Českotřebovský deník 264/2020 (14/9)
Změny ve složení rady města i v zastupitelstvu  

V pondělí 14.9. jednalo zastupitelstvo města a podle očekávání schválilo dvě změny v zastupitelském sboru. Jako první bod jednání byla zařazen slib nového zastupitele Jaroslava Badzika (Koalice pro Českou Třebovou), který nahradil odstupujícího PhDr. Petra Poldaufa.Z jednání zastupitelstva byli omluveni 3 zastupitelé MUDr. Igor Paar, Ladislav Vraspír a Lubomír Vašina. Hned v druhém bodě byla zařazena volba nového radního na uvolněné místo po odstoupení Ing. Aleše Spirmana. Po dohodě v rámci radniční koalice tvořené Koalicí pro Českou Třebovou, ODS a ČSSD navrhl Mgr. Josef Menšík za nového člena rady města Ing. Michala Kadlece (Koalice pro Českou Třebovou). Tento návrh byl podpořen 24 hlasy všech přítomných zastupitelů.  Nová rada města má tedy po dnešní doplňovací volbě toto složení:  Mgr. Magdaléna Peterková, starostka, Ing. Petr Skopal, Bc. Martin Voleský, Mgr. Josef Menšík, Ing. Michal Kadlec (všichni Koalice pro Českou Třebovou) dále Ing. Dalibor Zelený, Mgr. Jan Kovář (oba ČSSD) a Mgr. Josef Kopecký, Ladislav Vraspír (oba ODS).  Více najdete ve zvláštním článku ZDE   
Zemřela Jindřiška Vaníčková

V sobotu 12. 9. zemřela ve věku ve věku 86 let  paní Jindřiška Vaníčková, známá českotřebovská učitelka hudby. Pohřeb se koná ve středu 23. září v 11 hodin v českotřebovském krematoriu.  Nekrolog najdete ZDE
 
Podbranská ulice bez sloupů  (více zde)


Mladí horalové 

V sobotu 12. 9. jsme se zúčastnili soutěže Mladí horalové. Jednalo se o orientační běh s úkoly horských dovedností: horolezení, slaňování, prusíkování, zdravověda, uzly, orientace v terénu, stavba stanu a opičí dráha. Závod byl rozdělen na mladší a starší, v obou kategoriích HORO ČT reprezentovali čtyřčlenné týmy. Tým mladších: Mikuláš Pecháček, Tereza Königová, Sára Fulíková a Nella Hrušková skončil na 4. místě. Tým starších: Štěpán Štefek, Adam Janíček, Viktorie Smutková a Lucie Provazníková obsadil krásné 14. místo. Soutěž se konala v lezecké oblasti Rabštejn a zúčastnilo se celkem 88 závodníků z celé ČR. Děkujeme Horoklubu Šumperk, který závod nachystal.

Smetanova ulice je po rekonstrukci průjezdná...  

Tajně jsem doufal, že tu past na bicyklisty odstraní před tím, než se tam pustí provoz. Opět marně!
Takže vy s užšími pneumatikami POZOR!!! 
(FB Aleš Spirman)
Zřejmě je vše v pořádku, kolaudací to prošlo. Třeba se budou podle tohoto vzoru otáčet všechny kanály ve městě pro zvýšení adrenalinu. Bikeři u nás jsou trénovaní na Pekláku a tak takovéto pasti nemohou nikoho nachytat. Nakonec jsme už byli trénovaní jako chodci na chodníku před nádražím, kdy jsme zde klouzali na sklech nefunkčního diodového osvětlení.... Za adrenalin si jinde musí připlatit, tady je vše grátis. Věřím, že Pavel Langhans k tomu nakreslí něco vtipného, je totiž pravidelným čtenářem českotřebovského zpravodajství, i když z něj je nyní "Nekořák"....(re)
 
O nálepku „dítěte z děcáku“ nikdo nestojí

Ve světe je to běžné, v České republice zatím spíše ojedinělé, že ohrožené děti, které nemohou být v péči rodičů, nekončí v klasických dětských domovech, ale buď v náhradní rodinné péči, nebo v rodinných skupinách se samostatným bydlením v komunitě. Pardubický kraj se tomuto cíli snaží už několik let přiblížit. V současné době je již 40 procent dětí mimo ústavní péči.
„Začalo to asi před šesti lety projektem podpořeným z takzvaných norských fondů, kdy jsme zadali analýzu všech pěti dětských domovů, které zřizuje Pardubický kraj. Následně jejich zaměstnanci pod vedením odborných konzultantů hledali cesty ke změnám a vypracovali transformační plány. V posledních letech se je snažíme postupně naplňovat. Ze 146 dětí je nyní 58 v komunitní formě bydlení,“ shrnul situaci radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola, který se byl tento týden podívat do nových bytů a domku pro děti, které ještě donedávna žily v ústavním zařízení v Horní Čermné.
Život s dětmi se nedá vtěsnat do norem
Dětský domov v Dolní Čermné v průběhu prázdnin zcela opustil objekt v Horní Čermné. Děti ve věku od předškoláků do středoškoláků se přestěhovaly do bytů v Letohradu a v Lanškrouně a do rodinného domku v Žichlínku. Vytvořily čtyři rodinné skupiny po 6 dětech, spolu s nimi do nového bydliště putovali i vychovatelé. „Je to pro náš domov zatím největší změna. Přestěhování byla ta nejviditelnější část. Děti budou chodit nebo dojíždět do školských zařízení co nejblíže bydlišti, budou chodit do kroužků, nakupovat, vařit a hlavně mít své soukromí a „rodinu“, ve které se budou střídat pouze dva a dva stálí vychovatelé ve dvou směnách,“ uvedla ředitelka Dětského domova v Dolní Čermné Stanislava Švarcová.
Radní Pavel Šotola poděkoval všem, kteří se na tomto velkém kroku podíleli, včetně Zbigniewa Czendlika a Královehradecké diecéze, která dětskému domovu pronajala právě domek v Žichlínku. „Jedná se o bývalou faru, která byla před 15 lety zrekonstruována pro pěstounské rodiny. Ale tento projekt skončil a dům byl rok prázdný. Proto jsem uvítal tuto příležitost a jsem rád, že vlastně bude sloužit tomu účelu, pro který byl upraven,“ řekl oblíbený lanškrounský farář.
Další dětské domovy se také mění
Dětském domově v Holicích byl letos v červnu ukončen provoz jídelny. Stravování se zajišťuje přímo na jednotlivých dětských skupinách, což přispívá k jejich větší samostatnosti. Od září děti obědvají ve školních jídelnách. Koncem září se jedna dětská skupina přestěhuje do bytu, který poskytlo město Holice formou dlouhodobého pronájmu. Dále se při dětském domově rozvíjí sociálně aktivizační služba, která pomáhá k návratu dětí do své biologické rodiny.   
Dětský domov Moravská Třebová už má stavební povolení na přestavbu domku pro jednu rodinnou skupinu. Další skupina je v bytě, který město Moravská Třebová domovu dlouhodobě poskytuje. Původní budova domova se mění za pomoci kraje, sponzorů a designérů do rodinné podoby.
 Dětský domov Pardubice má k dispozici pět bytů. Tři z nich jsou pro skupiny dětí a ve dvou garsonkách se na samostatný život připravují 3 dospělé studující dívky. S ohledem na špatný technický stav budovy dětského domova zůstává přemístění dětí mimo tento objekt trvalou prioritou.
Dětský domov Polička měl skupinu dětí v rodinném domku jako první v Pardubickém kraji. V loňském roce získal pronájem městského bytu pro další skupinu a Pardubický kraj připravuje po dohodě s městem Polička výstavbu rodinného domu pro třetí skupinu. Poté zcela opustí současnou budovu bývalého sirotčince.
Pardubický kraj letos podpořil transformační kroky dětských domovů částkou šest milionů korun.

Počty dětí v dětských domovech Pk podle formy bydlení k 31. 8. 2020

Dětský domov

Počet dětí

celkem

v zařízení

v bytech

DD Dolní Čermná 

47

24

23 (49 %)

DD Holice

29

24

5 (21 %)

DD Moravská Třebová

16

12

4 (33 %)

DD Pardubice

39

22

17 (44 %)

DD Polička

15

6

9 (60 %)

celkem

146

88

58 (40 %)

 
V Pardubickém kraji začal týden plný pěstounství

V neděli 13. září hostil zámek v Moravské Třebové již čtvrtý ročník Dne (pro) pěstounství konaný pod záštitou radního Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavla Šotoly. Po celý tento týden budou následovat ve městech Pardubického kraje další akce s tématikou pěstounství. Akce probíhají ve spolupráci Pardubického kraje s neziskovými organizacemi a městskými úřady.
Princezny a rytíři
Organizace Dne (pro) pěstounství se každý rok ujímá některá z neziskových organizací. Tento ročník se uskutečnil v režii Charity Moravská Třebová. Po celý den probíhala velká hra v zámecké zahradě a prostory moravskotřebovského zámku se zaplnily rytíři, princeznami a malými králi. Atmosféru dne doplnila gotická muzika v podání skupiny Arcus a koncert Základní umělecké školy Moravská Třebová. Své umění předvedli orientální tanečnice AYISHAH a skupina historického šermu S.P.G. Old Guard. K dispozici byla i řada dalších aktivit. Po celý den mohli návštěvníci využít volného vstupu do vybraných zámeckých expozic.
Nová publikace o pěstounství
Již tradičně se na programu dne podílela většina organizací, které v Pardubickém kraji doprovází pěstouny a poskytují jim potřebnou pomoc, podporu a vzdělávání. I letos nabízely v Moravské Třebové řadu aktivit jako součást velké hry v zámecké zahradě. Součástí letošního ročníku byl křest publikace Rodina na 100%, která přináší deset životních příběhů pěstounských rodin z Pardubického kraje a nabízí deset pohledů na pěstounství. „Rádi bychom, aby příběhy pěstounů v této knížce byly impulsem pro ty, kteří mají ve svém srdci místo pro dalšího člena rodiny a inspirací těm, kteří o pěstounství uvažují,“ řekl Pavel Šotola a v Moravské Třebové osobně poděkoval přítomným pěstounům za ochotu sdílet svůj příběh.
Pěstouni stále chybí
V náhradních rodinách žije v Pardubickém kraji 738 dětí, o které pečuje 683 pěstounů či poručníků. Číslo zahrnuje také příbuzenské pěstouny. A stejně jako ostatní kraje i Pardubický hlásí nedostatek dlouhodobých pěstounů. Tedy pěstounů, kteří jsou schopni přijmout děti, které se nemohou nyní vrátit zpět do vlastní rodiny a nebylo možné zajistit péči v rámci jejich širší rodiny, tedy najít příbuzenského pěstouna. „V roce 2019 jsme přijali 22 žádostí o zprostředkování dlouhodobé pěstounské péče, v letošním roce to bylo zatím pouze 9 žádostí. V loňském roce se nám podařilo najít novou pěstounskou rodinu pro 17 dětí a v letošním roce, i přes tuto složitou situaci s pandemií, jsme našli rodiny pro 12 dětí,“ říká Petra Bílá, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Pardubického kraje.