Českotřebovský deník 39/2020 (6/2)   
Most je součástí rekonstrukce silnice III/ 31512 v trase Podbranská, Lidická

Akce je rozdělena na dvě etapy, první etapa začíná na světelné křižovatce a končí za novým mostem přes Třebovku v Lidické ulici. Zakázka byla vysoutěžena již v květnu 2019 podle dále uvedeného zadání: 
 
Rekonstrukce silnice III/31512 Česká Třebová - průtah, ETAPA I.
Druh veřejné zakázky: Stavební práce Stručný popis předmětu:
Jedná se o hlavní stavební objekt, který řeší úpravu silnice III/31512 v délce 1024,15 m. Začátek úseku ev. km 5,253 liniového staničení silnice III/31512 = km 0,000 00 lokálního staničení akce. Konec úseku ev. km 6,277 15 liniového staničení silnice III/31512 = km 1,024 15 lokálního staničení akce. Součástí je most o jednom poli, který je navržen pro převedení stávající komunikace III/31512 v prostoru stávajícího mostu ev.č. 31512, který bude kompletně demolován. Mostní objekt převádí směrově nerozdělenou komunikaci III/31512.  Předpokládaná hodnota: 38 052 925 Kč bez DPH  
Souběžně s tímto projektem běžný druhý městský projekt, která je zařazen do rozpočtu města na rok 2020 a čeká na své schválení. Jde o nový chodník v Podbranské ulici a veřejné osvětlení, které má být provedeno  také na ulici Lidické tedy na úseku od světelné křižovatky (kde bude nové osvětlen přechod pro chodce "U Kubelků") až na konec Lidické ulice. Současně jsou do projektu zařazeny úseky veřejného osvětlení v ulici Na Chmelnici a ve Školní uličce, kde bude také sneseno vrchní vedení nízkého napětí.  Konečně se tak vyřeší poměrně zastaralé osvětlení využívající  sloupy elektrického vedení. (mm)


Poslední rozloučení  s Ing. Jiřím Venclem

Poslední rozloučení  s Ing. Jiřím Venclem  se konalo v obřadní síni městského krematoria ve čtvrtek 6. února za obrovské účasti  Českotřebováků, ale i občanů z okolí. Kolem vystavené rakve byla veliká spousta květin, také i na zemi, u rakve stála čestná sokolská stráž, pro přítomné bylo nachystáno výkonné speciálně pro akci instalované reprodukční zařízení, také pro venkovní prostor.  Již před obřadem a nakonec i při něm bylo možné prohlížet bohatou videoprezentaci fotografií ze života Jiřího Vencla, zachycující nejen rodinné snímky, ale i širokou škálu jeho zájmů. Videoprezentaci lze shlédnout i na našem webu  ZDE. 
Zesnulý Jiří Vencl byl aktivním členem Církve československé husitské, proto bylo rozloučení řízeno v tomto duchu za účasti  faráře této církve  (a emeritního biskupa) Štěpána Kláska z Litomyšle. Shodou okolností i jemu den před tím zemřel tatínek... Se smutečním projevem, který přítomní smuteční hosté vysoce ocenili,  vystoupila Mgr. Magdaléna Peterková.  Více ZDE

Chystá seTechnologická konference CZ LOKO
Českotřebovská lokomotivka CZ LOKO připravuje na úterý 10. března 2020 do Kulturního centra v době od 9 - 15 hodin pro své obchodní partnery  I. ročník Technologickou konference na které jednak představí aktuální výrobní program společnosti, zaměří se také na oblast vývoje hybridních a alternativních pohonů a také legislativní podmínky a procesy. Součástí programu bude také prohlídky výrobních prostor závodu CZ LOKO. Jedná se o akci pro odborníky, která ovšem současně zviditelňuje naše město a stojí také za připomenutí veřejnosti Společnost CZ LOKO patří k rychle se rozvíjejícím výrobním jednotkám v našem městě, která pluje další rozvoj firmy včetně rozvoje úpravy areálu.
 •  
  Pro lektora Taneční školy (Martin Paděra), hledáme dlouhodobý pronájem malého bytu (1+kk, 1+1) v České Třebové. Spolehlivý, nekuřák, bez velkých zvířat. Nejlépe širší centrum města (ne Semanín). Cena okolo 6 500,-. Tel.: 732 525 908, martin.padera@seznam.cz

  Valná hromada Spolku gymnázia

  Spolek gymnázia uspořádal ve čtvrtek 6. února podvečer valnou hromadu, tentokrát bez přítomnosti nemocného předsedy spolku PhDr. Petra Poldaufda. Ve správě o činnosti byl hodnocen loňský na události bohatý rok 2019, pro českotřebovské gymnázium bohatý zejména díky pořádání výročních oslav 110. výročí založení školy. Ale nešlo jen o oslavy, který měly výbornou úroveň a velký ohlas u absolventů školy i další českotřebovské veřejnosti.  Významná byla zejména možnost využití Norských fondů pro zájezd a výměnný pobyt studentů i pedagogů v Norsku.  příjemcem grantu a subjektem odpovědným za vyúčtování dotace  byl právě Spolek gymnázia.ve výši 697 tisíc korun.poděkování patří ovšem i dalším sponzorům gymnázia, kteří přispěly na akce studentů a oslavy školy nemalými částkami. Jde např. o firmu LDM a Geodézie Michal Kadlec, které poskytly finanční dary ve výši 20 000 Kč. Další účelové dary pro oslavy výročí školy poskytli další sponzoři již v předstihu: Galerie Sklenář, notář M. Habrman a Mgr. M. Hylena).
  Ředitel školy Mgr. Josef Menšík předal také informaci o škole, provozu budovy a prezentaci školy na veřejnosti. Školu v tomto školním roce navštěvuje 343 6áků ve 12 třídách osmiletého a čtyřletého studia.  O přijetí do letošních prvních ročníků se ucházelo 103 uchazečů osmiletého studie a90 uchazečů do čtyřletého studia. Je ovšem zajímavé zaznamenat, že z přijatých 30 uchazečů odevzdává škole zápisový lístek pouze menší část uchazečů. Loni na jaře roku 2019 to bylo 11 uchazečů do osmiletého studia (19 pak bylo přijato na základě autoremedury (odvolání). Podobně do čtyřletého studia potvrdilo nástup odevzdáním zápisového lístku z 30 přijatých pouze 10 uchazečů a na odvolání pak bylo přijato na uvolněná místa dalších dvacet. Po přestupu jednoho žáka z VOŠ a SŠT na gymnázium na čtyřleté studium v 1. ročníku dokonce 31 žáků.  Lze konstatovat, že vysoký počet přihlášek na jedné straně potvrzuje zájem o studium na českotřebovském gymnáziu, ale současně z výše  uvedeného vyplývá, že pro  uchazeče z okolních měst a obcí je českotřebovské gymnázium především školou druhé volby. Činnost školy je však natolik bohatá, že stojí za uvedení v samostatném článku. (mm)


  Mezi mladými je zájem o vědu. Porotě představili roboty i virtuální realitu

  Ve středu se uskutečnilo v kulturním domě LArt oblastní kolo soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež. Ta je určena pro žáky druhého stupně základních škol a středoškoláky. Porota hodnotila 84 projektů. Akci pořádá Asociace pro mládež, vědu a techniku (AMAVET), za významné podpory Pardubického kraje. 
  „Festival vědy a techniky jsme stejně jako v minulých letech výrazně finančně podpořili. Jedná se o akci, která propaguje přírodovědné a technické vzdělání. Úroveň většiny prezentovaných projektů hodnotím jako velmi vysokou. Velice děkuji pedagogům a vedoucím zájmových kroužků, že se dětem věnovali a dobře je připravili na prezentaci výsledků svého bádání,“ sdělil Bohumil Bernášek, radní pro oblast školství.
  Oblastního kola v Lanškrouně se zúčastnilo 129 žáků a studentů. Téměř tři desítky jich přijelo z litomyšlského gymnázia. Projekty byly z oblasti biologie, chemie, fyziky, informačních technologií, ale soutěžící také věnovali pozornost sociologii nebo historii. Byli zde také zástupci České Třebové.  Na fotografii uvádím jako příklad projekt českotřebovských gymnazistek Hany Boštíkové a Anny Klimešové "Jak hlučný je svět, aneb decibely v České Třebové" nebo litomyšlský projekt "problematika edukace dětí s Aspergerovým syndromem na ZŠ"
  „Porota hodnotila kvalitu projektu, grafické a ústní prezentace. Projektů sice bylo méně než v loňském roce, ale úroveň byla nesporně kvalitnější,“ řekl organizátor akce Bedřich Medřický.  
  Mezi oceněnými byl i Miloslav Drašar ze ZŠ Vítějeves. Žák obdržel zvláštní cenu od radního Bohumila Bernáška. Projekt nesl název „Robotická píseň“. Jednalo se o robota, který pomocí čidla scanoval barevnou klaviaturu a hrál jednoduché písničky.  
  „O robotiku je mezi žáky základních a středních škol veliký zájem. Na přehlídce bylo představeno několik zajímavých projektů na toto téma, mně se nejvíce líbilo robotické vozítko Miloslava Drašara, který svůj zájem o roboty spojil s koníčkem, kterým je hudba,“ sdělil Bohumil Bernášek.   
  Nejzajímavější projekty postoupily do krajského kola, které se uskuteční 12. a 13. března v Pardubicích.  Z těch pak porota, tvořená odborníky vybere ty nejlepší, které postoupí na prestižní mezinárodní soutěže.

    •