Českotřebovský deník 61/2020 (28/2)  

Celostátní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko a ukliďme Českou Třebovou bude 4. dubna 2020

Akce z tomuto účelu v České Třebové organizuje např. ZO ČSOP Podorlicko a spolu s ní i další jednotlivci.  Jakmile budou konkrétní informace, bude jistě zveřejněny tak, aby se mohla zapojit také veřejnost.  Můžete např. počítat s úklidem koryta Třebovky v prostoru Benátky, kde akci organizuje např. pan Lukáš Milde apod. ).


Polabská liga Kolín – 4 medaile 
Ve dnech 8. a 9. 2. 2020 proběhlo v Kolíně první kolo nového ročníku Polabské ligy. V sobotu bojovali o medaile naše mláďata. Pro Vítka Drašnara a Jana Kršku to byl první start na závodech a získávali tak hlavně zkušenosti. Matěj Ducháček po jedné výhře obsadil 5. místo a Radek Krška bral po dvou výhrách také 5. místo.
V neděli se pak v Kolíně představili naši mladší starší žáci a žákyně. Z celkového počtu 321 judistů ze 49 oddílů z celé České republiky se naši judisté neztratili a vybojovali následující umístění: v hmotnostní kategorii do 38 kg se na krásném 2. místě umístil Miroslav Hurt, v hmotnostní kategorii do 63 kg se také na 3. místě umístila Kateřina Kovářová, v kategorii do 30 kg se na 3. místě umístil Miroslav Šikula a na 2. místě Jaroslav Šlesinger. Dále se na 5. místě umístil Jakub Najman, 7. místa obsadili Lukáš Krása a Šimon Baláž. I přes bojovné výkony se nepodařilo prosadit Janu Škrkoňovi a Janu Josefu Drašnarovi, kterým los přisoudil velmi těžké soupeře, proti kterým se nám nepodařilo prosadit.  JUDU ZDAR  Vlastimil Zemánek

Jak se mění Lidická ulice pod náměstím

Původní vzhled domu - čistírny p. Hliněného neuvádím, alespoň srovnání minulé doby před několika lety s děním v současnosti. Působení stroje a omezení dopravy napovídá, že se zde připravuje stavební akce. Žádoucí je dokončení majetkové změny.

Jevíčko dostane od kraje 100 tisíc za péči o památky

Ministerstvo kultury vyhlašuje každoročně Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón České republiky. Města soutěží o celostátní titul Historické město roku. V krajském kole zvítězilo v Pardubickém kraji v roce 2019 město Jevíčko. Radní kraje nyní odsouhlasili ocenění úsilí města v této oblasti částkou 100 tisíc korun.
„Tradičně předáme symbolický šek představitelům města až v září na setkání pracovníků v kultuře, ale peníze přijdou na účet města už nyní a mohou je využít opět ve prospěch památek. Nedávno jsem v Jevíčku obdivoval například opravenou synagogu nebo některé drobné památky. Těším se, že při podzimním setkání představí v podrobnější prezentaci nám i dalším účastníkům setkání, co všechno se jim v ochraně památkové zóny podařilo,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.
V Jevíčku byla díky zachovanému středověkému půdorysu města a přítomnosti řady stavebních a sochařských památek vyhlášena městská památková zóna už v roce 1990.
 V roce 2019 využilo město jedenapůlmilionovou dotaci Ministerstva kultury na opravu opěrné zdi zámku, na opravu opěrných pilířů věže zámku, na obnovu fasády na jižní straně synagogy, restaurování středověkého pilíře kašny, restaurování sochy sv. Mikuláše Tolentinského, barokního mobiliáře a některých prvků hlavního oltáře Kostela Nanebevzetí Panny Marie. Podařilo se také opravit vnitřní omítky schodiště v synagoze a restaurovat nástěnné malby v kapličce v Zadním Arnoštově a dva křížky ve městě.
„Oceňuji, že se v Jevíčku při obnově památek nespoléhají jen na dotace, ať už státní nebo krajské. Investují přibližně stejně velké částky také z vlastního městského rozpočtu a výsledek je vidět. Letos mají kromě krajského vítězství v soutěži regenerace také krajskou památku roku, kterou se stala obnova kapličky v Zadním Arnoštově,“ dodal Línek.


KOJK vystoupil na prestižním koncertě v Lichtenštejnském paláci  v Praze
V Lichtenštejnském paláci na Malostranském náměstí v Praze sídlí Akademie muzických umění v Praze Palác  byl postaven v r. 1791 architektem Matyášem Hummelem na náklad knížete Aloise Josefa z Lichtenštejna. V letech 1620 - 27, zde žil místodržitel Karel z Lichtenštejna, který byl hlavním původcem popravy českých pánů na Staroměstském náměstí v r. 1621.
V sále Martinů v Lichtenštejnském paláci v Praze se v pátek 28. 2. večer rozezněly tóny Mendelssohnova houslového koncertu e - moll v podání houslového virtuose Čeňka Pavlíka, vítěze mezinárodní soutěže Emily Andersen v Londýně a člena významného Guarneri tria Prague v doprovodu Komorního orchestru Jaroslava Kociana a dechové sekce Filharmonie Hradec Králové.
Program dále představí díla dvou předních světových autorů. GEORG FRIEDRICH HÄNDEL Concerto grosso Op. 6, No. 1 in G major HWV 319 LEOŠ JANÁČEK Suita pro smyčcový orchestr FELIX MENDELSSOHN - BARTHOLDY Koncert pro housle a orchestr e - moll op. 64 projekt dirigoival Bohusklav Mimra a Jana Mimrová.