Českotřebovský deník 42/2020 (9/2)     
JAKO KAŽDÝ ROK KOLEČKO PO KRAJI ZAHÁJENO.
VE TŘEBOVÉ O PŘIVADĚČI K D35, ZVLÁŠTNÍM ŠKOLSTVÍ, ALE I KOZLOVU ČI SVINNÉ.

Někdy tomu říkám inspekční cesty, jindy pracovní kolečko po kraji. Každý rok minimálně jednou až dvakrát navštívím jednotlivé regiony Pardubického kraje, abych jednak shromáždil požadavky měst a obcí na samosprávu kraje, a také abych informoval o splnění slibů z předchozího setkání. Proto si vždy poctivě zapisuji do svého černého zápisníku, který slouží k rozdávání úkolů, práce, ale také hodnocení a plnění. Cesty jsem letos zahájil tam, kde bydlím, tedy v České Třebové. I když se starosty většiny měst v kraji jsem již letos osobně jednal (s vedením Pardubic dokonce několikrát), ale není nadto vyjet mimo úřad a vidět problémy reálně naživo. A jaká témata jsme projednávali? Heslovitě:
- ponechání mimoúrovňové křižovatky Litomyšl - sever v zásadách územního rozvoje i s přivaděčem zahrnujícím obchvat Němčic (více budu informovat v samostatném příspěvku), nyní je projednávána aktualizace č. 3 zásad územního rozvoje (tj. územního plánu kraje)
- podpora kraje při rekonstrukci sálu U Sitařů v Kozlově a podpora stavby z programu obnovy venkova (ostatně tuto akci jsem inicioval ještě jako zastupitel města)
- podpora nového dětského hřiště ve Svinné ze stejného programu, tady moc děkuji za nápad Petře Válkové
- zachování speciální třídy na sídlišti Borek pod krajskou Speciální základní školou, nikoliv rušení, jak bylo původně zvažováno; máme avizováno 14 dětí (oproti stavu před rokem jde o výrazný nárůst)
- hovořili jsme také o opravách silnic...  FB Martin Netolický
 
Ústecký Klub přátel umění ukončil činnost 

Ve čtvrtek 6. února byla v Galerii pod radnicí v Ústí nad Orlicí zahájena první letošní výstava. Ta je vůbec poprvé v režii našeho městského muzea, které prostory galerie po 25 letech převzalo po Klubu přátel umění, který ukončil svou činnost.  Má za sebou neuvěřitelně dlouhou šňůru úspěšných výstav a dalších činností, na kterých docházelo k potkávání výtvarných umělců z širokého regionu. Aktivně zde působili ta Českotřebováci.  Historie Klubu přátel umění v Ústí by stála za bližší popis, protože jde o unikátní sdružení, které dokázalo to, o čem jsme si mohli ve Třebové jen zdát. věřím, že se ještě nějakou retrospektivou k této činnosti vrátíme, měla dosah i do našeho města do České Třebové. Když už nic, tak ústecký Klub přátel umění dokázal  přitáhnout zájemce o výtvarno tak, že vernisáže výstav byly vždy velkou společenskou událostí a  řádově převyšovaly průměrnou návštěvnost třeba v našem městě. To nepřišlo samo od sebe  ale postupným vývojem, systematickou prací a výchovou. V Ústí nad Orlicí ovšem navíc mohou těžit z poněkud přece jenom jiné sociální struktury obyvatel než je např. v České Třebové
V úvodu vernisáže první výstavy poděkovali ředitel muzea Radim Urbánek a starosta města Petr Hájek manželům Hartmanovým a Klubu přátel umění za dlouholetou činnost. Historicky první muzejní výstava „Pod radnicí“ nese název MÚZA MÚZ: ŽENA a představuje díla, která jsou jak obsahově tak autorsky spojena s určitým příběhem, mají svou historii a jejich autory jsou malíři, kteří jsou spjati s Ústím nebo s jeho nejbližším okolím. Nejedná se tedy pouze o výtvarná díla prezentována pro svou techniku a zpracování. 
Téma ŽENA je pojato jako pestré a pro výtvarníky takřka nevyčerpatelné s velmi širokým námětem. Mezi vystavenými autory nechybí například František Šmilauer, Jan Steklík, Jan Novopacký, Miroslav Čančík a další. Tato výstava je v galerii přístupná do 15. března a to vždy ve středu (9:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00), pátek, sobotu a neděli (13:30 - 17:00).
Pro rok 2020 připravilo městské muzeum v Galerii pod radnicí celkem 8 výstav s různým zaměřením. Těšit se můžete co měsíc například na Oustecký salón, práce Umprumky, architekturu našeho města, fotografie nebo ilustrace. Kromě toho budou připravovány tematické programy pro školy a výtvarné dílny.

Krajské dotace z víceletého financování už odcházejí na účty

Pardubický kraj druhým rokem poskytuje dotace na sociální služby ze svého rozpočtu v rámci takzvaného víceletého financování. Pro letošní rok to znamená rychlejší výplatu dotací pro poskytovatele sociálních služeb, méně administrativy a jistotu dotací pro poskytovatele sociálních služeb i na rok 2021.
Celkem se jedná o 125 sociálních služeb a o částku 26,1 milionu korun, která se v tomto týdnu začala rozesílat na účty poskytovatelů.
„V letošním roce tak poskytovatelé sociálních služeb obdrží dotaci již na začátku února“, řekl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola. „Pro kraj i pro poskytovatele to znamená velké snížení administrativní zátěže, tříletou jistotu financování a zkrácení lhůty pro výplatu.“
O účelových dotacích, které jsou vázané na státní rozpočet, bude rozhodovat Zastupitelstvo Pardubického kraje 18. února 2020. Potom bude hned po podpisu smluv možno začít vyplácet i tyto dotace na účty poskytovatelů. Celková částka určená na účelové dotace pro zajištění dostupnosti sociálních služeb pro Pardubický kraj činí téměř 945 milionů korun.

Mladí cestáři se seznámili se zimní technikou

Krajští silničáři předvedli dětem z mateřských škol svou techniku a náplň práce, a to při akci zvané Mladí cestáři. Chrudimské cestmistrovství otevřelo brány a předvedlo, co práce silničáře obnáší. Mladí účastníci si mohli prohlédnout vozidla zimní údržby, veškerou dostupnou techniku, zázemí, ale také si užít i doprovodný program.
Práce silničářů je atraktivním povoláním, o čemž se mohly přesvědčit děti mateřských škol. Těch do areálu Správy a údržby silnic dorazilo ke čtyřem stovkám. Děti si zde mohly prohlédnout vozidla zimní údržby, vozidla zásahová a další techniku. Mimo jiné nahlédly i do vnitřních prostorů zázemí, které zde silničáři v Chrudimi mají.
„Jsem velice rád, že mateřské školy projevují zájem o tuto akci. Nejenže děti zjistí, co taková práce obnáší, ale dokonce mohou na vlastní kůži zažít pocit sednout si za volant jednotlivých vozidel, dokonce si i zatroubit. Věřím, že je to pro ně veliký zážitek. Sám si dovedu představit, jak bych si jako dítě užíval všechny ty auťáky,“ sdělil Michal Kortyš, náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu. „Chtěl bych také poděkovat samotným silničářům, kteří se pečlivě starají o naši bezpečnost na našich komunikacích. Ti dnes předvádí techniku dětem a jistě některým z nich jdou příkladem do budoucna ve výběru povolání,“ dodal Michal Kortyš.
Pro děti byl připraven pestrý program. Při příchodu na ně čekala bobová dráha, kde se mohly svést. Dále také nafukovací bludiště, na jehož konci čekala na mladé dobrodruhy sladká odměna. K prohlídce byla otevřena i solná hala, na jejíž zdi vznikala křídová díla nejmladších výtvarníků. Dětský úžas se zjevil ve chvíli, kdy zimní fréza začala likvidovat sněžnou překážku a sníh létal nejen do strany, ale i do výšky.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

Pondělí 17. února 2020  - studovna v budově Městského muzea Klácelova 11
Jednání bude zahájeno v 15:00 hodin
PROGRAM:  
Schválení rozpočtu města na rok 2020
Majetkové záležitosti
Privatizace bytového fondu v čp. 7 a čp. 1979-83
Investiční projekty, žádosti, dotace, financování
Různé

  •  
  •