Českotřebovský deník 304/2018 (22/10)
Nohejbalový turnaj u Floriána

V sobotu 15. září 2018 se u spolkové chaty u Floriána konal již 7. nohejbalový turnaj tříčlenných družstev. Tento turnaj nese jméno našeho dlouholetého člena Jindřicha Kodytka, který byl nejen činný v hasičském sportu, ale velmi často trávil svůj čas službami pro veřejnost u Floriána. Za krásného počasí se zde kromě našich zástupců sešlo 5 dalších  spřátelených družstev okolních hasičských sborů (Třebovice, Svinná, Lhotka, 2x Česká Třebová) a tradičně i 1 družstvo naší městské policie, které tentokrát zvítězilo a převzalo si putovní pohár. Uvidíme, zda ho udrží i v příštím roce. Pokud se najdou další zájemci, kteří by se chtěli turnaje zúčastnit, bližší informace o konání dalšího ročníku budou na našem FACEBOOKU.  Jaroslav Horský, jednatel SDH Parník

Mateřská škola Česká Třebová, U Koupaliště hledá uklízečku na HPP. Nástup ihned. Informace na telefoním čísle 736 518 003 nebo e-mailu msukoupaliste@ceska-trebova.cz

Benefiční notování v Národním domě

V sobotu 6. října uspořádal spolek Za jeden provaz ve velkém sále Národního domu  již čtvrtý ročník ročník akce Benefiční notování. Velké díky patří Marku Trejtnarovi, se kterým jsme uzavřeli novou spolupráci a hlavně započali sbírku. Bez něj bychom se k této činnosti asi sami nedostali. První velká akce, kde jsme sbírku propagovali, byl Memoriál mistra Jana Husa. Poprvé se mohli lidé setkat s Verunkou, její maminkou a asistenčním pejskem Jirkou, kterým směřovalo veškeré naše snažení. Po této akci jste nás mohli v létě potkat s kasičkou na řadě akcích Kulturního centra, nutno podotknout, že moc děkujeme vedení KC, které nám umožnilo se takto prezentovat na jejich akcích.  Více najdete v samostatném článku ZDE

HC Kohouti věnoval spolku Za jeden provaz 7 000 Kč

V závěru loňské hokejové sezóny hráči hokejového klubu Kohouti pořádali dražbu dresu nejlepšího hráče a výtěžek se rozhodli věnovat našemu spolku. Dres vydražil Jakub Pachl, který také poukaz dne 30. 9. na prvním hokejovém zápase nové sezóny nám osobně předal. Rozhodli jsme 3 500 Kč věnovat na sbírku Za jeden provaz pro Verunku, druhou polovinu použijeme na činnost spolku. Touto cestou moc děkujeme za finanční příspěvek.  Anna Borková
 
Sociální služby Domov pro seniory přijmou do pracovního poměru PPOP
(pečovatelku). Nástup možný ihned. Možnost doplnění vzdělání při zaměstnání. Bližší informace
zdravotni@socialnisluzbyct.cz, p. Drvoštěpová Dagmar 465 503 400,739344576.
 
Naladěni na stejnou notu v Domově pro seniory

Na konci září jsme opět vzali kytaru a šli si zazpívat lidové i folkové písničky do místní kaple společně se seniory. Všichni si nás už z minule pamatovali a zpívali s nadšením. Moc děkujeme za pomoc Daniele Stránské a Domovu pro seniory za příjemnou atmosféru i pohoštění. Tomáš Kupka
 
Jablíčkování v MŠ U Stadionu

V úterý 16.10. 2018 od 14:30 do 16 hodin se na zahradě mateřské školy U Stadionu konalo odpoledne s rodiči nazvané „Jablíčkování“. Děti měly možnost si vyzkoušet spoustu aktivit na dané téma. Bylo pro ně připraveno 9 stanovišť, kde si mohly procvičit jemnou i hrubou motoriku, početní představy, smyslové vnímaní, atd.  Vše se točilo kolem jablíček. Na posledním stanovišti čekala na děti i dospělé ochutnávka dobrot z jablíček, které připravili šikovní rodiče nebo prarodiče. A že bylo opravdu co ochutnávat – pomazánky, saláty, štrúdly, koláče, buchty, rohlíčky, sušenky, dorty, křížaly, … Na zapití nechyběl jablečný mošt a taky domácí jablečný sirup. Počasí nám přálo a „Jablíčkování“ se vydařilo na jedničku. Doufám, že si tuto akci ostatní rodiče užili se svými dětmi stejně dobře jako já.
Tímto děkuji celému kolektivu MŠ U Stadionu, za krásně připravené odpoledne pro nás i naše děti a taky děkuji všem maminkám, tatínkům a babičkám za upečení skvělých dobrot z jablek.    Za klub rodičů Jana Stolariková

AUTORSKÉ ČTENÍ BLANKY KOSTŘICOVÉ BYLO „VYPRODÁNO“


Pouze jediná volná židle zůstala v jinak zcela zaplněné čítárně městské knihovny, když se zde sešli čtenáři a posluchači Blanky Kostřicové na autorském čtení Památka zesnulých. Většina přítomných přitom znala buď všechny, nebo alespoň některé z připomínaných osobností. V první části večera, Pocta MUDr. Rudolfu Pečínkovi, přečetla Blanka Kostřicová kapitolu Večerka ze své knihy Ledovcová turistika, jejíž hlavní postava, doktor Bedřich Večerka, je nápadně podobná věhlasnému českotřebovskému lékaři, od jehož narození letos v červnu uplynulo pětašedesát let.
V prostřední části večera byli připomenuti další dva jubilanti letošního roku (85. výročí narození), autorčini rodiče. Rozhlasový medailon prof.PhDr. Vladimíra Kostřici, DrSC. přečetl Bedřich Ducháček; při četbě tří vzpomínkových textů na Janu Kostřicovou se potom střídal s Ludmilou Rašnerovou.
Na závěr přečetla Blanka Kostřicová dvě beletristické vzpomínky na dva své kamarády. Stanislav Rob byl připomenut postavou Oldy z knihy Dole a nahoře. Vyvrcholením večera pak byla povídka Kamarád věnovaná památce Petra Orlicha.
Celý článek a fotografie ZDE
 
Rybáři hlásí 
Pravidelný páteční prodej pstruhů v líhni v Javorce končí 2. listopadu             

V kotlíkových dotacích jsou stále volné prostředky

Pardubický kraj zahájil 9. října 2018 příjem žádostí v rámci 4. výzvy kotlíkových dotací. Dotace je určena pro fyzické osoby na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním a celková částka pro Pardubický kraj ještě stále není vyčerpána. Dotace se vztahuje na staré kotle na pevná paliva v rodinných domech na území Pardubického kraje, které nesplňují emisní třídu 3, 4 nebo 5 podle ČSN EN 303-5.
„Na rozdíl od předchozích výzev, kdy došlo k vyčerpání alokace do dvou dnů po zahájení příjmu žádostí, alokace 4. výzvy nebyla po uplynutí prvních dvou týdnů sběru žádostí vyčerpána a další zájemci mají stále šanci dotaci získat až do 10. prosince letošního roku,“ uvádí hejtman Martin Netolický.
„K 23. říjnu evidujeme 708 přijatých žádostí. Od ministerstva životního prostředí máme na tuto výzvu více jak 74 milionů korun a můžeme tudíž ještě nabídnout volné prostředky. V rámci dotace lze pořídit kotel kombinovaný na uhlí a biomasu s automatickým přikládáním, kotel na biomasu s ručním nebo automatickým přikládáním, tepelné čerpadlo, nebo plynový kondenzační kotel,“ vysvětluje radní Hana Štěpánová.
Bližší informace k podmínkám výzvy lze získat na portále Pardubického kraje https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace. Tam lze zároveň získat kontakty na pracovníky, kteří poskytují konzultace k podmínkám výzvy a případně poradí s registrací, vyplněním i odesláním žádosti.

Do středních škol šlo letos v našem  kraji 500 milionů korun

Každoroční porada ředitelů středních škol, ale také domovů mládeže či pedagogicko-psychologických poraden se uskutečnila v pondělí a úterý v Hotelu Jezerka na Seči. V jednom z odborných bloků vystoupil před řediteli také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický společné s krajským radním pro oblast školství Bohumilem Bernáškem. Zástupci kraje připomněli jak investiční činnost kraje, která v letošním roce dosáhla 500 milionů korun, tak přípravu investic v příštích letech či oborovou skladbu škol a případné změny do budoucna.
„Stejně jako v ostatních oblastech byl letošní rok mimořádný i ve školství. Naše investiční činnost v letošním roce dosáhla půl miliardy korun, a proto je možné říci, že letošní letní prázdniny byly pro ředitele škol nejúspěšnější a zároveň nejhektičtější, protože se z nich stali často téměř stavbyvedoucí,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Ten zároveň připomněl některé problémy s přípravou dalších projektů. „Snažíme se napravovat některé nedostatky z minulosti, kdy do jedné školy bylo investováno opakovaně a do jiné téměř vůbec. Musíme vnímat jednotlivé prioritní investiční akce z hlediska celého kraje. Proto se snažíme jak letos, tak příští rok pokračovat v narovnávání některých nerovnovážných stavů mezi školami. Prioritu tak například před obnovou sportoviště musí dostat rekonstrukce stravovacích provozů nebo ubytovacích kapacit v rámci internátů,“ řekl hejtman Netolický, který zároveň informoval ředitele o přípravě krajského rozpočtu na příští rok a přístupu k otevírání nových oborů. „Rozhodně neplánujeme navyšovat kapacitu škol, ale pakliže bude jednoznačný požadavek z území podpořený například zájmem zaměstnavatele, tak budeme zvažovat otevření tohoto oboru na úkor některého, který není naplňován a zájem o něj je na ústupu,“ doplnil hejtman.
Ten na setkání ředitelů škol dorazil společně s radním Bohumilem Bernáškem. „Letošní porada je specifická v tom, že se jedná o první takovéto setkání po vlně konkurzů na pozice ředitelů našich středních škol. V letošním roce jsme vypsali celkem 46 konkurzních řízení, do kterých se nám přihlásilo celkem 66 uchazečů. Většina ředitelů své pozice obhájila, a tak krajská rada jmenovala pouze devět nových ředitelů. Nutno říci, že jsme se v rámci výběrových řízení seznámili s často velmi zajímavými koncepcemi rozvoje školy, které budou ředitelé v příštích šesti letech naplňovat,“ uvedl krajský radní Bohumil Bernášek, který pohovořil také o současném stavu v rámci provázanosti technických škol se zaměstnavateli v regionu v rámci aplikace prvků duálního systému vzdělávání.
Ředitelé se v průběhu pondělního programu seznámili s aktivitami Informačního centra bezpečnosti potravin, problematikou maturitních zkoušek a jednotných přijímacích zkoušek, představen byly také možnosti programu Erasmus+ v Pardubickém kraji, aktuality v projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje či novinky z České školní inspekce. V úterý byla se zástupci Krajského ředitelství policie Pardubického kraje diskutována problematika bezpečnosti na školách či prezentována investiční činnost kraje v jednotlivých školách.
 
Ředitelem muzea ve Vysokém Mýtě zůstává Jiří Junek

Rada Pardubického kraje dnes potvrdila na další pětileté období ve funkci dosavadního ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Jiřího Junka. „Výběrovou komisi zaujal Jiří Junek zejména svou prezentací dalšího směřování muzea, ve které klade důraz nejen na karosářství, ale celkově na technickou specializaci tohoto muzea Pardubického kraje,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě soustavně buduje vlastní sbírku karoserií, které vznikly v dílně místního rodáka Josefa Sodomky, a spravuje expozici Muzea českého karosářství. Od roku 2007 pořádá festival Sodomkovo Vysoké Mýto. Kromě toho má také hasičskou expozici firmy Stratílek, věnuje se historii výroby autobusů a vlastní také řadu funkčních zemědělských strojů, které prezentuje v chodu při akcích pro veřejnost. Pokud získá větší prostory, může svoje technické sbírky ještě rozšířit.


Nemocnice Moravská Třebová v režimu zakázky se zvláštním dohledem

Zajištění kvalitní zdravotní péče je nezbytné také odpovídající zázemí. Proto se krajští radní již před časem rozhodli vybudovat novou moderní budovu Nemocnice následné péče Moravská Třebová. Na svém pondělním jednání schválili výběr zhotovitele projektové dokumentace. Stejně jako například u dopravních staveb i v tomto případě bylo v rámci výběrového řízení přihlédnuto také k době dokončení kompletní dokumentace.
„Nemocnice v Moravské Třebové je jednou z našich priorit, a proto je zařazena do režimu zakázky se zvláštním dohledem. S tím jde ruku v ruce také naše snaha celou stavbu maximálně urychlit, a proto jsme již do výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace kromě ceny za dokumentaci a autorizovaný dozor doplnili také kritérium doby realizace stavby. Tento postup se nám velmi osvědčuje v případně dopravních staveb, a proto jej budeme postupně dále zavádět i v případě ostatních investic,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Vítězný subjekt nabídl nejen nejnižší částku na zpracování dokumentace, ale zároveň nabídl také nejkratší dobu 120 dní. V rámci zadávacích podmínek pro nás bylo akceptovatelné maximálně 150 dní. Díky soutěži se nám podařilo také ušetřit finanční prostředky v hodnotě milionu korun,“ doplnil 1. náměstek hejtmana pro majetek a investice Roman Línek.
To, že se jedná o velmi důležitý projekt, potvrzuje také krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr. „Tímto projektem se nyní zabýváme velmi detailně a pravidelně. V předchozím kroku jsme na základě hydrogeologických průzkumů upřesnili celý projekt. Museli jsme zohlednit ztížené podmínky v rámci stavu podloží a navíc jsme hlavně chtěli více zlepšit komfort budoucích pacientů i personálu. Toto zadání má nyní vítězná projekční kancelář,“ řekl radní Valtr.


 
   •