Českotřebovský deník 60/2020 (26/2)  
Tradiční karneval v MŠ U Koupaliště 

Dne 27. února se na naší MŠ konal tradiční karneval. Pro děti je to vždy příležitost, jak se alespoň na chvíli přenést do světa pohádek v masce, kterou si vybraly. Celý týden společně učitelkami vyráběly karnevalové dekorace, zdobily třídu a užívaly si to těšení na jejich velký den.
Po promenádě masek následovaly hry - na mumie, židličková, tanec s barevnými míčky a spousta dalších her, legrace, zábavy a odměn. Do diskotékového tance se s dětmi zapojily i paní učitelky, které přišly podpořit děti také v karnevalovém převleku. Děkujeme rodičům za přípravu masek a budeme se společně těšit na další akce. Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště.

Olympiáda v anglickém jazyce – okresní kolo

Školního kola jazykové soutěže se na konci ledna zúčastnilo celkem 44 žáků a žákyň. Vítězové dvou kategorií postoupili do okresního kola Olympiády v anglickém jazyce a 19. února reprezentovali naši školu. V silné konkurenci zástupců škol z širokého okolí obstáli a dosáhli krásného umístění.
V kategorii žáků 6.-7. tříd se Tobiáš Vacek umístil na 2. místě z patnácti soutěžících, Antonín König v kategorii žáků 8.-9. tříd obsadil 5. místo z devatenácti soutěžících.
Blahopřejeme k úspěchu! Děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme jen to nejlepší nejen při studiu angličtiny.
Petra Blaško, ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ul.
 
Kraj se připravuje na možný výskyt koronaviru

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický svolal v úterý odpoledne mimořádnou poradu se zástupci složek integrovaného záchranného systému, Nemocnice Pardubického kraje a.s. a Krajské hygienické stanice v souvislosti s možnou hrozbou výskytu koronaviru v České republice. Kromě řady dalších režimových opatření bude ve středu ustanovena krajská epidemiologická komise. Ta by se měla sejít po pondělním jednání Bezpečnostní rady státu, případně při prvním výskytu nákazy v kraji. Z rozpočtu kraje navrhuje hejtman vyčlenit 10 milionů korun pro případný nákup ochranných pomůcek.
„Vzhledem ke zjištěnému výskytu tohoto onemocnění v Rakousku a Chorvatsku je možné očekávat, že je otázkou možná několika dní, kdy bude koronavirus diagnostikován také u nás, a proto je nutné se vzájemně informovat o postupu složek IZS. Pro tuto chvíli platí, že pokud by byl jakýkoliv pacient pozitivní, tak bude okamžitě zajištěn převoz do Nemocnice Na Bulovce v Praze,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Během zítřejšího dne budeme připravovat seznam režimových opatření na všech úrovních včetně škol, nemocnic či sociálních zařízení tak, abychom byli připraveni na přípravný výskyt viru. Ve středu proběhne jednání s bezpečnostními tajemníky měst. Zároveň musíme nadefinovat skladovací prostory pro případný hromadný nákup ochranných pomůcek. Pro tuto chvíli jsme připraveni z krajského rozpočtu vyčlenit 10 milionů korun,“ řekl hejtman, podle kterého je nutné zaměřit se také na základní osvětu v oblasti hygieny. „V co nejkratší době budeme distribuovat nejen do našich škol informační letáky týkající se základní hygieny. O spolupráci požádáme také starosty obcí jakožto zřizovatele mateřských a základních škol a ředitele nejen krajských příspěvkových organizací,“ doplnil hejtman.
Stav připravenosti Nemocnice Pardubického kraje shrnul generální ředitel Tomáš Gottvald. „Stanovili jsme pravidla pro jednotlivé nemocnice ve smyslu identifikace rizikového pacienta, stanovení způsobu vyšetřování podezřelých z nákazy, odběru biologického materiálu, izolace pacienta a používání stanovených ochranných prostředků. Pro příjmové ambulance byl vypracován manuál. Osobní ochranné prostředky, zejména respirátory a ochranné obličejové štíty, byly zajištěny v dosažitelném množství oddělením centrálního nákupu,“ uvedl Tomáš Gottvald s tím, že bude ustanoven krizový štáb nemocnic a připraví se na možnost vyčlenění celého multioborového pavilonu v Pardubické nemocnici, který má přibližně 70 lůžek.
Podle zástupců jednotlivých složek integrovaného záchranného systému jsou sloužící příslušníci ochrannými pomůckami pro tuto chvíli vybaveni. „Musíme tlačit na stát, aby skrze Správu státních hmotných rezerv zajistil dostatečné množství ochranných pomůcek, protože se musí jednat o řízený a koordinovaný postup. V tuto chvíli musíme vyčkat na informace z jednání Státní epidemiologické komise, která bude zasedat ve čtvrtek,“ řekl hejtman Netolický.
 
Seminář pro pamětníky vede Martin Šebela už sedm let

V úterý 25.2. se v přednáškovém sále Městského muzea konal další z řady úspěšných seminářů pro pamětníky. Lektor Martin Šebela se tentokrát věnoval starým českotřebovským chalupám které zmizely s povrchu země především v souvislosti přestavbou starého Trávníka nebo hlavního průtahu města prostorem dnešní ulice Riegrovy, který bývala dříve vedena poměrně složitou trasou a vyhýbala se starým trávnickým chalupám. Opět byla velká účast, pořadatelé napočítali přes mimořádně nepříznivé počasí na padesát posluchačů.
Jak Martin Šebela napočítal, věnuje se přípravě seminářů již sedm let a za tu dobu připravil tedy přes 80 zajímavých setkání, které se neúčastní jen pamětníci, jak je v názvu uvedeno, ale také často i potomci  původních majitelů stavení  nebo třeba živností, o kterých je na semináři řeč.  Příští seminář bude věnován letošnímu mimořádnému výročí - 250 let od postavení první výletní restaurace na Horách (1770). (MM)


Stela Okrašlovacího spolku ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice

Reportáž, která se vztahuje jednak k desetiletému výroční odstěhování památníku (stely) Okrašlovacího spolku dolů do Javorky  a také k letošnímu výročí 135 let od založení Okrašlovacího spolku vůbec, natočila se členy bývalého Okrašlovacího spolku redaktorka  ČRO  Pardubice Víta Balcarová. 
Ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice si ji budeme moci poslechnout zítra ve čtvrtek 27. srpna 2020 v 15:25 minut.
Škoda, že se Okrašlovací spolek svých 135. narozenin nedožil. Můžeme nad tím mávnout rukou, bez Okrašlovacího spolku se dnes dokážeme obejít.  Jenže kdyby nebylo Okrašlovacího spolku, nebyla  by českotřebovská Javorka.   A to už stojí za zamyšlení.... 
Znamená to současně, že své 135. narozeniny si letos připomíná českotřebovský park Javorka. Její údržba a postupná obnova je dnes v rukou profesionálů. Dříve to byl městský zahradník, který se odpovídal právě Okrašlovacímu spolku.  

Komunikace městské policie s veřejností

V únorovém čísle Českotřebovského zpravodaje byla mimo jiné otištěna výroční zpráva městské policie za rok 2019. Její zveřejnění vyvolalo reakce v jiném regionálním médiu a na sociálních sítích, které se zabývaly především současným způsobem komunikace městské policie s veřejností. K vysvětlení současného stavu je ovšem nejprve nutné krátké ohlédnutí do předchozích let. Od roku 2000 komunikovala s občany Městská policie Česká Třebová prostřednictvím svého tiskového mluvčího. Touto funkcí byl pověřen tehdejší zástupce velitele, který v rámci této agendy plnil řadu úkolů, včetně vypracovávání výročních zpráv a publikování příspěvků na městském webu a k tomuto určené rubrice městského periodika. Tento model se ovšem neosvědčil, protože tiskový mluvčí v rámci svých příspěvků začal postupem času upřednostňovat své osobní názory před oficiálními stanovisky městské policie. Současně docházelo ze strany tohoto pracovníka k opakovaným porušováním pracovního řádu městské policie, která nemůžeme více komentovat. Vzhledem k výše uvedenému a skutečnosti, že v této době již bylo vypsáno výběrové řízení na novou pozici mediálního asistenta města Česká Třebová, bylo rozhodnuto o odvolání tohoto pracovníka z funkce tiskového mluvčího bez náhrady a následně i z funkce zástupce velitele. Jejím výkonem byli nově pověřeni jiní dva strážníci městské policie. Po krátkém působení tohoto zaměstnance, jakožto řadového strážníka, byl pracovní poměr na jeho žádost ukončen. Prezentaci činnosti místní samosprávy, včetně městské policie, nyní zajišťuje především mediální asistent města v součinnosti s velitelem útvaru. Nejčerstvějšími výstupy, které z této spolupráce vzešly, jsou například články otištěné v únorovém a lednovém vydání Českotřebovského zpravodaje, jako reakce ke stížnosti občanů na provoz v lokalitě Benátky. Městská policie v letošním roce také uspořádala besedy se žáky ZŠ Nádražní a ZŠ Habrmanova, kde prezentovala svoji činnost a také probírala dětem blízkou problematiku bezpečnosti silničního provozu, šikany, kybernetické bezpečnosti a prováděla protidrogovou prevenci. Podobné besedy zároveň probíhají i na mateřských školách. Počínaje březnovým číslem je také obnoveno vydávání příspěvků MP v Českotřebovském zpravodaji.  Jiří Holý
 
Nehoří, to jen sousedé zatopili - aneb - kotlíkové dotace nutně potřebujeme

Vypadá to tak, že by nezasvěcený člověk raději přivolal hasiče. Když se setmí, tak jako by kouř z topenišť neměl být vidět. Jenže při inverzích a nízkém tlaku vzduchu  dlouho zůstává dým v údolí Třebovky při zemi a štípe do očí....  Bylo by dobré tyto věci začít nějak řešit. Jde zdánlivě o sousedské vztahy, které však zhoršují prostředí pro život nás všech. Snad vyvolávají vzpomínky na dobu, kdy zde na nádraží kouřilo třeba čtyřicet parních lokomotiv současně.  Lokomotivy jsou pryč, ale dým a kouř zůstává...Dokládají to např. fotografie pořízené večer 26. února
 
AD: šílená anomálie dvou stejně zaměřených oddílů v šestnáctitisícovém městě

Píše se o tom v článku o úspěších Sokola ČT II. v okresní anketě o nejlepšího sportovce. Podobnou "šílenou anomálií" by v tomto případě trpěly dvě kynologické organizace Podhorka a Javorka, nebo také dvě základní organizace Českého svazu ochránců přírody Podorlicko a Zlatá Studánka. V Ústí nad Orlicí mají např. dva Kluby českých turistů.  Každé toto zdvojení má svoje kořeny a nemusí být škodlivé, naopak zvětšuje počet příležitostí pro sportování a využití volného času. O to jde především, nikoliv o výsledky. Ty můžeme dosáhnout třeba i angažováním cizinců, stačí na to mít dost peněz a potřebné úsilí. Spíše je třeba mluvit o nešťastném pojmenování (nebo i zařazení) dvou volejbalových klubů v našem městě.
Výsledky ankety i tak stojí za zamyšlení. Stojí za uvedení, že výsledky ankety jsou závislé i na tom, kdo dodal nebo i nedodal nebo jak dobře zdůvodnil pro vyhlašovatele potřebné nominace (mnoho dotazů bylo např. na absenci veleúspěšných sportovců nového českotřebovského oddílu DSC GYM), nebo závisí i na tom, že sportovec je jednoznačně registrován v oddíle mimo náš okres, byť u nás bydlí a třeba i trénuje (např. Tomáš Friš). (mm)


Kraj chystá modernizaci speciálních škol a školských zařízení

Pardubický kraj je zřizovatelem základních škol a poradenských zařízení, která slouží žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Tři krajská zařízení a to ve Svitavách (Pedagogicko-psychologická poradna), Žamberku (SŠ a ZŠ Žamberk) a Moravské Třebové (Speciální ZŠ, MŠ a PŠ Moravská Třebová) se dočkají oprav. 
„Cílem projektu je především rekonstrukce a modernizace stávajících prostor škol za účelem zkvalitnění vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami směřující k přestupu do běžných škol hlavního vzdělávacího proudu a přípravě na nezávislý způsob života. Realizací projektu dojde též k vyřešení bezbariérových přístupů do objektu či jejich částí, které dnes bezbariérově řešeny nejsou,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
 „Částka za úpravy ve Svitavách je plánována na 2,4 milionů korun. V Moravské Třebová se pak jedná o 2,5 milionů korun a v Žamberku o 1,4 milionů korun,“ informoval náměstek hejtmana Roman Línek odpovědný za investice. Uvedené částky jsou včetně DPH.  „Investiční akce v oblasti modernizace speciálních škol a školských zařízení jsou spolufinancovány z programu IROP. Celková výše dotace je ve výši 85 % z celkové částky,“ řekla Hana Štěpánová radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.
Akce  ZO ČSOP Zlatá Studánka v březnu        (v ekocentru Červenka): 

Pondělí 9. března 2020 v 18 hodin - SARDINIE - přednáška doc. J. Štyrského -  Ekocentrum Červenka
Středa 11. března 2020 v 17 hodin EKOLOGICKÁ OCHRANA ROSTLIN - přednáška Ing. Jiřího Habigera