Českotřebovský deník 162/2020 (4/6)  

Ve školních dílnách na Skalce otevřeli rekonstruované učebny pro zámečníky

 
Událostí dne v České Třebové bylo slavnostní otevření rekonstruovaných školních dílen pro zámečníky. Ředitel školy Jan Kovář a jeho zástupce Jan Hanik pozvali na slavnost hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a také zástupce všech partnerů školy, se kterými  VOŠ a SŠ technická spolupracuje při zajištění výuky včetně zástupkyně MAS Orlicko, Adély Bednářové, neboť celý projekt z 90% financovaný  z evropských fondů byla zajištěn prostřednictvím této organizace. Projekt se připravoval několik roků. Protože se měnila zadávací pravidla a dokumentace bylo několikrát třeba měnit a upravovat  zaslané žádosti, protože se měnily i ceny potřebného zařízení, bylo třeba opakovat výběrová řízení.  Dokončení projektu v hodnotě 1,7 milionu korun tedy  nebylo úplně jednoduché.
V přízemí budovy školních díle byla kompletně rekonstruována zámečnická dílna a kovárna, byly pořízeny nové stroje. Doplnily tak další  nově vybavenou dílnu pro zámečníky otevřenou v letošním roce s přispěním českotřebovské společnosti CZ LOKO. Na slavnosti byli přítomni také zástupci spolupracujících firem CZ LOKO, LDM, Drumel a dalších. Součástí akce byla také prohlídka celého areálu dílen, kde se mohli  účastníci setkání seznámit se starým i novým vybavením obrobny, seznámit se s dalšími záměry školy, které jsou ovšem závislé na dalších vypsaných grantových programech. Je zřejmá velká snaha, aby byla včas a dobře připravena  na tyto situace připravena, své zaměření směřuje stále více k železnici, která byla vždy v České Třebové hlavním zaměstnavatelem a i nyní je poptávka po absolventech technických oborů hodně veliká.  Byla zde také ukázky výroby ochranných štítů, kterými v době koronavirové krize škola pomohla řešit jejich velký nedostatek v českotřebovských  zařízeních a vyrobila je také pro svoje potřeby.
Práci všech, kteří se zasloužili o realizaci  nové kovárny a zámečnické dílny je třeba vyslovit uznání. V tomto duchu také vystoupil hejtman Martin Netolickým který ukázal na dlouholetý proces modernizace s rozvoje této školy v posledních deseti letech.  K tomu přispěl nemalou měrou také Pardubický kraj, např. výstavbou nové  sportovní haly.
Aktivita školy v letošním roce směřuje také k oslavám výročí 75 let od vzniku v roce 1975. Oslavy se uskuteční až koncem září a budeme se jim věnovat podrobněji  ve zvláštním textu. Výročí je současně určitou příležitostí se vrátit k železničním tradicím školy, škola také bude mít nový název. Všechny tyto  problémy probereme podrobněji vve zvláštním textu a v  rozhovoru s ředitelem školy a také v natočení videoreportáži. Fotografie Luboš Kozel
 

ZMĚNY V ROZPOČTU MĚSTA

Projednání změn rozpočtu města se zastupiteli bylo určitě pro všechny zúčastněné přínosem. Vše je vyvoláno zásahem vlády, která finance na slíbené podpory v rámci koronakrize obratem sebere obcím (a krajům). Jsou to takoví "Jánošíci" chudým dávají a "nebohatým" berou. Jsem rád, že i můj návrh na snížení odměn zastupitelů a radních o 50% získá nejspíš při hlasování zastupitelstva podporu. Pevně věřím, že se toto gesto odrazí i v uvážlivém šetření při schvalování mimořádných odměn pro ředitele a jednatele městských společností. Neušetříme tím milióny, to vím, ale je to jasný signál občanům města, že bude nutné šetřit a to nejen v letošním roce. Za 27 statečných Aleš. Spirman


Přípravy Aquaparku Ústí nad Orlicí na letní sezónu vrcholí 

Přestože počasí uplynulých dní moc neodpovídá blížící se letní sezóně, pracovníci Aquaparku rozhodně nezahálejí a provádějí dokončovací práce v rozsáhlém areálu koupaliště, které již brzy přivítá první letošní návštěvníky. Ačkoli bude z důvodu současné mimořádné situace a nařízeními vlády ČR výrazně omezen provoz i maximální kapacita návštěvnosti, sezónu bychom rádi zahájili hned, jakmile to počasí umožní.
Plánovaný termín otevření letního Aquaparku Ústí nad Orlicí je s ohledem na vydaná opatření a v závislosti na počasí 6. 6. 2020. Za současných opatření, platných od 25. 5. 2020, budou níže uvedená omezení provozu:
•          v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 300 osob (od 8. 6. 2020 500 osob)
•          s výjimkou tobogánu a skluzavek jsou všechny vodní atrakce v bazénu, vodní fotbal i skákací hrad, mimo provoz.
Doporučujeme, aby se zákazníci informovali včas o aktuální návštěvnosti v areálu na tel.: 734 172 397. Provoz stánků s občerstvením, včetně nutných opatření a podmínek provozu, bude před otevřením Aquaparku upřesněn.
Návštěvníci se stejně jako v loňském roce mohou těšit v případě tropických dní na noční koupání v barevně podsvícených bazénech. Připomínáme, že v areálu Aquaparku Ústí nad Orlicí došlo k omezení kouření. Děkujeme za respektování tohoto opatření. Vyhrazená místa ke kouření, kde kuřáci naleznou posezení a nové popelníky, jsou zobrazena v orientačním plánu areálu Aquaparku.
Srdečně zveme všechny na koupání a těšíme se na léto 2020.
Městská společnost TEPVOS – úsek Rekreační služby


Jubilejní desátý ročník ankety Alej roku zahájen. Která v kraji zvítězí letos?

Od dnešního dne až do konce letošního října mohou lidé nominovat nejkrásnější aleje nebo stromořadí do soutěže pořádané spolkem Arnika. Stačí zaslat fotografii s krátkým příběhem na web www.alejroku.cz. V Pardubickém kraji loni zvítězilo švestkové stromořadí u Podrážku, celorepublikovou vítězkou se stala památná alej u Rakovnického potoka. Která se stane jubilejní desátou Alejí roku? O vítězi rozhodne veřejnost v internetovém hlasování.
„Udělejte si výlet a objevujte nejkrásnější aleje naší republiky. Můžete například upozornit na alej, které hrozí zánik nebo která byla nově vysazená. Ať už jubilejní desátá Alej roku roste kdekoliv, těšíme se, až se s ní seznámíme,“ říká patronka ankety a muzikálová herečka Petra Vojtková.
Herečka a zpěvačka Petra Vojtková zve do soutěže v krátkém videu: https://www.facebook.com/arnika.org/videos/258797438521307/ 
Soutěžit může každý od června do konce října 2020. Během výletů a dovolených po celé České republice mohou lidé nominovat aleje známé, neznámé, vzrostlé, mladé, ve městech, v krajině, kolem silnic nebo turistických tras. O vítězství může nakonec rozhodnout mimořádná krása, silný příběh, snaha o záchranu nebo úsilí místních patriotů uspět v konkurenci z celé republiky. Jako každý rok se soutěží o nejoblíbenější alej a nejkrásnější fotografii.
O nejoblíbenější aleji rozhodnou lidé hlasováním na webu www.alejroku.cz na podzim letošního roku. Arnika kompletní výsledky zveřejní v lednu 2021 a ocení všech 14 regionálních vítězů, kteří se mohou těšit na dárkové balíčky s poukazy od Foto Škoda, knihy o památných stromech nebo vstupenky do botanických zahrad po celé České republice. Absolutní vítěz jako hlavní cenu obdrží let balonem od Lucky Balon. Nejkrásnější fotografii vyberou patroni ankety.
Pro vítěze fotosoutěže máme digitální zrcadlovku značky Canon.


Rokytnu se díky obchvatu uleví. V cestě stojí jen majitelé pozemků

Výstavbu dálnice D35 provází všeobecné nadšení. V obci Rokytno ale také zdvižený prst. Jedním z plánovaných přivaděčů na úsek z Opatovic nad Labem do Časů je silnice II/298, která vede přímo přes obec. Už teď je dost zatížená a místní se bojí, že se situace ještě zhorší. Pardubický kraj chce proto vybudovat obchvat a tranzitní dopravu z obce vyhnat. K tomu potřebuje souhlas majitelů pozemků, a to je zatím problém. 
„Jako u každé podobné stavby se řeší majetkoprávní vypořádání. Možná došlo ke vzájemnému nepochopení z obou stran. Naší úlohou je tohle překonat a s majiteli pozemků se v co nejkratší době dohodnout. Ve třech případech zatím nepanuje souhlas s našimi podmínkami,” uvádí Michal Kortyš, náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu. 
Stavbu obchvatu, neboli přeložení silnice II/298 bude Pardubický kraj financovat z peněz, které na přivaděče k dálnici D35 dostal od státu. Celkem jde o částku pro všechny přivaděče 2,7 miliardy. „Prostředků máme dost na to, abychom mohli okamžitě začít stavět,” ujišťuje Kortyš. Na stavbu je vyčleněno 200 milionů. 
Podle harmonogramu je teď na řadě archeologický průzkum, který bude trvat dvanáct měsíců. Pokud dohoda mezi krajem a majiteli klapne, samotná výstavba obchvatu začne v polovině roku 2021. Hotovo by mělo být hned následující rok a to zároveň s dokončením úseku dálnice D35. 
„Silnice II/298 patří mezi osm úseků, které vytipovalo Ředitelství silnic a dálnic jako rizikové. Právě na nich v souvislosti se zprovozněním dálnice D35 pravděpodobně vzroste dopravní zátěž,” vysvětluje Miroslav Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Dále dodává, že u stavby byl proveden výpočet její rentability. Podmínkou dotace od SFDI je její úplná funkčnost po stavebním dokončení a napojení na D35. 
Náměstek Michal Kortyš svolal na úterý 2. června v Rokytně veřejné slyšení, zejména pro obyvatele obce a majitele pozemků. "Chtěl jsem osobně slyšet od občanů jejich názory a ujistit je, že máme společný zájem na řešení dopravní situace v jejich obci. Budu doporučovat vedení kraje, aby po výstavbě obchvatu došlo k řádné opravě silnice v celé obci s bezpečnostními prvky pro omezení rychlosti neukázněných řidičů, kteří nerespektují povolenou rychlost. Toto už dlouhou dobu trápí občany Rokytna a je na čase s tím něco udělat. Hned po jednání jsem zadal vypracovat projektovou dokumentaci a pevně věřím, že se jak obchvat, tak následující rekonstrukce potká v jednom čase. Závěrem bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří o tuto problematiku projevili zájem.”
Stávající situace je pro takřka tisícovku obyvatel nepříjemná, natož pokud by se měla ještě zhoršit. „Průjezd vesnicí je naprosto šílený, to jinak říct nejde. Díky obchvatu se zvýší bezpečnost lidí v obci,” pochvaluje si Petra Vrbatová, starostka Rokytna. Variantu, že by osobní i nákladní doprava ještě ve větší frekvenci proudila přes její obec, si nepřipouští. „Obchvat se postaví, já tomu pevně věřím. Nebudu ani uvažovat o tom, že to nedopadne.” 
Úsek dálnice D35 z Opatovic nad Labem do Časů měří celkem 12,61 km. Kromě Rokytna budou auta sjíždět i v Časech.

  •  
  •