Českotřebovský deník 159/2020 (1.6.)  
Vodárenská společnost zahájila investiční činnost

Realizované opravy způsobují motoristům, ale občanům bydlícím v ulicích, kde se pracuje obtíže. Odměnou za to bude  modernizovaná vodovodní síť, na kterou je spolehnutí. Práce se provádí na základě harmonogramu a existuje snaha jej dodržet. Oprava vodovodu v Brožíkově ulici je vlastně již provedena, zatím stavba již několik dnů stojí, občané se nedostanou do garáží a také průjezd ulicí je omezený. Čeká se na jinou firmu, která zajistí povrchovou úpravu. Doufejme, že to udělá pořádně. Naštěstí jsou lidé ohleduplní.
Další omezení je v Kozlovské ulici u Národního domu, kde je třeba použít střídavou dopravu semafory,  není možná žádná objížďka. Škoda, že se  tato práce nedala loni realizovat společně s budováním  veřejného osvětlení a  kabelizací nízkého napětí.

Volná místa na radnici

Výběrové řízení na pracovní místo referenta odboru dopravy Najdete ZDE
Výběrové řízení na pracovní místo na odboru životního prostředí (zástup za MD) - Najdete ZDE
Volné sociální byty 

Město Česká Třebová  podle čl. II Pravidel č. 3 pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová pro sociálně potřebné občany a rodiny  vyhlašuje k pronájmu 1 volný byt č. 4 o velikosti 1+0 na Semanínské ulici v čp. 2089 České Třebové:  Žádosti o byt si mohou zájemci vyzvednout na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Třebová. Vyplněné žádosti se všemi přílohami je nutno předat do podatelny MěÚ nejpozději ve středu 15.07.2020.
Současně je třeba uvést, že již 18. května město vyhlásilo podle Pravidel č. 3 pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová pro sociálně potřebné občany a rodiny vyhlašuje k pronájmu 3 volné byty na Semanínské ulici České Třebové: - byt č. 19 (1+1) v čp. 2084 - byt č. 12 (1+2) v čp. 2085 - byt č. 17 (1+1) v čp. 2086  Vyplněné žádosti o pronájem těchto bytů je třeba předat se všemi přílohami již nejpozději ve čtvrtek 18.06.2020.  Celkem jsou nyní tedy k mání čtyři volné sociální byty.
Opravy hlavní komunikace

Ve čtvrtek 11. června bude na hlavním průtahu městem v úseku od světelné křižovatky směrem na Ústí nad Orlicí probíhat frézování, opravy asfaltového krytu a poklopů kanalizace. Opravy budou provedeny od 9:00 do 19:00. Práce budou probíhat za provozu, který bude řízen kyvadlově pracovníky stavby. Pouze vjezd do ul. Skalka nebude možný.

BLÍŽÍME SE K CÍLI: DVA OKRESY KRAJE BEZ COVID-19!!!

Máme další vyléčené a v Pardubický kraj nyní zůstává 14 aktuálně nemocných novým typem koronaviru Covid-19. Máme ale SUPER ZPRÁVU pro dva okresy našeho kraje. Na celém Chrudimsku a na Svitavsku NENÍ JEDINÝ ZJIŠTĚNÝ NAKAŽENÝ. Okres Ústí nad Orlicí je velmi blízko tomuto cíli také. Prozatím jsou na jeho území evidováni 2 nemocní. Na Pardubicku jich zůstává 12.Díky moc za Vaši kázeň a disciplínu. Bez ní bychom to těžko takto zvládli. FB Martin Netolický
Nemocnice v Litomyšli má nové parkoviště

Rada Pardubického kraje na pondělním zasedání schválila smlouvu s městem Litomyšl, na jejímž základě město uhradí polovinu realizačních nákladů na stavbu parkoviště v areálu litomyšlské nemocnice. Náklady na výstavbu 77 parkovacích stání činily 7,1 milionu korun. „Jsem velice rád, že se nám podařilo zrealizovat projekt na výstavbu parkovacích míst ve spolupráci s městem Litomyšl. Jeho realizace pomohla zlepšit dopravní situaci nejen v nemocnici, ale i v přilehlé části města. Pardubický kraj tím jasně deklaroval význam litomyšlské nemocnice ve společnosti Nemocnice Pardubického kraje. Obě strany se dohodly, že zaplatí polovinu z celkové částky 7,1 milionu korun, “ sdělil hejtman Martin Netolický.  
Parkoviště v areálu nemocnice bylo dokončeno v dubnu letošního roku. „Konkrétně došlo k vybudování zpevněné parkovací plochy o kapacitě 77 parkovacích stání, přičemž z toho jsou 4 parkovací stání určena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Součástí stavby byla také oprava stávajícího oplocení, zřízení veřejného osvětlení a kamerového systému, včetně provedení vegetačních úprav,“ informoval předkladatel zprávy do rady Roman Línek, náměstek hejtmana, který je zodpovědný za investice, majetek a kulturu. „Každé nové parkovací místo v dosahu nemocnic jistě přinese užitek pacientům, návštěvníkům nebo zaměstnanců nemocnice. Zároveň se tímto krokem zvyšuje jejich bezpečnost z hlediska provozu dopravy i pohybu chodců, a to uvnitř i vně areálů nemocnic. Proto nejen v Litomyšli dále, ale také v jiných lokalitách našich nemocnic se připravují další projekty zlepšení parkování. Spolupráce města Litomyšl v této oblasti je příkladná,“ řekl radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
České dráhy zmodernizují vlaky pro Pardubický kraj

České dráhy zmodernizují až 52 vozů řady Bdmtee pro regionální dopravu ČR. Pro Pardubický kraj se jedná celkem o 16 vozů. V tuto chvíli je vyhlášeno výběrové řízení na sériovou modernizaci, která počítá s novým vybavením komfortního interiéru, novým informačním systémem. Vozy také projdou technickou revizí.
„Pro náš kraj je to určitě dobrá zpráva. Na železniční regionálky by vyrazilo 16 kusů nově zmodernizovaných vlaků typu Bdmtee, což není zrovna malé číslo. Vozy jsou po technické stránce ve vyhovujícím stavu a splňují všechny nutné požadavky, mohou tak sloužit na krajských kolejích v rozmezí 10 až 15 let,“ sdělil náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš a pokračoval: „V létě by měl být nasazen na regionální kolejnice prototyp sériového provedení, který se v tuto chvíli dokončuje.“
Vítěz tendru následně získá zakázku na modernizaci 16 vozů pro Pardubický kraj a opci na modernizaci dalších 36 vozů, které mohou být nasazeny například ve Středočeském kraji či jinde v rámci ČR.
Ve vozech budou nové sedačky s textilním potahem, většinově umístěné za sebou jako v letadle. Zbývající sedačky umístěné proti sobě budou mít větší rozteče a mezi nimi bude vždy stůl. „Množství koženkových sedaček jen s minimálním prostorem pro sedící zákazníky neposkytuje očekávaný komfort cestování. Počet míst k sezení se proto sníží ze současných 96 na 79, z toho tři sedadla budou sklopná,“ doplnil Jiří Ješeta, člen představenstva ČD a náměstek pro obchod.
„Na základě našich požadavků budou vozy vybaveny elektrickými zásuvkami o napětí 230 V a přípojkami USB, součástí bude také audiovizuální informační systém s LCD monitory, wi-fi připojení, velkoobjemová police na zavazadla nebo místa pro jízdní kola a kočárky. Dveře se budou zavírat centrálně a za jízdy budou zablokované. Na zastávkách nepůjdou otevřít dveře na straně, kde nebude nástupiště, aby cestující nevstoupili přímo do kolejí,“ řekl Kortyš.
Vozy řady Bdmtee vyráběla východoněmecká vagonka v Bautzenu v letech 1989 až 1991. Mají kotoučové brzdy, za jízdy blokované dveře a mohou jezdit rychlostí až 160 km/h. České dráhy mají v současnosti v provozu stále více než 200 vozů tohoto typu.


Generel rozvoje Svitavské nemocnice bude stát 570 milionů korun 

„Považuji za důležité, abychom v době, kdy se hovoří o škrtech v celé řadě investic v jiných krajích, vyslali celému regionu signál, že vedle stavby centrálních příjmů v Orlickoústecké a Pardubické nemocnici a stavby nové budovy nemocnice v Moravské Třebové, myslíme také na rozvoj Svitavské nemocnice. Máme připraven generel rozvoje, přičemž první etapa činí v úhrnu přes 570 milionů korun včetně daně. Rozhodně chceme areál postupnými kroky dostávat na úroveň, kterou si nemocnice a pacienti zaslouží,“ řekl hejtman Netolický. Součástí plánu je také přesun výjezdové stanice Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. „Současný trend je stavět výjezdové stanice nejlépe na okrajích měst v blízkosti hlavních silnic či obchvatů. To by mělo být řešení i ve Svitavách, kde bychom chtěli základnu vybudovat na budoucím obchvatu města stejně, jako to mají v plánu profesionální hasiči se svojí základnou. Výhodou bude i to, že se mimo jiné zlepší dojezdový čas i pro obce v okolí Svitav,“ sdělil hejtman.
V rámci setkání došlo i na debatu o dalších investicích v areálu nemocnice, ať už se jedná o rekonstrukci polikliniky či přípravu rekonstrukce podkrovních prostor. S lékaři a vedením nemocnice hejtman hovořil také o uplynulých dvou měsících či ekonomických dopadech nejen na oblast zdravotnictví.


Kraj hledá nové zhotovitele pro modernizaci dvou silničních úseků

Kraj ukončil spolupráci se zhotovitelem, který měl vypracovat projektovou dokumentaci pro modernizaci dvojice silničních úseků. Společnost neplnila všechny nutné náležitosti, a proto s ní byly po vzájemné dohodě ukončeny smluvní vztahy. Rada Pardubického kraje tak na svém zasedání odsouhlasila nové zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky.
„Projektový záměr pro modernizaci dvou silnic jsme schválili již v roce 2016. Společnost, která se o zpracování dokumentace měla starat, nedodržela všechny nutné podmínky, proto jsme se se zhotovitelem po vzájemné domluvě rozešli a ukončili spolupráci,“ sdělil náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš a pokračoval: „Zahájíme nové zadávací řízení veřejné zakázky pro dvojici úseků. Jedná se o modernizaci silnice II/337 Nasavrky-Louka v délce přibližně 9,5 km. Dále také o II/337 Louka-Skuteč, zde se bavíme téměř o šesti kilometrech.“
K ukončení spolupráce s předchozím zhotovitelem se vyjádřil i náměstek hejtmana zodpovědný za investice Roman Línek: „Byli jsme nuceni ukončit spolupráci, odsouhlasili jsme tak nové zahájení zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace a autorského dozoru projektanta. Počítáme s předpokládanými náklady veřejných zakázek v celkové hodnotě okolo 9,5 milionu, a to včetně DPH.“
„Projekty jsou připravovány s výhledem na uplatnění k profinancování z prostředků evropských fondů, přesněji prostřednictvím Integrovaného regionálního programu IROP,“ doplnila radní zodpovědná za evropské fondy Hana Štěpánová.
Předpokládané náklady veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace včetně výkonu autorského dozoru projektanta činí v případě II/337 Nasavrky-Louka přibližně 5,5 milionu včetně DPH. Pokud hovoříme o II/337 Louka-Skuteč, zde se částka pohybuje přibližně okolo 4 milionů včetně DPH.


Státní zámek Litomyšl - plánované akce 2020 

 7. - 9. 8.: státní zámek Litomyšl ­- Sjezd veteránů v Litomyšli – 4. Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka Junkovy. Sváteční událost, během které lze obdivovat stovky automobilových a motocyklových veteránů v areálu památky UNESCO. Součástí slavností jsou také přehlídkové jízdy, módní přehlídky staré módy nebo komentované prohlídky pro nadšence do automobilových krasavců. (www.zamek-litomysl.cz)

29. 8.: státní zámek Litomyšl - Hradozámecká noc 2020 - Oslava barokní hudby a divadla. Celodenní prohlídky a program k oslavě barokní hudby a divadla na zámku Litomyšl za doby působení rodiny Valdštejnů. Bude upřesněno. (www.zamek-litomysl.cz)

Do 1. 11.: státní zámek Litomyšl - Zámecká fotografická soutěž na téma „Barvy Waldsteinské Litomyšle“. Šestý ročník zámecké fotografické soutěže o volné vstupenky na rok 2021, publikace a drobné ceny od státního zámku a Národního památkového ústavu. Fotosoutěž je součástí oslav roku 2020 věnovanému rodu Valdštejnů – Lvů ve službách císařů. Více informací na: www.zamek-litomysl.cz

Péče o duševní zdraví slaví 25 let existence

Nezisková organizace Péče o duševní zdraví pomáhá lidem s duševním onemocněním ve východních Čechách prostřednictvím terénních sociálních a zdravotních služeb. Letos slaví významné výročí - lidi na jejich cestě k zotavení z nemoci podporuje už 25 let.
Během 25 let se organizace s původně 5 zaměstnanci fungujícími pouze v Pardubicích rozrostla na síť 8 poboček s více než 120 pracovníky pokrývající většinu Královéhradeckého a Pardubického kraje. Rozšiřování započalo v roce 2000, kdy vznikl pobočný spolek Výměník zaměřující se na zaměstnávání lidí se zdravotním hendikepem. Následoval vznik regionálních terénních týmů v Chrudimi (2006), v Hradci Králové (2007), v Jičíně a Rychnově nad Kněžnou (2009), v Ústí nad Orlicí (2010) a v Náchodě (2014). Dalším velký krok přišel v roce 2019, kdy organizace spustila provoz dvou Center duševního zdraví v Pardubicích a Hradci Králové. Nově vedle sociálních pracovníků ve službách pracuje téměř dvacet zdravotníků: psychiatrů, psychologů a zdravotních sester.
„Za všechny zakladatele bych chtěl připomenout psychoterapeuta Antonína Šimka a zdravotní sestru Jitku Pitrovou,“ vzpomíná MUDr. Petr Hejzlar, ředitel Péče o duševní zdraví od roku 1997. „Myslím, že jejich svobodné, tolerantní a kreativní osobnosti se stále promítají do hodnot a kultury téhle organizace.“
Principy služeb komentuje odborný ředitel Péče o duševní zdraví Mgr. Martin Halíř: „Hledáme potenciál a silné stránky klientů. Snažíme se je podpořit, aby mohli převzít co nejvíc praktické zodpovědnosti za vlastní život. A to se dělá nejlépe, když máme mobilní a flexibilní služby, které jdou za klientem všude, kde potřebuje podpořit. S možností financovat fungování zdravotníků se zvýšila komplexnost služeb.“
Co taková podpora může obnášet v běžném životě, vysvětluje Mgr. Petra Špryňarová, vedoucí hradeckého Centra duševního zdraví: „Pomocí krizových plánů se snažíme co nejdříve zachytit moment zhoršení zdravotního stavu a sociálních potíží. Smysl to začne dávat, když v tom má klient aktivní roli a sám si umí poradit nebo říct o pomoc. Někdy to trvá léta, než se dostaneme k systematickému plánování přes období nedůvěry a motání se v kruhu potíží. Naším úkolem je neztrácet trpělivost a být pořád po ruce.“
Za čtvrtstoletí fungování byla Péče o duševní zdraví v kontaktu se zhruba 5 000 lidmi využívajícími služby. Je to proces neustálého učení, zlepšování se a důrazu na kvalitu. Příležitostí zastavit se, vzpomínat a taky poděkovat všem podporovatelům bude oslava plánovaná na 11. září v Hradci Králové. Akce spojená s koncertem kapely Nirvana Czech Tribute Band zahájí tradiční osvětový festival na podporu lidí s duševním onemocněním Týdny pro duševní zdraví. „Srdečně zveme všechny, kteří chtějí podpořit duševní zdraví své i svého okolí,“ uzavírá pozvánkou na akci ředitel Petr Hejzlar.