Českotřebovský deník 253/2019 (13/9)
Litomyšlská ulice dostane důkladné podložní vrstvy

Řada lidí hodnotí prováděnou úpravu Litomyšlské ulice za zbytečnou. "Máme hodně mnohem horších komunikací a s těmi se nic nedělá," říkají. Zde se ovšem jedná o zásadní modernizaci krajské silnice II. třídy, finanční prostředky na rekonstrukci byly získány ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Rekonstrukce se však netýká chodníků, které máme v majetku města, ale jen srovnání obrubníků, které byly při odstranění dosavadní vozovky nebo opravách sítí poškozeny. Dosud prováděné obnovy živičného krytu byly vlastně jen kosmetické úpravy, nyní dostane vozovka řádné podkladní vrstvy, které snesou dostatečnou zátěž. Právě nyní, při odstraňování starého povrchu to můžeme posoudit.
Ulice Litomyšlská byla dříve dlážděná v době první republiky a používané technologie i provoz nevyžadovaly hlubokou konstrukci. Další  narušení komunikace vzniklo v šedesátých letech při budování kanalizace. Trasou této ulice je veden zatrubněný Křivolický potok, který dříve protékal volně i Tkalcovskou ulicí. Nyní je veden v podzemí a spojuje se  potom i s potokem z pramene Javorka.  Dříve byl vodní proud v toku tak silný, že dokázal pohánět několik českotřebovských mlýnů. Dnes z nich stojí již jenom Kapounův mlýn v Podbranské ulici čp. 89, ovšem již notně přestavěný se zasypaným náhonem. Kaplanova turbína zde v podzemí sice zůstala, ale zabetonovaná v nepoužitelném stavu. Nová kanalizace v okolí je vybudována výše než je úroveň sklepa Kapounova mlýna a tak se zde musí prakticky celoročně prosakující spodní voda přečerpávat do kanalizace. 
Po odstranění  dlažby a  starého podloží se na komunikaci naváží spousta nového materiálu, po zaválcování vytvoří mocnou vrstvu, která zajistí, aby byla modernizovaná pružná komunikace dlouho v dobré kondici. Musí se opravit a upravit a někde i přeložit inženýrské sítě a přípojky. Práce proběhnou na úseku od světelné křižovatky až pod železniční podjezd. Tam  začíná pak úsek, který již prošel modernizací v roce 2014 (až nad hájenku  na Kohoutě) a v roce 2015 (další úsek po  začátek obce Zhoř).
Obdobně se také provádí modernizace silnice II/358 v Litomyšli, ta má daleko větší délku a rozsah, proto je i zde velká objížďka. 
Oficiálně se jedná o modernizaci trasy silničního přivaděče na D35. Město Česká Třebová však požaduje zajistit přímé napojení ještě před Litomyšlí tak, aby nebylo třeba při jízdě na dálnici nutné projíždět křižovatkami města Litomyšl prodlužujícími zbytečně trasu.  Přesto je zatím toto neekologické a zbytečně drahé řešení "jezdit přes Litomyšl" bohužel stále prosazováno. Česká Třebová se však brání a bránit bude. V příštím roce 2020 má být rekonstruován úsek Zhoř  - Němčice - Litomyšl a lze proto předpokládat, že bude silnice II/358 na Litomyšl po částech částečně a někdy i úplně uzavřena. Harmonogram prací je připraven již nyní.  (mm)


Komorní filharmonie Pardubice bude mít od ledna nového šéfa

Stane se jím varhaník Pavel Svoboda. Současná ředitelka Jarmila Zbořilová už do výběrového řízení nešla. Pavel Svoboda je  mladý  vynikající sólista,bezvadný člověk. Co vlastně čeká Pavla Svobodu? Pro každého, kdo přijde na ředitelskou funkci v uměleckém kolektivu, je možná trochu překvapením, jak důležitá tam je určitá znalost a schopnost psychologie jednání s hráči. Jednotný orchestr tvoří solitérní osobnosti a s každým musíte jednat jinak. Zároveň musíte počítat s tím, že v součtu mají obrovskou sílu. Není to jenom o tom hezkém, co má orchestr hrát, ale možná většinu práce představují provozní záležitosti.
V Pardubicích totiž probíhá rekonstrukce Domu hudby, kde měla filharmonie sídlo. Dost přepsala plány  na sezónu, nouzové sídlo najde filharmonie v univerzitní aule. Potvrdilo se to, co se v Pardubicích ví už dlouho. "V Pardubicích je velká nouze o kvalitní sály, kde by mohl hrát orchestr. Aula na univerzitě představuje sice hezký, moderní sál. I když pódium je taky limitem,“ konstatuje ředitelka filharmonie Jarmila Zbořilová.

VÚB Ústí nad Orlicí slaví 70 let od založení

Sobota 14. září - Den otevřených dveří od 9 do 14 hodin- představení historie i aktuální podoby společnosti.
 
K podzimní rozhledně na Andrlův chlum

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí připravil na neděli 15. září 24. ročník podzimní cykloakce „K rozhledně Andrlův chlum“. Start je od 8.00 do 10.00 hodin z Mírového náměstí v Ústí nad Orlicí, cíl všech tras je u rozhledny na Andrlově chlumu do 20 hodin. Nejkratší osmikilometrová trasa je vypsána pro pěší i cyklisty, pro vzdálenější účastníky je vhodná i cílová jízda. K rozhledně dojedou po vlastní ose a svoji trasu doloží několika razítky. Nejdelší trasa 175 kilometrů je určena zkušeným cykloturistům, ostatní cyklotrasy 45 – 60 – 80 – 120 – 140 kilometrů jsou od nejdelší odvozeny.

Sociální služby Česká Třebová hledají do Domova pro seniory uklízečku. Nástup možný ihned, možnost zkráceného úvazku. Podmínkou dobrý zdravotní stav.
Informace u p. Škeříka: tel.739 344 577, e-mail: provozni@socialnisluzbyct.cz

Pěvecký sbor Bendl plánuje novou sezónu

Od začátku měsíce září se pěvecký sbor Bendl opět  věnuje pravidelné zkouškové činnosti, zkoušky se konají každý čtvrtek v koncertním sálku budovy ZUŠ na Tyršově náměstí.  Mimo přípravy koncertů  se Bendl připojil k iniciativě "Hlasy sametu" a nacvičuje spolu s mnoha dalšími sbory v České republice společnou skladbu"mlýny", ve které vystoupí  také naši přední sólisté a jednotlivé sbory v sestřihu zaslaných videosnímků. Jde o unikání projekt České unie pěveckých sborů a České televize. V celostátním zajímavém experimentu tedy nebude hlas pěveckého sboru Bendl Česká Třebová chybět. Videosnímek si Bendl musí zajistit vlastními silami.
Z koncertní činnosti v první polovině sezóny je třeba zmínit především Koncert k 25. výročí založení dětského sboru Kajetánek (9. listopadu), Slavnostní koncert k 30. výročí sametové revoluce 1989, který se bude konat 17. listopadu, a potom ještě Vánoční koncert, jehož přesný termín v I. polovině prosince ještě nebyl určen.  Do nového roku 2020 vstoupí Bedl tradičně již v lednu na Tříkrálovém koncertu v kostele sv. Jakuba, v březnu se můžeme těšit na zajímavý  společný koncert Bendla s novým hostem - pěveckým sborem z Norska a na 2. května je již stanoven termín pěveckého koncertu v rámci XXII. ročníku festivalu Bennewitz v  Přívratu.
 
Velký atletický mítink v Moravské Třebové

V Moravské Třebové se v sobotu 21. září na atletickém stadionu při II. ZŠ uskuteční 17. ročník atletického mítinku pro všechny věkové kategorie – Chas Moravskotřebovské Víceboje 2019, největší v ČR co do počtu závodníků a kategorií. Chcete si hodit oštěpem s Bárou Špotákovou? Zaběhnout s Pavlem Maslákem nebo Zuzkou Hejnovou? Termín registrace je určen již do do 19.9. na www.mtviceboje.cz (později ani na místě to již nebude možné). Nebo prostě jen přijďte podpořit své favority a užít si skvělou atmosféru velkého závodu. 


Výměnné setkání sběratelů a sběratelek všeho kolem čaje a ubrousků v sobotu 19.10.2019 od 10.00 do 10.30 hod. v Muzeu esperanta
(Ottendorferova knihovna) ve Svitavách.

Přehled ubytovací kapacity v České Třebové


Hotel BRAVO

Staré náměstí 76, 560 02 Česká Třebová

 

27

 

Chata Maxe Švabinského

Kozlov 58, Kozlov u České Třebové

 

21

 

Internát (VOŠ a SŠT)

Skalka 1692, 560 02 Česká Třebová

 

300 

 

Pension Faltus

Moravská 207, 560 02 Česká Třebová

 

8

 

Restaurant Nad Hrází Srnov

Rybník 17, Rybník u České Třebové

 

 ?

 

Svářečská škola

náměstí 17. listopadu 2058, 560 02 Česká Třebová

 

60

 

Ubytování U Strojtexu GBHP s.r.o.

Semanínská 1528,  560 02 Česká Třebová

 

 ?

 

Ubytovna DVS

Sadová 1250, 560 02 Česká Třebová

 

 ?

 

Ubytovna FK Česká Třebová

Pod Jelenicí 597, 560 02 Česká Třebová

 

22

 

Ubytovna Orlík

Kubelkova 497, 560 02 Česká Třebová

 

50

 

Ubytovna Pohoda

Matyášova 1152, 560 02 Česká Třebová

 

18

 

Ubytovna RAZPO Kozlov

Kozlov 48, 560 02 Kozlov u České Třebové

 

19

 

Ubytovna za bazénem

Nerudova 506, 560 02 Česká Třebová

 

51

 Zdroj_ web města

Nový cyklus přednášek v orlickoústecké Malé scéně

Umění, láska na celý život je název cyklu přednášek, které budou probíhat po celý rok na Malé scéně, vždy jednou za měsíc v úterý od 18.00 hodin.
17. září: Matyáš Bernard Braun, hvězda českého baroka – Mgr. et Mgr. Jitka Kuběnková
15. října: Josef Sudek (fotograf) – Mgr. et MgrA. Martina Novozámská
12. listopadu: Design umění na dotek (české ikony) – Mgr. Marie Uhlířová
17. prosince: Vánoční host
14. ledna: Mistři německého renesančního malířství – Mgr. et Mgr. Jitka Kuběnková
18. února: Nedoceněná éra české architektury – Mgr. Marie Uhlířová
17. března: Jan van Eyck, zajímavý zjev gotického umění – Mgr. et Mgr. Jitka Kuběnková
14. dubna: Manga: Komiks země vycházejícího slunce – Vojtěch Petržílek
12. května: Fotografující umělci – Mgr. et MgrA. Martina Novozámská
9. června: Malé velké cestování – Mgr. et Mgr. Jitka Kuběnková
Vstupné 50 Kč, důchodci 40 Kč, studenti 30 Kč a permanentka 300 Kč                                    Zdroj: www.ustinadorlici.cz
 
Pardubice hostily nejlepší mladé matematiky ze střední Evropy
Výrazné talenty pro matematiku a fyziku pomáhají objevovat už na středních a někdy i základních školách také mezinárodní matematické olympiády. Často nasměrují profesní budoucnost žáků a studentů. Například absolvent Gymnázia Dašická Jan Kratochvíl a čtyřnásobný vítěz matematické olympiády je dnes děkanem matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Letošní 13. ročník středoevropské matematické olympiády MEMO se konal po deseti letech opět v České republice a jeho hostitelem byly Pardubice.
„V Pardubickém kraji, jehož průmysl je silně orientován na strojírenství a elektrotechniku, mají matematika a fyzika velmi silné zázemí i možnosti dalšího uplatnění. Proto mě těší, že se ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice mohl konat letošní ročník Středoevropské matematické olympiády právě zde. Děkuji všem organizátorům z fakulty i z gymnázií z Pardubic a Chrudimi za to, jak soutěž zvládli, i za propagaci našeho kraje,“ uvedl radní pro školství Bohumil Bernášek, který měl nad soutěží záštitu.  Absolutnímu vítězi soutěže Kešimiru Nežmahovi z Chorvatska předal také Cenu radního Pardubického kraje.
Třináctého ročníku středoevropské matematické olympiády MEMO se zúčastnili zástupci z deseti zemí. Kromě České republiky tu byli studenti z Chorvatska, Litvy, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska.  Během dvou dnů se utkali jednotlivci i družstva. Češi získali tři bronzové medaile v družstvech. V jednotlivcích si nejlépe vedl Vojtěch David, který se umístil na 20. příčce. V soutěži družstev obsadili Češi celkově páté místo.
„Na světové úrovni se už 60 let koná Mezinárodní olympiáda pro studenty do 18 let, která se letos uskutečnila v anglickém Bathu v červenci. Také tam vysílá Česká republika 6 svých reprezentantů, dalších 6 pak soutěží na Středoevropské olympiádě,“ vysvětlil Josef Kubát, člen výboru Jednoty českých matematiků a fyziků. Ve světové konkurenci si tradičně nejlépe vedou účastníci z asijských zemí, kteří procházejí velmi tvrdou přípravou.


Uzavřeli lávku přes Svitavu u centra Fabrika - musí být vyměněna

Svitavy až do příštího roku zavřely pěší lávku přes řeku na Komenského náměstí, t.j. u parkoviště před kulturním centrem Fabrika (biz fotografie).  Statik její provoz zakázal. Město ji na jaře příštího roku zbourá a začne budovat novou. „Bezpečák vyhodnotil, že lávka přes řeku Svitavu je ve špatném stavu. Nechtěli jsme riskovat, že se tam někomu něco stane. Chceme udělat lávku novou, musíme na ni udělat nový projekt,“ řekl starosta David Šimek.
Lávka bude do jara zavřená. Pak ji město zbourá. Je sice frekventovaná, ale další přechod přes řeku není daleko. Současná lávka byla v minulosti zbudovaná dokonce i pro provoz aut. Je to v podstatě dřevěný most..Nová lávka bude určena jenom pro pěší a má stát kolem 200 000 korun.
 

V Žamberku mají v muzeu starých strojů i úzkorozchodnou železnici

V areálu bývalé Vonwillerovy továrny v Žamberku je muzeum starých strojů a technologií, návštěvníkům prezentuje hlavně parní stroje v celé jejich šíři. A co se týče počtu funkčních parních stojů, je na tom určitě nejlépe v Česku, možná i ve střední Evropě. Navíc  se zde můžete projet speciálním vlakem. Nadšenci z Muzea starých strojů a technologií mají vlastní úzkokolejku i parní lokomotivy. Trať o délce 500 metrů a rozchodu 600 mm kopíruje původní vnitrozávodní kolejovou dráhu, která někdejší textilce kdysi sloužila k dovážení uhlí do kotelny.
Nejčastěji vláček, tažený parní lokomotivou, vozí návštěvníky před samotným areálem muzea, na kratší trati. Trvale fungují dva úseky úzkokolejky, které lze propojit v jeden celek, obvykle na Den otevřených dveří. Tak vznikne smyčka, takže návštěvníci pak mohou projíždět vlastními útrobami továrny. Drážka vzniká poslední tři roky a její trať se stále prodlužuje. Letos na jaře zde  otevřeli nádraží s lavičkami a na podzim bude dokončena výtopnu, lokomotivní depo s točnou. V budoucnu by ale trať mohla vést až do města, do Žamberka.
Technickou raritou na trati se stala replika lokomotivy Orenstein & Koppel. Vznikla v roce 2014, za použití původních technologických postupů i původních materiálů. „Všechny mosazné ventily, kohouty byly vyrobené nově, ale podle původní dokumentace. Naše lokomotiva je plně funkční. Byl to vlastně pokus, jestli je v dnešní době vůbec možné vyrobit parní lokomotivu. Ukázalo se, že ano. Pravdou ale je, že cena té repliky je vysoká. Stále se ještě vyplatí koupit si historický originál a ten repasovat.“
Nejnovějším přírůstkem do sbírky starých parních strojů je historická parní lokomotiva z dílny Kraus München z roku 1904. Její rekonstrukce bude stát hodně práce. Bude to naše nejstarší lokomotiva ve sbírce muzea. V budoucnu ji  návštěvníci muzea uvidí v provozu a svezou se s ní.
Muzeum v Žamberku má největší soukromou sbírku parních strojů u nás, muzeum buduje parta nadšenců už třináct let. Oficiálně jde o neziskovou organizaci "Muzeum starých strojů a technologií", která  v roce 2010 koupila areál bývalé textilní továrny v Žamberku a postupně otevírá jednotlivé expozice.  (Podle webu Českého rozhlasu Pardubice)