Českotřebovský deník 348/2019 (1/12)
Nové ceny vodného a stočného, plánované opravy a investice Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. (VSČT) v r. 2020

ZdůvodněnÍ jednatele Vodárenské společnosti

Od 1. 1. 2020 vstupují z rozhodnutí valné hromady VSČT (funkci společníka vykonává za Město Česká Třebová v tomto orgánu rada města prostřednictvím starostky města) v platnost nové ceny vodného a stočného v České Třebové a jejích místních částech Kozlov, Lhotka, Skuhrov, Svinná, v obci Přívrat a obci Němčice - Zhoř. V uvedených lokalitách byly od 1. 1. 2020 schváleny následující ceny vodného a stočného:
vodné celkem 33,50 Kč/m3 + DPH (cena vodného vč. DPH 15% celkem 38,53 Kč/m3)
stočné celkem 29,30 Kč/m3 + DPH (cena stočného vč. DPH 15% celkem 33,70 Kč/m3)
V r. 2020 dochází proti roku 2019 ke zvýšení cen vodného a stočného ze strany VSČT celkem o 4,5 % bez DPH. Pravidla, stanovená rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR v souvislosti s obdrženou dotací na výstavbu kanalizace a rekonstrukcí ČOV v České Třebové, meziroční nárůst cen vodného a stočného nařizují ve výši min. 2% nad předpokládanou inflaci a splnění kritéria celkové ceny vodného a stočného je tímto zvýšením pro rok 2020 zajištěno.
V r. 2020 je v ČR předpokládána průměrná cena vodného a stočného ve výši 88 – 90 Kč/m3 vč. DPH ve výši 15 %. Proti ceně vodného a stočného v České Třebové bude stejně jako v minulých letech průměrná cena v ČR vyšší cca o 25%.
V průběhu roku 2020 dochází rovněž ke změně sazby DPH, a to ke snížení z 15 % na 10 %. V důsledku tohoto snížení sazby bude cena vodného a stočného od 1. května r. 2020 pro obyvatelstvo a ostatní neplátce DPH meziročně téměř totožná s r. 2019 (v r. 2019 je celková cena vodného a stočného vč. DPH 69,12 Kč/m3 , od 1. května r. 2020 bude celková cena vodného a stočného vč. DPH 69,08 Kč/m3.
Ve schváleném plánu oprav a investičních akcí společnosti na rok 2020 budou jako finančně nejrozsáhlejší realizovány opravy 1. a 2. komory vodojemu ČT 3000, opravy vodovodu v ul. Pernerova, ul. Brožíkova, ul. Na Trubech, ul. Bratří Čapků, ul. Nábřeží Míru, oprava kanalizace ul. Pod Březinou a ul. Bratří Čapků. Nejvýznamnějšími investičními akcemi jsou rekonstrukce vodovodu v ul. Tyršova a ul. Kozlovská, rekonstrukce kanalizace v ul. Kozlovská, ul. Moravská, ul. Tyršova, ul. Kubelkova, ul. Palackého a ul. B. Němcové. Jednotlivé opravy a investiční akce vč. splácení jistiny úvěru společnosti na rekonstrukci ČOV byly valnou hromadou schváleny v celkovém předpokládaném rozsahu 25.456,0 tis. Kč.
Ing. Jiří Šilar, jednatel VSČT s.r.o.
Vyměním družstevní byt velikosti 3+1 M, na Lhotce, v České Třebové,
za družstevní byt 1+1 v centru České  Třebové,  nebo poblíž, vyjma Semanínské a Lhotky.
Byt je před rekonstrukcí, má plastová okna, zasklenou lodžii a zděný sklep. Kontakt: 723 504 824

Nové: Českotřebovský videoměsíčník na prosinec  2019

Vzhledem k vánočním svátkům byla provedena kompletace prosincového vydání Českotřebovského videoměsíčníku s určitým předstihem. Třináctiminutový pořad  se věnuje dokončovacím pracím na rekonstrukci Litomyšlské ulice,  Mikulášské jízda parního vlaku  vedeného lokomotivou 423.009 s Mikulášskou a čertovskou vlakovou četou.  Liboru Vašinovi neunikla ani zdařilá adventní výstava ve Svinné, ani zahájení adventu v České Třebové, tedy rozsvícení vánočního stromu v neděli 1. prosince  a vernisáži výstavy Třpytivé svátky v Městském muzeu, je také zachycen a připomenut požár domu čp. 661 na Skalce dne 6. prosince. Libor Vašina  pak v další sekvenci uvádí sestřih některých vystoupení  z Vánočního koncertu ZUŠ, který se konal 9. prosince ve velkém sále Kulturního centra (vystoupení Kajetánku, klavíristky Pavlíny Vomáčkové, trombónového dua Richard Skopal / Filip Hájek a smyčcového souboru ZUŠ). Závěrečné sekvence byl pak byly natočeny na Vánočním trhu v Nádražní ulici v neděli 15. prosince včetně  příchodu poutníků adventního betlému a jejich promluvy.  Prosincovým dílem 2019 se videoměsíčník naposledy hlásí k Českotřebovskému zpravodaji. Tento amatérský projekt bude pokračovat i po novém roce jako Videoměsíčník Českotřebovského deníku s novou grafikou a  dalšími změnami.  (mm)


Finále kvízu PLUS rozhodlo o vítězi v soutěži „Kraje pro bezpečný internet“

Finále soutěže v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet se uskutečnilo v uplynulých dnech na krajském úřadě. Projekt je realizován pod záštitou Asociace krajů ČR v úzké spolupráci s Policií ČR a společnostmi CZ.NIC, Microsoft a Gordic, jako odbornými garanty.  Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost žáků základních a středních škol o rizicích internetu, možnostech prevence a pomoci.
Lekce lze dobře využít v hodinách práce s počítači nebo v rámci primární prevence i v ostatních předmětech. Obsah lekcí je velmi dobře zpracován formou interaktivních metod a doplněn videozáznamy. V devíti připravených kurzech jsou zpracována aktuální témata typu sociální sítě, kyberšikana, sexting, stoolking atd.  V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet se uskutečnila od května do poloviny listopadu online soutěž pro žáky ve dvou věkových kategoriích. Při správném zodpovězení dvaceti kvízových otázek z oblasti bezpečného chování na internetu byli všichni úspěšní soutěžící z jednotlivých měsíčních kol zařazeni do celkového losování o hodnotné ceny od společnosti Microsoft a Gordic s.r.o.
Do soutěžního kvízu se v České republice letos zaregistrovalo celkem 33 579 žáků. Z Pardubického kraje jich bylo 1 806, z toho bylo 1 686 úspěšných řešitelů. Zapojeno bylo 55 středních a základních škol z našeho kraje.
Už po čtvrté byl spuštěn i kvíz PLUS pro pokročilejší řešitele. Pět nejrychlejších žáků ze 122, kteří úspěšně kvíz vyřešili, se utkalo 11. prosince ve finálovém kole o hodnotné ceny. Vítězem se stal Patrik Landsman, Gymnázium, Pardubice, Mozartova. Na druhém místě skončila Beáta Hrdličková, Gymnázium Česká Třebová. Třetí byl Jakub Kadava, Gymnázium Ústí nad Orlicí.
Nejvíce žáků se zapojilo do soutěže na těchto školách:   Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Gymnázium Ústí nad Orlicí, Střední odborná škola a střední odborné učiliště Lanškroun, Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová, Gymnázium Pardubice, Dašická, Střední škola zdravotnická a sociální Pardubice, Gymnázium a Jazyková škola Svitavy, Základní škola Chrast, Základní škola Pardubice – Polabiny, Družstevní, Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových


Dětské domovy se chystají na Vánoce 

Pardubický kraj zřizuje   pět dětských domovů v Pardubicích, Holicích, Dolní Čermné, Poličce a v Moravské Třebové, kde  je v současnosti umístěno140 dětí a mladistvých. 
V Moravské Třebové připravili vánoční večer s předstihem už na 19. prosince. „Děti si připravily vystoupení a předávat se budou i dárky. Následovat bude večeře dětí i zaměstnanců domova. Podávat budeme bramborový salát a řízek. Cukroví připravily děti s tetami. Většina dětí bude na Štědrý den u rodičů a blízkých. S příbuznými dětí spolupracujeme dlouhodobě a díky tomu většina dětí není o svátcích v dětském domově,“ sdělil ředitel dětského domova v Moravské Třebové Libor Širůček. 
Pravidelnou besídku pro sponzory a hostitele připravili v Dolní Čermné. Na generální zkoušku moderní verze Červené Karkulky dorazil i radní Bohumil Bernášek. O zábavné momenty nebyla nouze. „O vánocích zůstává v našem domově jen 7 dětí ze 41. Mezi dárky budou i ty od dětí ze ZŠ na ulici Jiráskova ve Vysokém Mýtě,“ poznamenala Stanislava Švorcová, ředitelka dětského domova v Dolní Čermné
O něco více dětí bude trávit vánoce v dětském domově v Pardubicích. „Bohužel přibývají problémy v rodinách a tím pádem vzrůstá počet dětí v dětských domovech, i těch, které zůstávají na Vánoce,“ informovala Kateřina Fialová z domova v Pardubicích. Ani zde nebudou chybět dárky a každému dítku se splní minimálně jedno přání. „Podporu máme v celostátních programech, ale dárky máme i od místních firem. Například od HC Dynamo Pardubice jsme získali spoustu plyšáků. Štědrovečerní večeře bude 24. prosince. Děti ji budou chystat už od dopoledne,“ dodala Kateřina Fialová. V domově žijí i sourozenecké skupiny, ty budou sdílet vánoční pohodu spolu.  
V Poličce jsou tři dětské skupiny. Dvě žijí v bytech a jedna v budově dětského domova. S tetami a strejdy si užijí Vánoce po svém. Lišit se budou stromečky i slavnostní pokrm. Na stolech se tak objeví řízek, ryba nebo maso s hranolky. Chybět nebude cukroví, které si děti mezi sebou porovnávají a soutěží o nejlepší. „V letošním roce frčí přání týkající se sportovního vybavení, například koloběžky a kola. Mezi dárky nebudou chybět hry. Stejně jako v minulých letech podpořila dětský domov kavárna Chocco café z Litomyšle, která ve svém provozu pověsila dětská přání na stromek. Zákazníci i personál si je mohli vzít a splnit dětské sny,“ prozradila ředitelka Miroslav Přiklopilová.  
V dětském domově v Holicích zažili pravý vánoční zázrak. „Letos na Vánoce na nás čekalo neskutečné překvapení. Jeden z našich dospělých kluků v listopadu udělal řidičský průkaz.  V rámci projektu „Daruj hračku“ si napsal o auto, i když jsem mu říkala, že je nereálné, aby ho dostal.  Zázraky se však dějí a našel se dárce, který věnoval automobil po svém synovi....


Jmelí - tradiční symbol Vánoc - silně ohrožuje české stromy 

V některých krajích je stav kalamitní - jmelí zde likviduje i novou výsadbu. Rychle se zhoršuje i situace v Královehradeckém a Pardubickém kraji, které se kalamitě blíží.  Stromy, které jmelí napadne, přestávají prosperovat. Rostlina osídlí jejich větve, ze kterých začne čerpat vodu a rozpuštěné minerální živiny, které ale k životu potřebuje samotný strom. Svého živitele tak jmelí pomalu přivádí k zániku,“ vysvětluje Jaroslav Kolařík, arborista a ředitel společnosti Safe Trees.
V ohrožení jsou původní české stromy
Mezi stromy, které zvlášť snadno padají jmelí za oběť, patří například typická česká lípa srdčitá, topoly, javory a ovocné stromy, především jabloně. Databáze www.stromypodkontrolou.cz, která monitoruje stav mimolesní zeleně, uvádí více než 8 tisíc stromů, které jsou napadané jmelím. To představuje asi čtvrtinu všech výskytů doprovodných organismů na stromech, které databáze provozovaná Safe Trees zahrnuje. Právě v těchto dnech, kdy ze stromů opadalo listí, je jmelí v korunách jasně vidět a nastává čas situaci řešit. Od konce října do začátku dubna je totiž období takzvaného vegetačního klidu.
Jak na jmelí? Sběrem i speciálním postřikem
Existují dva základní způsoby likvidace jmelí. „V prvním případě jde o mechanické odstraňování napadených větví tím, že se napadaný strom prořeže. To ale znamená, že strom přijde o své části a je tedy poškozený,“ říká Kolařík. Druhým způsobem je speciální postřik, který způsobí, že nadzemní část keříku jmelí odumírá a rozpadá se, aniž by bylo nutné odřezávat větve,“ uvádí Kolařík. Postřik byl vyvinut v USA, v Česku ho především na severní a jižní Moravě aplikují firmy, které vlastní licenci na využívání chráněného preparátu od společnosti Safe Trees.