Českotřebovský deník 43/2020 (10/2)    
Vichřice Sabine řádila i v České Třebové: Restaurace u Lenina bez střechy

Česká Třebová Litomyšlská ulice  ráno 10. února 2020 - Hasiči  neprodleně pomáhali odklízet trosky a na provizorní zakrytí střechy povolali zvedací plošinu. Díky dočasnému umoudření počasí se to podařilo. Odpoledne ovšem přišel vítr i déšť znovu s velkou silou. Můžeme mluvit o štěstí, že na nikoho padající části střechy nespadly...
Další  fotografie dole  ukazuje, jak se nebezpečí blížilo ( Z FB Martina Netolického)


Nový most přes Třebovku začne Mados  stavět v březnu 

Pardubický kraj pokračuje v rekonstrukcích silnic nižších tříd. Jednou z nich je Podbranská ulice od křižovatky se silnicí I/14 včetně téměř patnáctimetrového mostu přes Třebovku, který je v nevyhovujícím technickém stavu. Od začátku února je zprovozněno mostní provizorium, a proto mohla začít demolice stávajícího mostu. Celkové náklady na rekonstrukci silnice a vybudování nového mostu jsou přes 45 milionů korun. S průběhem prací se v pátek v rámci jednání v České Třebové seznámil hejtman Martin Netolický.
„V rámci pravidelných mostních prohlídek jsme označili most v kategorii V až VI, což je špatný až velmi špatný. Vzhledem k tomu, že most je důležitou spojnicí dvou částí města, tak se jedná o významnou investici. Na konci roku bylo osazeno mostní provizorium, které bylo na začátku února zprovozněno, což umožnilo začít demolovat stávající most. Pakliže budou pokračovat dobré klimatické podmínky pro stavební činnost, které nám umožnili zahájit práce o více jak měsíc dříve, tak bychom do konce března chtěli zahájit samotnou stavbu nového mostu,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který připomněl další velkou investici do silnic v okolí České Třebové. „Po dokončení první části rekonstrukce Litomyšlské ulice je nejvýznamnější investicí modernizace devítikilometrového úseku silnice II/315 ze Skuhrova do Lanškrouna. Celkové náklady činí 138 milionů korun s výrazným přispěním evropských fondů,“ řekl hejtman Netolický.

Netolický: připravíme rekonstrukci sálu na Skalce

Vyšší odborná škola a Střední škola technická v České Třebové si v letošním roce připomíná 75 let od svého vzniku. Součástí školy je kromě sportovní haly a internátu také multifunkční sál, který využívá jak škola, kraj, tak město pro celou řadu událostí včetně školení a plesů. O možnostech modernizace sálu jednal v pátek v rámci své návštěvy s ředitelem školy Janem Kovářem hejtman Martin Netolický.  „V rámci našich středních škol vlastníme celou řadu tělocvičen, ale velké společenské sály máme jen dva. Ten první je v Pardubicích v Domě hudby a druhý právě v areálu Vyšší odborné školy a Střední školy technické. Bohužel divadelní technika je zastaralá, bude nutné pořídit nové sedačky, řešit osvětlení, podlahy a celkově sál posunout do dnešní doby. Součástí musí být také renovace foyeru sálu. Ten slouží nejen pro plesy, ale také různé konference a výstavy, což sálu činí výraznou část hospodářské činnosti školy,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V tuto chvíli jsme ve fázi projektování, a pokud vše půjde podle našich představ, tak bychom rekonstrukci mohli zahájit v roce 2021, nejpozději 2022. Samozřejmě chceme vyjít vstříc požadavkům jak školy samotné, tak samozřejmě požadavkům a potřebám města. Prvotní odhady finanční náročnosti jsou v tuto chvíli odhadovány na přibližně 20 milionů korun,“ sdělil hejtman Netolický.


JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

Pondělí 17. února 2020  - studovna v budově Městského muzea Klácelova 11
Jednání bude zahájeno v 15:00 hodin
PROGRAM:  
Schválení rozpočtu města na rok 2020
Majetkové záležitosti
Privatizace bytového fondu v čp. 7 a čp. 1979-83
Investiční projekty, žádosti, dotace, financování
Různé


  •    •