo, se splnit nepodařilo. S prohrami 1:2 a 0:2 s týmy ze Šlapanic a pražského Žižkova obsadily ženy TJ Sokol Česká Třebová až osmé místo.


Jak je legislativně upraveno možné zvyšování nájemného

Úprava zvyšování nájemného je obsažena v § 2248 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „NOZ”) Ustanovení § 2248 NOZ, stanoví, že pronajímatel a nájemce se mohou dohodnout na případném zvyšování (popř. i snižování) nájemného. V případě, že si strany zvyšování nájemného sjednají, řídí se zvyšování nájemného primárně obsahem jejich dohody.
Pokud smluvní strany možnost zvyšování nájemného nesjednají (a současně výslovně zvyšování nájemného ani nevyloučí), lze použít postup stanovený v § 2249 odst. 1 a odst. 3 NOZ, podle kterého pronajímatel může nájemci navrhnout zvýšení nájemného až do výše srovnatelné obvyklému nájemnému v daném místě, pokud takové zvýšení spolu s tím, ke kterému došlo v uplynulých třech letech, nepřekročí hranici dvacet procent. V případě, že nájemce s návrhem nebude souhlasit nebo se k návrhu nevyjádří do dvou měsíců od dojití návrhu, má pronajímatel právo obrátit se na soud ve lhůtě dalších tří měsíců, a nechat určit výši obvyklého nájemného soudně.
Pronajímatel je tedy při zvyšování nájemného, které nebylo předem dohodnuto omezen, a to jednak časově, neboť návrh na zvýšení nelze učinit nájemci dříve než po uplynutí dvanácti měsíců od posledního zvýšení, a dále i co do výše, do jaké lze zvýšení navrhnout. Pokud by pronajímatel návrh, který je v rozporu s výše uvedenými podmínkami předložil, bylo by takové jednání stiženo vadou relativní neplatnosti.
Při sjednávání inflační doložky je třeba rozlišovat, za se jedná o smlouvu, která již byla dříve uzavřena a ve které nebyl způsob zvyšování nájemného sjednán, nebo o smlouvu nově uzavíranou.
V prvém případě (tedy u smluv již sjednaných), nelze nájemci inflační doložku jednostranně vnutit. Dohoda o zvyšování nájemného musí být uzavřena ze svobodné vůle obou stran tedy nájemce i pronajímatele. Pokud k dohodě nedojde, je pronajímatel (jak bylo výše uvedeno) oprávněn postupovat podle § 2249 odst. 3 NOZ a domáhat se určení místně obvyklého nájemného soudně. Ani soud však nemůže nájemci vnutit uzavření inflační doložky, neboť je oprávněn rozhodovat pouze o určení nájemného v místě a čase obvyklého.
Případná dohoda je zcela v kompetenci smluvních stran. Pokud se tedy nájemce zaváže zohlednit ve zvýšení nájemného i inflaci za minulá období je taková dohoda platná a vývoj nájemné ho se promítne do nově sjednané ceny. Dále sjednaná inflační doložka má platnost pouze do budoucna.

 

Poslední pamětnice ležácké tragédie besedovala se studenty

Nebývale silný zážitek si ze sálu Roškotova divadla odnesli 7. ledna studenti zdejší uměleckoprůmyslové školy. V rámci programu, který pro ně byl připraven v čase talentových přijímacích zkoušek, absolvovali besedu s Jarmilou Doležalovou, nedávno osmdesátiletou pamětnice nacistického běsnění v obci Ležáky. Spolu se svou dcerou, badatelkou a spisovatelkou Jarmilou, se dlouhodobě věnují právě této problematice. Během hodiny a půl trvajícího pořadu seznámily studenty s jedinečným životním příběhem poslední přeživší i jejích blízkých.
Osudy ženy, která v necelých třech letech přišla prakticky o veškeré příbuzné, pak přiblížila dcera paní Doležalové. Právě ona je vedoucí osobností nakladatelství, jež se zaměřuje na produkci knih spjatých s malou východočeskou obcí. Zmínila mimo jiné skutečnost, že poslední žijící obyvatelka Ležáků ztratila už v útlém věku nejen oba rodiče, ale také vlastní jméno. „Narodila se jako Jarmila Šťulíková, ale posléze jí bylo Němci změněno jméno na Camilla Paettel a o svých českých kořenech se dověděla postupně teprve po válce. Dohromady prožila tři různé identity... Otec Jarmily Doležalové Josef Šťulík se aktivně zapojil do protinacistického odboje a nakonec se sám dobrovolně vydal gestapu, aby zabránil vyhlazení nedaleké vesnice Včelákov. Marie Šťulíková, podobně jako ostatní ležácké ženy, se konce války nedožila a zemřela v koncentračním táboře Osvětim.