K problému parkování v centru České Třebové  -

sídliště Trávník


Jde o další čtvrtý text ze seriálu, který má ještě tyto části:
1.úvod (najdete ZDE)   2)  Rezidentní parkování (najdete ZDE)  3) Jak vyřešit Sadovou ulici (najdete ZDE)
Na sídlišti Trávník je situace s parkováním nejžehavější, počet parkovacích míst nedostačuje. Navíc je třeba počítat do budoucna s tím, že po rekonstrukci  hotelového domu čp. 1906 se zde počet bydlících rodin podstatně navýší a s tím poroste i počet zaparkovaných osobních automobilů.  V oblasti je třeba vytvořit dostatečný počet parkovacích míst pro rezidenty, ale i v některých lokalitách (Nové náměstí, v okolí ZUŠ, úřadů) i pro další parkující veřejnost. Jako první je třeba využít všech možností, které lokalita umožňuje a nemusí to být jen další rozšiřování asfaltových či betonových ploch. O jaké lokality se může jednat?

1) Nové náměstí.  Vyžaduje rekonstrukci, již v roce 2014 vznikla na jeho úpravu architektonická soutěž,  Její výsledky (najdete ZDE) ovšem ukázaly, že právě tímto navrženým směrem cesta nevede.  Považuji za zásadní ponechat  v centru náměstí dosavadní vzrostlou zeleň, kterou si občané hodně považují a považují ji za nenahraditelnou (je zde např. i padesátiletá Lípa republiky z roku 1968). Úpravou dopravního systému a  zúžením nyní zbytečně širokých chodníků lze získat při šikmém stání  (podle rozsahu úprav) navíc snad i více než 20 parkovacích míst. Tak to také navrhuje pořízená "parkovací studie" z Univerzity Pardubice. V této věci se se studií shoduji Parkovací místa na náměstí by však rezidentům měla sloužit jen v malé míře především v prostředním pásu. S touto úpravo chce město začít, již nyní se pro to dělají potřebné kroky, bude potřeba např. překládka kabelů. Místo návrhu dávám foto současného stavu:

2) Demolice domů čp. 800 a 801 pod hudební školou. Tyto objekty jsou dlouhá léta neobydlené a nevyužité, mají demoliční výměr platný do roku 2022. Je tedy nejvyšší čas pro realizaci, při které bude třeba zabezpečit stabilitu budovy ZUŠ. Nějaké peníze to stát bude, ale domy jsou stejně k ničemu, mají statické závady a jejich zbouráním vznikne místo pro parkování 14 - 16 osobních automobilů.  Parkovací místa potřebuje jak samotná ZUŠ pro učitele i rodiče dovážející žáky na vyučování, nyní musí parkovat v zákazu.

3) Kozlovská ulice u Pucholtova hostince. Stávající podélné stání je možné nahradit  kolmým stáním na travních dlaždicích, umožňujících vsakování vody bez potřeby rozšíření asfaltové plochy. Další místa mohou vzniknout  po úpravě svahu na druhé straně ulice v lokalitě pod transf. stanicí. Tato lokalita je  vedena jako zbořisko po budově bývalého Vyskočilova mlýna. Úpravou lze získat dalších až 16 míst, která budou v tomto místě potřeba právě po obydlení domu čp. 1906.

4) Největší lokalita pro parkování rezidentů je na pozemku  č. p. 183/2 na Splavě za dnešním stánkem.  Dobrým využitím této parcely lze získat zde umístit 40 parkujících vozidel a při dvoupodlažním parkování třeba až 70 míst. Její velikost je obdobná jako u parkoviště před nemocnicí v Ústí nad Orlicí. Navíc by šlo lokalitu při snaze města i rozšířit. Parkoviště na tomto místě je dobře přístupné od hlavní silnice a je blízko sídliště Trávník. Vozidla zde parkují i dnes, ovšem plocha je málo využita.  Pro kontejnery  umístěné u plotu v bývalé Václavské ulici je třeba najít jiné dobře místěné a zakryté stanoviště, např. u severní  zdi čp. 1748.

5) Rezerva pro rezidenty: prostor mezi Vyskočilovou vilou a  domem 1749 - 51 u Mlýnské ulice.  Při kolmém stání u plotu Vyskočilovy vily (na travních dlaždicích) lze v prostoru vytvořit 15 parkovacích míst s minimálními náklady.  Pozemek je dnes zatravněn, je veden v kategorii "jiná plocha" a problém s vybudováním parkoviště by vzniknout neměl.

6) Rezerva pro rezidenty: parkování pod stromy na travních dlaždicích za domy čp. 1717 - 21 v ul. Na Strouze  (na parcele 168/2). I nyní zde parkují vozidla bez jakýchkoliv pravidel vhodným uspořádáním prostoru by bylo možné tuto plochu nejdříve organizovaným, kolmým stáním na travních dlaždicích podél stávajících komunikací využít bez změny jejího dosavadního určení (je vedena jako "Ostatní plocha".Jsou zde povětšinou nevyužité sušáky na prádlo. Je více návrhů na využití. Minimálně je k využití souvislá nevyužitá plocha kolmého stání od stávajících garáží k trafostanici (viz foto). Počet parkovacích míst je zde 14 a při dalších úpravách u trafostanice může i narůst. Je to blízko Sadové ulice, lze užít jako možná náhrada za parkování na Sadové ulici (které je nutné zrušit). Tato stání je možné vybudovat při minimálních nákladech během jednoho roku a nebude třeba posílat vozidla ze Sadové parkovat až na Nové náměstí. Využití této plochy je mnohem snadnější než uvažované využití třeba jen části státního pozemku na parcele 2371/5 za domem čp. 289.

7) Další parkovací místa na sídlišti Trávník by mohla vzniknout zavedením šikmého stání a úpravou chodníku např. u domů 1984 - 1987 tak, jak se podařilo za domy čp. 2013 - 2015.

8) Kryt u Nového náměstí - je to místo vhodné k jednopodlažní zástavbě pro občanskou vybavenost města, jako parkoviště není vhodné. Je to zainvestovaný  pozemek v majetku města, jeho využití může souviset i s podzemním prostorem.


Parkovací věže jsou cizím prvkem městské zástavby, vyžadují náročnou údržbu a obsluhu, proto nenavrhuji. Jejich využití je možné v rámci architektonického návrhu nové nebo rekonstruované bytové lokality (tedy pro pro rezidenty) v místech, kde by jiná možnost nebyla a nová parkovací místa by byla podmínkou investice.

Otázka případného vybudování parkovacího domu. Doporučuji tento problém nechat na samostatnou diskuzi, jde o vizi pro budoucnost, kdy ještě může dojít k další intenzifikaci dopravy. Lokality pro takovou stavbu existují, např. mezi parkovištěm Billa a Litomyšlskou ulicí. Takovou stavbu je třeba rozmyslet, nemůžeme parkování nadřadit všem ostatním funkcím centra města. V případě shody je třeba lokalitu získat do majetku města a chránit

Za důležitější považuji realizovat návrh na bezplatné parkoviště v lokalitě Truby u železniční trati, pro tuto plochu není jiné využití, zástavba se sem nehodí. Takové parkoviště může být dobře využitelné po občany města (např. na zaparkování druhého vozu v rodině) a může se hodit i pro zajištění parkingu v případě pořádání větších akcí ve městě.