Českotřebovský deník 5/2021 (6/1)      
6. ledna = Tří králů 

6. ledna slavíme svátek „Zjevení Páně“ neboli „Tří králů“ a připomínáme si příchod tří mudrců do Betléma, kam se přišli poklonit narozenému Ježíškovi. V průběhu let vznikl z tohoto svátku lidový zvyk - koledovat, tedy popřát hospodáři úrodný rok a požehnat jeho dům a ten se na oplátku koledníkům štědře odměnil. Na tuto lidovou tradici navázala i Tříkrálová sbírka Charity ČR. Malí koledníci přicházejí v lednu k našim dveřím a zazpívají „štěstí, zdraví vinšujem vám…“ a my se můžeme jejich přáním nechat obdarovat. Zároveň i tentokrát máme možnost přispět prostřednictvím organizací Charit potřebným.
Tříkrálovou sbírku (TS) každoročně vyhlašuje Biskupská konference a její výtěžek je určen na charitní projekty. Charita, jako církevní zařízení, společně s farnostmi TS organizuje. Oblastní charita Ústí nad Orlicí pořádá Tříkrálovou sbírku v orlickoústeckém regionu od samého začátku, tedy od roku 2001, a za dobu svého trvání si sbírka získala u občanů důvěru.
6. ledna slavíme svátek „Zjevení Páně“ neboli „Tří králů“ a připomínáme si příchod tří mudrců do Betléma, kam se přišli poklonit narozenému Ježíškovi. V průběhu let vznikl z tohoto svátku lidový zvyk - koledovat, tedy popřát hospodáři úrodný rok a požehnat jeho dům a ten se na oplátku koledníkům štědře odměnil. Na tuto lidovou tradici navázala i Tříkrálová sbírka Charity ČR. Malí koledníci přijdou v lednu k našim dveřím a zazpívají „štěstí, zdraví vinšujem vám…“ a my se můžeme jejich přáním nechat obdarovat. Zároveň i tentokrát máme možnost přispět prostřednictvím organizací Charit potřebným.
Značku K + M + B si musí letos namalovat na dveře každý sám, koledníci dům od domu chodit nemůžou. 
A ten obvyklý obnos bude třeba poslat na účet sbírky nejlépe pomocí webové stránky www.trikralovasbirka.cz.
Moc práce to není a každý díky zaslané částce nezchudne. Bude chybět rozdělení podle měst a obcí a bude chybět také tradiční Tříkrálový koncert, na který jsme si během posledních 20 let jistě navykli. V kostele bývalo vždy plno, byla to krásná akce.
Máme možnost se o tom přesvědčit jaké to bylo loni na odkazu ZDE a na fotografiích dokonce zpět až do roku 2005 na odkazu ZDE
 
Videokonference 6. ledna 2020
Od 1. března bude v kraji otevřeno 15 očkovacích center

Příprava očkovacích center v Pardubickém kraji byla hlavním tématem jednání hejtmana Martina Netolického a jeho náměstkyně pro oblast zdravotnictví Michaely Matouškové se starosty 15 obcí s rozšířenou působností. Hejtman starosty seznámil s aktuálním stavem příprav národní a krajské očkovací strategie. Kraj předpokládá připravenost očkovacích center na území každého ORP od 1. března. Více center by mělo vzniknout na Pardubicku a Chrudimsku.
„Struktura obcí s rozšířenou působností je logická s ohledem na dostupnost očkovacích center a vytipování vhodných lokalit včetně zajištění administrativních pracovníků, jejichž dostatečný počet je z mého pohledu klíčový pro průchodnost celého systému. V tuto chvíli předpokládáme, že bychom od 1. února měli připravena centra v místech, kde jsou naše nemocnice akutní péče a od 1. března chceme být organizačně připraveni na aktivaci očkovacího centra ve všech ORP s tím, že specifikem budou velké spádové oblasti Pardubic a Chrudimi,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Právě s prosbou o vytipování konkrétních vhodných míst osloví kraj starosty. „Pro starosty máme připravený dotazník, abychom zjistili, jaké jsou prostorové a především personální možnosti. Při výběru místa je důležitá dobrá dopravní dostupnost a propustnost prostoru. Ten by měl být dobře přizpůsobitelný s technickým zázemím, dostatečným kapacitním připojením k internetu, sociálním zařízením, přívodem vody a technickým zázemím,“ sdělila Michaela Matoušková. „Chceme starosty poprosit o zprostředkování komunikace s praktickými lékaři, kteří by nám mohli v očkovacích centrech pomoci, protože není možné všechna centra zajistit personálem z nemocnic, který je už tak maximálně vytížený,“ doplnila náměstkyně Matoušková, která jedná také se zástupci České lékařské komory v regionu.
Na úrovni krajů nyní probíhá připomínkování upravené národní strategie, kterou včera v odpoledních hodinách hejtmani obdrželi od Ministerstva zdravotnictví. „Byla vyvolána velká očekávání směrem k veřejnosti, avšak očkovací strategie státu stále není definitivní a dochází ke změnám jednotlivých prioritních skupin. Na včerejším jednání Asociace krajů jsme se domluvili, že materiál budeme do čtvrtečního večera připomínkovat a v pátek budou náměty krajů předány ministerstvu. Chceme však být připraveni, a proto paralelně s tím vytváříme vlastní strukturu a strategii. Kdo je připraven, není překvapen,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
 
Tři králové přicházejí on-line

Tradiční zahájení Tříkrálové sbírky Oblastní charity v Pardubicích se místo programu na Pernštýnském náměstí letos uskutečnilo prostřednictvím on-line médií. Na YouTube kanálu pozdravila veřejnost ředitelka pardubické charity Marie Hubálková a také patroni sbírky Roman Línek, Martin Charvát a biskup Josef Kajnek. Na záznam včetně nádherných písní v podání Adély Krátké se můžete podívat na https://youtu.be/EHoEwlBOSg0.
„V letošním roce chceme vybírat na rekonstrukci prostor pro paliativní péči a zázemí pečovatelské služby. Pěti procenty sále podporujeme naše indické projekty a nezapomínáme také na pomoc lidem, kteří se náhle ocitnou v nouzi,“ řekla Mare Hubálková. Zároveň poprosila občany, aby i v této mimořádné situaci pomohli a své příspěvky buď poslali on-line nebo je donesli do pokladniček, kterou jsou letos umístěny na Krajském úřadu Pardubického kraje, na Magistrátu města Pardubice, v některých lékárnách a obchodech.  Jejich seznam najdete na: https://pardubice.charita.cz/tks/seznam-trikralovych-pokladnicek/. Sbírka potrvá do 24. ledna.
Malé děti v úvodním klipu sbírky mrzí, že nebudou moct chodit a zpívat koledy a dumají na tím, co je to vlastně to on-line a zda to vůbec existuje. „Letos se sbírka přesunula do virtuálního světa. Ale mít dobré srdce, je vlastně taková virtuální záležitost, na dobré srdce si také nesáhnete. Prokázat ho ale můžete třeba právě příspěvkem do některé z pokladniček, na sbírkové konto nebo prostřednictvím DMS,“ řekl ve svém úvodním slovu náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.
O zajímavém tématu, ekonomice boží lásky, hovořil biskup Josef Kajnek. „Kdo vidí potřeby druhých, umí dobře hospodařit s tajemstvím svého života,“ dodal na závěr.
Nápis Bůh žehnej tomu domu (K+B+M 2021) si můžeme letos pořídit jako samolepku, kterou dostaneme u příležitosti daru do pokladniček, třeba právě na jedné z recepcí krajského úřadu.
 
Valná hromada Spolku gymnázia

V roce 2021 se valná hromada bude konat ve čtvrtek 25. února v 17 hodin v učebně biologie v budově školy. Doufejme, že protiepidemická opatření uspořádání valné hromady umožní.
 
Odkoupení vodovodu, kanalizace a elektropřípojky

Vodárenská společnost Česká Třebová již cca 5 roků vyjednává o podmínkách převzetí soukromého systému vodovodu, kanalizace a elektropřípojky v oblasti Pod Horami od manželů Voltnerových. Po vyjednávání se podařilo podmínky pro převzetí systému naplnit a po schválení valnou hromadou Vodárenské společnosti vodovod, kanalizaci a elektropřípojku převzít za symbolickou 1 Kč  Tím se  stala soukromá investice veřejným vodovodem, který bude obhospodařovat a provozovat Vodárenská společnost.
 
Investiční akce Vodárenské společnosti v roce 2020.  

Stanovený plán investiční akci stanovený plánem byl splněn a navíc do něho byly během roku operativně zařazeny navíc další investice do zpevnění kanalizace v ulicích Podbranská a Hýblova v hodnotě 512 tis. Kč. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Tyršova na Lhotce byla proti plánu dražší o 2347 tis. Kč, v době schvalování plánu ještě nebyla dokončena projektová dokumentace. Celkem bylo včetně splátky úvěrů  v r. 2020 investováno 22599 tis. Kč.
 

V pátek 1. ledna 2021 se bohužel, kvůli nastaveným opatřením, nekonal 22. ročník Novoročního výstupu na Andrlův chlum. I přesto si na vrchol „Andrláku“ našlo během celého dne cestu několik stovek turistů i pár cyklistů. Na všechny čekala příjemná procházka po kapličkách nebo Řehořovým dolem. Oželet letos však museli také výstup na místní rozhlednu.

Připomeňme si událostí z doby před rokem:


Penzion pro důchodce v Ústí n. O. na Štěpnici čtyřicetiletý

Jeho vybudování v roce 1980 bylo spojeno s masivní investiční "komplexní bytovou výstavbou" řízenou tehdejším Krajským investorským útvarem v Hradci Králové.  A tak se stavělo tam, kde byly vytvořené podmínky a tehdejší politika byla vedena tak, že rozvoj se týkal tedy prioritně okresního města.  V případě "Penzionu pro důchodce", byly finančním zdrojem prostředky určené pro železniční důchodce. A tak v  tomto penzionu našlo svůj domov mnoho Českotřebováků a také železničářů z širšího regionu, např. až ze Svitav. Vše bylo tenkrát centrálně plánováno a Česká Třebová byla tehdy pouze "střediskem místního významu"  Penzion se pak stal centrem ústeckého společenského života pro seniory a byla zde zřízena sociální služba Chráněného bydlení a poté Pečovatelská služba.  Nyní jej provozuje Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí. Výročí 40 let od zprovoznění této poměrně bohatě dimenzované budovy se slavilo v září 2020.

Oblastní charita informuje:  

Půjčovna kompenzačních pomůcek: Z provozních důvodů je v týdnu od 4.1. do 10.1. 2021 změna provozní doby Půjčovny kompenzačních pomůcek v Ústí nad Orlicí: pondělí – čtvrtek: 8 – 15 hod,  pátek – zavřeno
 
Občanská poradna Ústí nad Orlicí na všech svých kontaktních místech  z preventivních důvodů upřednostňuje telefonické a e-mailové konzultace. Pokud chcete využít naše služby, zavolejte na tel. 734  281 415 či napište na mail: poradna@uo.hk.caritas.cz a domluvíme se na dalším postupu.
NA OSOBNÍ KONZULTACE JE ZAPOTŘEBÍ MÍT ÚSTA A NOS ZAKRYTA ROUŠKOU.  Děkujeme za pochopení.
Připojte se k online koledníkům. Nahrávejte na Facebook a Instagram online koledu ve vlastním podání!
Oblečte kostýmy, nasaďte koruny a natočte video s vaší domácí koledou. Zazpívejte, zahrajte na nástroje, krále nakreslete, vyrobte maňásky nebo je třeba postavte z lega jako my. Video nahrajte na Facebook nebo Instagram, označte nás jako Tříkrálová sbírka (Na Facebooku nás najdete jako @trikralovasbirka, na Instagramu jsme @trikralova_sbirka) a přidejte hashtag #koledujionline a #kolednickavyzva.