Českotřebovský deník 35/2020 (2/2)   
ZEMŘEL PATRIOT MĚSTA JIŘÍ VENCL

Před několika týdny jsme se rozloučili s Otokarem Dobrovským a včera přišla další smutná zpráva. Odešel další kolega herec, kterého jsem potkal na prknech, co znamenají svět - Jiří Vencl. Na něho si musí vzpomenout snad každý, kdo navštívil věhlasnou Jabkancovou pouť v České Třebové.
Na Jiřím Venclovi lze potvrdit pravidlo, že na divadle není malých rolí. Přestože zvláště v posledních letech hrál spíše epizodní či komparsové role, do jejich ztvárnění dával skutečně všechno.
Osobitá gesta, množství energie i zaujetí. Sám jsem jej poznal v roce 1999, kdy jsme chystali Jiráskovu Lucernu jako divadlo tří generací studentů a absolventů gymnázia Česká Třebová k výročí 90 let od založení školy. Vzpomínejme na Jiřího Vencla v dobrém.
FB Martin Netolický
 
Stěhování pobočky Komerční banky zřejmě nebude jedinou změnou ve městě

(aneb rytíř Adolf Zapský ze Zap v ohrožení)
Snaha bank racionalizovat svoje pobočkovou síť  se nyní aktuálně dotýká našeho města,  Mnozí lidí, kterých se to týká zvažují, zda ponechají své účty u Komerční banky, pokud jsou banky výhodnější a stejně by měli svoji pobočku mimo město.  Komerční banka v tomto smyslu zřejmě přijde v České Třebové o řadu svých klientů. Možná je nepotřebuje, vydělají další banky.
Jenže obdobná racionalizace se dá očekávat i v dalším případě, o kterém si štěbetají vrabci na střeše. Zde ještě rozhodnutí nepadlo, ale  je pravděpodobná. Je více symptomů, které naznačují, že českotřebovská pobočka   České spořitelny nezůstane    tam kde jsme na ni všichni od narození zvyklí, tedy ve své "městské spořitelně" v Hýblově ulici. Nikdy jsem si nepředstavoval, že v tomto domě bude někdy něco jiného než spořitelna. A nyní se ukazuje, že by se tak mohlo stát v dohledné době.  Nejde sice o přestěhování pobočky jinam, tedy především do Ústí nad Orlicí,  ale o možnost přestěhování do jiných prostor v rámci našeho města. Jsou již dokonce  v nějakém stavu předjednány, ale těžko o tom napsat něco bližšího napsat.
Česká spořitelna má (naštěstí)  tolik  zdejších klientů, že si snad vedení spořitelny nemůže dovolit pobočku v České Třebové "vygumovat". Napovídá to ovšem o mnohém, že si nemůžeme být jisti prakticky ničím. Městská spořitelna byla postavena nákladem města v roce před 116 lety a byla takovou naší jistotou i v době, kdy to byla státní instituce.  Sídlila zde krátce současně i "Státní banka československá". Nyní již má rakouského majitele a jistoty  se tím relativizují. Spořitelna už dávno nesídlí ve svém vlastním domě čp. 72, vlastníkem je Zdeněk Kocman. Dům je v městské památkové zóně a je označen a chráněn jako nemovitá kulturní památka. Připomeňme, že spořitelna si ne tak dávno svoje prostory podstatně a jistě ne lacino upravila a zdokonalila, že v objektu má bankomat, ale i trezorové místnosti a že je tedy budova pro svůj účel  takto předurčena. Připomeňme ještě také umístění busty  zakladatele spořitelny rytíře Adolfa J. Zapslého ze Zap (viz další text z roku 2004). Vedení spořitelny, zdá se má nyní jiný názor..... A tak sice mít spořitelnu budeme, ale budeme do ní chodit jinam. Kdy to bude se zatím neví. Doufám, že předbíhám událostem, že symptomy nejsou správné. Ale nejspíš ano. (mm)

Mr. Ph. Adolf J. Zapský ze Zap

(* 28.5. 1852 v Chrudimi + 23. září 1928 v České Třebové)


 Při kontrole inventáře v majetku českotřebovského muzea byla otevřena skříňka s bustou zakladatele městské spořitelny v České Třebové Adolfa Zapského. Kromě kopií dokladů, které jsou přiloženy, zde byla uložena i urna s popelem p. Zapského a další dokumentace. S ohledem na obsah průvodního výpisu se vedení města a městského muzea rozhodlo oslovit ředitele pobočky České spořitelny a.s.  v  České Třebové  p. Mgr. Petra Vavřína.

 

Adolf Zapský ze Zap pocházel ze staré české šlechtické rodiny rytířů Zapských ze Zap.

V České Třebové působil jako lékárník a zejména se zasloužil o založení městské spořitelny. Ačkoliv byla od roku 1863 ve městě Občanská záložna, obracela se většina občanů města ve svých finančních záležitostech na spořitelnu v Lanškrouně. Zásluhou starosty města Josefa Glücksmana a zejména A. Zapského byla v roce 1904 založena v České Třebové městská spořitelna. Zapský se pak stal dlouholetým předsedou ředitelství spořitelny, která pod jeho vedením skutečně vzkvétala.

 

A. Zapský zemřel po kratší nemoci 23. září 1928 ve věku 76 let. Pohřeb byl vypraven ze dvorany spořitelny dne 26. září, pohřeb žehem se konal v Pardubicích 28. září. Manželka zemřelého projevila vůli, aby urna s popelem byla trvale uložena ve spořitelně, ředitelství spořitelny tento záměr schválilo a zavázalo současné i budoucí vedení k trvalému uložení urny s popelem. Urna byla vedením spořitelny převzata a ve spořitelně uložena dne 14. září 1929.

 

Další osudy zpopelněných ostatků A. Zapského nejsou známy. Nyní se urna nalézá v Městském muzeu Česká Třebová v původní dřevěné schránce, ve které jsou mimo vlastní urny uloženy další materiály: oznámení o úmrtí, jeho fotografie, dobové novinové články, projevy soustrasti řady dalších městských spořitelen, fotografie z pohřbu vypraveného ze dvorany spořitelny, výpis ze zápisu o schůzi ředitelství spořitelny s rozhodnutím uložit urnu s popelem trvale ve spořitelně atd.

Současné uložení ostatků pana Zapského je nedůstojné a proto bychom rádi společně s Českou spořitelnou a.s. našli vhodné řešení.

 

Co následovalo  na konci roku 2004 :

Mr. Ph. Adolf J. Zapský ze Zap se vrací
Adolf Zapský ze Zap pocházel ze staré české šlechtické rodiny rytířů Zapských ze Zap.  V České Třebové působil jako lékárník a zejména se zasloužil o založení městské spořitelny v roce 1904. Dlouhou dobu byl předsedou ředitelství spořitelny, která pod jeho vedením vzkvétala.
 Dne 28.12.2004 v 16.00 hodin dojde ke slavnostnímu odhalení busty Mr. Ph. Adolf J.Zapského ze Zap v prostorách České spořitelny, a.s. v České Třebové.
Slavnostního aktu se zúčastní zástupci České spořitelny, a.s., vedení města a další pozvaní hosté.Tímto způsobem dojde k naplnění přání paní Zapské, která vyslovila přání, aby urna s popelem jejího chotě byla umístěna ve spořitelně.
Její přání jednomyslně schválilo tehdejší ředitelství a výbor Spořitelny města České Třebové. Dne 14.9.1929 byla urna uložena v prostorách tehdejší spořitelny. Po letech se urna nalézala v depozitáři Městského muzea Česká Třebová, osudy zpopelněných ostatků A. Zapského však nejsou známy.  Od letošního jara probíhala jednání o důstojném uložení ostatků v prostorách pobočky České spořitelny, a.s. v České Třebové.
Po zajištění vhodného kamene pro umístění urny a busty vedením Ćeské spořitelny a.s. dojde k naplnění nejen přání paní Zapské ale i usnesení tehdejšího vedení spořitelny  "... v němž ukládá se povinnost i budoucím nástupcům, aby památku jeho trvale a pietně uchovali na věčné časy".
 Ing. Jaromíra Žáčková (prosinec 2004)
 

Cestovní agentura CAM s.r.o., Ústí n. O. M. R. Štefánika 234
telefon: 606 748 616   www.agenturacam.cz
q     Zveme vás na 4-denní relaxační výlet do termálních lázní v Maďarsku, Bűkfűrdó, hotel Répce Gold 4* s polopenzí
jedeme ve čtvrtek 16.4. - 19.4.2020 autobusem z ÚO a ČT
cena Kč 6 290,-/osoba v ceně je 3x ubytování s polopenzí, neomezený vstup do termálních lázní a zážitkové části, zapůjčení županu, pobytová taxa, doprava autobusem z ÚO a ČT
q Zahájili jsme prodej 12-denního zájezdu do Chorvatska, pobyt ve městech Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi
jedeme ve středu 24.6. - 5.7.2020 z ÚO a ČT (odjezd ve středu 24.6. v 19,00 hod., příjezd v neděli 5.7. v 11,00 hod.)
ubytování 9 nocí v apartmánech, možnost polopenze
cena Kč  7 390,-/osoba v ceně je 9x ubytování, povlečení, pobytová taxa, doprava autobusem z ÚO a ČT
možnost polopenze v blízkosti apartmánů za příplatek Kč 3 700,-/osoba

Zástupci fiktivních firem se sešli na Anglickém gymnáziu  

Zástupci šestnácti studentských týmů přijeli na „Veletrh fiktivních firem“. Uskutečnil se v úterý na Anglickém gymnáziu v Pardubicích. Akce probíhala už po třiadvacáté. Mezi šestnácti fiktivními firmami z šesti škol byli i zástupci z německého Regensburgu. 
„Vítám aktivitu anglického gymnázia, které veletrh každoročně organizuje. Vzdělávání týkající se podnikání považuji za velmi důležité. Díky fiktivní firmě si žáci prověří své vědomosti ze školních lavic a zlepší své komunikační dovednosti,“ sdělil radní pro oblast školství Bohumil Bernášek. 
Žáci třetích a čtvrtých ročníků středních škol si vymyslí svoji společnost a název, následně ji prezentují na veletrhu. V podstatě je vše jako v reálném světě, obchody se ale samozřejmě uskutečňují pouze na papíře. Firmy mezi sebou obchodují a při jejich počínání je sleduje odborná porota z řad učitelů a odborníků z praxe. Ta hodnotila kromě prezentací samotných účastníků také reklamní stánek, katalog, obchodní dovednosti a vystupování i vystavení daňového dokladu. 
 „Jsem velice rád, že jsme po třiadvacáté zorganizovali u nás ve škole Veletrh fiktivních firem s mezinárodní účastí. Chtěl bych poděkovat organizátorům této akce a všem účastníkům.  V konečném důsledku je ale nejdůležitější se takových akcí zúčastnit a díky tomu propojit teoretické a odborné znalosti. A to by mělo  být cílem jednotlivých středních škol, kde se fiktivní firmy vyučují,“ řekl ředitel Anglického gymnázia Josef Krčil. 
Zástupci fiktivních firem se účastní během roku hned několik a podobných veletrhů. V Pardubickém kraji je jediným organizátorem Anglické gymnázium Pardubice, SOŠ a VOŠ Pardubice. Kromě domácích firem přijeli účastníci z těchto škol:  Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Pardubice, EDUCA Pardubice, OA SOŠ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, SOŠ Nové Město na Moravě a Private Schulen Breitschaft. 
První tři místa celkového hodnocení: 1. Koktejloviny (OA Hradec Králové), 2.  Ketohealth (EDUCA) Pardubice, 3.TEAROOM (AGYS Pardubice)


Úpravami domova mládeže reaguje kraj na zvýšený zájem o letecké lyceum

Rada Pardubického kraje schválila záměr na rekonstrukci objektu domova mládeže, který slouží pro potřeby ISŠ Moravská Třebová a Gymnázia a leteckého lycea Moravská Třebová. Rekonstrukcí pokojů reaguje Pardubický kraj na zvýšený zájem studentů o letecký obor.  „Úpravou domova mládeže reagujeme na zvýšený zájem o letecké lyceum. Rekonstrukcí současně nevyužívaných ubytovacích kapacit chceme zajistit standard v ubytování pro studenty, kteří nejsou z Moravské Třebové a okolí. Jedná se zhruba o 80 procent studentů nového oboru. Vzhledem ke specifikaci využití budovy, ve které je provozována jídelna, je nutné zabezpečit harmonogram prací tak, aby tento provoz nebyl omezen,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
„Rekonstrukci bychom rádi realizovali do začátku příštího školního roku s ohledem na studenty. Předpokládané náklady jsou 9,5 milionů korun s DPH,“ informoval náměstek hejtmana Roman Línek, odpovědný za majetek, investice a kulturu.
„Při rekonstrukci domova mládeže bude zachována současná kapacita 60 lůžek. Jedná se o kompletní rekonstrukci sociálního zařízení ve druhém a třetím podlaží, výměnu vodovodních a kanalizační rozvodů, elektroinstalace včetně osvětlení a otopné soustavy. Opravy podlah a dveří zajistí modernizaci pokojů,“ řekl Bohumil Bernášek, radní pro oblast školství.


Průmyslováci z Chrudimi se nenudí  

Každá škola musí dbát na vzdělávání svých žáků a studentů. O jejich úspěchu pak hovoří výsledky u zkoušek. Na Střední průmyslové škole v Chrudimi kromě toho dbají na rozvoj dalších schopností a sociálních dovedností. Prostoru k tomu mají dostatek v mnoha odvětvích.
„Těší mne, když naše střední školy nabízejí žákům aktivity, které jsou nad rámec běžného výukového plánu. Na chrudimské strojní průmyslové škole to dělají opravdu dobře, v nabídce mají aktivity vybízející ke sportu, umění či kreativnímu myšlení, “ sdělil radní pro školství Bohumil Bernášek.
V minulých dnech tak průmyslovka ve spolupráci se Sdružením pro výstavbu silnic Praha uspořádala pro žáky základních škol soutěž Cestou - necestou, ve které žáci základních škol fotografují díla z oboru silničního stavitelství. Například opravu silnice, cesty, náměstí nebo mostu ve svém kraji a dále zodpovědět tři otázky týkající se silničního oboru. Vítězkou se stala Barbora Vágnerová z Miřetic.
Škola vyučuje obor Strojník silničních strojů a soutěž má podpořit zájem o tento obor. Dále lze na průmyslovce v Chrudimi studovat obory: elektrotechnika, mechanik strojů, strojní mechanik, obráběč kovů, elektromechanik pro zařízení a přístroje.
Další oblíbenou aktivitou pro žáky základních škol je Soutěž technických dovedností, při které žáci (pravidelně se účastní 20 základních škol a celkem cca 250 žáků) v dílnách školy za pomoci učitelů odborného výcviku vyrábějí malý ruční hamr.
Samotní žáci chrudimské průmyslovky absolvují v prvním ročníku adaptační kurzy. Během studia pak reprezentují školu hned v několika sportech jako je fotbal nebo florbal. Populární jsou také vodácké nebo lyžařské kurzy.