Českotřebovský deník 268/2019 (28/9)
Na letošní Českotřebovské vinobraní s deštníkem

Hudební program výborný, nabídka všeho kolem taky vynikající, sešlo se dost lidí, pohodo svátek sv. Václava. Bylo dobré nezapomenout na deštník, protože   se sluneční pohoda střídala s dešťovými přeháňkami. Hlavním tahounem byla skupina Yoyoband.  Pár fotografií popisující atmosféru soboty:

Třebováci sledovali TV Noe, Konzervatoř Kroměříž slavila

Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži slavila sedmdesátku a byla to velká sláva. Slavnostní koncert ve skleníku květné zahrady v Kroměříži přenášela přímým přenosem televize Noe. Po úvodním projevu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka přišel na řadu   hudební program který zahájil smyčcový komorní orchestr  kroměřížské konzervatoře pod vedením MgA. Jiřího Kadavého, který přednesl skladbu Sonata Vespresina P. J. Vejvanovského.  Také druhá skladba Rhapsody Concerto Bohuslava Martinů patřila Jiřímu Kadavému a jím řízenému studentskému symfonickému orchestru konzervatoře, sólistou byl Pavel Nikl (viola).
Jiřího Kadavého návštěvníci koncertů v České Třebové velmi dobře znají ať již jako vynikajícího klavíristu, tak  i ve funkci sbormistra. Je absolventem českotřebovské Základní umělecké školy a Vysoké školy múzických umění v Bratislavě,  před odchodem z České Třebové do Kroměříže byl také druhým sbormistrem pěveckého sboru Bendl. Dodnes si připomínám Čajkovského klavírní koncert b moll v jeho sólovém provedení s Komorním orchestrem Jaroslava Kociana.
Rádi sledujeme uměleckou i pedagogickou dráhu Jiřího Kadavého a jsme na něho právem pyšní. To jsme si uvědomili při dnešním slavnostním koncertu k výročí Kroměřížské konzervatoře. Vznikla jako Vyššího hudební škola v roce 1949 tehdy ve Zlíně, jako třetí nejstarší vyššího hudební škola v Čechách a na Moravě. Hned po roce se přestěhovala do Kroměříže, po té bývala  začleněna jako pobočka Brněnské konzervatoře, od roku 1991 je samostatnou konzervatoří, která přijala jméno vynikajícího vynikajícího hudebního skladatele Pavla Josefa Vejvanovského.  (1640 - 1693) působícího v Kroměříži. (Fotografie z koncertu byly pořízeny z televizní obrazovky) (mm)
 

Studenti holického gymnázia mají radost z oválu i dalekohled

Hned dvě investice realizoval Pardubický kraj na Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích. V pátek byly slavnostně otevřeny nové odborné učebny a laboratoře, a také atletická dráha s hřištěm v celkové hodnotě 24,5 milionů korun. Škola tak dostala dárek ke svému 20. výročí. Slavnostního otevření se zúčastnili náměstek hejtmana Roman Línek, radní Hana Štěpánová a Bohumil Bernášek.
„Rekonstrukce atletické dráhy a vnitřního hřiště za 14,9 miliónů korun jsou z hlediska technologií vyřešeny nadčasově. Životnost sportoviště je minimálně 20 let. V rámci realizace byl položen nový povrch dráhy. Hřiště bylo odvoděno a byla položena nová podkladní vrstva a nový umělý trávník,“ sdělil náměstek hejtmana Roman Línek.
Kromě nového hřiště škola vybudovala venku geologickou expozici. Střešní terasa pak byla uzpůsobena pro výuku přírodních věd. Velkých změn se dočkaly učebny, kde skončila životnost části vybavení. 
„Podařilo se nám i za pomocí evropských peněz pořídit vybavení do učeben a laboratoří fyziky, chemie, biologie nebo zeměpisu. Celkové náklady činily 9,5 miliónů korun. Podíl Evropské unie a státního rozpočtu byl 6,3 miliónů korun,“ řekla Hana Štěpánová, radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.   
Nové odborné prostory budou využívány nejen pro výuku, ale také další zájmové aktivity. „Škola má nyní moderně vybavené učebny pro přírodní vědy a výpočetní techniku. Mezi méně obvyklé přístroje patří například astronomické dalekohledy, které budou sloužit i pro činnost zájmových kroužků,“  dodal Bohumil Bernášek, radní pro školství. 
 
Elektrárna Chvaletice oslavila společně s bývalými řediteli 40 let výroby spolehlivé energie pro Česko  

Na konci roku 1979 tu běhali technici v montérkách  a horlivě dokončovali poslední výrobní blok, aby zachránili republiku před kritickým nedostatkem elektřiny. Letos na sv. Václava se tu procházeli pamětníci, techničtí nadšenci, rodiny s dětmi a ověřovali, zda je pravda, co se o „Krasavici na Labi“ v současnosti povídá. Elektrárna Chvaletice připravila speciální den otevřených dveří při příležitosti 40 let od dokončení výstavby.
Díky komentovaným exkurzím měla veřejnost příležitost seznámit se s celým výrobním cyklem a udělat si vlastní nezaujatý názor na uhelný zdroj, který se v posledních letech těší nebývalé mediální publicitě. Účastníci si dále užili bohatý doprovodný program, který zahrnoval koncerty na pódiu i autogramiádu pardubických hokejistů. Vzpomínkami a historkami obohatili akci zvláštní hosté – bývalí ředitelé podniku.
„Vzpomínám, jak na začátku 80. let zamrzlo Labe, které tenkrát sloužilo jako dopravní cesta pro dodávky uhlí do elektrárny. Byl to průšvih, protože k tomu ještě zamrzla i skládka, takže elektrárna mohla být velmi rychle bez paliva. A přitom hned za rohem bylo 23 lodí plných uhlí, ale uvězněných v ledu! Noviny psaly o hrdinském nasazení zaměstnanců, ale také o tzv. uhelném mostu, který spočíval v nouzovém převozu paliva z Opatovic pomocí náklaďáků. Z dnešního pohledu vůbec nechápu, jak se podařilo v tak extrémních podmínkách udržet výrobu na požadovaném výkonu,“ prozradil Jaroslav Volšický, který byl ředitelem v období 2007-2013, pamatuje však i úplné začátky.

Pozvánka na besedu do Svinné  

Pátek 11. října od 18 hodin v bývalé škole ve Svinné:  Alena Pirklová  + Jan Šimůnek      

Oceánie ... Šalamounovy ostrovy         Říjnová nabídka Adrei Peterové