Českotřebovský deník 299/2019 (30/10)      

Českotřebovský zpravodaj - listopad 2019 vychází.  Během dne 30.října  se dostalo na pulty prodejen listopadové  číslo Českotřebovského zpravodaje a byla zahájena distribuce do schránek. Tentokrát se možná všude nepodaří doručit předplatitelům výtisky během čtvrtka 31/10, v některých oblastech se tak stane až  během pátku (např. Jelenice, Javorka). Omlouvám tímto tuto skutečnost, někteří doručovatelé mají svůj čas pro distribuci omezen, např. studenti VŠ.  
Jde o 599. číslo časopisu od jeho vzniku v roce 1970, příští prosincové číslo bude tedy jubilejní  šestisté. Současně se zdá, že bude znamenat   zakončení dosavadní etapy  vydávání zpravodaje v sešitovém formátu A5. Již od léta probíhají jednání o převzetí vydavatelství časopisu městem Česká Třebová. Jednání budou teprve během listopadu uzavřena, je tedy zatím předčasné psát jakékoliv podrobnosti. Bylo by však nefér tuto skutečnost zamlčovat.
Z dosavadních 50 vydávaných ročníků jsem se aktivně zúčastnil vydávání zpravodaje po dobu 44 let, posledních 30 let jsem byl navíc také vydavatelem a musel jsem tedy zajistit veškeré činnosti kolem přípravy, výroby, distribuce časopisu sám. A dělal jsem to navíc ke své učitelské profesi, za kterou jsem dokonce jezdil do sousedního města Ústí nad Orlicí.  Nebylo to vždy jednoduché, ale přesto  časopis vždy vyšel v termínu, žádné číslo nebylo nikdy vynecháno ani zdvojeno, naopak navíc vyšla řada čísel mimořádných. Nyní se mediální prostor města mění, na radnici pracuje mediální asistent, je to znát i na aktivitě městského webu, založení městské facebookové stránky, vydávají se tiskové zprávy. To vše dříve nebylo zvykem.  Tato změna je současně příležitostí na  novou organizaci městského časopisu. Jakmile bude vše řádně projednáno, bude možné napsat více. Českotřebovský zpravodaj však rozhodně nezanikne.  A  také "Českotřebovský deník" na webu bude pokračovat v nezměněné podobě.
K obsahu listopadového vydání:  Myslím, že se vyplatí  časopis pročíst, obsahuje opět řadu původních  článků a materiálů, všímá si 30. výročí listopadových (a polistopadových) událostí  v našem městě, obsahuje zajímavé vzpomínky na působení Karla Gotta v regionu, V rozhovorech připomínáme, že nové vedení města je právě rok ve svých funkcích, jak bude organizována odlehčovací služba v Sociálních službách a společně s hejtmanem Pardubického kraje hodnotíme jeho sedmý rok v nejvyšší krajské funkci, hodnotíme XV. ročník  varhanního festivalu. Ještě připomenu úvodník Karla Kubišty, zaměřený - jak jinak než k výročí sametové revoluce.... (mm)
Stát od labské větve koridoru Dunaj-Odra-Labe neustoupí

Ministerstvo zemědělství chce hájit jen jednu konkrétní trasu
Problematika kanálu Dunaj-Odra-Labe byla hlavním tématem jednání hejtmana Martina Netolického a starostů v okolí České Třebové s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem. Hejtman je zastáncem co nejmenšího omezování obcí teoretickou možností výstavby labské větve kanálu DOL. Dalšími tématy jednání byla problematika kůrovce a hydrogeologických vrtů. 
Návrh Ministerstva dopravy  předložený na jednání vlády předpokládal, že labská větev koridoru se dále nebude rozvíjet ani chránit v územních plánech. Nakonec se tento návrh prosadit nepodařilo. 
 „Stát se rozhodl, že chce zachovat hájení takzvané labské větve kanálu Dunaj-Odra-Labe, i když se jeví jako velmi problematická především co se týká finanční náročnosti. Pro nás je i přes snahu zachovat hájení území pro potenciální stavbu relativně dobrou zprávou, že Ministerstvo zemědělství chce, aby byla vybrána jedna konkrétní trasa a ne několik, jak je tomu nyní. Nadále budou probíhat meziresortní jednání s Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního prostředí. Předpoklad je, že vláda by návrh měla projednat do konce letošního roku,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který na jednání přizval také starosty České Třebové, Třebovic a Rybníka, kterých se problematika nejvíce dotýká. „Je podstatné, že stavba labské větve nemá vliv na splavnění Labe do Pardubic a plán na vybudování multimodálního uzlu, což jako samospráva podporujeme. Pro Českou Třebovou a okolí je však tento plán, který nemusí být ani nikdy vzhledem ke své finanční náročnosti realizovaný, znamená blokování rozvojových ploch, kterých již v lokalitě není mnoho,“ doplnil hejtman Netolický.
Názor hejtmana potvrdila také starostka České Třebové Magda Peterková. „Již nyní jsou naše rozvojové lokality spoustu let blokované a je předpoklad, že další možná i desítky let blokované budou, což je pro naše město, ale i kolegy starosty z Třebovic a Rybníka velmi složité,“ řekla starostka Peterková.
Obrázek: nové řešení trasy DOL v okolí Č.T. Po kliknutí se obrázek zvětší do nového okna.
Napsal jsem v červenci 2019, když byla jednání zahájena:

Podaří se zrušit alespoň labskou větev této megalomanské stavby?
Odpověď není jednoduchá a sám o sobě tomu příliš nevěřím. Prohlédněme si nejdříve na mapě alespoň trasu koridoru, zakotvenou ve všech územních plánech kraje a dotčených obcí od roku 2006 a "nový návrh tzv. tunelového řešení, které se v okolí našeho města dá nazvat také "jižní variantou". Je nepoměrně dražší, tedy neekonomická a ministerstvo dopravy doporučuje, aby od záměru připravovat labskou větev  pustilo. Stavbu nechme odborníkům, ale přivítejme, že "nové řešení" je k zájmům města i okolních obcí ohleduplnější, trasa nevede kolem obydlených oblastí,  nedochází k zabrání nejkvalitnějších rozvojových ploch...
Nyní se ukáže, zda si rezorty na společném jednání nad problémem "sednou" a najdou společné řešení.  Zase bych chtěl k tomu napsat, že tomu spíše nevěřím.... (mm)
 
Problematika kůrovce

Druhým tématem jednání minsitra Tomana a hetmana Netolického byla problematika kůrovce. Hejtman ministra Tomana informoval o průběhu jednání krajského kůrovcového štábu. „Zpracováváme návrh dotačního titulu pro vlastníky lesů a obce, jakožto zřizovatele jednotek dobrovolných hasičů, kteří se mohou zapojit do odklízení kůrovcového dřeva. V tuto chvíli počítáme s tím, že se bude dotace týkat vlastníků s plochou lesa do 50 hektarů, kteří by mohli obdržet 200 korun za kubík. Celkově v návrhu rozpočtu počítáme s částkou 30 milionů korun,“ sdělil hejtman. „Kraje však dlouhodobě nemohou sanovat prostředky státu. Na rok 2019 předpokládá pan ministr potřebu čtyř miliard korun, které však v tuto chvíli nejsou garantovány,“ doplnil hejtman Netolický, který ministra seznámil také s jednáními ohledně hydrogeologických vrtů v oblasti Vysokomýtské synklinály.
 
Vlaky vláčky- koleje    výstava v Blansku 

Výstava Vlaky - vláčky - koleje  "Historie železnice na Blanensku od modelů po skutečnost" se opět neobešla bez spolupráce s českotřebovským odborníkem na železniční historii  Pavlem Stejskalem.  Pavel Stejskal také tuto výstavu na vernisáži uvede do života. Na výstavu si dovolujeme pozvat i českotřebovskou železniční veřejnost - výlet do Blanska není  nereálný. Slavnostní zahájení se uskuteční v Muzeu Blanenska při příležitosti vernisáže tří výstav. Kromě výstavy vláčků bude otevřena také výstava papírových divadélek s názvem Na návštěvě u kašpárka a výstava skleněných výtvorů umělecké sklářky Alice Dostálové Planetami Malého Prince.  Vernisáž se uskuteční 14. 11. 2019 v 17:00 hod. Plakát na výstavu najdete ZDE


OZNÁMENÍ

Pohřební služba Eko Bi s.r.o. zahajuje provoz od úterý 29.10.2019
Provozní doba:  Po – Pá od 7.00 do 15.30 hodin
Hřbitovní 1160  56002 Česká Třebová 
Mobil: 733 615 000


Ústecká Zdravotní škola má nová okna a hřiště

Výměna oken na VOŠ a SŠ zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí se vydařila. Výměna zabrání tepelným ztrátám a vzhled budovy novými prvky neutrpěl. Kromě toho bylo u budovy vlastněné Pardubickým opraveno sportovní hřiště. 
„Stará dřevěná okna (na chodbách byla i jednoduchá) byla vyměněna za nová plastová s dvojsklem. Členění výplní bylo zachováno dle původního vzhledu budovy. V kmenových učebnách a v počítačové učebně byla okna doplněna žaluziemi a roletami. Jednalo se o investici ve výši 4,7 milionů korun,“ sdělil Bohumil Bernášek, radní pro školství.  Výměna oken byla realizována v prázdninových měsících, takže nebyl narušen provoz školy. Výměnou oken revitalizace budovy nekončí. Chystá se např. nová omítka. Jde o historickou budovu  z roku 1925, sice postupně rekonstruovanou, ale mnoho věcí se nedotáhlo do konce. Práve se prováděla podle finančních možností zřizovatele.
„Pardubický kraj investoval v posledních dvou letech do škol více než 800 miliónů Kč. Naší snahou je rozdělovat investice rovnoměrně jak podle oborů, tak i podle regionů. Děkujeme realizátorům stavby a za zhotovení díla,  ti také ocenili zájem o setkání při prezentaci finalizace projektu.  Zlepšené prostředí samozřejmě přispívá i k celkovému komfortu žáků a pracovníků školy. Zároveň se Pardubický kraj chová jako zodpovědný hospodář,“ řekl Bohumil Bernášek. 
Škola má kromě oken i nové hřiště. Finanční náklady na rekonstrukci byly ve výši 990 tisíc korun. Pardubický kraj přispěl škole částkou 600 tisíc korun. „Tartanový povrch nahradil betonovou plochu, která nebyla pro pohyb žáků bezpečná. Dále byla vybudována okolo hřiště ochranná síť. Hřiště navíc slouží nejen ke sportu, ale i k výuce první pomoci, " informovala ředitelka školy Marie Klementová.  


Talentcentrum průmyslu 4.0 - nový vzdělávací projekt

Nový vzdělávací projekt Talentcentrum průmyslu 4.0 se představuje veřejnosti. Nachází se v areálu firma JHV-ENGINEERING v Pardubicích. Seznámit se s možnostmi využití tohoto projektu pro žáky středních  škol využil radní pro školství Bohumil Bernášek.  
„Těší mne, že soukromý subjekt podporuje šikovné žáky, kteří mají zájem o techniku a přírodní vědy. Vybavení Talentcentra je na vysoké úrovni a mladí zájemci mají navíc možnost konzultovat své poznatky s odborníky. Teorie a praxe je zde v úzkém vztahu a ve firemním prostředí jsou žáci a studenti dobře motivováni k dalšímu osobnostnímu rozvoji,“ sdělil Bohumil Bernášek, radní odpovědný za školství. 
Pro žáky a studenty jsou v Talentcentru připraveny prostory vybavené pro obory jakými jsou: fyzika, matematika, elektrotechnika, robotika. Samozřejmostí jsou 3D tiskárny a k dispozici je například i gravírovací laser. Mladí lidé se zde setkávají se špičkovými technologiemi. Mezi úspěšné žákovské projekty patří  například dálkově řízená ponorka nebo stratosférická sonda, která se vznesla do výšky 33 kilometrů.  
Projekt provozuje uskupení TESLA z.s., která má podporu firmy JHV-ENGINEERING, v jejímž areálu se Talentcentrum nachází. Mohou se zde uskutečňovat exkurze s tvůrčími  aktivitami nebo projektové dny, které mohou pokračovat v průběhu celého školního roku. Pro mladé nadšence jsou připravené také terénní exkurze a expedice. Ty nejlepší projekty mají podporu akademických i vědeckých institucí v Česku i na mezinárodní úrovni.
Talentcentrum se nachází v sídle firmy JHV-ENGINEERING s.r.o., Nádražní 641, Pardubice 533 51. Kontaktní osobou projektu je Alexandr Prokop, který podá v případě zájmu bližší informace na telefonu 774/143458 nebo e-mailu prokop.alex@gmail.com.

PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY V ZAVEDENÉM STUDIU V CENTRU ČESKÉ TŘEBOVÉ. HLEDÁME KOLEGYNI KOSMETIČKU, MASÉRKU NEBO NEHTAŘKU. Více info na 605 940 684

Kyselina hyaluronová je budoucností v oblasti hojení ran.

Díky ní ubývá amputací. V posledních letech se do popředí dostává doslova zázračná kyselina hyaluronová, která dosud slavila úspěch především v kosmetice. Přitom i díky výzkumu českých vědců proniká do mnoha oblastí medicíny. Kyselina hyaluronová totiž urychluje hojení ran, pomáhá při léčbě kloubů, v oftalmologii a mnoha dalších odvětvích farmaceutického průmyslu.
Kyselina hyaluronová (zkráceně HA) je přirozená stavební a organizační jednotka tkání a vyskytuje se v celém těle. „Právě proto, že kyselina hyaluronová je nedílnou součástí lidského těla, organismus je na tuto látku zvyklý a nijak se jí nebrání.  Výrobou HA se zabývá firma Contipro Dolní Dobrou, zakladatelem je Vladimír Velebný. Na výzkum a výrobu kyseliny hyaluronové specializuje už téměř třicet let. Firma Contipro, která je v českém prostředí v oblasti práce s kyselinou hyaluronovou naprostým hegemonem. Žádná jiná firma u nás neumí HA vyrobit. Vědecký proces se postupem let neustále zdokonaloval, až do současnosti, kdy vědci z Contipra patří mezi naprostou špičku v oboru. Více v samostatném textu ZDE

Listopadová dílna Klubu Červenka

bude z důvodu nemoci zrušena.

Osudová stříbra Fitmin týmu musherů

Uplynulý týden patřil mezinárodnímu klání v mushingu, tedy sportu, kde pes a člověk v různých disciplínách závodí jako jeden tým. Mistrovství světa ve Švédsku si nenechali ujít ani čeští reprezentanti, mezi které patří i závodníci Fitmin týmu. Ten do klání vyslal čtyři bojovníky – Marii Ševelovou, Jiřího Mencáka, Michala Ženíška a Tomáše Jašu. Přes tvrdou konkurenci a nelehké podmínky dokázali získat 2 stříbrné medaile v individuálních kategoriích a pomohli ke stříbrné medaili z trojčlenné štafety národů.
Mezi nejúspěšnější členy výpravy patří Tomáš Jaša, který přiváží stříbro z canicrossu a ze štafety národů. „S výsledkem v canicrossu jsem spokojený a jsem rád, že se nám se Zulem povedlo ji dokončit bez jakýchkoliv komplikací. První canicrossař Robinson nám předvedl, že se dá běhat ještě o dost rychleji, a že máme na čem pracovat. Je to motivace, kterou potřebuji,“ hodnotí své pocity Tomáš Jaša a s lehnou lítostí dodává: „Trochu mě mrzí průběh závěrečné štafety, kdy se nám se Zulem nepodařilo vyhnout všem nástrahám hromadného startu a nepodali jsme 100% výkon. Stříbrná příčka je ovšem i tak parádní!“
 
Přehled výsledků Fitmin týmu
2. místo – koloběžka s jedním psem: Marie Ševelová a Maja
2. místo – canicross: Tomáš Jaša a Zulu
2. místo štafeta národů – Tomáš Jaša a Zulu (canicross), Jirka Mencák a Roxy (bikejoring), Hana Štípalová s Kvapem (koloběžka)
4. místo – 4-dog rig (kára se 4 psy) – Jiří Mencák a Mick, Rass, Seven a Storman
5. místo – koloběžka se 2 psy – Michal Ženíšek a Pheena a Doyle
10. místo – koloběžka s jedním psem – Michal Ženíšek a Doyle
10. místo – bikejoring – Jiří Mencák a Roxy
18. místo – bikejoring – Michal Ženíšek a Bodie
 
Celá česká reprezentace, které se mistrovství zúčastnila, získala 9 medailí, z toho 4 zlaté, 3 stříbrné a 2 bronzové.

 


 
  •