Českotřebovský deník 45/2020 (12/2)   
"Třeba Třebová" aneb průřez tvorbou Radky a Vlastimila Vodákových
Výstavní síň  v Kulturním centru jako by se instalací rozměrných tapiserií celá změnila. Rozhodně se zlepšila  akustika prostoru. Ještě kdyby  se tak mohla čarovným proutkem změnit dlažba na podlaze. Výstava otevřená v úterý 11. února je proti jiným předchozím skutečně výjimečná, stejně tak  výjimeční  jsou oba  autoři. Radka a Vlastimil Vodákovi, skutečné kapacity v oblasti textilního výtvarnictví.  Výstavu uvedlo Mimtrio -  Bohuslav, Miluše a Jana Mimrovi, což napovídá, že součástí vernisáže byl vlastně koncert.  Vernisážovou řeč připravila PhDr. Ludmila Kesselgruberová. Vernisáž byla dobře navštívena, vystavené práce se  líbí. A to nejen tapisérie, ale i trojrozměrné objekty rozestavené  v prostoru  výstavní síně z poplastovaného drátu připomínající stylem textilní výrobky. Tyto artefakty byly návštěvníky, ale i odborníky ceněny nejvíce, lze říci, že jde o specialitu manželů Vodákových.  Oba výtvarníci pracují v Hradci Králové, kde neunikli  pozornosti  Josefa Kopeckého, který je kontaktoval a zajistil pro Českou Třebovou zajímavou výstavu, která u nás rozhodně ještě nebyla.  K výstavě se vrátím ve zvláštním příspěvku, opravdu jde o mimořádnou událost. (mm)

Českotřebovská pirueta 1.2.2020 Pohár ČKS
Výsledky českotřebovských závodnic  - ISU hodnocení:
Nejmladší žačky bílá skupina (18 závodnic):
10. Sofie Vápeníková 19,64
Nejmladší žačky modrá skupina (20 závodnic):
10. Kristýnka Chudá 17,28
15. Simča Poulová 14,71
Mladší žačky bílá (22 závodnic):
8. Monča Petráňová 23,58
18. Nelča Broulíková 19,75
19. Terezka Rašková 18,79
Mladší žačky modrá (21 závodnic):
16. Verča Broulíková 19,95
18. Andrea Petráňová 19,20
Žačky (15 závodnic):
1. Nikča Orlichová 38,23
Juniorky (5 závodnic):
4. Radka Hůlková 27,28

Litomyšl má na výstavbu domova pro seniory 69 milionů 

Za první rok funkčního období současného zastupitelstva se podařilo ušetřit na výstavbu domova pro seniory 28 milionů korun a nastavit pravidla, aby tato částka i nadále rostla. Hned na únorovém jednání budou mít zastupitelé na programu bod, jehož případným schválením dojde k výraznému nárůstu peněz. V rámci první rozpočtové změny roku 2020 se má částka zvýšit na celkem 69 milionů korun. K této cifře má dojít po započtení skutečných daňových příjmů města, vratek z nerealizovaných projektů a úspor. „Navíc na domov pro seniory plánujeme odkládat příjmy z úsekového měření, takže by ta částka, pokud nenastane mimořádná situace, měla být na konci roku ještě vyšší. Jsem moc rád, že v zastupitelstvu jsme ohledně úspor zajedno nehledě na to, z jaké je kdo politické strany,“ uvedl k návrhu rozpočtové změny starosta Daniel Brýdl.
Největší část stávajících úspor, celkem 49 milionů, tvoří peníze z 100milionového úvěru, který město před několika lety získalo za výhodného úroku 1,25 procent p. a. Tyto peníze se v současné době používají na financování investičních projektů a tomu odpovídající částka z městského rozpočtu je naopak převedena na speciální účet, kde se peníze úročí. „Zní to složitě, ale vlastně peníze z velmi výhodného úvěru, který nám dnes již nikdo za takových podmínek nedá, používáme na projekty, které bychom stejně museli platit. Tím ušetříme peníze a ukládáme je na speciální bankovní účet, aby částka rostla. Po dlouhých jednáních s bankami se nám podařilo zajistit dobré podmínky, abychom peníze pouze neodkládali, ale aby na sebe samy vydělávaly. Zmíněný úvěr samozřejmě splácíme a v rozpočtu se s tím počítá,“ dodal místostarosta Radomil Kašpar.
Náklady na výstavbu domova pro seniory se odhadují na více než 230 milionů a město stále shání další zdroje financování - dotace i nabídky od soukromých subjektů. „Všichni zastupitelé jsme se zavázali, že pro výstavbu nového domova pro seniory uděláme maximum. Proto jsem opakovaně navrhoval ještě další úsporná opatření, aby částka rostla. Městu se sice podařilo naspořit skoro 70 milionů, ale většina pochází ze zmíněného úvěru. Měli bychom najít další prostředky ve vlastním rozpočtu města, abychom každý rok odložili vyšší finanční částku než dosud. Navrhoval jsem mimo jiné vyčlenit část nedočerpaných financí z každého vždy uplynulého roku - v rozsahu 10 až 50 procent dle shody zastupitelů- právě na domov pro seniory. Za úvahu stojí také oslovení obcí obvodu Litomyšle o pomoc. Jejich potřební občané zajisté budou zařízení také využívat, podaří-li se stavbu zrealizovat. Jinak nám hrozí, že při započtení nárůstu ceny práce a inflace budeme na výstavbu šetřit desítky let,“ okomentoval návrh změny rozpočtu předseda finančního výboru Vítězslav Hanzl.

Malá obec je domovem tří významných památek

Na turistické mapě Pardubického kraje se objevuje také jedna vcelku malá obec, která leží mezi Jevíčkem a Moravskou Třebovou. Jmenuje se Křenov a žije v ní necelých 400 obyvatel. Jak se přesvědčil 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, není jednoduché starat se o tři významné barokní památky, které tu mají. Proto i tady částečně spoléhají na krajské dotace.
V Křenově se nachází tři barokní perly z počátku 18. století – bývalá fara, kterou zrekonstruovali a provozují soukromníci, do dálky odtud svítí kostel sv. Jana Křtitele, který je v majetku církve, a o nádhernou hřbitovní kapli sv. Isidora ve formě rotundy od Giovanni Blažeje Santiniho se stará obec,“ rekapituluje jen ty největší místní památky Roman Línek a pokračuje: „V posledních třech letech pomohly krajské dotace jak kapli, která už není spojována jen se hřbitovem, ale konají se tu i svatby a další malé slavnosti, tak i kostelu, kterému jsme přispěli na opravu střechy. Myslím, že právě takové památky patří ke kulturnímu dědictví naší země.“
O jejich výstavbu se před téměř třemi sty lety zasloužil farář jezuita Johann Benedikt Rustic Schindler pod patronátem knížete Josefa Johanna Adama z Liechtensteina.
Restaurovaná kaple sv. Isidora byla znovu otevřena veřejnosti v loňském roce. „Kaple je v majetku obce, je nádherně vyzdobená freskami a má unikátní slavnostní atmosféru. Zájemci o prohlídku se mohou domluvit na obecním úřadu, jinak se kaple otevírá pouze při zvláštních příležitostech,“ uvedl starosta Václav Dvořák.
Kromě toho u fary najdete i sochu Panny Marie Immaculaty z období před rokem 1734 nebo pranýř z roku 1732, opatřený železným opásáním a řetězem, kterým se poutali provinilci při odpykávání trestu. Před každým trhem byl pranýř opatřen železným ramenem s neseným mečem jako znak spravedlnosti trhu.
Obec Křenov samozřejmě žije i současnými problémy jako je výstavba části vodovodu, kanalizace, třídění odpadu či oprava obecní hospody. Největší současnou akcí je zateplení budovy školy, která má v Křenově I. i II. stupeň, a na kterou dojíždějí i děti z okolních obcí.  Zatím se podařila první etapa, na další shání obec peníze. Místní hasiči si s pomocí Pardubického kraje pořídili nový hasičský vůz Ford Transit a sportovci zase sekačku na trávu.

 

 • JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

  Pondělí 17. února 2020  - studovna v budově Městského muzea Klácelova 11
  Jednání bude zahájeno v 15:00 hodin
  PROGRAM:  
  Schválení rozpočtu města na rok 2020
  Majetkové záležitosti
  Privatizace bytového fondu v čp. 7 a čp. 1979-83
  Investiční projekty, žádosti, dotace, financování
  Různé