Českotřebovský deník 297/2011 (8.11.)                                  

Bacrie okradlo táborníky v pořadu Toma Wizarda

Na konci letošního června se Bacrie o.s. podílelo na natáčení krátkého snímku o lovcích mamutů z oblíbeného dětského seriálu Záhady Toma Wizarda v produkci ČT. Natáčení probíhalo převážně v oblasti jeskyně Pekárny, která byla prokazatelně osídlena již v paleolitu, a to právě oněmi "lovci mamutů". Přestože snímek, který si klade za cíl poupravit zažitou "štorchovskou" představu o našich předcích, nepřesahuje 13 minut, natáčení zabralo celé dva dny. Sdružení Bacrie posloužilo jako komparz a zapůjčilo některé rekvizity. Svou významnou roli si však nejvíce užívali naši vlci Aria a Lord. Aby ne, když všude byla spousta obřích a voňavých kostí. Členové Bacrie, jakožto noční lovci, přepadli táborníky a ukořistili jejich jídlo. Náčelník Kosák je poté v pořadu zpovídán a vypráví jednak o lovcích mamutů, ale i o sdružení. Celý snímek měl premiéru 2.11. na České televizi a kdo jej nestihl, nemusí zoufat. Je ke shlédnutí i online: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10123499335-zahady-toma-wizarda/311292320070026-lovci-mamutu/   (Bacrie o.s.)
 
Naše město navštívila delegace z družební obce Horní Lhota 

Ve dnech 4. až 6. listopadu 2011 navštívila naše město delegace z družební obce Horní Lhota v čele s jejím starostou Ing. Jaroslavem Bergerem. V rámci této návštěvy byli naši hornolhotští přátelé seznámeni s Dopravním terminálem Jana Pernera, nově vybudovanou  pěší zónou v ulici Na Splavě a dalšími investičními akcemi města včetně právě probíhající stavby nové budovy městského muzea v Klácelově ulici. Naši hosté přijali pozvání na představení Taneční školy Šárky Prossové „PODZIMNÍ DOTEKY“ v Kulturním centru a zhlédli park KOCIÁNKA v Ústí nad Orlicí. Kromě vzájemné výměny zkušeností na poli profesním proběhla také řada neformálních jednání a naši hosté odjížděli zpět do Horní Lhoty spokojeni a s novými inspiracemi.           Ludmila Rašnerová

 

Za sestrou Řehákovou …

Sestra Božena Řeháková, rozena Hamplová se narodila 24.10.1924 a byla členkou Junáckého střediska Javor od roku 1938. Bydlela v ulici Čelakovského 102 v České Třebové. Zemřela 31.10.2011 ve věku 87 let. Byla věrná skautským ideálům po celý život. Po roce 1945 spolupracovala ve vedení oddílu světlušek se sestrou Danou Kváčovou, rozenou Prokopcovou. Za všechnu práci a podporu skautingu děkuje  Junácké středisko Javor, současně se loučí a zachovává si vroucí vzpomínku  spolu s oddílem oldskautek a oldskautů kmene dospělých.                                                                                            sestra Alena Mašková, vedoucí OS
Esperantská wikipedie oslavila 10. výročí 

První seminář esperantských wikipedistů k 10.výročí vzniku esperantské wikipedie /t.j. internetové encyklopedie/ probíhal ve dnech 26. - 30.října 2011 ve Svitavách. Založením Muzea esperanta se totiž staly Svitavy lákavým cílem nejen pro české, ale i pro zahraniční esperantisty. Na seminář přijeli esperantisté - wikipedisté z Belgie, Francie, Holandska, Maďarska, Německa, Polska, Slovenska a zakladatel esperantské wikipedie Chuck Smith z USA. Při slavnostním zahájení vyprávěl Chuck Smith, jak se začátkem roku 2001 začal učit esperanto a již kocem roku byl schopen založit esperantskou wikipedii. Díky němu vlastně vznikla i wikipedie česká, poněvadž se při pobytu v naší zemi seznámil s Mirkem Malovcem a radil mu při vzniku o rok mladší wikipedie české. Tahle zajímavá akce v blízkých Svitavách nemohla ujít pozornosti členů esperantského kroužku z České Třebové. Také chlapci a děvčata, kteří se učí esperanto, měli zájem stát se redaktory wikipedie. Deset z nás se účastnilo akcí v rámci semináře:uvítání wikipedistů panem starostou Davidem Šimkem a místopředsedkyní ČESu /Českého esperantského svazu/ Libuší Dvořákovou na radnici, školení wikipedistů v gymnasiu, povídání o historii Svitav historikem panem Fikejzem, slavnostního zahájení semináře předsedou ČESu Vladimírem Dvořákem i akcí v Muzeu esperanta.
Úžasné Podzimní doteky 2011

Včera, tj.5.11.11, jsem poprvé viděla přehlídku Podzimní doteky. Bylo to úžasném, byly i slzy dojetí, radosti a štěstí, nikdy na tento zážitek nezapomenu. Vřelé díky paní Šárce Prossové a všem, co se na krásném večeru podíleli a dali si tolik práce s dětmi, od těch nejmenších až po dospělé účinkující a díky všem účinkujícím za nádherný zážitek. Jen tak dál, ať se Vám všem daří.  M.K.
 
 
Alej Maxe Švabinského byla zařazena do celostátního kola hlasování o alej roku.  Hlasovat je možné od 16.10. na stránkách : http://arnika.org/zacina-hlasovani-v-ankete-alej-roku-2011 Naše alej se tak dostala do prestižní společnosti, zatím však při hlasování mnoho hlasů nenasbírala, k dnešnímu dni pouze 22., t.j. 1,5% všech odeslaných hlasů. Podpořte naši alej, nejde o málo! Chceme-li zajistit její údržbu a dotace na její realizaci, potřebujeme, aby byla mezi ostatními co nejlépe hodnocena!

Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838


tel. 465521292-93, mob.tel. 728 596 346  e-mail: szsuo@szsuo.cz, internet:www.szsuo.cz
ve školním roce 2012/2013 otevře
2 třídy denního studia 4letého oboru ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 53-41-M/01
1 třídu denního studia 4letého oboru Sociální činnosti  75-41-M/01
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
23. 11. 2011 – 14:00 – 17:00 hodin
08. 12. 2011 – 14:00 – 17:00 hodin
Mimo dny otevřených dveří je návštěva školy možná po telefonické domluvě kdykoliv.