Českotřebovský deník 303/2019 (3/11)
Česká Třebová a dálnice D35 

Skutečně se zdá, že řešení "jezdit na dálnici přes Litomyšl" nemusí být definitivní. Pokusil jsem se o některá neoficiální jednání  na krajem zřizovaných institucích a vypadá to, že města na severu, tedy Česká Třebová a Ústí nad Orlicí  se "nakonec" na dálnici přece jenom nějak dostanou, aniž by se muselo jezdit na Litomyšl. Bude to však řešení skutečně spíše provizorní  a hlavně výstavba takových silnic bude následovat až po dokončení a zprovoznění dálnice. Protože víme, že úsek kolem Litomyšle je nejproblémovější, tak se asi načekáme dost a dost. Zatím je vybráno asi 5 možností přímého napojení, postupně z nich mají vzniknout dvě reálné trasy. Znamená to ovšem, že by se za těchto podmínek již v EIA odsouhlasený exit Litomyšl - sever nebudoval a  připojení by bylo vedeno až na další připojovací místo. Výhodou by bylo, že se přece jen nepojede přes uličky, křižovatky a měřené úseky města Litomyšl a cesta se podstatně neprodlouží. Byla by to samozřejmě trasa nevhodná pro těžší nákladní vozy. Přislíbený termín jsem také slyšel: rok 2028. Bez komentáře.
Je ještě nějaké jiné, další (a lepší) řešení (tedy obnovení exitu Litomyšl sever)?  Je to věc ŘSD a to již nelze ovlivnit z pozice Pardubického kraje, ale z úrovně ministerstva dopravy. Naštěstí zde již byly první kroky díky místostarostovi města Ing. Daliboru Zelenému učiněny. Příslušné žádosti adresované na úsek silniční dopravy MDČR byly odeslány včetně podpory ze svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko, podpora se také zajišťuje v Ústí nad Orlicí. Týká se to úzce i dopravního spojení z tohoto města a jeho regionu. Žádost poslaná na ministerstvo dopravy se opírá o usnesení rady města a bude ještě jednou projednáno na prosincovém zasedání zastupitelstva města. 
 
Špatný zdravotní stav domu čp. 242 brzdí rekonstrukci mostu v Lidické ul.

Na obrázcích  je situace mostu přes Třebovku v Lidické ulici, který potřebuje  rekonstrukci a zejména tzv. "Švandův dům" čp. 242 na křižovatce Lidické  a Nábřeží Míru, o který se právě jedná.  V ne tak dávné době zde bylo na domě provedeno nějaké zpevnění, ale ukazuje se, že nestačí. Stavební firma, která má za úkol realizovat rekonstrukci, tedy postavení mostu náhradního, zbourání mostu stávajícího a vybudování mostu nového  nemůže v práci pokračovat, neboť její práce by s největší pravděpodobností zajistily sesutí tohoto  nestabilního objektu. Vždyť jen v těsné blízkosti mají na provizorní most najíždět nejen osobní ale i nákladní automobily, otřesy a vibrace bude způsobovat demolice stávajícího mostu. Vypracovaný statický posudek je podle pracovníků stavební firmy naprosto jasný: domu hrozí demolice a bez dobrozdání stavebního úřadu nemohou v práci pokračovat, přestože mají pro stavbu všechno připraveno, tedy finanční prostředky i stavební kapacitu. Odpovědnost za problémy by pak byla na jejich straně.  A tak slibně se rozvíjející investice je zabrzděna a příští dny rozhodnou o tom, jaké bude pokračování.  Nebudeme zatím předbíhat událostem....(mm)
 

K úpravám u rotundy sv. Kateřiny 

Provedené úpravy nejsou  zas tak velké, jak se sousedům od Kostelíčka zdálo, stížnost je hlavně na zbytečné použití těžké techniky. Jedna kdoule zůstala, keře ostříhány, což jim prospělo. Část jich byla ovšem zlikvidována zatím bez náhrady, zejména v prostoru  napravo od "márnice".Jen nevím, proč se dělá tolik tajností s návrhem úprav, tohle by snad mělo být v předstihu zveřejněno, podobně jako i další návrhy, které mají zvelebit českotřebovský městský interiér....
 

Z parku před městským hřbitovem

Fotografie ukazují, jaký zde byl pěkný barevný podzim, že je park v poměrně dobrém stavu a potřebuje jen pravidelnou údržbu, která byla možná poněkud zanedbávána. Park doplňuje atmosféru blízkých pietních míst, nepotřebuje novou výsadbu, nové oplocení, postačí úprava nejpoužívanějších cest doplnění lavičkami... Máme další parky, které potřebují úpravy velmi zásadní a jsou třeba blízko centra města. (Foto VV)

Porovnání cen vody pro 219 měst v ČR: nejsme na tom špatně        

https://www.skrblik.cz/energie/voda/cena-vody/?utm_source=newsletter394&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter394
Klik na město a jsou tam i odkazy na vyhlášky a další info:   https://www.skrblik.cz/radce/mesto/ceska-trebova/
 

CELOSTÁTNÍM SNĚM SDRUžení místních samospráv 

Martin Netolický na druhém místě v nominaci na "Počin roku"
Dvoudenní zasedání republikového shromáždění Sdružení místních samospráv České republiky se konalo tento čtvrtek a pátek v prostorách Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Na tento sněm jsem byl pozván nejen jako předseda komise pro veřejnou správu a legislativu Asociace krajů České republiky, ale především jako nominant na ocenění zvané "Počin roku 2019". Sice jsem skončil na druhém místě, ale už samotného návrhu si velmi vážím. Není úplně obvyklé, že je nominovaný nečlen této organizace, zvláště pak zástupce Pardubický kraj. Pro mě osobně je to zpětná vazba od starostů a starostek, že má smysl společně bojovat proti centralizaci a pragocentrismu, který se opět stále více objevuje ve snaze jednotlivých resortů - ministerstev - řešit zase řešit věci občanů z větších center, ideálně z Prahy. Jako velký zastánce decentralizace mě mrzí stávající stav, kdy se zase centrální úřady snaží zvrátit dvacetiletý vývoj a opět kumulovat rozhodovací kompetence pod sebe. Není to zdravé pro demokratickou společnost, která je založená právě na správě věcí veřejných na co možná nejnižším stupni řízení tj. na obcích prostřednictvím svých volených zástupců. Co je nad možnosti obce, má řešit samosprávný kraj a co je nad možnosti kraje potom republika - centrum. Jednoduchý princip, kterému se říká princip subsidiarity.
Nominaci jsem obdržel za "usilovný boj proti odlivu služeb z venkova a plánovaným změnám popírajícím decentralizaci moci, také za boj proti rušení stavebních a úřadů z působnosti obcí a proti optimalizaci sítě územních pracovišť finančních úřadů". Problematice se věnuji po celý svůj profesní život včetně kvalifikačních prací, o to větší ocenění to pro mě je.
Jinak na setkání byla řešena řada témat a SMS formulovala závěry, ve kterých například odmítá rekodifikaci stavebního práva tak, jak navrhuje ministerstvo pro místní rozvoj. Dalšími tématy ovšem bylo financování sportu prostřednictvím nově vzniklé agentury (Milan Hnilička), financování sociálních služeb (Jana Maláčová), evropské dotace 2021+ (Zdeněk Semorád), a další.
FB Martin Netolický